Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 849. Næraa (Nørre-) og til 1795 Høirup; fra 1795 (eft. Rescr. 18/6 84) Bederslev, som tidligere havde været Annex til Uggerslev,

Skam Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

J. M. 122; M. S. 2-a/13; B. M. 454; St. M.; Lkm. 2/123; L. S. v. W.;
Kbg. N. Næraa-H. 1662, Bederslev 1688.
Anm. Høirup blev Annex til Uggerslev.
———————————

1. 15 . . Anders Pedersen.

2. 15 . . Stephan Andersen; see 2 Etm.; [† 1546].

3. c. 1546. Niels Ster el. Stehr; ~ F. D.? („nata in parochia“(1)) Apollonia . . . ; 3 B.; 2 ~ Etm.; [† 1554; Eptph.].

4. 1554 [r. Cap. Od. Frue K. c. 52] Christen Andersen* (Otthonianus), f. Od.; ~ F. E., † 23/10 66; 8 B.; see N. Christensen i Søndersø; [† 4/9 1616; „Jesus Christ. meste Parten i hver Clausula; non Male“(2) (J. M. 123); Lgst.].

DanKir bd. 9, s. 5302 (se nedenfor).

5. 1616 [Rtr. Svendbg. 04] Anders Madsen Lyndelse (Lindesius), vist af N. Lyndelse; St. i Kbh. (99); C. 01; [† 2/5 1622].

F-P s. 164 (»Andreas Matthiæ Lyndesius Fionus«); Perlestikker, s. 333.

6. o. 27/9 1620**. Hans Balthasarsen Larsen, f. Nybg. c. 89; St. 15; ~ Lisbeth . . . ; [† 1642].

KUM I, s. 18 (»Iohannes Baltazari Biørnskoff, Fionus«); KS 3:5 (1884-86), s. 117 (»Johannes Balthazari«, 32 år gl.).

7. k. 20/9 1642, o. 28/9 [Rtr. Kjerteminde 24/3 30] Jørgen Nielsen Sommer el. Steenløse af Steenløse, f. c. 05; St. Od. 27, Bacc. 32; ~ Krogsbølle 30/9 43 Margrethe Johansdtr. Hoff af Snodstrup; see Niels J. S. i Kjerte; 2 Etm.; [† 4/8 1673; Pg. bg. 45].

KUM I, s. 83, 111 (»Georg. Nicol. Steenløss«); KS 3:5 (1884-86), s. 142 (»Georgius Nicolai«, 26 år gl.), s. 133 (»Georgius Nicolai«, 36 år gl.); Kbg. Krogsbølle (1637-65) opsl. 38 (vielse).

8. 23/3 1671**, o. 19/4 72, F. S. Johan Jørgensen Sommer; maaske St. Ribe 71; ~ 7/10 74 Kirstine Hansdtr. Husum, f. Bogense; F. H. Jørgensen, Bgmstr.; M. . . . . Jensdtr.; 2 B.; see A. A. Fugl i Veilby i F.; [† 10/11 1686; hans Navn p. en Katekismustavle 1686].

KUM II, s. 27 (»Ioannes Guldagrius«); PT 1:2 (1881), s. 356, note 1; DanKir bd. 9, s. 5395 (se nedenfor).

9. 30/11 1686, o. 9/3 87, F. Bdr. Carsten Jørgensen Sommer; St. Od. 70; ~ Broderens Svigerinde, Christence Hansdtr. Husum; u. B.; 2 ~ Etm.; [† 30/4 1688].

KUM II, s. 20 (»Castanus Georgij Sommerus«).
(5/8? 1688. Jesper Knudsen).

10. 5/7 1688. Johan Ludvig Johansen Struch, f. Svendbg. 57; (Bdr. t. Maren J. S. ~ H. L. Hellevad t. Svendbg. Nic. K. og Halvbdr. t. Hans J. S. i Marslev-B.); F. J. Petersen S., Rdmd. og Tolder; St. Od. 81; Pr. . . ; 1 ~ F. E.; b. her 22/11 93; 3 S., 1 D.; 2 ~ Maren Hansdtr. Stage af Gjelsted-R., som overlevede ham; 3 S., 4 D.; see Etm.; E. C. Kullerup i Rønninge-R.; P. N. H. Winding i Kullerup-R.; [† 9/11 1723].

KUM II, s. 108 (»Iohannes-Ludovicus Iohannis Struchius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 144; Svendborg amt, Sunds hrd. nr. 7; Svendborg byfoged nr. 47; Kbg. Nr. Nærø (1688-1754) opsl. 9 (1. hustrus begr.), børn: opsl. 5, 7, 8, 9 (1. ægtesk.), 11, 13, 15, 18, 22, 25, 29, 35 (2. ægtesk.).

11. 17/12 1723. F. S. Hans Johansen Struch, d. 22/7 96; St. Od. 15; C. 14/12 17, h.; Pr. 40; ~ Margrethe (Mary) Kirstine Christensdtr. Bøgvad, b. Klinte 28/2 83; F. C. Pedersen B. i Bogense; 4 S., 2 D.; [† 8/4 1750 af Alteration over, at Kbmd. Henning Jensen i Od. kom, at gjøre Udlæg i hans Bo].

KUM II, s. 391 (»Iohannes Struchius«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 144; Kbg. Nr. Nærø (1688-1754) opsl. 9 (dåb).

12. 19/6 1750, o. 23/10, Mag. Hans Knudsen (Aggernæs) af Krogsbølle, f. 3/1 19; St. Od. 41; C. 14/9 43, h.; ~ Anna Andersdtr. Hyllerup, f. 30, † her 1/1 17; F. A. H., Kbmd. i Od.; M. Birthe Møller; 2 S.; see Etm.; Andreas H. K. i Borum-L.; [† 21/1 1791; Lgst.].

KUM III, s. 12 (»Iohannes Canutus Agernes«, 22 år gl.); Kbg. Krogsbølle (1674-1799), opsl. 138 (dåb); DanKir bd. 9, s. 5304 (se nedenfor).

13. 24/5 1780*, o. 4/11 85**, F. S. Knud Knudsen, f. 2/6 52; St. Od. 71; C. 27/11 76, n.; fik 9/1 95 Bederslev istedetfor Høirup; ~ Hviding 9/9 91 Anna Christine Ewald af Hviding, f. Vorbasse 23/11 62, † Gislev 5/3 51; 3 S., 2 D.; see Hans J. E. K. i Gislev-E.; [# 5/11 1817; † 7/9 22; N. 313; E. 2/41 og S. 2/63].

Kbg. Hviding (1775-1815), s. 46, opsl. 25 (vielse).

14. 4/1 1818, o. 6/3, F. S. Hans Joachim Ewald Knudsen; [22/7 1831 Krogsbølle; see Gislev-E.].

15. 21/9 1831 [Sneibjerg-T. 31/12 23] Thomas Mainwering Arthur Arctander; [17/5 1836 Klinte-G.; see der].

16. 26/7 1836, o. 14/9 [Lærer v. Landcad.-Acad.] Edvard Hanning West; [20/7 1844 Krogsbølle; see Vallø].

17. 26/8 1844 [p. Cap. Skeby-O. 7/9 43, o. 20/9] Carl Christian Lorentzen; [25/6 1860 Skeby-O.; see der].

18. 10/9 1860 [Sal-G. 22/4 37] Clemens (eft. Døbeattest Clemming) Christian Fogh Paludan, f. Korsør 2/3 03; F. Jstrd. Holger Fred. P. af Kallundbg., Overtelegraphbest. og Postmstr.; M. Dorothea Cathr. Schiødt; St. Nybg. 22; C. 12/7 33, h.; p. Cap. Gjern-S. 12/10 34, o. 17/12; Gylling 29/11 36; ~ 1/5 38 Lovise Thura af Gjern-S., f. 8/10 93, † Od. 11/11 75; u. B.; [# 12/6 1871; † Od. 28/1 73].

19. 12/8 1871, o. 25/10 [c. Adj. Aalbg. 24/2 55; Adj. ss. 8/10 s. A.; Adj. Od. 24/10 58] Peter Christian Bagger Christensen, f. Faabg. 17/2 28; F. Christ. Pet. C., Kbmd.; M. Clara Charl. Petersen; St. Od. 45; C. 1/11 50, l.; Timelærer v. Aalbg. Sk. 4/10 54; ~ Faabg. 6/8 73 Anna Petra Jensine Voss, f. Faabg. 28/5 55; F. Hans Ditlev V., Kbmd.; M. Anna Mar. Dorthea Stokkebye; (77) 1 S., 1 D.; [# 26/11 1884].

———————————

Noter:

(1) »nata in parochia« = født i Sognet.
(2) » .... meste Parten i hver Clausula; non Male« = ... meste Parten i hvert Afsnit; ikke ilde.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2019. Nørre Nærå Kirke, s. 5277-5308, Bederslev Kirke s. 5309-5332, Nørre Højrup Kirke, s. 5373-5412 (udg. 2020).