Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 770. Magleby og fra 23/6 1683 Holtug,

Stevns Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/88; L. P. B. 197; K. M. 162; L. S.*; Lkm. 1/549; M. 138; Kbg. Magleby 1645, Holtug 1706.
Anm. Holtug var tidligere et pastorat for sig; see der. Efter Foreningen boede Præsterne indtil Lintrup i H.
———————————

1. 15 . . Jørgen Madsen; [† 1553].

2. 1553. Hans Andersen Fabricius; Pr. c. 68; see Andreas H. F. her; [† 10/8 1586; hans Navn paa Kirkeklokken 1554].

KS 2:4 (1867-68), s. 405; DanKir bd. 6, s. 379 (se nedenfor).

3. 1586. Jens Jensen Callundborg, f. Kallundbg.; [† 12/4 1596].

KS 5:4 (1907-09), s. 565 (se nedenfor).

4. 1596. Anders Hansen* (Magleby el. Fabricius), f. her c. 67; Pr. (22. 41. 45); 1 ~ . . . ; 2 ~ c. 45 Mette Hansdtr.; 2 ~ Etm.; see F. A. Maglebye el. Fabricius i Toksværd; [b. 4/11 1661, 94 Aar gl. (M.); eft. T. 299 † 52; W. 1/29 og 503; N. 221].

KS 2:5 (1869-71), s. 150; 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1622 og 41); 5:4 (1907-09), s. 564-66; EM III, s. 397; Kopskatten 1645, opsl. 64 (enkemand).

5. 13/11 1661 [p. Cap.*, o. 14/6 60] Hillebrandt Hansen Togsvær (Toxverd) af Toksværd; St. Slag. 47; ~ Magleby 9/7 62 F. E. Mette Hansdtr.; 1 S., 1 D; see A. Hildebrandsen i Arninge; [† 6/11 1670; Pg. br. 3/11 s. A.].

KUM I, s. 207 (»Hillebrandus Iohannis Togsverus«); PT 16:6 (1978), s. 192-193 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 219.

6. 11/12 1670. Hans Andersen Korseberg el. Kaarsberg; [16/6 1683 St. og L. Fuglede; see der].

7. 23/6 1683 [Holtug 13/3 64] Christen Hansen Høyer af Borup-K., f. c. 34; St. Sorø 56; ~ Hedvig Hansdtr. Poulin af Hellested; 1 S., 3 D.; see Etm.; [† c. 1691; hans Navn paa Kirkeklokken i Holtug 1665].

KUM II, s. 264 (»Christianus Iohannis Høyer«); SB s. 178 (167); »see Johan C. H. i Hjembæk-S.« udgår, se der; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Stevns hrd. nr. 3, 13; DanKir bd. 6, s. 390 (se nedenfor).

8. 1691. Jens Jensen Mariager* af St. Hedinge r. Cap., f. 63; St. Kjøge 81; Pr. 23; ~ F. D. Helene Margrethe Christensdtr. Høyer; see Etm.; C. L. Lassen i Snoldelev-T.; [b. •/3 1743; holdt offentligt Værtshuus og „legede“ paa Fiol for sine Gjæster; T. 313].

KUM II, s. 111 (»Ianus Iani Mariagrius«); Kbg. Holtug (1706-50) opsl. 68 (begr.); E. Brejls skifteuddr.: Holbæk byfoged nr. 411, 638, Gejstl. sk. i Præstø amt, Stevns hrd. nr. 3.

9. 24/12 1731** [p. Cap.* 18/11 29, o. 9/12] F. S. Jens Jensen Mariager, f. •/3 93; St. pr. 23; C. 17/10 25, n.; ~ 2/10 33 Kirstine Rudolphsdtr. Bagger af Hellested, d. 20/6 12, † Kjøge 30/3 55; 2 S., 2 D.; see Rudolph M. J. M. i Nestelsø-M.; [† 17/1 1746].

KUM II, s. 452 (»Ianus Mariager«, 29 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Holbæk byfoged nr. 411, 638, Gejstl. sk. i Roskilde amt, Ramsø hrd. nr. 19, i Præstø amt, Stevns hrd. nr. 13, 63.

10. 5/2 1746 [Gjørlev-B. 29/7 40, o. 7/9] Peder Frederiksen Holmsted, f. Kbh. 10/3 13; (Bdr. t. Karen F. H. ~ C. Høst i Helsinge-D.); F. Etrd. F. Christensen H., Bogholder v. d. ostind. Compagnie, Bgmstr. i Kbh. (Bdr. t. Johanne Margrethe C. H. ~ H. C. Sytkam i Harte-B.); M. Mette Thomasdtr. Fischer (Sstr. t. Johanne T. F. ~ C. H. Schurmann t. Kbh. Holmens K., Faster t. Ambrosia J. F. ~ P. M. Orsleff t. Hels. Olai K.); St. pr. 29, Bacc. 30; C. 30/10 37; ~ Slag. 10/10 41 Mette Kirstine Rasmusdtr. Wohnsen, f. 6/3 20, b. Slag. 17/7 63; (Sstr. t. Daniel R. W. i Korsør-T.); F. R. W., Rdmd., siden Bgmstr.; M. Ingeborg Kirstine Danielsdtr. Byberg af K. Stillinge; [† 1749].

KUM II, s. 513, 516 (»Petrus Holmsted Frid. f.«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Slagelse byfoged nr. 619; Københavns byting nr. 286; PT 3:4 (1895) s. 149 (Holmsted).

11. 12/9 1749 [Strøby-V. 27/4 42] Morten Jacobsen Martinsen Ohnsorg, f. Bjeverskov 07; (maaskee Bdr. t. Birgitte K. J. O. ~ H. C. J. Begtrup i Nors-T.); F. M. O.; M. Maria Jacobsdtr.; St. Kbh. 29; C. 21/3 32, h.; Miss. i Grld. 26/3 34, o. 2/4; Sp. Fæmø 24/4 41; 1 ~ Kbh. 6/4 34 Margrethe Dorothea Heyde, f. 11, b. 23/1 43; 2 ~ Kbh. 29/7 43 Maren Jensdtr., f. c. 15, b. Strøby 19/2 48; F. J. Jensen, Brygger og Hofslagter i Kbh.; M. Maria Birck; 3 ~ Kbh. 48 Maria Johansdtr. Plockross, f. Kbh. 22, † Kjøge 80; F. J. Christ. P., Sværdfeger; M. Anniche Birch; med alle 3 havde han 4 S.; see Christian O. i Nim-U.; [# 6/8 1767, † 21/4 1774; var meget elsket p. Fæm; Indskrift om hans 2. Hustru paa Lysekronen i Strøby K.].

KUM II, s. 510 (»Martinus Ohnsorg«, 22 år gl.); PT 7:2 (1917) s. 338 (afståelse til efterfølgeren); DanKir bd. 6, s. 402 (Strøby kirke).

12. 24/10 1766**, o. 28/11, Jens Pedersen Lintrup (Naldal)*, f. Løgstør 29/11 38; F. Peder Sørensen Naldal, Skipper og Smaahandler; M. Anna Jensdtr. Lintrup; St. Aalbg. 61, Bacc. 62; C. 30/3 65, n.; Pr. 26/9 85 – 24/6 99; 1 ~ Holtug 25/9 67 Frederikke Lovise Schovert, d. Kbh. Nic. K. 23/12 43, † 23/12 68; F. Johan Jørgen S., Bgr. i Kbh.; M. Gjørild Christine Møller; 1 S.; 2 ~ Holtug 22/9 69 Martha Maria Rasmusdtr. Palludan af Stege (F. blev Biskop i Christiansand), f. 4/3 46, † sindsvag, Nordrup (el. Vetterslev Pg.) 12/1 25; u. B.; [† 6/1 1812; havde et udm. Bibl.].

KUM III, s. 215, 228 (»Ianus Lintrup«, 23 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Løgstør skifteprot., nr. 80, 25; Kbg. Holtug (1751-80) opsl. 28 (1. og 2. vielse); FWDP 770,12; »Den Kgl. priv. Viborger Samler (1783-1839)« (enkens død); PT 7:2 (1917) s. 336-341 (Slægten Lintrup).

13. 22/4 1812 [Strøby-V. 16/2 75, o. 31/3] Frederik Holmsted Palludan* af Stege (F. blev Biskop i Christiansand), f. Christiania 12/12 44; St. Christiansand 62; C. 12/9 65, l.; ~ Sorø 13/6 77 Charlotte Sophie Nyholm af Slaglille-B., f. 14/8 57, † 28/8 25; u. B.; [† 30/10 1827].

Kbg. Sorø (1752-81) opsl. 98 (vielse).

14. 16/4 1828 [Sebber-A. 24] Joachim Poulsen Bering af Farstrup-A., f. 6/10 69; St. Vibg. 89; C. 30/10 93, h.; Sp. Sebber-L. 24/6 03, o. 14/9; Apr. 10/7 12; ~ Blære 8/6 04 Cathrine Georgia Villadsdtr. Colding, d. Kbh. Hel. G. K. 27/3 70, † Kbh. 15/12 54; (Sstr. t. J. V. Colding i Vesterbølle-Ø.); F. V. Jensen C. af Brøndby V. og Ø., Lærretshdl. i Kbh.; M. Else Cathrine Nicolaidtr. Koch; u. B.; [† 21/10 1835; Kisteplade].

Sixhøj nr. 1472; Kbg. Blære (1769-1812) opsl. 115 (vielse); Hustruen var ikke »af Tamdrup«, se Kbg. Kbh. Hel. G. K. (1743-79) opsl. 140 (hustrus dåb) og Ft. Kbh. 1787 (forældre og søskende); PT 8:3 (1924) s. 90 (Villads Jensen C. fra Brøndby); DanKir bd. 6, s. 382-83 (se nedenfor).

15. 9/2 1836 [Hagested-G. 14/11 28] Laurits Christian Huulegaard af Hjørlunde, f. Brøndum 12/3 79; St. Ribe 98; C. 5/7 03, l.; Sp. Seden-Aa. 16/7 11, o. 8/11; ~ Rønnebæk 28/9 11 (sin Cousine) Anna Lovise Christine Degn, d. Kbh. Frue K. 16/1 84, † Kbh. Trin. S. 21/3 52; F. Hans Christian D., Fuldmægtig v. Kæmneriet (Bdr. t. Vilhelmine H. A. D. ~ T. L. Huulegaard i Hjørlunde); M. Gunnild Christine Møller; 7 D.; [† 19/4 1848; havde ualmindelige Gaver i kunstnerisk Henseende som Maler, Uhrmager og Snedker].

Kbg. Rønnebæk (1645-1815) opsl. 33 (vielse); Kbg. Kbh. Frue K. (1768-84) opsl. 239 (hustrus dåb); Kbg. Kbh. Trin. K. (1843-53) opsl. 252 (enkens død); Kbg. Seden (1810-13), datter: opsl. 9, (1813-53) 6 døtre: opsl. 30 (2), 32, 33, 34, 36; ; Kbg. Kbh. Hel. G. K. (1743-79 F) opsl. 53 (hustrus fars forældre).

16. 30/6 1848 [Errindlev-O. 15/6 32] Christen Møller Holst af Rand., f. Sorø 25/4 98; St. Hors. 18; c. Lærer ss. 23/10 19 – 1/10 21; C. 16/1 23, l.; Adj. Nybg. 18/3 23; Sp. Bredstrup 13/7 27, o. Od. 14/9; Maibølle 30/12 29; Cons.-Rd. 28/6 47; ~ 24/9 23 Elisa Maria Borch, f. p. Frijsenborg 16/4 00, † Frederiksberg 15/9 66; F. Erhard B., Godsforv.; M. Martha Nielsdtr. Gylding; 10 S., 6 D.; see M. T. Wøldike i Skivum-G.; Peter V. M. H. p. Askø; C. F. Borch i Randlev-B.; J. Wøldike i Ø. Hornum; [† 2/5 1862; E. S. 1/832].

17. 25/8 1862 [Hillerød-H. og Slotspræd. p. Frederiksborg 6/9 50; tillige Slotspæst ss. 4/12 54] Johannes Galskjøt af Hyllested-V.-H., f. 8/5 04; St. Roesk. 22; C. 17/7 27, l.; r. Cap. Skovlænge-S.-G. 31/3 30; Cat. Fred. Mich. K. 19/9 34; Sp. Korsør-T. 1/8 41; R.* 25/8 62; ~ Kbh. Frue K. 28/4 35 Amalie Elisabeth Antoinette de Kløcker, f. Aalbg. 20/3 13, † 1/4 75; F. Cclrd. Peter Koefod Marinus de K., Bfgd. i Aalbg.; M. Johanne (Jenny) Severine Ranøe; 1 S.; [# 22/1 1875; † 23/12 80; E. S. 1/538].

DF.

18. 30/8 1875. Sophus Vilhelm Ørsted; see Sønderby.

———————————

 

 

No 771. Capellaner pro loco i Magleby og Holtug.

[Stevns Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 2/4 1864 [Adj. min. Hjortkjær, Aabenraa Amt, 1/8 52, o. 26/2; p. Cap. Thoreby 2/6 60] Rasmus Møller af Thoreby, f. Radsted 11/2 32; St. Nykjøb. p. F. 50; C. 16/1 57, h.1; 1 ~ 26/7 60 Marie Amalie Sørensen af Smidstrup-S., f. S. Omme 10/4 36, † 2/5 67; 2 S., 1 D.; 2 ~ 14/10 69 Jacobine Christine von Kløcker, f. Rønne 24/6 31, † Kjøge 28/3 1917; F. Jacob Nicolai von K., Klokker og Lærer v. Rønne Bgrsk.; M. Kirstine Dorthea Ellebye; u. B.; [11/5 1872 Olsker-A.; † der 28/9 79].

AaDB s. 77.

2. 13/9 1872, o. 23/10, Peter Vilhelm Ranøe Wiimh; [8/11 1878 Faaborg-Aa.; see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Magleby Kirke, s. 369-384, Holtug Kirke, s. 385-393.
Carlsen, Inge: Nye oplysninger om slægten Toxværd. Personalhistorisk Tidsskrift 16:6 (1978), s. 191-207.
Rørdam, Holger Fr.: Efterretninger om sjællandske Kirker og Præster. Kirkehistoriske Samlinger, 5:4 (1907-09), s. 522-566. (Magleby og Holtug s. 564-566).
Lange, Nanna: Godsejer og Etatsråd Christian Lindencrones borgerlige Slægt Lintrup. Personalhistorisk Tidsskrift 7:2 (1917), s. 333-341. (Biografi over nr. 12).
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 481. Holtug,

Stevns Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. 139; Kbg. 1706.
———————————

1. 15 . . Jacob Nielsen.

2. (1571). Anders . . . ; see J. Andersen i L. Hedinge (dvs. Havnelev-H.).

3. (1584). Bent Hansen; [† 27/3 1587].

KS 2:4 (1867-68), s. 405.

4. 1587. Knud Olsen i 10 Aar.

5. c. 1597. Jens Rasmussen; [† c. 1627].

KS 2:5 (1869-71), s. 150.

6. k. 18/5 1627 [r. Cap. St. Hedinge, o. 2/8 26] Laurits Christensen Winther, f. 00; St. Slag. 24; Rtr. St. Hedinge 26; ~ (45) Anne Christensdtr., som overlevede ham; [† 14/2 1664; Lgst.].

KUM I, s. 66 (»Lavrentius Christianus Winther«); PT 8:6 (1927) s. 189; Kopskatten 1645, opsl. 64; DanKir bd. 6, s. 392 (se nedenfor).

7. 13/3 1664, o. 27/3, Christian Hansen Høyer; [23/6 1683 Magleby-H.; see der].

Derefter 23/6 1683 Annex til Magleby.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Holtug Kirke, s. 385-393.
Rørdam, Holger Fr.: Efterretninger om sjællandske Kirker og Præster. Kirkehistoriske Samlinger, 5:4 (1907-09), s. 522-566. (Magleby og Holtug s. 564-566).