Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 973. Rønninge (St. Sørens K.) og Rolfsted,

Aasum Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

J. M. 52; M. S. 2-a/16; L. S.*; L. P. B. 145; S. i K.; Bl. f. G. 2/101; Bendz, S. 21;
B. M. 597; F. M.; St. M.; Lkm. 2/95; Kbg. 1686.
Anm. Ferritslev K. nedbrudt 1590 eft. Rescr. 7/1 1555.
———————————

1. (1522). Mikkel Andersen; [† c. 1551].

2. 1551 [Sp. t. Rolfsted 39] Jens Sinchesen el. Sinchelsen; [† 1557].

3. 1557. Thomas Ibsen; ~ Bodil (Buole) . . . ; 9 B.; see Etm.; [† 26/12 1590. Hans Capellan, Jacob Hintzen, blev engang (79), da han gik ind i Kirken, fulgt af en Karl, som med sin Stridshammer vilde have myrdet ham ved Alteret, dersom Menigheden ikke havde hindret det].

4. 1590 [p. Cap.* . .] Lycke Jensen, f. c. 51; ~ 89 F. D. . . . ; [afsat 1606 formedelst løsagtighed; † i et af Pgdens. Huse, Fuglsang i Roirup; „bene et movendo docet(1); ond Forligelsesmaal mellem ham og Enchen; gravis uxori(2); levede ei som han lærte“ (J. M. l. c.); Lgst.].

DanKir bd. 9, s. 3775 (se nedenfor).

5. k. 9/4 1606. Søren Iversen Vinum; Pr. 3/4 26 og til sin Død; ~ Nybg. 12/10 17 Elisabeth Johansdtr.; [† •/6 el. •/7 1652; W. 2/605; N. 671; Lgst.; Begr. i K.].

KS 4:2 (1891-93), s. 679; DanKir bd. 9, s. 3772, 3777 (se nedenfor).

6. o. 16/7 1652. Otto Rasmussen af Herrested, f. 25; St. Od. 47; Pr. 2/1 71; ~ Maren Pedersdtr. Humble af Hesselager, f. 35; 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see S. S. Ebeltoft og K. O. Lerche i Aunslev-B.; [† 21/8 1685; Pgden. plyndret af de Svenske; gav 79 Alterkalk og -disk til Rolfsted K.; Lgst.].

KUM I, s. 206 (»Ottho Erasmi Herrestadius«); KS 4:2 (1891-93), s. 676; DanKir bd. 9, s. 3773, 3820 (se nedenfor).

7. 29/8 1685. Mag. Mads Bertelsen Thrane, f. Kors. 60; F. B. Madsen, Rdmd. (Farbdr. t. M. H. Trane t. Vibg. Domk.); M. Johanne Pedersdtr.; St. Od. 74, Bacc. 77; Mag. Kbh. 19/5 00; ~ 25/8 86 F. E., † 08; u. B.; [† 6/4 1702, efter at have „opvartet“ disse Menigheder i 18 Aar; holdt 60–70 Heste og en Berider; ansaaes for, at kunne mane].

KUM II, s. 46, 71 (»Matthias Bartoli Crucisoranus«), s. 254 (»Dn. Matthias Trane, Ronningensium et Rolstedensium pastor«); E. Brejls skifteuddr.: Korsør byfoged nr. 84; Kbg. Rønninge (1700-40) opsl. 11 (hans egen og hans moders begr.).

8. 20/1 1703. Eiler Christensen Kullerup af Kullerup-V., f. 70; St. Nybg. 92; V.-Pr. 7/4 23; Pr. 3/10 25; 1 ~ c. 03 Karen Nielsdtr., f. c. 62, b. 31/8 30; u. B.; 2 ~ 16/11 34 Dorothea Elisabeth Hansdtr. Struch af N. Næraa-H., d. 15/8 03, † Od. 1/12 73; u. B.; [† 23/8 1748; ordentlig og nidkjær; gav 28, med sin Hustru Karen Nielsdtr., Altertavlen i Rønninge; gav samme Tid tillige Præsterækketavle, Alterskranke og en Skriftestol; Begr. i K.].

KUM II, s. 190 (»Hilarius Christierni Culderupius«); Danske Kancelli: Kaldsbrev; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Åsum hrd. nr. 26, Odense hrd. nr. 144; Kbg. Rønninge (1700-40) opsl. 12 (»Karen Hr. Eilers« fadder 16/9 1703), opsl. 101 (1. hustrus begr.); Kbg. Nr. Nærø (1688-1754) opsl. 29 (2. hustrus dåb); DanKir bd. 9, s. 3746-49, 3753, 3760, 3763, 3777 (se nedenfor).

9. 19/9 1748 [p. Cap.** 23/2 s. A., o. 10/4] Niels Christian Lauritsen Bendz, f. Aarslevgd., Aarslev S., 10/11 11; F. L. Nielsen B.; M. Petronelle Christensdtr. Mølmark; St. Od. 32; C. 20/3 38, n.; ~ 25/9 Ellen Dorothea Nielsdtr. Brink, f. i Lunde S. 15/6 17, † 8/6 86; (Halvsstr. t. Else N. B. ~ H. D. H. Holst i Gudme-B.); F. Ccl.-Ass. N. Pedersen B. t. Tidselholt; M. Vibekke Christiane Hansdtr. Hjort af Steenstrup-L.; 6 S., 4 D.; see Etm.; (F. B. Lütken i N. Søby-H.); [† 11/8 1778; Begr. i K.].

KUM II, s. 540 (»Nicolaus Christianus Bentz, Fionus«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Rudkøbing byfoged nr. 399, 399A; DanKir bd. 9, s. 3777 (se nedenfor).

10. 7/10 1778, o. 4/12, F. S. Johan Christopher Bendz, f. 16/3 53; St. pr. Nybg. 71; C. 8/9 75, n.; ~ 15/12 80 Cathrine Maria Bang, f. Ledreborg 21/7 63, † 19/6 47; F. Jstrd. Jacob B., Amtsforv. i Od.; M. Regine Marie Hagendahl; 10 S., 2 D.; see Niels C. B. i Søllinge-H.; N. Olivarius i Skjellerup-E.; (L. C. B. Fog i Skydebjerg-O.); [# 10/3 1824; † 14/7 30; E. 1/101 og S. 1/112].

11. 28/5 1824 [Ølsted 30/3 10] Niels Olaus Münster; [6/1 1838 Baarse-B.; see der].

12. 20/3 1838 [Tønning-T. 4/7 28, o. 3/10] Jørgen Lindegaard Rohmann, f. Svendbg. 2/12 97; F. Andreas R., Skomgr.; M. Marg. Rasmussen; Contoirist p. Svendbg. Postcont. 08–20; dansk Jurist 17; St. pr. 21; C. 26/4 25, l.; Amtsraad 42–54; R.* 6/10 51; Pr. 28/7 55 – 23/4 60; 1 ~ Hammer v. Nestved 3/9 28 Kirstine Sophie Frederikke Lindgreen af Svendborg Nic. K.-T. r. Cap., f. 18/7 03, † 16/3 36; 2 S., 2 D.; 2 ~ 3/11 37 Cathrine Louise Gøtzsche af Jyderup-H., f. 7/6 11; levede 68 i Kbh.; 1 S., 5 D.; see C. F. T. Strodtmann i Helligsø-G.; [† 4/6 1860; meget kundskabsriig, især dygtig Historiker; E. 2/681 og S. 2/818; DBL].

13. 17/8 1860 [V. Vedsted 15/2 48] Carl Vilhelm Hundrup, f. Slag. 4/4 07; F. Andreas H., Hospitalslæge og Garnisonschir.; M. Anna Maria Hundrup; St. Slag. 25; C. 14/1 33, h.; Lærer v. Efterslægtens Realskole og Blindeinstitutet i Kbh., samt ved det Værnske Institut p. Frederiksberg; ord. Cat. Nybg. 15/5 41, o. 29/6; ~ Nybg. 10/4 48 Sophie Beate Jacobine Nyholm af Nyborg, f. Helsinge 7/5 22, † 19/3 93; u. B.; [# 23/1 1883; boer i Kbh.; † 11/7 88; i Anledning af hans Sølvbryllup og som Udtryk for det gode Forhold, hvori han og Hustru staae til Sognenes Beboere, overraktes dem en Gave af forskjellige Sølvgjenstande med passende Indskrift; see D. T. 73/106].

Arends I, s. 370: W. II. 691; Elv. 424; Fr.-B. II. 60; Richter; (Arends’ litteraturforkortelser).
———————————

Noter:

(1) »bene et movendo docet« = prædiker godt og gribende.
(2) »gravis uxori« = (selv er han) haard imod sin kone.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995, s. 75-77 og 71-72.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2016. Rønninge Kirke, s. 3697-3790, Rolfsted Kirke, s. 3801-3838.