Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 84. Aunslev og Bovense,

Vinding Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/44; J. M. 72; B. M. 62; F. M.; S. i K.; Lkm. 2/224; St. M.; Kbg. 1763.
Anm. Pgden i Skalkendrup. I Bovense nævnes 1558 Hr. Niels.
———————————

1. (1530). Niels Poulsen; maaskee St. 97 og 99.

FS, nr. 622 og 623 (»Nicolaus Pauli, tunc Presbyter«).

2. (1558). Johan Mathiesen; maaskee St. 42.

FS, nr. 450 (»Johannes Matthiæ«).

3. o. 1564. Rasmus Lauritsen; maaskee St. 60; see Mikkel R. i Mesinge; [† 1581].

FS, nr. 272 (»Erasmus Laurentii«).

4. 1581 [Aman. el. Famulus hos Biskop N. Jespersen] Niels Frandsen, f. Sjælld. c. 51; 1 ~ . . . ; 2 ~ Kirstine el. Karen . . . , som levede 15/7 1623, da hun fik Fru Mette Bille til Gjerskov dømt til at betale 200 Rdl., som hun havde laant af Præsteenken; 1 D.; see Etm.; Chr. Nielsen Skalkendrup i Simmerbølle; [† 15/12 1615; „bene docuit“(1) (J. M. l. c.); Lgst.].

KS 6:2 (1936-38), s. 462.

5. 1615. Daniel Iversen Køler (Colerus), f. Nybg. c. 82; F. I. Sørensen, Bgmstr. i Nybg.; St. 07; 1 ~ 17 F. D. Mette Nielsdtr., f. c. 02, † 2/8 22; 2 ~ Margrethe Lauritsdtr. Hoff af Rynkeby-R., f. c. 98, † 13/8 65; see J. A. Riber i Husby-N.; A. C. Nyborg i Dalby; Peder D. K., Slotsp. Kbh.; Bernt D. K. i Hjørlunde; Laurits D. K., r. Cap. Bogense-S.; (S. C. Aagaard p. Romø; C. S. Aagaard i Husby-N.); [† 17/2 1645].

FS, nr. 258 (»Daniel Ebberus Colerus Neoburgensis«).

6. o. 9/4 1645. Hans (Johan) Jacobsen Sperling, f. c. 15; vist St. Od. 37; ~ Anne Povelsdtr.; (Sstr. t. Sigvard P. i Haslund-Ø. og Moster t. Alexander P. G. i Boeslunde, t. Anne E. P. G. ~ G. N. Kabel i Hodde-T. og t. Birgitte P. G. ~ H. R. F. Monrad i Hesselager); F. P. Corneliussen, Proviantforv. i Nyborg; M. Margrethe Mathiasdtr. Foss; see C. J. Herrested i Ryslinge; 2 ~ Etm.; [† 13/8 1665; fik (19/11 60) 1 Rdlr. af hver Kirke i Stiftet, som nogenlunde var ved Magt (Nye khist. Saml. 5/323); eft. Weile f. c. 15, † 16/10 68; Etmden. maa altsaa først have været adjungeret].

KUM I, s. 139 (»Iohannes Iacobi Ottonianus«); KS 3:5 (1884-86), s. 134 (»Johannes Jacobi«, 30 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Nyborg byfoged nr. 528.

7. 12/10 1665. Søren Sørensen Ebeltoft; St. Kbh. 60; C. 15/3 65, illum.; 1 ~ 68 (Bev. 19/12) F. E.; 2 ~ Anna Sophie Ottosdtr. af Rønninge-R., f. 23/3 55; 2 ~ Etm.; see F. A. Bagnegaard og L. C. Kullerup i Flødstrup-U.; [† 10/12 1685].

KUM I, s. 281 (»Severinus Severini Pomagriensis«).

8. 14/11 1685, o. 10/1 86 [Hør. Nybg. 84] Knud Olsen Lerche af Nysted, f. 12/10 58; St. Sorø 77; ~ 15/9 86 F. E., † Rønninge 37; 3 B.; see Etm.; [† 21/4 1711; Eptph.].

KUM II, s. 76 (»Canutus Olai Lerke«); SB s. 210.

9. 13/4 1711** [p. Cap.* . .] F. S. Oluf Knudsen Lerche, f. c. 86; St. Nybg. 06, Bacc. 07; 1 ~ Od. 7/6 12 Karen Hansdtr. Povelsen, † før 25; F. H. P., Rdmd. i Od.; M. Ingeborg Rudolphsdtr. Møller; 2 ~ Anne Andersdtr. Strømberg, † c. 28, E. e. Jens Andersen Brinkman, Skibsskrvr.; (Sstr. t. Claus A. S. i Gudme-B.); F. A. Poulsen, Kbmd. i Nybg., siden Rdmd. i Svendbg.; M. Ellen Clausdtr.; 1 S., 1 D.; [† 14/1 1750; var uvidende og førte en forargelig Levemaade; kaldet til Kbh. 38, for at undersøges i Lære og Levnet; hans Tanker fandtes usle og hans Svar elendige; hans Provst gav ham det Skudsmaal, at Ingen var saa nachlassig som Skalkendrup Præst; „men der tages Jagten bedre iagt end Embedets Sager“; see F. Hist. 1/86; Pg. br. 18/1 50].

KUM II, s. 315, 319 (»Olaus Canuti Lerche«, 20 år gl.); Wads sedler: 1. hustrus forældre; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 58; Svendborg byfoged nr. 180, 42; Kbg. Svendborg Nic. K. (1677-1719) opsl. 139 (2. hustrus 1. vielse).

10. 6/2 1750 [r. Cap.* 14/10 46, o. 7/11] Lorents Peter Andresen Dreyer, f. Hesselager 29/12 15; F. A. D., Degn; M. Cathrine Hersch; St. Od. 34; C. 2/8 42; ~ Christiane Charlotte Pedersdtr. Meyer af Gjelsted-R., f. c. 27, † 30/9 10; 2 ~ Jens Jørgensen, Forp. p. Nislevgd.; see Andreas L. D. i Faxe; Peter D. i Østrup-H.; [† 9/2 1763].

KUM II, s. 552 (»Laurentius Petrus Dreier«, 21 år gl.).

11. 8/4 1763 [Tranekjær-T. 15/9 49, o. 7/11] Hans Jensen Dreyer, f. Od. 24/5 25; (Bdr. Sara J. D. ~ J. C. Ramus t. Od. St. Knuds K.); F. J. Hansen D. til Raschenberg (i Aunslev S.), curiæ tabulariæ regiæ consiliarius; (Farbdr. t. Gjertrud K. H. Drejer ~ C. J. Ørbæk, r. kap. t. Od. St. Knuds K.); M. Anna Elisabeth Christiansdtr. Haman; St. 43, Bacc. 44; 1 ~ 50 Birthe Dinesdtr. Krag af Tranekjær-T., f. 33; 1 S., 2 D.; 2 ~ Humble 13/7 57 Christiane Frederikke v. Pultz fra Skovsgd., † 88; (Sstr. t. Birthe v. P. ~ F. C. R. Thrane i Humble); F. Ritmester Henrik Christopher v. P., Gdeier p. Langeland; M. Birgitte Sophie Kaas; hun 2 ~ Dr. med. Rudolph Buchhave af Herlufmagle-T., i Kbh.; see Etm.; J. G. Flor i Bjerreby; [† •/3 1769].

KUM III, s. 30 (»Iohannes Dreier/Dreyer«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Rudkøbing byfoged nr. 568; Kalundborg byfoged nr. 581; PT 2:4 (1889), s. 153 (Pultz); Wads sedler: Dreyer.

12. 14/4 1769 [r. Cap.* 2/8 65, o. 13/12] Rasmus Frantsen Holst, f. Od. 20/5 34; (Bdr. t. Josias F. H. i Norup); F. F. Josiasen, Skomager; M. Cathrine Caspersdtr. Sibbern; St. Od. 53; C. 59; ~ 69 F. D. Frederikke Dreyer; 2 S., 4 D.; [b. 16/10 1805; Pg. br. 26/5 93].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Lunde hrd. nr. 44, Rudkøbing byfoged nr. 568; Wads sedler: Hans moder; Kbg. Aunslev (1763-1830) Børn: opsl. 68 (Hans 1770), 70 (Amalia Christiana 71), 71 (Frans 72), 74 (Kristine Birgitta 73), 78 (Anna Catharina 75), 80 (Kristina 76).

13. 31/1 1806 [p. Cap.* 29/10 02, o. 12/11] Jens Brandt Kisbye, f. Od. 27/3 74; F. Morten K., Klokker v. St. Knuds K.; M. Johanne Marg. Sibbern; St. Od. 91; C. 10/5 96, n.; ~ Sophie Vilhelmine Lund, f. Nykjøb. p. F. 7/2 82, † 19/3 46; F. Peder L., Tolder; M. Joh. Schwartzkopff; 5 S., 5 D.; see Etm.; [# 31/5 1844; † 27/9 51; B. D. G. 1/170].

14. 11/7 1844 [Avernakø 27/1 44] F. S. Conrad Frederik Kisbye, f. 22/8 11; St. Nybg. 32; C. 7/7 37, h.; p. Cap. Aunslev-B. 24/4 38, o. 26/6; ~ 26/12 41 Maria Dorothea Moritz, f. Kbh. 18/7 19; 5 S., 5 D.

———————————

 

 

No 85. Residerende Capellaner i Aunslev og Bovense.

[Vinding Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift]

———————————

1. 14/10 1746, o. 11/11, Lorents Andresen Dreyer; [6/2 1750 Sp.*; see der].

2. 12/3 1751, o. 2/4, Hans Berthelin; [16/8 1765 Kbh. Trin. K. 2 r. Cap.; see der].

3. 2/8 1765, o. 13/12, Rasmus Holst; [14/4 1769 Sp.*; see der].

4. 14/4 1769, o. 7/7 [ Chordegn i Marstal 68] Valentin Høffner, f. Vantinge 2/8 75; F. Hans H., Trompeter; M. Dorthea Maria Jacobsdtr.; St. Od. 48; C. 57; 1 ~ Odense 2/8 69 Christiane Charlotte Skalkam, f. Nyborg c. 19, b. 24/5 75; u. B.; 2 ~ Else Christine Thomasdtr. Reutze af Vigerslev-V. r. Cap., d. 8/9 32; u. B.; [† 11/7 1783].

FWDP 85,4; Kbg. Aunslev (1763-1830) opsl. 197 (1. hustrus begr.); Kbg. Vigerslev (1720-1814) opsl. 59 (2. hustrus dåb).

Nedlagt 31/12 1783.

———————————

Noter:

(1) »bene docuit« = Han prædikede godt.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995, s. 89, 90-91.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.