Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 365. Haarslev,

Skovby Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/23; J. M. 306; B. M. 430; Lkm. 2/185; Kbg. 1688.
Anm. Præsten boede i Farsbøl indtil c. 1645.
———————————

1. 15 . . Oluf . . . ; tilhører den cath. Tid, da han levede 1443.

1b. 15 . . Niels Eriksen; [afsat 1528 formedelst ulydighed].

FR s. 178.

2. 4/9 1528. Knud Christensen*; see Etm.; A. Rasmussen i Eilby-M.; [† 1589].

FR s. 178; DanKir bd. 9, s. 5997 (se nedenfor).

3. (1571**) [Cap.*, o. 26/4 64] F. S. Niels Knudsen, f. c. 45; St. 62; Pr. 17/8 04; ~ Birgitte Jørgensdtr. Friis; F. J. F., forhen cath. Biskop i Viborg; 1 S., 6 D.; [† 16 . . ; „Grammaticus(1); tongmelet(2); prædiker for lenge“ (J. M. l.c.)].

FS nr. 578 (»Nicolaus Canuti«); F-P s. 46.

4. c. 1614(?) [vist Hør. Sorø 12–13] Jacob Jensen Pugdal (Plougdal), vist af Ullerup-V.; kom i Sorø Skole 03, St. i Kbh. (10); see N. J. Pougdal i Espe-V.; [b. 28/9 1641].

F-P s. 257 (»Jacobus Johannis Pugdalius«); SB s. 121.

5. o. 10/11 1641 [Rtr. Nybg. 10/9 34] Gert Jespersen Stampe af Nyborg, f. 08; St. Od. 31, Bacc. 32; O.; [† 1643].

KUM I, s. 105, 111 (»Gerardus Caspari Stampe«); KS 3:5 (1884-86), s. 143 (»Gerhardus Caspari Stampius«, 26 år gl.), s. 132 (»G. C. S.«, 33 år gl.);.

6. o. 7/2 1644. Søren Hansen (Buxen?, af Bogense?); maaskee St. Od. 38; [fmtl. † 1646; Pg., dengang i Farsbøl, br. 45].

KUM I, s. 142 (»Severinus Iohannis Buccenius/Boxonius«); KS 3:5 (1884-86), s. 133 (»Severinus Johannis«).

7. o. 18/2 1646. Jørgen Mortensen, f. 18; St. Od. 40; ~ Bodil Jacobsdtr., Skifte 23/2 48; [† c. 1660?; Pg. br. 55].

KUM I, s. 156 (»Georgius Martini«); KS 3:5 (1884-86), s. 135 (»Georgius Martini«, 28 år gl.).

8. 1660 [p. Cap. Søndersø, o. 21/2 55] Anders Thomsen (Hem) af Søndersø, f. 24; St. Od. 47; Pr. 16/6 66; fik 16/10 s. A. sit ene Laar brækket, hvoraf han døde; ~ (62) Dorthe Hansdtr.; 2 ~ H. Andersen i Barløse; see H. A. Hem i Asperup-R.; [† c. 1666].

KUM I, s. 205 (»Andreas Thomæ«); KS 5:3 (1905-07), s. 709.

9. 22/10 1666. Ernst Gynther Helm; [3/3 1688 Brenderup-O. – byttede Kald med Etm.; see der].

10. 3/3 1688 [Brenderup-O. 16/5 85] Mag. Jørgen Jørgensen Carstens (Karstens) el. Carstensen; Pr. . . ; [18/11 1699 Od. St. Knuds K.; see der].

11. 23/12 1699. Mads Hvid Lauritsen; (Bdr. t. Anders H. L. i Brenderup-O.); F. fmtl. L. Pedersen, Forp. p. Oregd.; M. Helene(?) Madsdtr. Hvid af Brenderup-O.; St. Od. 93; ~ Thisted 14/3 04 Cathrine Andersdtr. Olsen; [ved Vielsen 1704 kaldes han »Præst« til Guldbjerg, fmtl. pers. Cap.].

KUM II, s. 181 (»Matthias Laur. Albinus«); PT 7:1 (1916), s. 46; Danske Kancelli: Kaldsbrev; Kbg. Thisted (1698-1764) opsl. 217 (vielse).

12. 11/6 1700. Anders Andersen Hvid af Asperup-R., f. c. 80; St. Fred. 96, Bacc. 97; Pr. 29; ~ Barbara Sophie Kjeldsdtr. Cheldorf, f. Kbh. c. •/8 72, b. 5/4 13; (vist Sstr. t. Susanna Magdalene K. C. ~ K. O. Klarskov, r. Cap. i Bogense); F. K. Lauritsen, Forst. v. Kbh. Vartov Hosp., Kbmd. i Kbh.; 6 S., 2 D.; 2 ~ (18) Margrethe Hansdtr. af Krogsbølle, d. 18/12 85; see K. Hansen i Krogsbølle; [afsat 1739 efter en sexaarig Proces med Oberst Hagedorn paa Harritslevgaard, som beskyldte ham for, at have stjaalet en Stud fra ham. Eiede Holsegaard, som han lod gjøre fri(3); † i Armod 1755, begr. i Kirkeby K.].

KUM II, s. 222, 225 (»Andreas Andreæ Albinus«); Danske Kancelli: Aldersdispensation, kaldsbrev (i Mag. Jørgen Carstens’ sted); Kbg. Hårslev (1688-1749) opsl. 31 (1. hustrus begr.), (1700-23) opsl. 52 (hustrus broders vielse); Kbg. Krogsbølle (1674-1799) opsl. 190 (2. hustrus dåb), opsl. 142 (»min Søster Margrethe Hr. Andersis i Haarslef«); DanKir bd. 10, s. 2105 (Kirkeby kirke).

13. 24/7 1739 [p. Cap. Guldbjerg-S. 30/12 35, o. 17/2 36] Herman Pedersen Melhop (Melhof), f. Bogense c. 05; (Bdr. t. Anna Bolt ~ H. E. Hvid i Eilby-M.); F. P. Mathiesen, Kbmd.; M. Maria Mathiasdtr. Bolt (Sstr. t. Hannibal M. B. i Skydebjerg-O.) 2 ~ Gregers Filip Christensen Holm af Vigerslev-V., i Bogense; St. Od. 26, Bacc. 27; C. 29; 1 ~ Cathrine Jochumsdtr. Wielandt af Fjelsted-H., b. 20/2 44; 1 S.; 2 ~ Karen Andersdtr. Hyllerup; F. A. H., Kbmd. i Od.; M. Birthe Møller; 3 S., 1 D.; 2 ~ U. J. Høst i Skeby-O.; see H. Steenbuch i Uggerslev-H.; [b. 3/3 1749].

KUM II, s. 480, 492 (»Hermannus Melhof«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Bogense byfoged nr. 157, 127, 222.

14. 21/3 1749 [Guldbjerg-S. 3/5 43] Hans Nielsen Schiern; [14/11 1755 Halsted-A.; see der].

15. 26/3 1756 [Guldbjerg-S. 9/5 49, o. 22/8] Søren Nielsen Henriksen, f. Margd., Vigerslev S., 3/3 27; F. N. H., Forv. p. Margaard, senere p. Sandagergd. og Gyldensteen; M. Constance Boldt; St. Od. 44; C. 48; 1 ~ 1/5 50 Anna Margrethe Dahlin, b. 22/4 58; 1 S., 4 D.; 2 ~ Faabg. 15/11 58 Anna Marie Elisabeth Christensdtr. Erreboe, f. Faabg. 1/2 40, † Od. 4/5 20; (Sstr. t. Margrethe S. E. ~ H. R. N. Kannewurff i Faaborg-D.); F. C. Christensen E., Kbmd. i Faaborg; M. Sophie Pedersdtr. Gebert; 1 D.; 2 ~ Od. 22/10 83 Matthias Kurrelbaum, Rdmd., Kbmd. og Postmstr. i Od.; see N. Bierfreund i Værslev-J.; [† 18/7 1778; Begr. i K.].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Skovby hrd. nr. 18; PT 14:6 (1964-65), s. 109-10, 112 (Erreboe); DanKir bd. 9, s. 6062 (se nedenfor).

16. 9/9 1778 [Guldbjerg-S. 26/3 56, o. 29/4] Laurits Luja Jensen Balslev af Tommerup-B., f. Od. 22; St. pr. 40; C. 43; Pr. . . ; ~ 9/4 57 Apollone Rasmusdtr. Lange, f. Frederikssund 26 el. 28, † 6/3 91; F. R. Hansen L., Kbmd., siden Farver; M. Salome Torbensdtr.; 3 S., 2 D.; see Etm; J. M. Leth i Svanninge; [† 24/9 1792; Begr. i K.].

DanKir bd. 9, s. 6062 (se nedenfor).

17. 13/11 1789**, o. 6/1 90 [Degn ss. 83] F. S. Rasmus Balslev*, f. Guldbjerg 3/2 62; St. pr. 78; C. 28/6 83, l.; Cons.-Rd. 13/11 39; 1 ~ 1/6 90 Dorothea Christine Nielsdtr. Windekilde af Vilstrup, † 11/8 96; 1 S.; 2 ~ 7/7 97 Anna Salome Lautrup af Tyrstrup-H., f. 28/12 75, † 15/7 33; 5 S., 2 D.; see Etm.; Laurits N. B. i Eilby-M.; Carl F. B. og Rasmus V. B. i N. Broby; Martin J. B. i Hjortlund-K.; [† 25/12 1840. „En lille, men velskabt Mand af et saare venligt og behageligt Udvortes og med et Udtryk fuldt af Fred, Glæde og Kjærlighed; hvorfor han indgjød Alle, der nærmede sig ham, en vis Tillid forenet med Høiagtelse og Ærefrygt.“ „Fredelskende, føielig, godmodig og sagtmodig.“ Der opkom engang under hans Fraværelse Ild om Natten i et af Pgs. Udhuse, men ved Bymændenes virksomme Anstrengelse blev den slukket, uden endnu at have anrettet betydelig Skade (Geneal. biogr. Archiv 421–27); Monument p. Kg.; N. 33; E. 1/57 og S. 1/60].

DanKir bd. 9, s. 6062 (se nedenfor).

18. 13/2 1841 [Uggerslev-H. 17/8 31] F. S. Johan Christian Balslev*, f. 28/5 98; St. Od. 17; C. 18/7 22, l.; p. Cap. her 6/12 26, o. 10/1 27; R.* 6/12 76 i Anledn. halvtredsindstyve Aars Jub.; 1 ~ 11/5 32 Martine Henriette Boesen af Vigerslev-V., f. 1/3 08, † 18/7 40; 3 S., 1 D.; 2 ~ 5/5 43 Pouline Erasmine Dorothea (Doris) Krüger, f. Od. 22/8 11; (Sstr. t. Sara V. C. K. ~ N. Kattrup i Voldum-R.); F. Fred. Theod. K., Apoth.; M. Christiane Lovise Lassen af Kverndrup; 3 S., 3 D.; see Rasmus L. B. i Paarup; Jens F. B. i Jelstrup-L.; C. J. Clausen i Tømmerby-L.; Theod. C. B., cd. th. 72/1; Laur. N. B. cd. th. 75/2; [# 24/9 1884; † Haarslev 18/11 85; see Faaborg Avis 11/12 76; Hundredeaarsfest 9/9 78; Mindekrans i K.; Monument p. Kg.].

Elvius s. 170; Balslev, Lars Chr. og Benjamin Balslev: Stamtavle over Haarslevgrenen af Familien Balslev, Hillerød 1917, s. 11; DanKir bd. 9, s. 6062 (se nedenfor).
———————————

Noter:

(1) Grammaticus = (lat.) Han er boglærd.
(2) tongmelet = (gl. da.) tungmælet: taler (langsomt og) med besvær.
(3) Frigård = (gl. da.) proprietærgaard, hvis ejer er fritaget for skatter og militærtjeneste.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2021. Hårslev Kirke, s. 5997-6086.
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.