Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 169. Butterup og Tusse,

Tusse Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

H. 9/12; L. S.; M. S. 1-a/184; L. P. B. 112; K. M. 91; Lkm. 1/1071; M. 128; Kbg. 1740 (÷ 1773-84).
Anm. 1. Efter Rescr. 9/5 1555 skulde Tusse annecteres Holbæk, Butterup ligeledes Nørre-Jernløse, og Merløse ødelægges; men det kom ikke til Udførelse. I 1584 og 1610 i Merløse Herred.
Anm. 2. Præsten Boede først i Tusse; men fik Tilladelse til at boe i Butterup, for at blive fri for den idelige Besøgelse.
———————————

0. (1532). Jørgen . . . .

FR s. 422.

1. (1584). Mads Pedersen; see Etm.; M. Madsen Butterup i Greve-K.; hans Navn paa Kirkeklokken i Tuse før 1600.

KS 2:4 (1867-68), s. 404 (Merløse hrd.); DanKir bd. 4, s. 614 (se nedenfor).

2. 15 . . F. S.? Andreas Madsen.

3. c. 1602 [Rtr. Helsingør 29/2 00 – 02] Søren Nielsen Bjerrelide, f. Bjerrelide, Skjolde S. i Jyll.; St. 95; [† 1619].

F-P s. 144 (»Severinus Nicolai Bierelidius«); KS 2:5 (1869-71), s. 148 (Merløse hrd.); 3:4 (1882-84), s. 336; HEB s. 216.

4. o. 8/12 1619. Niels Lauritsen Holbech, f. 26/2 92; St. 18; ~ 20 Birgitte Svendsdtr., som overlevede ham; 15 B.; see S. Nielsen i N. Jernløse-K.; [† 16/6 1665; hans Navn paa Prædikestolen 1660; Lgst.].

KUM I, s. 33 (»Nicol. Lavr. Holbek.«); PT 8:6 (1927) s. 186; DanKir bd. 4, s. 75, 80 (se nedenfor).

5. o. 3/2 1665**. Mads Jacobsen Pradt, f. Holbæk 2/1 30; F. J. P., Proc og Kæmner; St. Roesk. 53; 1 ~ 11/11 65 Ingeborg Nielsdtr., f. Skaane 33, † 8/4 70; 2 B.; 2 ~ 78 Birgitte Thomasdtr., † 93; [† c. •/7 1691; 1. Hustru bekostede 70 Staffering af Korbuekrucifiks i K.; hendes Navn paa et Stolestade s. A.; hans Faders og 1. Hustrus Eptph.].

KUM I, s. 242 (»Matthias Iacobi Prattius«); Danske Kancelli: Efterfølgerens kaldsbrev af 1/8 1691, hvor han omtales som død; DanKir bd. 4, s. 73, 75, 79-80 (se nedenfor).
(Udgår her. Må bero på en misforståelse el. forveksling. 6. 7/8 1691**. Mag. Jacob Pontoppidan; [† el. forflyttet 1694]).

7. 1/8 1691 [Rtr. Kallundbg. 23/6 76] Mag. Israel Henriksen Pontoppidan af Veile-H., f. 17/3 46; St. Slag. 67; Mag. Kbh. 21/6 77; Pr.; ~ Margrethe Marie Nielsdtr. Munch af Helsingør St. Olai K. r. Cap.; [† 1716].

KUM I, s. 340 (»Israël Henrici Pontoppidanus«), II, s. 74; Danske Kancelli: Kaldsbrev.

8. 9/3 1716 [Skp. . .] Mag. Jacob Pedersen Hasse, f. Ringkjøb. 6/7 82; F. P. Jensen, Rdmd. i Ringkjøb.; M. Anne Marie Jacobsdtr Hasse; St. Vibg. 02; C. 6/6 09, l.; Mag. Kbh. 26/5 14; ~ Else Jørgensdtr. Bech, d. Snodstrup 15/10 99; (Sstr. t. Jens J. B. i Hjembæk-S.); F. J. Olsen i Rørbæk, Sognefoged; M. Christine Jensdtr.; u. B.; 2 ~ Etm.; [b. 16/4 1726].

KUM II, s. 278, 381 (»Iacobus Hasse«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 744; Kbg. Snostrup (1645-1806) opsl. 51 (hustrus dåb); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 63, 81, Merløse hrds. formynderprot. nr. 7.

9. 3/5 1726. Mag. Henrik Hansen Olivarius af Fanefjord, f. 23/11 ell. 24/10 97; St. Sorø 16, Bacc. 17; C. 17/3 21, l.; Mag. Kbh. 19/6 26; ~ 26 F. E.; 7 B.; 3 ~ Etm.; see Jørgen H. O. i Asnæs; [b. 11/12 1737].

KUM II, s. 400, 406, 477 (»Henricus Olivarius«, 19 år gl.); SB s. 239; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Merløse hrds. formynderprot. nr. 7.

10. 31/1 1738, o. Od. 14/3 [Cat. Kbh. Holmens K. i 16 Aar] Elias Jensen Rasch, f. Tusse 98; F. J. Clausen; M. Maria Eliasdtr.; St. Holbæk 22, Bacc. 23; C. 25; ~ F. E., b. Skamstrup 9/11 85; 2 D.; see P. M. Brandt i St. Bjergby-M.; [b. 8/9 1774; byggede et Enkesæde, som br. 3/4 61; hans Navn paa Kirkeklokken i Tuse 1742].

KUM II, s. 446, 450 (»Elias Iani Rasch«, 22 år gl.); DanKir bd. 4, s. 614 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 69, 81.

11. 17/11 1774 [p. Cap.* 9/9 71, o. 25/9] Ove Larsen Aagaard af Aardestrup-B.-G., f. 14/6 44; St. pr. 62; C. 65; O.; [† 20/9 1794; var snu].

Kaldet ledigt i 2 Aar, da Kongen og Baronen paa Løvenborg
procederede om Kaldsretten; Kongen seirede.

12. 15/7 1796 [Nørhaa 21/1 91] Jens Michael Hertz; [28/2 1800 Korsør-T.; see Roesk. Dk.].

13. 4/4 1800, o. 25/4, Niels Jacob Bolbroe; [10/3 1809 Clemensker; see der].

14. 18/8 1809, o. 4/10 [Cat. Kbh. Holmens K. 15/8 06] Johannes Petersen; [21/2 1827 Ondløse-S.; see der].

15. 16/5 1827, o. 25/6 [Førstelærer v. St. Hedinge Bgsk. 18] Otto Christopher Schousboe; [6/9 1833 Førslev; see der].

16. 8/1 1834 [Lemvig-N. 1/12 24] Frederik Christian Kannewurff af Aaby-B., f. 6/11 90; St. Aalbg. 08; C. 12/1 13, h.; Lærer ved Dronning Marias Pige-Institut i Aalbg. 13; Cat. Ebeltoft 25/2 18, o. 8/5; ~ Hune 2/4 17 Else Christine Fuchs, f. Kbh. 23/7 91; F. Johan Georg F., Skrædermester; M. Johannne Sophie . . . ; 1 S., 4 D.; [# 23/5 1860; boer i Roeskilde].

17. 2/6 1860 [p. Cap. Sønderup-N. 11/6 46, o. 1/7; Soderup-E. 8/2 50] Edvard Emil Hippolyt Mackeprang; [26/9 1868 Fodby; see der].

18. 10/12 1868 [p. Cap. Kundby 29/5 67] Christian Jørgen Nielsen, f. Spang Kro, Ulkebøl Sogn, 8/4 25; F. Jac. N., Gdeier. i Vollerup, siden Kroeier; M. Louise Cathr. Frost; St. pr. 45; C. 23/6 54, h.2; Skllrr. p. Chrhvn. s. A.; Diaconus i Sønderborg 20/9 59, o. Flensbg. 12/10; afsat af d. t. R. 8/8 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.; Hjelpep. i Taastrup-U. •/1 65 – •/10 66, i Kundby •/1 67, p. Cap. sst. 29/5 67; ~ Gladsaxe 28/10 55 Charlotte Georgine Ringsted, f. Chrhvn. 19/5 24, † Kbh. 4/12 99; F. Peter R., Forst. v. Frue Arbeidshuus i Kbh.; M. Rebekka Eliane Scavenia Widerøe; 1 S., 2 D.; [3/12 1875 Sønderby; Horne 12/6 86; † Horne 24/4 88].

Elvius s. 505; G-HF I, s. 405-406.

19. 18/1 1876. Abraham Kall Rasmussen; see Dollerup-F.-R.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1979. Butterup Kirke, s. 59-83, Tuse Kirke, s. 587-617.