Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1354. Voer og fra 1761, efter Rescr. 9/10 1751, Estruplund,

Rougsø Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

L. S.*; L. P. B. 434; P. 52; K. 4/426; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/472; Kbg. Voer 1661, Estruplund 1686.
Anm. Estruplund var tidligere Annex til Ørsted. Sødring i Gjerlev Herred, Nord for Randers Fjord, var til 1633 Annex til Voer, derefter til Dalbyneder.
———————————

1. 15 . . Niels . . . ; havde været Munk.

2. (1584). Jens Mogensen Randers, f. Rand.; F. Rtr.?; ~ Valborg Rasmusdtr.; F. R. Christensen, Smed i Randers, M. Kirstine Smedekone; see M. Jensen i Haasum-R.; [† 1609; Pg. br.].

Randers tingbog 1588, f. 127.

3. k. 26/3 1616. Peder Nielsen Ferslef af Ørsted-E.; St. 11; [† 1641 (39?); Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1615–16].

KUM I, s. 4 (»Petrus Nicolai Ferslerus«); KS 3:2 (1877-80), s. 756; 3:2 (1877-80), s. 750 (»Petrus Nicolai Ferslevius«).

4. 1641 (40?) [r. Cap. Randers Graabrødre K. 34] Christen Olufsen Pind* af Ørum-G., f. 14/12 06; St. Aarh. 29; 1 ~ Anne Lauritsdtr.; 2 ~ Anne Rasmusdtr. Rimsøe, vistnok af Rimsø-K., Skifte 19/6 02; med begge 4 S., 3 D.; see Etm.; [† 29/4 el. 24/4 1694].

KUM I, s. 98 (»Christiernus Olaus Pindius«).

5. 15/7 1693**, o. 11/8, Niels Poulsen Essenbæk, f. Rand. 25/12 66; vist St. Rand. 84; ~ F. D. Maren Christensdtr. Pind, f. 68, b. Rand. 12/12 32; 3 S., 2 D.; [† Christi Himmelfartsdag 1704].

KUM II, s. 132 (»Nicolaus Pauli«).

6. 26/5 1704, o. 16/10, Jens Jensen Brask; F. J. Jensen B. af Kousted-R., Forp. p. Svenstrup Hovgd.; M. Maren Clausdtr. (2 ~ Anders Sørensen Westergaard, Farforældre til C. H. Brask i Førslev, t. Kirstine M. J. B. ~ L. L. P. Brøchner i Karby-H.-R., t. Maren M. J. B. ~ N. J. Reiersen t. Svendbg. Nic. K. og t. Cecilie B. J. B. ~ H. J. O. Obel i Gudum-V.); St. Rand. 96; (Veierslev-A.-T.* 3/2 19); ~ 14 (trol. 12/10) Marie Sørensdtr. Kjærulf, levede 43 i Mariager; [† 11/9 1722; Pg. br. 17/3 13].

KUM II, s. 221 (»Ianus Iani Brasch«); Nygaards sedler: Kaldsbrev til Vejerslev, præstegårdens brand, forældre; E. Brejls skifteuddr.: Mariager byfoged nr. 58; Gejstl. sk. Randers amt, Nørhald hrd. nr. 14, Rougsø hrd. nr. 15; Danske Kancelli: Kaldsbrev, ansøgning forældre; AaB-Sch s. 57, 87-88; Slægterne Brask (wikipedia).

7. 10/10 1722, o. 22/1 23, Christen Pedersen Winding af Ø. Velling-H.-G., f. 7/1 92; St. Od. 13; C. 3/9 16, n.; ~ Martha Johansdtr. Richter, f. c. 98; F. J. R., Org. i Hors.; M. Bodil Olufsdtr.; 2 ~ L. L. Lassen i Holbæk-U.; [b. 6/6 1729].

KUM II, s. 370 (»Christiernus Petri Vinding«, 21 år gl.).

8. 18/7 1729, o. 21/9, Poul Mathiesen Faber, f. Roesk. . . ; F. M. Jensen, Kleinsmed; M. Maren Christensdtr.; St. Roesk. 17; C. 1/5 21, l.; 1 ~ Margrethe Cathrine Anchersdtr. af S. og N. Bork, f. 09, b. 12/2 42; 5 S., 3 D.; 2 ~ Margrethe Eleonora Bladt; see Mathias A. P. F. i Egeslevmagle; Augustinus C. P. F. i Jungshoved; S. C. Heegaard i Nordby p. S.; H. Wetzel i Støvring-M.; [† 30/8 1758; „Sognepræsten, Hr. Poul Faber, prædikede ganske opbyggelig og med god Færdighed. Han syntes at være en vel intentioneret Mand af en stille og ulastelig Omgængelse, men hans udvortes Omstændigheder ere formedelst Kaldets Ringheds Skyld meget slette“. (Biskop Hygoms Dom; see J. H. 3/387)].

KUM II, s. 410 (»Paulus Faber«, 20 år gl.).

9. 13/10 1758. Thomas Bertelsen Thomsen, f. Fred. 15/10 29; F. B. T., Rdmd.; M. Anna Christensdtr. Holst; St. pr. 49; C. 26/8 54, n.; ~ 26/9 58 Anna Bolter; u. B.; [† 20/8 1767].

10. 2/10 1767, o. 22/1 68, Hans Philip Plesner; [24/2 1786 Fruering-V.; see der].

11. 24/2 1786, o. 19/4, Hans Müller; [29/11 1799 Gram; see der].

12. 14/2 1800 [p. Cap. Hygum 15/11 99, o. 18/2 00] Claus Clausen, f. 67; F. Christ. Gottlieb C., Forp. p. Skovgd. v. Ribe; M. Else Cathrine Petersen; St. Ribe 90; C. 2/5 97, h.; [† 2/11 1826].

13. 23/2 1827 [Mygind-K.-S. 17/12 11] Johan Christian Valeur, f. Aalbg. 26/11 72 (Bdr. t. Christian V. i Karlby-V. og Ib C. V. i Ørum-G.); F. Johs. Meller V., Tolder, Eier af Langholt; M. Christine Christensen; St. pr. 93; dansk Jurist 97 (ei ubeqvem); C. 2/5 03, h.; p. Cap. Volstrup-H. 7/10 03, o. 21/12; ~ Johanne Elisabeth Knorr, f. 2/8 81, † 2/4 50 (from); F. Joh. Georg Heinr. K., Possementmager i Kbh.; M. Ane Mar. . . . ; 6 S., 2 D.; see Johannes M. V. i Alling-T.; Anton M. V. i V. Hornum-H.-F.; [† 29/1 1846; en trofast Hyrde; see S. Necrol. 2/69].

14. 23/4 1849 [Cat. Rønne 5/12 39, o. 4/3 40] Axel Bagge Friis Hansen, f. Kbh. 22/2 03; F. Laurits Bang H., Sagfører; M. Anna Birgitte Friis af Daugbjerg-M.-S.; St. v. W. 22; C. 27/5 32, h.; Lærer v. Massmannske Søndagssk. i Kbh. 34; Lærer v. Kbh. Trin. K. Fattigsk. 35; ~ Kbh. civ. Arresth. 6/2 24 Maren Christiane Møller, f. Kbh. 9/4 03, † ss. 7/8 78; F. Lars Kjeldsen M., Hørkrmr. i Kbh.; M. Ane Margrethe Ørsted; u. B.; [# 24/12 1870; † Kbh. 24/3 80].

AaDB, s. 16-17.

15. 4/3 1871, o. 24/3 [c. Adj. Sorø 28/9 57; Adj. ss. 58] Peter Severin Nyeborg; [19/4 1877 Gamborg; see der].

16. 16/7 1877 [o. Cat. Nakskov 22/9 73, o. 3/10] Ole Flensborg Cortsen, f. Rand. 4/1 48; F. Mogens Borup C., Bagermstr.; M. Charl. Amal. Flensborg av Vellev; St. Rand. 65; C. 24/1 70, l.; ~ Kbh. Frue K. 2/5 71 Cathrine Christiane Cortsen, f. Kbh. 30/1 53; F. Joh. C., Snedkermstr.; M. Joh. Fred. Schultz; (77) 2 S., 1 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.