Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1223. Tømmerby (St. Bodils K.) og Lild,

V. Han Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 55; M. S. III.; L. P. B. 334; M. Nr. 497; P. M. 122; Lkm. 4/238; Vahls M. 109; Kbg. 1646.
Anm. Præsten boer i Kjærup.
———————————

1. 1537. Niels Madsen el. Mouritsen; [levede endnu 1576; hans Bibl., optalt 53 af Biskop O. Chrysostomus, bestod af 5 Bøger].

2. (1571**). Kjeld Nielsen; see P. Madsen i Klim-T.-V.

2b. (1584) Ole Nielsen; (»Oël Nielsen i Kjerdrup«).

KS 3:2 (1877-80), s. 201.

3. (1591) Selgen Christensen el. Nielsen Aalborg.

4. k. •/1 1594. Anders Pedersen Morsing; ~ Kirsten Pedersdtr., som overlevede ham; 1 S., 1 D.; see J. J. Holm i Nykjøbing-L.-E.; [† 26/5 1636].

KS 5:2 (1903-05), s. 545; 3:3 (1881-82), s. 747; PT 11:3 (1942), s. 245 (se nedenfor).

5. k. 7/6 1636. Peder Christensen Grindsted (el. Sørensen Helsingør), maaskee f. Grindsted i Hammer Sogn; St. Aalbg. 31; 1 ~ . . . . . . ; 2 S.; 2 ~ 50 Karen Thomasdtr. Galschiøth af Hammer-H.-S.-A., † 12/7 88; u. B.; see Etm.; [† dom. misericordiæ (9/4) 1665].

KUM I, s. 105 (»Petrus Christierni Alburgius«); PT 6:4 (1913), s. 175; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 66.

6. k. dom. cantate (23/4) 1665. F. S. Anders Pedersen Kærup (Grindsted), f. 38; St. Aalbg. 60; ~ Kirsten Pedersdtr. Galschiøth fra Kornumgd. i Vensyssel; F. P. Thomsen Galskyt, Eier af Kornumgd.; M. Kirsten Pedersdtr. Kjerulf; 1 D.; 2 ~ O. J. Juel, r. Cap. Thisted o.s.v.; [† 3 Paaskedag (1/4) 1673].

KUM I, s. 288 (»Andreas Petri Kierupius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 66; PT 6:4 (1913), s. 175; HiThi 1944, ca. s. 68-69.

7. 14/4 1673, o. 4/6, Urban Pedersen Bruun, f. Aalbg. (Philippi Jacobi Dag) 47; F. P. Nielsen B., Kbmd.; M. Anna el. Johanne Urbansdtr. Brunow; St. Aalbg. 66; C. 27/6 68, n.; ~ 14/4 73 Helvig Jacobsdtr. Poulin af Aalbg. Frue K., b. Aalbg. Frue K. 17/3 27; 3 S., 2 D.; see Peder U. B. i Ferslev-D.-V.; Jacob U. B. her; [† 7/4 el. 2/4 1695].

KUM I, s. 336 (»Urbanus Petri«).

8. 11/5 1695 [Skp. 89] Alexander Nielsen Chrystalsin, f. Nykjøb. i S. 8/10 57; F. N. Alexandersen C., Kbmd.; M. Mette Andersdtr.; St. Roesk. 78, Bacc. 80; Hør. Nykjøb. 79; C. 83; Hør. Kallundbg. s. A.; p. Cap. Asnæs 9/12 84; Aversi-T. 85; ~ Kbh. 19/6 95 Karen Hansdtr. Wivild af Asnæs, † 99; 4 S.; [† 7/1 1705; meget streng mod besovede Kvinder; de maatte bære røde Huer og han gav Børnene besyndelige Navne; eet skulde saaledes være kaldet: „Hoppe paa Fod“; længe efter ansaaes saadanne Fruentimmer med større Foragt i disse end i andre Sogne; Lgst., Hustrus Kisteplade].

KUM II, s. 83, 99 (»Alexander Nicolai Chrystalsinus«); DanKir bd. 12, s. 180-181 (se nedenfor).

9. 24/2 1705, o. 20/5, Jacob Urbansen Bruun, f. her 21/1 79; St. Aalbg. 98; C. 27/2 05, illum.; ~ 5/8 06 Dorothea Marie Rose, f. Rand. 1/9 84; F. Oluf R., Ritmstr. i Aalbg.; M. Margrethe Mogensdtr. Willumsen; 2 ~ 18 S. A. Aspach til Aalbg. Frue K. o.s.v.; [† 20/11 1708].

KUM II, s. 239 (»Iacobus Urbani Bruun«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 1381.

10. 29/12 1708 [p. Cap. Aalbg. Bud. K., o. 5/10 03] Mag. Peder Pedersen Clementin, f. Aalbg. 20/7 78; F. P. Pedersen C., Kbmd.; M. Bente Jensdtr.; St. pr. 97, Bacc. 98; C. 28/7 00, h.; udenlands . . . ; Mag. 12; Pr. 26/4 13; ~ 23/10 10 Karen Jensdtr. Fogh, f. Aars . . ; mindst 3 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see Peder P. C., r. Cap. t. Aalbg. Bud. K.; Jørgen F. P. C. i Kjetterup-G.; [† 27/3 1721. Muret Begravelse i Taarnet; Eptph.].

KUM II, s. 226, 234 (»Petrus Petræus/Petrus Petræus Clementinus«); DanKir bd. 12, s. 177 (se nedenfor).

11. 2/5 1721, o. 18/6, Henrik Nielsen Jespersen, f. Aalbg. 23/12 84; F. Cclrd., Dr. med. N. Jespersen i Aalbg.; M. Anna Hansdtr. de Hemmer; St. Vibg. 04, Bacc. 06; C. 18/9 14, l.; udenlands 14–17; ~ Aalbg. 27/11 22 F. E., † Nørtorp, Rær S., 9/5 63; 3 D.; see A. C. Langgaard i Klim-T.-V.; L. L. Fugl i Saltum-H.; [† 13/5 1756; religiøs, men pietistisk; hans Navn paa Alterdisken 1725; Eptph.].

KUM II, s. 293, 309 (»Henricus Iespersonius«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 760; DanKir bd. 12, s. 174, 177-78 (se nedenfor).

12. 31/8 1753**, o. 17/10, Ole Bagger Thomsen Praëm af Hjardemaal, f. Christiansand 8/8 21; St. pr. 34, Bacc. 35; C. 26/4 39, n.; Tømmerby-L. 30/7 51*; Cons.-Rd. 29/4 68; Pr., i. 13/10 73; 1 ~ 8/4 55 Kirstine Marie Edvardsdtr. Røring, f. 6/3 21, † 20/4 61; F. E. Petersen R., Sorenskriver i Rommerige; M. Gidsken Eriksdtr. Leth; 1 S., 4 D.; 2 ~ Thisted 20/6 70 Christence Hauch, f. p. Aalbg. Slot c. 34, † 21/11 71; F. Cmcrd. H., Amtsforv. i Aalbg.; u. B.; 3 ~ 19/3 73 1. Hustrus Sstrdtr. Elisabeth Cathrine Wold, f. Ballerud i Asker, Norge, c. 44, † 20/8 99; F. Even Nilsen W., r. Cap. i Asker, Thanum og Haslum, Aggershuus St.; M. Johanne Magdalene (Edvardsdtr.) Røring; u. B.; see D. Hopp i Hvornum-S.; Edvard R. P. til Od. St. Hans K.; T. L. Haugaard i Als; [† 6/2 1799; Gaver til, at gjøre Vers; Enken efterlod et Legat af c. 150 Rdlr. til de Fattige, sammensparede af Huusholdningpenge (gak hen og gjør ligesaa!); Eptph.].

KUM II, s. 554, 558 (»Olaus Bagger Praëm«, 19 år gl.); PT 7:6 (1921), s. 158, 159 (Klitgaard om Røring); Bastian Svendsens amling, Asker, s. 33; DanKir bd. 12, s. 178-179 (se nedenfor).

13. 29/7 1785**, o. 2/11, F. S. Edvard Røring Praëm; Pr., i. 25/6 00; [3/5 1805 Od. St. Hans K.; see der].

14. 12/7 1805 [Alsted-B. 28/2 94] Knud Lund af Ferring, f. 22/8 52; St. Aalbg. 78; C. 10/4 82, n.; p. Cap. Ø. og V. Assels 22/2 87, o. 28/3; ~ 31/10 94 Karen Kiærulf, f. Nørhaagd., d. 2/4 71, † Sønderhaa 7/4 37; F. Claus Gottlieb K.; M. Maren Kirstine Jørgensen; 2 S., 3 D.; [# 27/11 1816; † 26/4 24; Eier af Abildhave i Østerild Sogn; Lgst. i Østerild K.].

DanKir bd. 24, s. 348 (Østerild kirke).

15. 9/4 1817, o. 25/6, Immanuel Nyboe; [23/5 1821 Tæbring-O.-R.; see L. Lyngby-Ø.].

16. 26/4 1822, o. 10/7 [Insp. ved Kbhs. Bgdsk. c. 17] Christian Friis, f. Kbh. Holmens S. 2/8 90; F. Overkrigscomm. Peter F., Bygningsconduct.; M. Henriette West; St. Kbhs. Bgdsk. 10; C. 22/4 17, h.; ~ Chrbg. Slk. 1/7 22 Sophie Eleonore Hude, f. Kbh. Chrbg. Slotss. 17/5 92, † Kbh. 11/5 76; F. Jørgen H., Hoffoureer; M. Johanne Sophie Branner; 5 S., 3 D.; see Peter J. F., Cand th. 49/3; [† 29/6 1837].

Kbg. Kbh. Holmens k. (1784-92 F) opsl. 327 (dåb); Kbg. Kbh. Hof- og Slotsk. (1809-28 V) opsl. 10 (vielse), (1777-1828) opsl. 79 (hustrus dåb).

17. 30/9 1837, o. 13/12 [c. Adj. Fdbg. 25–29; Adj. ss. 22/9 35] Frederik Christian v. Haven; [26/12 1841 Hassing-V.; see Vive-O.-V.].

18. 20/2 1842 [p. Cap. Tikjøb-H.-H. 13/6 37, o. 15/9] Niels Gottlob; [27/10 1853 Vivild-V.; see der].

19. 19/1 1854, o. 8/3 [Skllrr. ved Kbhs. vestre Betalingsk. •/10 46] Christian Ludvig Biilmann; [4/7 1861 Meelby, see der].

20. 15/9 1861 [p. Cap. Baarse-B. 3/2 57, o. 4/3; Hjørlunde 2/5 s. A.] Frederik Julius Dall, f. Kbh. 11/12 24; F. Jacob Fred. D., Postforv. ved Kbhs. danske Brevpostcont.; M. Anna Judithe Marie Treschow; St. Chrhvns. Bgdsk. 41; C. 21/4 47, l.; ~ 25/6 62 Birgitte Sophie Doris Magdalene Steen, f. Bækmark, Flynder Sogn, 26/2 44; F. Johan Christ. S., Forp. ss., siden paa Livø; M. Edel Marg. Kjeldsen; (68) u. B.; [8/6 1872 Fred. Trin. K.-V.].

21. 19/8 1872 [2 Compast. Leck, Tønder-Løgumkl. Pr., 15/5 58; afsat af d. t. R. 64; # 28/10 S. A. af d. d. R.] Andreas Christian Riis-Lowzon; [24/5 1876 Vestervig-A.; see der].

22. 4/8 1876, o. 29/9 [Lærer i Tjørnelunde, Finderup S., 69] Christen Josephsen Clausen, f. Ærøskjøb. 21/7 42; F. Pet. C., Skibsfører; M. Christ. Petersen; Sem. fra Skaarup 62 (meg. duelig); Hjelpelærer i Haarslev 62; St. pr. 67; C. 20/6 74, h1.; Lærer i Kbh. 63; ~ 18/5 69 Martine Henriette Balslev af Haarslev, f. 10/4 49; (77) 2 S., 4 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1940. Tømmerby Kirke, s. 164-182, Lild Kirke, s. 183-189.
Fussing, Hans H.: Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 227-246 (Tømmerby s. 245).