Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1346. Vissing (Sønder-) og Voerladegaard,

Tyrsting Herred, Aarhuus (hidtil Skanderborg) Amt og Stift.

K. 3/494; P. 67; L. P. B. 413; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/234; Kbg. 1744.
Anm. Voerladegaard blev Annex til S. Vissing ved Klemmebrev 1555.
———————————

1. 15 . . Peder . . . ; havde været Munk i Voer ell. Økloster.

2. c. 1549. Jens Mikkelsen i 41 Aar; [† c. 1590].

KS 3:2 (1877-80), s. 209.

3. c. 1590. Ole Olufsen i 32 Aar; Pr.; [† før 1608].

3b. (1608. 27). Otte Ovesen Kattrup af Kattrup-Ø.-T.; St. c. 93, i Rostock 95; ~ M. I. D. (Jensdtr.?); [var her endnu 18/3 1627 og havde da en Søn Jens, der havde overfaldet Mag. Lave Christensen, latine Skolemester i Horsens; Mindesten].

KoM s. 344 (»Otto Avonis«); Helk I, s. 335; KS 5:2 (1903-05), s. 555; 3:2 (1877-80), s. 755; 6:2 (1936-38), s. 225; 6:3 (1939-41), s. 179 (Rettertinget); DanKir bd. 16, s. 3834 (se nedenfor).

4. c. 1630(?). Erik Holgersen Grøn i 40 Aar, fra Jylld.; St. Roesk. 24; Pr. 10/2 53; see Etm.; [† 16 . .].

KUM I, s. 64 (»Ericus Oligeri f. Cimber«); P-Aarh. f. 4a, opsl. 6.

5. o. 19/6 el. 19/7 1662**, o. 63, Niels Olufsen Kattrup ell. Skipper af Kattrup-Ø.-T., f. c. 37; vist St. Aarh. 54; ~ F. D. Sofie Eriksdtr. Grøn, der overlevede ham; [† 1694].

KUM I, s. 248 (»Nicolaus Olai«); P-Aarh. f. 19b, opsl. 22, 26 år gl; Voer herreds tingbog (1672-1675), f. 234, 15/1 1675; f. 238, 22/1 1675.

6. 14/4 1694. Otte Weis ell. Weise; [† 1696; see Høislev-D.-L. Nr. 8].

7. 20/12 1696, o. 26/3 97, Foch Jacobsen Ørsted af Hornslet, f. c. 64; St. Roesk. 86; 1 ~ 20/9 97 Maren Hansdtr., † c. 07; 2 ~ c. 09 Karen Pedersdtr. Nørholm af Nørholm, f. 83, b. Nim 15/5 47; 5 D.; see A. O. Sadolin i Blære-E.; K. H. O. Sadolin i Haderup; [† 12/10 1721; mindedes længe; var flere Gange i Livsfare, da der ingen (ell. ialfald en ubrugelig) Bro var over Aaen til Annexet; Lgst.].

KUM II, s. 147 (»Focardus Iacobi Ørsted«); DanKir bd. 16, s. 3834-35 (se nedenfor).

8. 3/11 1721, o. 19/12 [Hør. Kold. 24/2 20] Frederik Hansen Curtz, f. Kold. 1/9 94; (Bdr. t. Poul H. C. i Darum-B., t. Charlotte Amalie H. C. ~ E. N. Busch i Veile-H. og t. Marie H. C. ~ A. S. Anchersen i S. og N. Bork og t. Gunde Sophie H. C. ~ J. H. Wulff i Veile-H.); F. H. Pedersen, Tolder, Bgmstr.; M. Margaretha Catharina Curtz; St. Kold. 13, Bacc. 14; C. 15/2 15, n.; 1 ~ Kold. 4/6 22 Karen Hansdtr. Bruun, d. Kold. 20/2 06, † 33; (Sstr. t. Kirsten H. B. ~ U. S. Haar i Ølgod-S.); F. H. Hansen B., Kbmd. i Kolding; M. Kirsten Pedersdtr.; 5 S., 4 D.; 2 ~ Skanderbg. 18/2 34 Cathrine Elisabeth Lauritsdtr. Harlev af Bjerregrav-Aa.-T., f. c. 14, b. her 21/10 82; 1 S., 2 D.; see Etm.; (H. Bruun i Veien-L.); [† 21/11 1760; skjøndt han havde Cap., forrettede han dog næsten alt sit Embede til sin Dødsdag; Pg. br. 10/2 44; Eptph.].

KUM II, s. 370, 380 (»Fridericus Iohannis«, 19 år gl.); KoldStud s. 99-100; E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 487, 379; Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Tyrsting hrd. nr. 37, 60; Nygaards sedler: 2. vielse; VejAar 1915, s. 109-113 (Borgmester Hans Pedersens Bryllupsvise); DanKir bd. 16, s. 3833 (se nedenfor).

9. 28/5 1756**, o. 10/12, Christen Ottesen Sommer af Sjelle-S.-L., f. 22; St. pr. 42; C. 13/6 47, n.; ~ 23/3 58 F. D. Cathrine Elisabeth Frederiksdtr. Curtz, f. 33, † Vinding 14/8 00; 1 D., 1 D.; see S. Pertou i Kattrup-Ø.-T.; [# 1795; † Vinding 25/10 15; en fiin d. e. fornem Mand; Pg. br. 13/7 94; Lgst.].

DanKir bd. 16, s. 3836 (se nedenfor).

10. 25/9 1795 [Tunø 31/8 88, o. 24/10] Ole Arntzen*, f. p. Grinder, Grue Sogn v. Kongsvinger, 18/1 61; F. Kgrd. Ole A.; M. Karen Pedersen Wøyen; St. pr. 76; C. 21/1 83, h.; 1 ~ 7/12 87 Sophie Magdalene Jansen, f. 10/8 70, † 26/4 19; F. Mikkel J., Parykmgr. i Kbh.; M. Maren Kirst. Hansdtr.; 1 S., 4 D.; 2 ~ 7/12 19 Anna Marie Andersdtr., f. S. Vissing 89, † sm.st. 14/12 51; F. A. Nielsen, Gdeier. i S. Vissing; M. Maren Pedersdtr.; u. B.; see H. Høxbroe i Rødding-S.; [† 27/9 1846; værdig; populair Taler; talte med en vis Stolthed om sin Kartoffelavl (satte aarligt 100 Tdr.), sit Avlsbrug og sin Havedyrkning; B. D. G. 1/198; E. 1/24 og S. 1/40; Lgst.].

DanKir bd. 16, s. 3836-37 (se nedenfor).

11. 24/12 1846 [Ring-F. 12/9 28, o. Od. 10/10] Jens Laurits Tommerup af Steenstrup-L., f. p. Dreiø 17/2 01; St. Od. 17; C. 19/10 21, l.; ~ Sjørring 6/5 30 Elise Nyboe Fabricius af Sjørring-T., f. Sneibjerg 30/4 10, † 6/11 86; 1 S., 5 D.; see Peter T. p. Seierø; [# 4/1 1877, boer i Od.; † 20/9 1888].

Nygaards sedler: Vielse, børn; Fabricius, F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, Kbh. 1913, s. 61-62.

12. 13/4 1877 [o. Cat. Hillerød 28/1 74, o. 11/2] Anders Jensen, f. Svebølle, Aunsø S., 22/2 43; F. J. Andersen, Gdmd. og Sognefgd.; M. Sidsel Jørgensen; St. Roesk. 63; C. 25/1 69, l.; Overlærer v. Tøxens Bgrsk. i Kjøge 25/8 69; (d. P. i Chicago, Nordamerika, 72); ~ 10/8 70 Anna Hein, f. Kbh. 25/9 52; F. Oberst Jul. Fred. H., senest Commandant p. Kronborg; M. Christ. Emil. Jensine Thomsen; (78) 4 S.; [25/3 1884 Nexø-B.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1992-1996. Sønder Vissing Kirke, s. 3809-3842, Voerladegård Kirke, s. 3847-3873.