Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 132. Bork (Sønder- el. St. Annæ) og fra 1631 Bork (Nørre-),

Nørre Horne Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

K.; L. S.; R. M. (14/5 1766 og 18/6 1768); M. S. III.; Lkm. 6/351; Kbg. 1720.
———————————

1. (1519). Peder Nielsen.

2. 15 . . Morten Clausen; see Etm.; [† 1590].

3. (1584**) [Rtr. Ringkjøb. 75 – c. 79] F. S.? Claus Mortensen Borch; mindst 5 S., 2 D.; see Nr. 5 her; N. Clausen i Henne; [† 1/4 1604].

Hegelund I s. 419, II s. 208; KS 3:2 (1877-80), s. 211; PT 1999, s. 309.

4. o. 11/7 1604. Niels Iversen Oddum, fmtl. af Aadum; St. i Kbh. (99); [† 1631].

F-P s. 163 (»Nicolaus Ivari Ripensis«); Hegelund I s. 424, II s. 243; KS 5:2 (1903-05), s. 558; 2:6 (1872-73), s. 548.

5. 1631 [N. Bork 18/1 12] Ole Clausen Borch, en Søn af Nr. 2; St. (05); Hør. Ribe 10; Bacc. 11; ~ Margrethe Lauritsdtr.; 2 S., 3 D.; see C. O. Borch i Fjaltring-T.; N. O. Borch i Ringgive; (J. J. Lund, 2 r. Cap. t. Kbh. Holmens K.); ogsaa Fader til den bekjendte Prof. Ole B., og til Claus O. B., Sp. og Pr. i Ingelstad i Skaane, (see J. Borchardsen i Alsted-F.; R. Byssing t. Kbh. Frelsers K.); [suspenderet 24/2 1646 og retsligt tiltalt for at have forfalsket en afdød Svogers Kirkeregnskab i Lønborg, idet han havde kautioneret for Svogeren og nu forgæves søgte at slippe for at betale hans Gæld; afsat 26/3 1647, efter Nogles Sigende ved Lumskhed af Podebusk til Skrumsager, som fik ham til, at forløbe sig ved Uddelingen af Alterens Sacramente; efter Andre beskyldt for Troldom; † Kbh. 47; da han med Hustru og Børn maatte forlade Pg., hidsede P. sine Hunde paa dem].

KUM I, s. 3 (»Olaus Bork«); Hegelund I, s. 546, 581, 589, II s. 292; F-P s. 213 (»Olaus Claudii Borrichius«); KS 2:6 (1872-73), s. 548 (Nørre Bork); 6:2 (1936-38), s. 463; PT 1999, s. 309; Ribe-LM 1635-1664, opsl. 97 (26/3 1647).

6. o. 17/9 1647 [Rtr. Varde 12/9 43] Søren Christensen Borris el. Hviid (Hvide, Albin) af Borris-F., f. 18; St. Ribe 38; ~ Maren Jonsdtr. Brøndum, vistnok af Brøndum-N.; 4 S., 3 D.; see C. S. Borch t. Fred. Trin. K.-V.; A. I. Bruun i Herslev-V.; [† i Varde 1659 (63?)].

KUM I, s. 143 (»Severinus Christierni Borrisius«)

7. 1659 [Rtr. Ringkjøb. s. A. i 2 Mdr.] Augustinus Augustinsen Miller, f. Aarh. 26; St. Aarh. 49; Hør. Ringkjøb. 31/3 56; ~ 62 Vibekke Paludan (Kjær) af Ringkjøb.-R., f. 38, † 04; u. B.; [† 5/2 1698].

KUM I, s. 218 (»Avgustinus Millerus«); E. Brejls skifteuddr.: Ringkøbing byfoged nr. 756A; HardAar 1998, s. 11.
(7/8 1684*. J. C. J. Eilertz; see Ringkjøb.-R.)

8. 8/4 1698 [Rtr. Kold. 1/11 92] Mag. Ancher Sørensen Anchersen af Ringkjøb.-R., f. 1/10 69; St. Ringkjøb. 87, Bacc. 88; Rtr. Ringkjøb. 89; S. og N. Bork 22/3 90*; p. Cap. her 7/10 90; Mag. Kbh. 19/5 96; Pr. 12; ~ 95 Marie (Maren) Hansdtr. Curtz, d. Kold. 3/5 81; (Sstr. t. Charlotte Amalie H. C. ~ E. N. Busch i Veile-H., t. Gunde Sophie H. C. ~ J. H. Wulff i Veile-H., t. Frederik H. C. i S. Vissing-V. og t. Poul H. C. i Darum-B.); F. H. Pedersen, Bgmstr. og Tldr.; M. Margaretha Catharina Curtz; 13 B.; 2 ~ Etm.; see P. M. Faber i Voer; (H. J. Gottschalck t. Od. Hosp.-P.; E. E. Helm i Taars; M. C. Borgen p. Holmsland); [† 30/10 1715].

KUM II, s. 154, 158, 217 (»Ansgarius Severini Coldingius«); VejAar 1915, s. 109-113 (Borgmester Hans Pedersens Bryllupsvise); KoldStud s. 249.

9. 27/10 1715. Mag. Lauge Pedersen, f. Kold. 22/8 89; F. P. Laugesen, Kbmd. og Overformynder i Kold.; M. Karen Bendixdtr.; St. Kold. 11, Bacc. 12; C. 21/11 13, l.; Mag. Kbh. 30/7 16; c. Pr. 37; ~ F. E., b. her 3/1 68; 5 B.; see Etm.; P. L. Borch i Greis-S.; A. P. Borch i Ringgive-G.-L.; H. H. Sidelmann i Kolding; J. M. Mule i N. Broby; [† første Pintsedag 10/6 1753; Pg. br. . .].

KUM II, s. 359, 378, 403 (»Lago Petri Aqvilotilius«, 19 år gl.); KoldStud s. 249-50.

10. 9/5 1749**, o. 9/7, Søren Andersen Borch, f. Varde 20; F. A. Mathiesen, Bgr.; M. Anna Sørensdtr.; St. Ribe 41; C. 45; ~ 29/8 49 F. D. Karen Laugesdtr. Borch; see Andreas B. i Tommerup-B.; [† 15/11 1773].

11. 20/1 1774 [Manø 6/6 66, o. 18/10] Hans Bertram Sønnichsen Fogtmann, f. Ribe 21/5 36; F. Nicolai Seneca, Gartner; M. Gjertrud Edvardsdtr. Fogtmann; St. Ribe 56; C. 25/9 60; 1 ~ Anna Cathrine Andersdtr. Thorup af Gram; u. B.; 2 ~ 14/10 74 Anna Sophie Anchersdtr. Borch af Ringgive-G.-L., f. 15/11 57, † 17/1 77; 2 D.; 3 ~ 15/8 77 F. Sstr. Agathe Anchersdtr. Borch, f. 7/11 56, † 21/12 41; 4 S., 4 D.; Blandt Børnene vare Dr. th., Biskop N. Fogtmann i Aalborg; [† 23/5 1814].

E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 1292; Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, N. Horne hrd. nr. 21 (hustru nr. 2 og 3 var ikke F. D.).

12. 5/9 1814, o. 11/11 [Telegraphbst. p. Høie-Sandbj.] Albert Sadolin Sabroe af Vibg. Dk. r. Cap., f. 76; St. Vibg. 92; C. 10/10 05, l.; Krigs-Ass. . . . ; Cons.-Ass. 31/1 16; 1 ~ Ebba Ovidia Steenbuch af Uggerslev-H.; 1 S., 3 D.; 2 ~ Lovise Margrethe Ussing af L. Lyngby-Ø., f. 20/9 02; 1 S., 1 D.; [# 6/4 1827; † Kold. 18/6 47; Beboerne misfornøjede med ham, fordi han ikke prædikede saa nær hver Søndag].

13. 8/6 1827 [Cat. Ringkjøb. 12/1 25] Jens Lassen Bøggild; [9/6 1850 Lintrup-H.; see der].

14. 14/8 1850, o. 18/9, Ernst Frederik Jørgensen af Hjarup-V., f. 24/10 13; St. Kold. 31; C. 17/1 39, l.; (68) O.

———————————

 

 

No 131. Bork (Nørre-),

Nørre Horne Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

R. M. (14/5 1766 og 18/6 1768).
———————————

1. c. 1527. Peder Ibsen; [† 4/6 1566].

E. Brejl: Priv. Pers.ark. ved LAV, S., lbnr. 2058 (Bork).

2. 1566. Iver Nielsen; Pr. (08. 10); see J. I. Borch i Ringkjøbing-R.; Laurits I. B. i Smidstrup-S.; (H. H. Kjær i Ringkøbing-R.); [† 14/1 1612].0 B.

»see N. Iversen i S. Bork« udgår; Hegelund I s. 580, II s. 129; KS 3:2 (1877-80), s. 211; 5:2 (1903-05), s. 558; Green s. 149.

3. 18/1 1612. [Hør. Ribe 10] Ole Clausen Borch; [1631 tillige S. Bork; see S. og N. Bork].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Præsteliste for Sønder og Nørre Bork (ca. 1750). E. Brejl: Priv. Pers.ark. ved LAV, S., lbnr. 2058 (Bork).