Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1)

No 72. Asnæs,

Ods Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/166; K. M. 106; Lkm. 1/988; M. Nr. 497; M. 105; Kbg. 1645.
———————————

1. 15 . . Mads Mikkelsen; F. Degn; Præst før, udi og efter Reform.; [† 1554].

2. 1554. Poul Knudsen Yde; [† 1562].

3. 1562. Rasmus Mortensen Femboe; [† 1598].

KS 2:4 (1867-68), s. 404.

4. 1598. Jørgen Pedersen Erreboe; [† 1613; Pg. br. 1600].

KS 2:5 (1869-71), s. 149.

5. 1613. Christen Pedersen Wifvild; f. c. 94; Bacc. 12; Pr. 35 (41); ~ 32 Karen (Cathrine) Sørensdtr., vist af Slagslunde-G., f. 04, b. 14/10 68; (mindst) 4 S., 5 D.; see 2 Etm.; P. C. Wivild i Odden; (Hans N. W. i Baarse-B.); [† 1660; hans Navn på Altertavlen 35; Eptph.].

KUM I, s. 7 (»Christiernus Petri Viuildius«); KS 6:2 (1936-38), s. 461; 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1641); Kopskatten 1645, opsl. 69; DanKir bd. 4, s. 2390, 2404-05, 2405 (se nedenfor); bd. 2, Frederiksborg amt, s. 2445 (Slagslunde Kirke).

6. o. 20/8 1654.** F. S. Søren Christensen Wifvild; St. Roesk. 48; [vistnok † 1654 el. 55].

KUM I, s. 212 (»Severinus Christierni«).

7. o. 14/5 1655.** F. Bdr. Hans Christensen Wifvild; St. Roesk. 48; ~ Asnæs 20/2 61 Birgitte Mortensdtr., f. c. 40, b. her 19/2 20; see A. N. Chrystalsin i Tømmerby-L.; A. N. Chrystalsin i Egebjerg; J. S. Holm i Vig-A.; [† c. 1689].

KUM I, s. 211 (»Iohannes Christiern. Asn.«).

8. 23/7 1689. Peder Johansen Motzfeld, maaskee af Egeslevmagle; St. Slag. 84; 1 ~ 25/11 91 F. D. Birgitte Hansdtr. Wivild, d. 14/1 1663, b. 26/9 11; 2 ~ Thale Pedersdtr. Gyrsting af Gyrstinge-F., † Fyen 27/7 30; [† 5/12 1728].

KUM II, s. 130 (»Petrus Motzfeld«).
(29/3 1726*. Johannes Schougaard).

9. 3/12 1728,** o. 23/2 29, Christen Jacobsen Dahl, vistnok af Faareveile, f. 9/2 99; St. Roesk. 19, Bacc. 20; C. 22; ~ c. 30 Margrethe Sophie Schwane, f. Chrhvn. 20/2 09, † 4/10 51; 6 B.; see F. P. J. Dahl i Skjævinge-G.; [† 4/3 1765; Lgst.].

KUM II, s. 425, 429 (»Christiernus Iacobi Dallinus«, 20 år gl.); DanKir bd. 4, s. 2405 (se nedenfor).

10. 29/3 1765, o. 17/4 s. A., Jørgen Henriksen Olivarius af Butterup-T., d. 18/1 32; St. Roesk. 51, Bacc. 52; C. 2/8 55, n.; Pr.; ~ 21/10 66 Dorthea Larsdtr. Bjørn, † 5/1 28; F. L. B. til Gundetved; M. Ane Nielsdtr. Sinding; [# 30/4 1806, † 27/9 10; Monument p. Kgd.].

KUM III, s. 113, 119 (»Georgius Olivarius«, 20 år gl.); DanKir bd. 4, s. 2406 (se nedenfor).

11. 29/8 1806, o. 12/9, Jens Krag Walther; [19/12 1806 Vallekilde-H.; see Bjært].

12. 6/2 1807, o. 3/4, Johan Ambrosius Marcussen; [1/6 1810 Faareveile-D.; see der].

13. 17/10 1810, o. 9/1 11, [Adj. Slag. 08] Johan Henrik Woss, f. Kbh. 11/11 79; F. Kmrd. Johan Fred. Christ. V., Committeret i Rentekammeret; M. Gjertrud Marie Clairet, kaldet Mohr; St. pr. 96; C. 24/7 00, l. egr.; ~ 12 Johanne Frederikke Linnemann, f. Veile 21/6 89, † Holbæk 13/7 55; F. Johan Henrik L., Kbmd.; M. Ernestine Dichtmann; 1 S., 5 D.; [† 11/11 1841; en vakker Mand med meer end almindelig Videnskabelighed; et stort Bibl.; B. D. G. 1/144; Monument p. Kgd.].

DanKir bd. 4, s. 2406 (se nedenfor).

14. 16/12 1841, o. 25/2 42, Søren Niels Peter Hasle, f. Kbh. 21/5 14; F. Nicolai Andreas H., Landsoverretsproc.; M. Anna Marie Ballum af Kjeldby; St. Kbhs. Bgdsk. 31; C. 8/7 36, l.; Pr. 28/6 75; ~ 19/1 43 Anna Dorthea Maria Ørsted, f. Kbh. 5/6 18, † ss. 29/3 50; F. Geheime-Confrrd., Prof. Hans Christ. Ø.; M. Inger Birgitte Ballum af Kjeldby; u. B.; E. S. 1/715.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1990. Asnæs Kirke, s. 2371-2410.