Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 361. Gylling,

Hads Herred, Aarhuus Amt og Stift.

P. 82; K.; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/156; Kbg. 1721.
———————————

1. 15 . . Jens Nielsen; [† 1548].

2. c. 1548. Christen Rasmussen*; Pr. (08); [† efter 1610].

KS 3:2 (1877-80), s. 206; 5:2 (1903-05), s. 552.

3. 1610. Bertel Johansen Gosmer; St. i Kbh. (92); Pr. (19); [† 1629].

F-P s. 121 (»Bartholomeus Johannis Gosmer«); KS 5:2 (1903-05), s. 552; 3:2 (1877-80), s. 757.

4. 1629. Just Lauritsen Aabye* af Aaby-B.; St. Sorø 26; ~ . . . ; see L. J. Gylling i Alling-T.; J. I. Leirskov og P. O. Kollerup p. Endelave; Etm.; R. J. Gylling i Randlev-B.; [† 1683].

KUM I, s. 77 (»Iustinus Laurentij Cimber«); SB, s. 143; KlitVen, s. 8.

5. 19/7 1675**, o. 16/2 76. F. S. Bertel Justesen; St. Hors. 60; [† 1688].

KUM I, s. 283 (»Bartholus Iustini Gylling«); P-Aarh. f. 53a, opsl. 56.

6. 31/3 1688, o. 25/5, Peder Sørensen Spentrup af Spentrup-G., f. 4/4 64; St. Rand. 83; C. 85; ~ Anna Christensdtr. Faber af Gosmer-H., f. c. 67, b. 22/4 35; see A. J. Anchersen og A. J. Schou i Torslev; Etm.; [† 1/6 1729].

KUM II, s. 125 (»Petrus Severini Spintrupius«); P-Aarh. f. 58a, opsl. 61; E. Brejls skifteuddr.: Hads herreds godser, Åkær nr. 190.

7. 2/9 1726**, o. 5/11, Dines Ovesen Guldberg af Hvirring-T.-H., f. Bogense 97; St. pr. 13; C. 7/8 20, h.; 1 ~ Gylling 12/12 26 F. D. Birgitte Cathrine Pedersdtr. Spentrup, f. c. 99, b. 10/5 37; 1 S., 2 D.; 2 ~ 24/11 38 Marie Jørgensdtr. Eissel, f. c. 04, b. 24/8 64; F. Georg Fridrich E.; M. Anne Jensdtr. Skibsted af Hvidbjerg-Ø.; [† 1/10 1758; „en velaarvaagen Sjelesørger“; Lgst.].

KUM II, s. 369 (»Dionysius Oveni Aurimontanus«, 17 år gl.); PT 2013, s. 197, samt tillæg til samme artikel: "Jyske skiftereferater på nettet"; DanKir bd. 16, s. 2835 (se nedenfor).

8. 10/11 1758. Peder Lauritsen Vitusen Bering af Rind-H., f. 31; St. Ribe 50; C. 14/10 54, n.; 1 ~ Maria Magdalene Brøndum, f. Ikast 21/8 44, b. 20/6 60; F. Morten Nielen B. af Ikast, p. Nygd. i Ikast; M. Abel Cathrine Blom; 1 D.; 2 ~ 16/6 61 Ida Hedvig Hartmann af Randlev-B., f. Ørting c. 38, † Horsens 29/10 04; 6 S., 10 D.; see Etm.; N. L. Liisberg i Holme-T.; J. A. Ingerslev i Saxild-N.; [† 25/2 1789].

Sixhøj nr. 937, 667; Richter s. 107 (enkens død).

9. 17/4 1789, o. Vibg. 8/7 [Degn i Beder 86] Christian Frederik Ingerslev* af Beder-M., f. Maarslet 2/8 64; St. Aarh. 83; C. 3/10 86, h.; ~ 27/10 88 F. D. Elisabeth Marie Bering, f. 6/3 62, † Aarh. 26/11 38; 5 S., 3 D.; Prof., Dr. phil. Christ. Fred. I., senest Rector i Aarh., var deres Søn, (see Frits Ph. I. p. Holmsland); [# 4/12 1840 som Cons.-Rd.; † Aarh. 25/1 41; Støbejernskors p. Kgd.; N. 285; E. 1/949 og S. 1/907].

DanKir bd. 16, s. 2836 (se nedenfor).

10. 12/3 1841 [Taarup-K.-B. 29/8 27] Hans Larsen Møller, f. Elleskov Mølle, Hundstrup S. v. Svendbg., 10/7 97; F. L. Hansen; M. Anna Christophersdtr.; St. Od. 17; C. 16/1 23, l.; p. Cap. Spjellerup-S. 31/5 23, o. 3/7; ~ Sidse Marie Lang, f. Strøby 25/4 08, † her •/9 77; F. Otto L., Kksgr. og Skllrr. ss.; M. Anna Marg. Nielsdtr.; 6 S., 7 D.; see Etm.; [† 2/10 1870; E. 2/384 og S. 2/487].

11. 17/12 1870 [Cap. p. p. her 10/1 60, o. 15/2] F. S. Lars Otto Møller, f. Taarup 20/2 31; St. Hors. 52; C. 19/1 58, l.; ~ 24/10 68 Johanne Frederikke Holm af Udby i F., f. 25/1 44.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1983-87. Gylling Kirke, s. 2811-2840.