Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 1. Aaby og Bjergsted,

Kjær Herred, Aalborg Amt og Stift.

A. H. N.; V. 9; M. S. III.; E. M.; M. Nr. 497; Lkm. 4/43; P. M. 34; Kbg. 1724.
Anm. Efter Opslaget 11/8 1873 skal Embedet deles eller et Capellanie pro loco oprettes.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. (1548) Peder Sørensen; blev kaldet gamle Hr. P.

2. (1553) Peder; blev kaldet unge Hr. P.; hans Bibliothek, optalt af Biskop Chrysostomus, udgjorde 7 Bøger.

3. (1568) Poul Mortensen Hegelund af Aalbg. Bud. K.; St. i Kbh. (59-60); [† 1584].

F-P s. 37 (»Paulus Martini Hegelund«); Rostrup, R.: To menn ved navn Morten Hegelund fra Viborg på 1500-tallet. Manuskript 2007.

4. 1584 [r. Cap. Hammer-H.-S.-A. s. A.] Mads Clausen.

5. c. 1585. Jens Sørensen Skadeland, var maaskee fra Bolet Skadeland i Jetsmark S., eller fra den adelige Familie Skadeland; [† 3. Pintsedag (9/6) 1590].

6. 1588**. Laurits Justesen; ~ 91 Anna Thomasdtr. af Haverslev-B.; mindst 3 S.; vist 2 ~ Etm.; see O. L. Aabye, r. Cap. Slangerup-U.; T. L. Aaby i Vorning-K.-H.; J. L. Aabye i Gylling; [† 1614].

7. 1614 [Cap.* 13] Mag. Peder Jacobsen Holm af Vibg. Dk. (F. blev Biskop i Aalbg.); St. i Wittenberg 09; Mag. Helmstedt 14/6 12; vist 1 ~ F. E.; vist u. B.; 2 ~ Aalbg. Bud. 18/6 26 Gjertrud Nielsdtr. Ferslev, f. c. 06; F. N. Iversen (Ferslev), Bgmstr. i Aalbg.; M. Ane Jensdtr. Bjørnssøn Kaas fra Strandbylund; 2 ~ Etm.; 1 S., 2 D.; see R. C. Humble i Vreilev-H.; P. P. Husbond i Vraa-E.-S.; [† c. 1638; (blev ikke Lect. theol. i Christiania)].

Helk I, s. 253.

8. (1639). Thomas Henriksen Hjørring, f. c. 12; F. H. Thomsen, Rdmd. i Hjørring; M. Anne Andersdtr.; St. Roesk. 35; ~ F. E.; 2 S., 2 D.; see Etm.; [† 23/8 1663].

KUM I, s. 129 (»Thomas Henricus Høfring«).

9. 1663 [Flade-F.-G. 57] Hans Poulsen Tancke af Flade-F.-G., f. c. 30; St. Sorø 51; p. Cap. Flade-F.-G. 55**; 1 ~ Aaby 11/9 64 F. D. Johanne Thomasdtr., † c. 69; 2 S., 1 D.; 2 ~ c. 70 Bodil Hansdtr., d. Aalbg. Bud. K. 16/1 53, b. her 16/3 25; F. H. Sørensen d.y., Bgmstr. i Aalbg.; M. Elisabeth Lauritsdtr.; 2 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; see N. L. Winde p. Gjøl; O. J. Obel i Øsløs-V.-A.; H. P. Lund i Rødding-K.; [† 1/5 1696; Pg. br. 74].

KUM I, s. 231 (»Iohannes Pauli Tanchius Cimber«); SB s. 172; PT 1992, s. 175 (Kristrup-Winther-Slægten).

10. 24/11 1691** [p. Cap.*, o. 14/11 88] Jens Nielsen Winther (Bjergsted) af Kristrup-H., f. 7/5 68; St. Rand. 84; C. 4/11 86, h.; Aman. i Vibg. 7/12 s. A., tillige Hør. ss. i 2 Aar; Pr. 16/10 09; ~ 14/4 97 F. E., † 10/3 25; 1 S.; [† 3/7 1724; i 1688 løj han sig 5 Aar ældre for at faa det Kald, som han ellers var for ung til, og forandrede Aarstallet i sin Faders kirkebog].

KUM II, s. 131 (»Ianus Nicolai Wintherus«); PT 1992, s. 98, 110 (note 71), 171-175, 177 (Kristrup-Winther-Slægten).

11. 19/8 1724 [Ulsted 5/6 15, o. 14/8] Mag. Steen Clausen Kjærulff af Flade-F.-G., f. 12/3 84; St. Aalbg. 03, Bacc. 04; C. 5/8 05, h.; Alumnus p. Borchs Coll. 11/6 07 – 11/10 10; Mag. Kbh. 28/5 10; 26/8 12* Aaby-B.; Pr. 29/9 33–41; ~ Aalbg. 4/10 18 Gjertrud Kirstine Nielsdtr. Kjærulf, d. N. Sundby 23/5 97, † Nørhaagd. 31/3 78; F. N. Pedersen K., Forpagt. p. Kølskegd., sen. Kbmd. i Aalbg; M. Maren Thomasdtr. Kjærulf; 4 S., 6 D.; see Etm.; Morten S. K. i Nykjøb.-L.-E.; N. R. Lassen i Vadum; [† 11/2 1762; dygtig; stiftede Legater].

KUM II, s. 287, 291, 347 (»Steno Claudii Kiærulf«, 21 år gl.); Borchs K. nr. 82; KlitVen s. 90; KlitKS s. 319-321; Nygaards sedler: Børn i Ulsted.

12. 26/3 1762 [p. Cap.* 15/11 49, o. 12/12] Peder Eriksen Bondorff, f. Aalestrup p. Lolland 12/8 13; (Bdr. t. Vilhelm F. E. B. i Jetsmark); F. E. Andersen, Forv. p. Christianssæde p. Loll.; M. Maren Pedersdtr.; St. Nysted 31; D. p. C. i 7 Aar; Bacc. 39; C. 49, n.; (27/2 – 26/6 61 r. Cap. Vibg. Graabr.-A.-T.); ~ 60 el. 61 F. D. Sophie Hedvig Steensdtr. Kjærulff, f. Ulsted c. 21, b. N. Sundby 21/12 08; u. B.; [† 16/2 1789; var vist rig; „Det hedder sig, at Præsternes Pung aldrig bliver fuld; men min er for længe siden fyldt.“].

KUM II, s. 529, 597 (»Petrus Bondorph«, 19 år gl.); SB s. 250.
(14/9 1767*. J. F. Phister; see Gjerslev; Bondorff bekjendtgjorde 68, at han var hverken død ell. afsat ell. forflyttet, da J. F. Phister i Danmarks og Norges geistlige Stat for s. A. anførtes som P. i Aaby-B.)

13. 15/5 1789, o. 7/8, Ludvig Harboe Kannewurf* af Faaborg-D., f. 1/6 66; St. Od. 81; C. 6/1 85, h.; 15/5 39 Cons.-Rd.; ~ Veile 2/10 89 Maren Laurentin, d. Kjerteminde 19/1 61, † 19/6 52; (Sstr. t. Anne Cathrine L. ~ N. H. Basse i Nebsager-B.); F. Christen L.; M. Anne Marie Michelsdtr. Fogt; 1 S., 1 D.; see Frederik C. K. i Butterup-T.; (F. C. Mørch i Sebber-A.); [# 10/1; † 9/2 1854].

KUM III, s. 384 (»Ludovicus Harboe Kanneworf«, 17 år gl.); Nygaards sedler: Vielse, børn; E. Brejls skifteuddr.: Kerteminde byfoged nr. 495, 357.

14. 8/4 1854 [Resen-H. 2/11 43] Christian Rasmus Aagaard; [18/11 1860 S. Kirkeby-A.; see der].

15. 7/2 1861 [Vammen-B.-L. 19/1 51] Balthasar Christopher Bøggild, f. Aalbg. 23/12 16; F. Lars Joh. Pet. B., tidligere Kbmd. og Rdmd. i Aalbg., siden Gdeier v. Rand.; M. Margrethe Kruse af Rand. St. Mortens K.; St. Rand. 35; C. 1/7 40, l.; 3/1 – 26/11 48 P. p. Valkyrien; 28/3 49 c. Fp.; •/5 s. A. c. r. Cap. Kbh. Trin. K.; 12/4 50 c. Fp. p. Als samt c. P. for Augustenborg; 1 ~ Aalbg. 28/7 43 Jenny Mathilde de Hoffmann, f. Aalbg. 3/7 18, † Kbh. 22/3 45; F. Math. de H., Kbmd.; M. Charl. Cathr. Deichmann; 1 D.; 2 ~ 2/6 46 F. Sstr. Charlotte Cathrine de Hoffmann, f. Aalbg. 27/5 25; 3 S., 7 D.; [21/7 1873 Skivholme-S.; E. S. 1/282].

16. 16/10 1873 Lorents Christian Ditlev Heilmann; see Raabjerg.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 7-12.