Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1019. Skeby og Otterup,

Lunde Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

J. M. 113; M. S. 2-a/77; S. i K.; B. M. 459; Lkm. 2/109; St. M.; Kbg. Skeby 1662, Otterup 1663.
Anm. Hjadstrup var Annex indtil c. 1581.
———————————

1. 15 . . Knud . . . ; boede i Ølund.

2. 15 . . Dines . . .

3. 15 . . Christopher Mikkelsen; uden Tvivl den Christopher Mikkelsen, som Lærte om Daabens Fornyelse og derfor arresteredes paa Livstid.

4. (1583. 90). Poul Roed, f. Fyen c. 34; Pr. 95; 1 ~ . . . . . . ; 1 S.; 2 ~ Cathrine . . . , f. Od.; 5 S., 1 D.; vist 2 ~ Etm.; [† 9/11 1602; „modeste, non male“(1) (J. M. 116); Pg. br. 83].

5. 1602. Hans Lucassen (Haar), fmtl. af Barløse; St. i Kbh. (99); vist ~ F. E.; see Poul H. p. Bogø; [† 1624].

F-P s. 160 (»Johannes Lucæ H. Fionus«).

6. 1624 [p. Cap. Østrup-H., o. 6/11 22**] Jørgen Hansen af Kirkeby-L., f. c. 93; St. 14; Pr. 1/9 48; ~ Maren Bang; 1 S., 2 D.; see Etm.; F. Alexandersen i N. Aaby-I.; [† 24/8 el. 27/8 1665; havde været Bassist i Kong Chr. IVs. Capel; velbegavet Præd.; blev i den svenske Krig 2 Gange plyndret, eengang ynkeligt piint, nogle Gange skudt efter gjennem Vinduet; Eptph.].

KUM I, s. 14 (»Georgius Iohannis«); KS 3:5 (1884-86), s. 119 (»Georgius Johannis«, 29 år gl.).

7. o. 3/8 1659**, F. S. Hans Jørgensen*, f. 30; St. Od. 51; Pr. 84; ~ Margrethe Alexandersdtr. af N. Aaby-I.; 4 B.; see Etm.; [† 15/10 1708; meget berømt Præd.; dyrkede ogsaa Astronomie og Geographie; begge hans Tommelfingre blev afskaarne af de Svenske; gik med udstoppede sorte Taftes-Fingre; T. 308; G. 2/2 167; Eptph.].

KUM I, s. 228 (»Iohannes Georgij Skeebye«); KS 5:3 (1905-07), s. 728.

8. 10/3 1691*, o. 13/4 92**, F. S. Alexander Hansen*, f. 63; St. Od. 82; Pr. 25; ~ Anna Maria Lauritsdtr. Hviid, f. 88, † 19/4 26; F. L. Pedersen H., Forp. paa Oregd. el. Ørritslevgd.; 2 S, 3 D.; see H. A. Scheebye i Lumby; P. C. Meyer i Gjelsted-R.; (C. Begtrup i Astrup-T.-H.); [† 27/5 1741].

KUM II, s. 114 (»Alexander Iohannis/Ioannis Schebyensis«).

9. 29/2 1733**, o. 30/9, Hans Alexandersen Scheebye; [27/10 1741 Herrested; see Lumby].

10. 24/11 1741, maaskee o. 12/1 42, Ude Jensen Høst* af Haurum-S., f. 4/3 13; St. pr. 32; C. 28/1 37; Pr. 64; 1 ~ 31/10 42 Judithe Cathrine Trads, † 21/6 63; 4 S., 4 D.; 2 ~ 28/3 64 Karen Andersdtr. Hyllerup, E. e. H. P. Melhop i Haarslev, f. 16/2 28, † 4/7 92; u. B.; see Etm.; [# 8/9 1792; † 19/1 97; fik Opreisning 5/7 43].

KUM II, s. 540 (»Vdæus Oporinus«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Lunde hrd. nr. 60.

11. 3/9 1777**, o. 21/11, F. S. Peter Høst, f. 31/7 47; St. Od. 65; C. 26/4 70, n.; ~ Birthe Christine Dyreborg, † 12; 5 S., 1 D.; see Georg H. i Haverslev-B.; [† 14/2 1812].

12. 29/4 1812 [r. Cap. Dalum-S. 27/3 01, o. 17/4] Hans Christian Frølich Hansen*, f. K. Saaby 22/11 70; F. Andreas H., Degn; M. Karen Olesdtr. Saxtorph af Meirup; St. Roesk. 88; C. 6/5 94, h.; ~ 23/10 01 Ingeborg Petronelle Andresen af Søllinge-H., f. 80, † 9/6 52; 2 S., 1 D.; see Frederik A. H. i Fraugde; [† 6/4 1851; hans og Hustrus Monumenter p. Kgd.].

DanKir bd. 9, s. 4885 (se nedenfor).

13. 8/7 1851 [Ølgod-S. 11/3 37] Jens Henrik Brandt, f. Od. St. Knuds S. 23/1 03; F. Christ. B., Farver; M. Mariane Lihme; St. Od. 20; C. 20/10 28, l.; Sp. Grindsted-G. 12/10 32, o. 4/12; ~ 1/2 33 Elise Kirstine Tommerup af Steenstrup-L., f. Dreiø 7/7 0, † Od. 5/4 81, b. i Skeby; 1 S.; [† 30/3 1860; var en sand Polyhistor(2), som, naar han fik fat paa en Bog, ligemeget hvilken, ikke hvilede, forinden den var gjennemlæst; meget retskaffen og velvillig, men blev distract og glemsom, tilsidst sindssvag].

Kbg. Drejø (1732-1811) opsl. 163 (hustrus dåb); Enkekassen (Brandt); Kbg. Od. Skt. Knuds K. (1870-82) opsl. 281 (enkens død).

14. 25/6 1860 [N. Næraa-B. 26/8 44] Carl Christian Lorentzen, f. Landet p. Taasinge 5/6 17; F. Frederik Christ. L., Skllrr.; M. Birthe Christiane Lund; St. Nybg. 35; C. 9/11 40, l.; p. Cap. her 7/8 43, o. 20/9; ~ 14/5 45 Henriette Maria Cloos, f. 5/8 21; F. Jacob C., Skovrider p. Taasinge; M. Marie Sophie Kall; 4 S., 4 D.; see Fred. Christ. L., cd. th. 74/1; [† 23/7 1883].

———————————

Noter:

(1) »modeste, non male« = [han talte] fordringsløst og ikke så ilde.
(2) Polyhistor = person, der er kyndig i flere ell. mange forskellige videnskaber.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2018. Skeby Kirke, s. 4851-4890, Otterup Kirke, (endnu ikke udgivet).
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.