Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 462. Hjørlunde,

Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/190; L. S. 1/5; M. Nr. 497; L. P. B. 157; K. M. 71; Lkm. 1/210; M. 120; Kbg. 1645.
———————————

1. (1545). Christen Sørensen; Pr. (45).

KS 2:5 (1869-71), s. 142.

2. (1573). Jacob Andersen; afsat 73 for Troldom (Trylleri) og Guds Ords Vanbrug; efter kgl. Befaling 31/1 74 hensat til Forvaring i Sorø Kloster.

3. 1577 [p. Cap. L. Lyngby . .] Anders Grimersen; ~ . . . ; B.; [† 7/7 1604; gav 88 Sygekalk til Kirken: »Calix eccl[esi]æ Iorlvnd svb pastore and. Gremersonio anno 1588« (»Jørlund kirkes kalk, sognepræsten var Anders Gremersøn, år 1588«); hans Navn findes paa et Dåbsfad støbt 89 (»Her Anders Grimersøn sogenprest til Iorlvnt kirke«); Lgst.].

KS 2:4 (1867-68), s. 404; DanKir bd. 2, s. 2266, 2268, 2276 (se nedenfor).

4. 159 . Peder Mogensen Trane; [maaskee 16/12 1602 Frederiksborg; see der].

5. (1605. 08). Knud Simonsen Hoff af Vigerslev-V.; St. 04; [† 9/1 1610].

KS 2:5 (1869-71), s. 148 (note 12); FS nr. 212 (»Canutus Simonis Hof«).

6. 1610. Ole Jacobsen Kjøbing, f. Kbh.; maaskee St. i Kbh. (92); [synes at have levet 1618; W. 1/489].

F-P s. 120 (»Olaus Jacobi Selandus«).

6b. 7/3 1622 [Cap. i Skaane] Antonius Madsen; ~ . . . . ; [fmtl. fradømt Embedet 1636; blev 1635 beskyldt for Lejermaal med en Bondekone. Han søgte dels at forlige sig med hendes Mand ved at give ham Korn og Penge, dels at faa hende til at benægte Lejermaalet ved Landemodet, men dets Rigtighed bevistes. Han, der iøvrigt var gift, forsøgte forgæves Appel ved Rettertinget 5/5 1636].

PT 8:6 (1927), s. 187; KS 6:2 (1936-38) s. 475.

7. 1636 [p. Cap. Gladsaxe-H., o. 17/8 32] Gudmand Svendsen, f. Kbh. 6/6 06; St. Slag. 27; ~ Kbh. Frue K. 37 Anna Sørensdtr. Brochmann, f. 10/10 17, levede 82; F. S. Rasmussen (B.), Foged i Norge, siden Byfgd. i Bergen (Bdr. t. Gjertrud R. B. ~ G. T. Balchenborg i Skjørping-F.); M. Barbara Carlsdtr.; 8 B., hvoraf 4 † 54; 2 ~ Etm.; see H. J. Paaske i Torup; C. B. Gudmandsen i Ude- og Oppe-Sundby; [b. 7/1 1665; Enken gav Alterkalk og Vinkande til Kirken 82; sammen med Datter og Svigersøn gav hun 18/6 s. A. Lyskronen til Kirken].

KUM I, s. 84 (»Gudman. Sven. Haf.«); DanKir bd. 2, s. 2265-66, 2273 (se nedenfor); PT 8:6 (1927) s. 192; 2009, s. 139-40. NB! Datteren Magdalene Gudmandsdtr. Brochmann ~ H. J. Paaske i Torup er ikke nævnt i denne artikel. Det er hun derimod i PT 3:5 (1896), s. 303.

8. o. 22/2 1661**. Sigvard Andersen Bilde; St. Kbh. 53; Pr. . . ; ~ F. E., † 27/11 82; [† 19/10 1681].

KUM I, s. 241 (»Sigvardus Andreæ«).

9. 29/12 1681 [r. Cap. Frederiksborg-H.-H. 71] Bernt (Bernhard) Danielsen Køler af Aunslev-B.; St. Od. 61; Hør. Fdbg.; [† 18/4 1695].

KUM I, s. 297 (»Bernhardus Danielis Colerus«).

10. 26/3 1689**. Mag. Hans Thomsen Bang; [31/3 1694** Steenløse-V.; see der].

11. 20/4 1695. Mag. Peder Villadsen Quist af Lynge-U., f. 67; St. Fdbg. 86, Bacc. 87; Mag. 98; 1 ~ 96 Lene Andersdtr., f. 8/1 78, † 3/6 03; 3 S., 2 D.; 2 ~ Gedske Marie Frederiksdtr. Knopper af Gjerlev-D., f. 83, † 15/12 49; 4 B.; see Frederik P. Q., kgl. Confess.; J. N. Muus i Steenløse-V.; D. G. C. Zwergius i Slangerup-U.; [† 8/7 1740; Lgst. over 1. Hustru].

KUM II, s. 148, 151 (»Petrus Wilhadi Qvist«); Kbg. Jørlunde (1729-99) opsl. 135 (datters vielse); Sundbo II, s. 181; DanKir bd. 2, s. 2278 (se nedenfor).

12. 14/10 1740, o. 2/12, Hans Larsen Tulle, f. Lier, Aggersh. St., 17/5 11; F. L. Eskildsen, r. Cap. ss., siden Sp. i Modum; M. Bodil Marie Nielsdtr. Tulle; St. Christiania 33, Bacc. 34; C. 39, l.; ~ 13/12 41 Marie Cathrine Enevoldsdtr. Falsen, f. 13/12 23; F. Ctrrd. E. F. til Østrupgd.; M. Mette Christine Sørensen; 1 S., f. eft. Faderens Død; 2 ~ B. C. A. Schytte i Jersi-S.; see Hans H. T. i Solbjerg-S.; [† 3/3 1743; god Hebræer („den hebraiske T.“); W. 2/521; N. 628].

KUM II, s. 546, 551 (»Iohannes Tulle«, 22 år gl.).

13. 11/5 1743, o. 14/6, David Jenrich Schindler, f. Christiania 14/2 14; F. Paul Christian S., Apoth.; M. Hedvig Michelsdtr. Rhode; St. Christiania 31; C. 35; ~ 15/4 44 Lene Marie Bech, f. c. 23, † 9/2 82; F. Niels B., Underfgd. og Brygger i Nestved; M. Karen Johansdtr.; 2 S.; [† 24/7 1786].

KUM II, s. 527 (»David Ienrich Schindler«, 18 år gl.); NST 11 (1948), s. 390; E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged nr. 886.

14. 22/9 1786 [Bloustrød-L., o. 9/10 65] Niels Hansen Møller, f. Kjøge 16/4 32; F. H. Henriksen M.; M. Maria Kirchhoff; St. Helsing. 53; Skllrr. i Vesterborg til 60; C. 60, h.; Alumnus paa Regensen 64; Pr. Lynge-Kronborg, i. 11/9 84; ~ Karen Nielsdtr. Basse af Sønderby, f. 6/1 42, Skifte i Kregome Pg. 16/4 05; 5 S., 4 D.; see Johan G. M. i Bjerreby; P. M. Smith i Kregome-V.; P. J. Junge i Fjelsted-H.; [† 29/3 1799; Lgst.].

KUM III, s. 131 (»Nicolaus Møller«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Strø hrd. nr. 40, Lynge-Kronborg hrd. nr. 156, 174; PT 12: 1 (1946), s. 139 (De fyenske Bass’er); DanKir bd. 2, s. 2277-78 (se nedenfor).

15. 7/6 1799 [Brøndum-N. 14/5 76, o. 21/6] Thomas Lauritsen Huulegaard, f. Eggd. i Sjælld. 8/7 42; F. L. H., Proc.; M. Anna Martha Holgersen; St. Roesk. 58; C. 6/8 64, l.; Lærer v. Waisenhuset 20/8 68; ~ Kbh. Frue K. 9/10 76 Vilhelmine Hedvig Antonette Degn, d. Kbh. Hel. G. K. 30/11 55; (Faster t. Anna L. C. D. ~ Laurits C. H. i Magleby-H.); F. Kgrd. Hans Christ. D.; M. Anna Pillemark; 1 S., 1 D.; see Laurits C. H. i Magleby-H.; [† 26/8 1800].

Kbg. Kbh. Frue (1775-1813 V) opsl. 8 (vielse); Kbg. Kbh. Hel. G. K. (1743-79 F) opsl. 62 (hustrus dåb).

16. 14/11 1800 [Ringgive-G.-L. 27/11 95] Peter Sølling; [7/12 1817 Frederiksborg-H.-H.; see der].

17. 17/12 1817 [Frederiksborg-H.-H. 28/1 91] Johannes Jensen af Asminderød-G.-F., f. 27/8 51; St. Vdbg. 70; C. 23/1 77; p. Cap. Karlebo 12/11 s. A., o. 26/11; r. Cap. Asminderød-G.-F. 27/10 79; Sp. Karlebo 1/8 81; Pr. 86; R. m. Apr. 31/7 15; ~ Asminderød 17/12 79 Abigael Marie Ussing af L. Lyngby-Ø., f. 3/10 55, † Hillerød 26/1 15; 1 S., 2 D.; see Christian B. J. t. Fred. Trin. K.-V.; [† 17/5 1823; Kirkegaardsmonument; N. 289; E. 1/776 og S. 1/940].

DanKir bd. 2, s. 2278 (se nedenfor).

18. 29/8 1823 [Ø. Mariæ 24/5 11] Christian Fog af Humble, f. Dalby 12/7 63; St. Od. 83; C. 13/6 86, h.; Lærer v. Waisenhuset s. A.; Sp. Nylarsker 13/1 92, o. 18/4, tillige V. Mariæ 11/10 08; ~ Kbh. Frue K. 22/6 92 Johanne Sophie Beviere, f. Aalbg. 60, † K. Lyngby 5/7 36; 2 S., 3 D.; [† 15/12 1833; E. 1/445 og S. 1/492].

AaDB s. 99-100.

19. 14/5 1834 [Skanderup 21/5 23] Peder Nielsen Gade, f. Fred. 19/12 78; F. Niels Lauritsen G., Brbr.; M. Kirstine Gade; St. Fred. 00; C. 19/7 04, h.; Huuslærer i Haarslev 06; Sp. Sydstrømø, Fær., 15/11 11, o. 3/1 12; ~ Chrhvn. 5/4 12 Cathrine Elisabeth Gosch, f. 88, † Kbh. 1/5 64; F. Brygger i Kbh.; 4 S., 3 D.; [† 9/8 1840; en følsom Præd., der ofte brast i Graad; Kirkegaardsmonument; E. 1/479 og S. 1/537].

Fær, s. 20; DanKir bd. 2, s. 2279 (se nedenfor).

20. 10/12 1840 [Sandby-V. 13/10 26, o. 1/11] Gottlieb (det ham ved Daaben tillagte andet Fornavn „Vintmil“, har ikke været brugt i 50 Aar) Schønheyder, f. Kbh. 22/10 90; F. Dr. med., Prof. Johan Henrik S., Hofmed.; M. Charlotte Pouline Hyllested; St. pr. 07; C. 14/7 22, l.; ~ 14/1 27 Johanne Christine Nansen, f. 7/4 98; F. Hans N., Sorenskrvr. i Egersund, Christiansands St.; M. Albertine Christine Hassler; 1 S.; [# 4/3 1859; boede 68 i Roesk.].

21. 14/5 1859 [p. Cap. Slangerup-U. 26/6 45, o. 24/9] Herman Peter Arboe, f. Rønne 10/6 15; F. Otto A., Kbmd.; M. Barb. Elisab. Rasch; St. Rønne 36; C. 8/5 42, h.; 1 ~ 6/6 46 Emma Bolette Hauberg; F. Pet. H., Gdeier og Forp. i St. Hedinge; 1 D.; 2 ~ 17/9 50 Axeline Theresia Hansen af Slangerup-U.; u. B.; [† 9/11 1883].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2 Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1975. Jørlunde Kirke, s. 2233-2284.