Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1000. Sjelle, Skjørring og til 8/6 1853 Laasby,

Framlev Herred, Aarhuus Amt og Stift.

K. 3/348; S. i K.; L. P. B. 212; P. 8.; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/197; Kbg. 1720.
Anm. Laasby har nu Dallerup til Annex.
———————————

1. 15 . . Mads Nielsen, i 36 Aar.

1b. (1572). Laurits . . .. ; hans Navn paa Kirkeklokken.

DanKir bd. 16, s. 1919 (Sjelle K., se nedenfor).

2. (1584). Jonas el. John Jensen, i 30 Aar; Pr. (84).

3. (1595) [Cap.* c. 83] Niels Lauritsen Hase (Haas, Haes), f. i Resendal; Pr. (00. 04); i 22 Aar; [vist † 1605; gav 1603 Prædikestolen i Gjødvad K.; Hans Navn paa Prædikestolen i Sjelle K.; Lgst.].

DanKir bd. 16, s. 1911, 1915, 1921 (Sjelle K., se nedenfor), Skovby kirke, s. 1979, Harlev kirke, s. 2022, Framlev kirke, s. 2052 og Stjær kirke, s. 2097.

4. c. 1605. Søren Jørgensen Hierum, fra Hjerm el. Hjermind(?); St. i Kbh. 00; [var her endnu 1610].

F-P s. 191 (»Severinus Georgii Hieromensis«); KS 5:2 (1903-05), s. 551.

4b. (1620). Søren Nielsen.

KS 3:2 (1877-80), s. 755.

5. c. 1621 [Hør. el. Cap. i Aarh. Stift 17] Niels Thomsen Randers, f. Rand. c. 96; F. T. Ibsen i Randers; St. Rand. 16; Pr. 40; ~ c. 22 Anne Lauritdtr., f. Bygum, Rinds Hrd. c. 92, † 25/6 1674; [† 30/3 1656; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarhus •/2 1617; hans Navn paa Altertavlen 1655; Eptph.; Lgst.].

KUM I, s. 25 (»Nicolaus Thomæ Randrusiensis«); KS 3:2 (1877-80), s. 751 (»Niels Thommesøn Randers«); DanKir bd. 16, s. 1911, 1921, 1921-22 (Sjelle K., se nedenfor), og Skovby kirke, s. 1980; E. Brejls skifteuddr.: Randers byfoged nr. 38.

6. o. 7/6 1656 [Hør. Aarh. (54)] Peder Jensen Saxe; St. pr. 47; (Bdr. t. C. J. Blichfeldt i Ringsted-B.); F. Jens Clemensen (Smagbier), Rdmd. og Tolder i Aarh.; M. Karen Christensdtr. Blichfeldt af Aarh. Frue K. (E. e. Peder Pedersen Saxe); vist ~ (F. E.?) Anne Lauritsdtr., som overlevede ham; u. B.; [† 1662, Skifte 7/5].

KUM I, s. 209 (»Petrus Ioannis Saxe«); P-Aarh. f. 16b, opsl. 19; PT 11:3 (1942), s. 111, 109; Framlev herreds tingbog (1661-1662), f. 85, 18/6 1662.

7. o. 19/6 1662. Mag. Jørgen Hansen Seidelin; Pr. 76; [12/7 1679 Skanderborg-S.-S.; see der].

8. k. 4/8 1679, o. 3/10, Christen Madsen Sommer*, f. c. 51; F. Mads Christensen, Kbmd. i Aarh.; M. Johanne Jensdtr.; St. Aarh. 71; Pr. 08 el. 1/5 09; 1 ~ Mette Pedersdtr. Bredal af Dover-V., † før •/5 84; 1 D.; 2 ~ 85 Ida Margrethe Ottosdtr. af Haslund-Ø., f. c. 54, b. 15/12 38; see Etm.; H. N. Hjersing i Skivholme-S.; S. O. Grønbech i Røgen-S.; [† 28/10 1720; 23/1 10 blev der fire Gange sat Ild paa Pgden. af en Røgterpige; Vaaningshuset frelstes; til taknemmelig Erindring gav han 100 Rdlr. til Fattige (see Hfm. 2/198)].

KUM II, s. 27 (»Christiernus Sommerus«); P-Aarh. f. 55a, opsl. 58; FAaW s. 20.

9. 23/3 1716**, o. 7/8, F. S. Otto Christensen Sommer*, f. 12/1 87; St. pr. Aarh. 04, Bacc. 05; C. 15/12 10, h.; ~ 20/9 17 Abelone Pedersdtr. Børkop, f. c. 82, † 13/5 66; 1 S., 2 D.; see P. J. Spliid i Tem; Christen O. S. i S. Vissing-V.; [† 6/7 1768].

KUM II, s. 298, 300 (»Otto Christian. Sommer«, 18 år gl.); FAaW s. 38.

10. 1/4 1758**, o. 6/10, Jacob Andresen Krogstrup af Galten-V.-H., f. Ærøskjøb. 24; St. pr. 42; C. 6/5 48, h.; 1 ~ 27/10 58 Anna Cathrine Hansdtr. Hjersing af Skivholme-S., f. 23/10 13, † 7/2 68; u. B.; 2 ~ 11/6 71 Edel Marie Nicolaisdtr. Botzen af Tolstrup-S., f. c. 38, † 1/1 93; u. B.; [† 10/5 1782].

11. 3/7 1782, o. 14/8 [Subrtr. Nakskov 66] Poul Pedersen Heye, f. Kjøbelev 6/2 30; F. P. Jørgensen H., Degn; M. Marie Elisabeth Frølich; St. Nakskov 51; C. 2/8 60, h.; ~ Harlev 14/10 83 Christine Sophie Harlev, d. Aarh. 18/9 54, † Sjelle 28/3 10; F. Jens H., Farv. i Aarh.; M. Kirstine Marie Feilberg; u. B.; [# 9/9 1808; † Sjelle 8/5 10; som Lærer duelig, men streng].

KUM III, s. 113 (»Paullus Heje«, 20 år gl.); LF-Degne, s. 70-71; Nygaards sedler: Vielse.
(1809. H. P. E. Lund; see Rudkjøb.-S.).

12. 25/9 1809 [Spandet 9/1 01] Schack Carl Emil Fog; [13/2 1822 Vellev; see der].

13. 7/8 1822, o. 4/10, Johan Thomas Neergaard; [7/8 1830 Ude- og Oppe-Sundby; see Faxe].

14. 15/5 1831 [Torning-L. 25/11 25] Christian Peter Christensen; [10/12 1840 Gadstrup-S.; see der].

15. 12/3 1841 [Cat. Rudkjøb. 3/8 32] Ludvig Christian Johannes Ludvigsen Thygesen; [26/5 1850 Søften-F.; see der].

(bestyret fra 2/10 1851 af F. C. Begtrup som past. vic.; ved Rescr. 14/1 53 blev Sjelle og Skjørring et Pastorat for sig; Laasby fik Dallerup til Annex).

16. 8/6 1853 [p. Cap. Mørke-H. 14/5 40, o. 8/5, – 25/5 47; Hjelpep. Randlev-B. 47–51; past. vic. her 2/10 51] Frederik Christian Begtrup, f. p. Fredensborg 27/10 13; (Bdr. t. Erik W. B. i Birkerød); F. Kgrd. Jens Eriksen Worm B. af Vistofte, Pagehovmstr. hos Juliane Marie og Bibliothekar; M. Anna Elisabeth Schwartz; St. Fdbg. 31; C. 6/7 38, h.; 1 ~ Lellinge 4/9 52 Andrea Marie Louise Hartvigsen, f. Haarlev 1/11 29, † 15/9 53; F. Hans Vilh. H., dengang Skllrr. i Haarlev; M. Ane Cathr. Elisab. Damm; 1 D.; 2 ~ Fredensbg. 23/9 56 Clara Marie Jensine Fischer, f. p. Valdemarslund ved Gurre 15/1 25, † Asminderød 15/10 1903; F. Henr. Georg Fred., Skovrider, Forstraad; M. Meta Elisab. Petersen; u. B.; [12/11 1870 Astrup-T.-H.; # 25/1 87; † Asminderød 15/12 91; Pg. br. 30/6 1853].

Elvius s. 51; G-HF I, s. 53.

17. 15/1 1871, o. 14/3 [Adj. Sorø 22/8 61] Gabriel Thomas Schatt Rørdam Heiberg; [8/3 1877 Vemmelev-H.; see der].

18. 14/5 1877 [Cap. p. l. Humble 23/7 70] Jens Daniel Valdemar Holme, f. Basnæs 24/12 33; F. Christ. H., Forp.; M. Fred. Lisette Jordby; St. pr. 58; C. 27/6 65, l.; Cap. p. p. Haraldsted-A. 26/2 66, o. 25/4; (5/6 – 17/7 76 Seden-Aa.); ~ 5/9 72 Edle Sophie Hansen, f. 4/10 44; F. Niels Christ. H., Forp. p. Steensgd. p. Lgld.; M. Ane Soph. Petersen; (77) 1 S., 1 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1980. Sjelle Kirke, s. 1903-1926, Skørring Kirke, s. 1927-1940, Låsby Kirke, s. 3625-3654 (udg. 1990-91).
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 707. Laasby og Dallerup,

Gjern Herred, Aarhuus (hidtil Skanderborg) Amt, Aarhuus Stift.

Kbg. Laasby 1720, Dallerup 1683.
Anm. Laasby var tidligere Annex til Sjelle og Skjørring, Dallerup ligeledes til Linaa.
———————————

1. 14/12 1855, o. Kbh. 16/1 56 [Lærer v. Efterslægtens Realsk. c. 42 og v. Waisenhuset 17/4 47] Ferdinand Emil Binzer, f. Korsør 30/3 17; F. Cpt. Reinhard Ferd. v. B., senest kgl. Maleværks-Contr. i Kbh.; M. Anna Marg. Henriette Rohder; St. pr. 35; C. 15/1 44, l.; ~ 20/11 47 Emilie Josephine Verdelin, f. Kbh. 10/7 22; F. Joh. Nic. V., Urtekrmr.; M. Charl. Amalie Piechel; 4 S., 5 D.; [30/4 1873 Vallekilde-H.].

2. 11/7 1873. Knud Schott Deichmann; Pr. 29/5 78; see Møborg-N.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1990-91. Låsby Kirke, s. 3625-3654, Dallerup Kirke, s. 3593-3624.