Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 50. Alling og Tulstrup,

Gjern Herred, Aarhuus (før Skanderborg) Amt og Stift.

K.; P.; M. S. III.; Kbg. 1736; Lkm. 5/401.
———————————

0. 15 . . Christen Jensen; [† senest 1539; hans arvinger var hans Brodersønner].

KS 6:2 (1936-38), s. 460; KRD I, s. 330-331.

1. 15 . . Caspar. . . .

2. (1584). Christen Jensen; ~ Karen Mikkelsdtr.; 2 ~ Etm.

KS 3:2 (1877-80), s. 206; 6:2 (1936-38), s. 460.

3. 15 . . (1608). Jens Christensen; 1 ~ F. E.; 2 ~ Anne Jensdtr., levede 1672; [var her endnu 1631; hans og 1. hustrus Initialer paa Alterbordspanelet 1631].

KS 5:2 (1903-05), s. 552; 3:2 (1877-80), s. 757; DanKir bd. 16, s. 3663 (se nedenfor).

4. c. 1643 [r. Cap. Skanderborg-S.-S., o. 32]. Knud Vognsen, f. Aarh.; St. Aarh. 29; [† 1665; som Cap. i Skanderborg søgte han forgæves Storring-S.-G. Præstekald].

KUM I, s. 96 (»Canutus Vogneri Arhusiensis«); P-Aarh. f. 35b, opsl. 38; KS 6:3 (1939-41), s. 168 (Rettertinget).

5. o. 13/10 1665. Laurits Justesen Gylling af Gylling; St. Hors. 60; 1 ~ F. D. Magdalene Knudsdtr., † c. 00; 1 D. kendes; 2 ~ Gjern 19/10 00 Anna Udesdtr. af Gosmer-H.; 1 S., 1 D.; 2 ~ Hans Simonsen Kylling i Assens; [† 1705].

KUM I, s. 283 (»Laurentius Iustini Gyllingensis«); P-Aarh. f. 48a, opsl. 51; E. Brejls skifteuddr.: Assens byfoged nr. 225, hvor det fremgår at 2. hustru ikke var »af Gjern-S.«; Randers byfoged nr. 238 (datteren Helvig af 1. ægteskab).

6. 3/10 1704**, o. 3/4 05, Niels Krog Melchiorsen Sommerfeld af Aarh. Dk. 1 r. Cap.; f. c. 79; St. Aarh. 95, Bacc. 96; 1 ~ Horsens 1/10 05 Karen Christophersdtr. af Fjaltring-T., † 22; 2 D.; 2 ~ Johanne Marie Lihme, som overlevede ham; 2 B.; [† 12/8 1736; Pg. br. 30/10 31].

KUM II, s. 210, 216 (»Nicolaus Krogius Sommerfeld«); FAaW, s. 39.

7. 28/9 1736 [Fp., o. 27/3 34] Adam Vilhadt Henriksen Glahn, f. Kbh. 3/11 el. 23/11 07; F. H. Christophersen G., kgl. Kok, fra Haste i Tydskl.; M. Abel Kirstine Meyer; St. Kbh. 27, Bacc. 28; C. 8/8 30; Pr. 1/5 54 – 14/8 70; 1 ~ Kbh. 29/10 36 Inger Kirstine Wefflingh, f. •/6 10, † 19/4 50; F. Christoph. W., Hofskræder; M. Inger Christine Zuch; 4 S., 3 D.; 2 ~ Tønning 23/10 50 Mette Magdalena Hermandsdtr. Esmann, f. 12/3 20, † 6/5 76; F. H. E., Ritmester; M. Benedicte Marie Aagaard; 2 S., 2 D.; see Henrik C. G. i N. Vedby-A.; C. F. Volchersen i Nysted-H.; J. Paulin i Asfærg-F.; (B. Pontoppidan i Rær-H.-V.; H. A. F. Brasch i Lerup-T.; A. K. Hasselager i S. Næraa); [† 1/12 1780; hans Faders Lgst.].

KUM II, s. 487, 494 (»Adamus Wilhadus Glahn«, 22 år gl.); DanKir bd. 16, s. 3673 (se nedenfor).

8. 24/8 1765**, o. 20/9 s. A., Christian Frederiksen Volchersen; [29/9 1773 Tønning-T.; see Nysted-H.].

9. 31/1 1781 [P. t. Viborg Tugt- og Manufacturhuus 12/7 77] Ludvig Hemmer Bagger; [27/1 1797 Linaa-D.; see der].

10. 31/3 1797 [Vaagø, Fær., 6/5 91, o. 22/6] David Wenzel, f. Ribe 30/12 52; F. Johan Joseph W., Chir.; M. Abelone Zellmann; St. Ribe 73; C. 28/6 87, n.; 1 ~ 29/7 91 Gjertrud Sophie Bidstrup, † Vaagø 23/4 94; u. B.; 2 ~ 97 Dorthea Christiane Brochmann, † 25/3 16; 1 S., 2 D.; [† 17/7 1824; Mindetavle i K.].

Fær, s. 24; DanKir bd. 16, s. 3672 (se nedenfor).

11. 10/12 1824 [Manø 17/12 19] Andreas Hald; [13/3 1842 Ousted-T., see der].

12. 18/5 1842 [Miss. v. Godthaab 25/2 35–41] Joachim Melchior Holten Friboe Funch; [2/12 1850 V. Egede-B.; see der].

13. 4/2 1851 [Cat. Kbh. Holmens K. 6/9 50] Christian Vilhelm Henrik Knudsen; [26/3 1862 Lyngaa-S.; see der].

14. 31/5 1862 [r. Cap. Kattrup-Ø.-T. 10/3 56] Johannes Meller Valeur af Voer-E., f. Aarh. 8/6 10; St. pr. 32; C. 31/10 39, n.; p. Cap. Voer-E. 1/8 41, o. 3/11; Lading-F.-S. 29/8 49; ~ 16/8 44 Frederikke Juliane Møller, f. p. Schildenseie 7/2 11, † 21/6 78; F. Christ. Jørg. M., Forp., senere Eier af Bladbjerg; M. Birte Kirstine Hansen; u. B.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1990-91. Alling Kirke, s. 3655-3676, Tulstrup Kirke, s. 3677-3710.