Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (3)

No 292. Fæmø (Femø),

Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Loll.-Falsters Stift.

Rh. 1/539; M. S. 2-b/29; L. P. B. 15; Lkm. 2/616; Kbg. 1679.
Anm. Kirken, der er viet til S. Nicolaus, var oprindelig Anneks til Fejø (Feiø), men Øens Beboere opnåede 1527 kgl. Bevilling paa at have deres egen Sp. (see Danmarks Kirker, Maribo Amt).
———————————

1. 15 . . Jørgen . . . . ; see Etm.

2. 1573** [p. Cap.* . .] Anders Lauritsen; ~ F. D.; [† P. 11/11 1577; skal have pryglet Bønderne].

3. 1577 [r. Cap. Østofte c. 73] Peder Hansen, maaskee f. Ærø; maaskee St. Rostock 69; [† c. 1600].

Achelis I, nr. 450.

4. (1605. 10). Morten Jensen; maaskee St. 93.

FS nr. 536 (»Martinus Johannis«).

5. 1629 [r. Cap. Rødby-R., o. 27/12 20] Jørgen Eriksen Gamborg af Gamborg, f. 86; St. 12; [† c. 1645].

KUM I, s. 4 (»Georg. Erici Gamburg.«); KS 3:5 (1884-86), s. 117 (»Georgius Ericius L. Gamburgensis«, 34 år gl.).

6. c. 1645 [p. Cap. Horslunde 41, o. Maribo 7/7] Frederik Gertsen Endemand, f. 09; St. 31, Bacc. 40; Hør. Slag.; ~ Else . . . ; 2 ~ Etm.; [b. 23/3 1659].

KUM I, s. 105 (»Fridericus Gerardi Fastrius«) Falstrius?, 159 (»Fridericus Gerardi Endemannus«); KS 3:5 (1884-86), s. 132 (»Fridericus Gerhardi Endemannus«, 32 år gl.).

7. 1659. Laurits Hansen Cappel, f. Stokkemarke; St. Kjøge 52; ~ F. E.; 2 ~ Cathrine . . . , levede 92; [† 13/11 1679].

KUM I, s. 238 (»Laurentius Iohannes Cappellinus«).

8. 25/11 1679. Hans Christensen Seiling, f. 56; St. Nykjøb. p. F. 74; Bacc. 77; 1 ~ 25/7 80 Kirsten Sørensdtr. ; 2 ~ Magdalene Jørgensdtr., f. c. 57, † 21/11 94; [† 21/11 1694; han og Hustru døde paa een Dag, rimeligviis forgivne af en Bissekræmmer, som havde solgt dem et Pulver].

KUM II, s. 49, 73 (»Iohannes Christierni Seilingius«).

9. 1/12 1694. Hans Caspar Antonsen Dreier, f. 67; F. A. Hansen D., Rdmd. i Nybg.; M. Anne Cathrine Ruben; St. Nykjøb. p. F. 87; ~ Charlotte Sophie . . . , † 38; 7 S., 6 D.; see Caspar L. H. D. i Henne-L.; [† 3/9 1717; „var en stor Praler“; hans Navn på Alterstagen 1700].

KUM II, s. 153 (»Iohannes Casp. Antonij Dreyer«); E. Brejls skifteuddr.: Nyborg byfoged nr. 402; DanKir bd. 8, s. 891 (se nedenfor).

10. 10/11 1719 [p. Cap. . .] Christopher Kloppenborg, f. Nykjøb. p. F. 80; F. Christopher K., kgl. Berider; M. Anne Dorthe Kling; St. Nykjøb. p. F. 00, Bacc. 01; C. 9/10 02, n.; Hør. Nykjøb. 02–08; ~ 20 Maren Jensdtr. Lindholm fra Nestved; 2 ~ 35 N. Plockross i Næsby-T.; [† 1732; „en smuk Præstemand, som hver Dag læste i Bibelen, skyede alvorligt Dands, Kortspil og verdslige Selskaber“].

KUM II, s. 259, 263 (»Christophorus Cloppenburg«); E. Brejls skifteuddr.: Nykøbing Falster byfoged, nr. 161.

11. 16/6 1732 [p. Cap. Nakskov-B. 24] Peder Nielsen Hellevad, f. Nakskov 96; F. N. Pedersen, Skipper; St. Nakskov 17; Skp. 23; ~ 11/6 32 Mette Cathrine Kaalund; [† 3/1 1741].

KUM II, s. 410 (»Petrus Nicol. Hellevad«, 22 år gl.).

12. 24/4 1741 [Miss. i Grld. 26/3 34] Morten Jacobsen Ohnsorg; [27/4 1742 Strøby-V.; see Magleby-H.].

13. 29/6 1742, o. 10/8, Nicolai Thomsen Dall, f. Antvorskov 6/12 14; d. Slag. 10/12; (Bdr. t. Damianus T. D. i Dalbyneder-R.-S.); F. T. D., Ridefoged p. Antvorskov; M. Gjertrud Damianusdtr. Busch, hvis Fader var Officer og af Haraldsted-A.; St. pr. 31; C. 21/1 36; ~ Johanne Pedersdtr. Ruud af Ø. Ulslev-G., d. 6/2 25, † Saxkjøb. 12/9 54; 3 D.; [† 6/6 1753; en from og nidkjær Herrens Tjener].

KUM II, s. 531 (»Nicolaus Dahl«, 18 år gl.); Kbg. Slagelse Skt. Peders (1645-1731) opsl. 133 (dåb); Blaabjerg, Anton: Busch – fra Sjælland? Slægten, Gemmesider II B (1995-99), s. 140-144.

14. 29/10 1753 [Chinap. 23/12 47, o. 11/1 48] Abraham Gottfredsen Becher, f. Rudkjøb. 23/11 20; F. G. B. af Mesinge, Apoth.; M. Susanne Marie v. Westen; St. Od. 44, Bacc. 45; C. •/8 46; ~ 16/9 55 Inger Marie Brennicke; F. Andreas Hansen B., Kbmd. og Rdmd. i Nakskov; M. Frederikke Louise Rodriquetz af Kbh. Trin. K.; 3 B.; 2 ~ F. J. Thornam i Sandby-V.; see Gottfred B. i Alsted-F.; [b. 9/12 1765; „levede godt af sine Penge og kostelige Sager, indtil han, formedelst fistuleuse Sygdomme(1), Intet mere formaaede“].

KUM III, s. 40, 51 (»Abrahamus Becker«, 23 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 2045; PT 1981, s. 37.

15. 12/10 1764**, o. 6/11 [Hør. Nakskov •/4 55] Johan Frederiksen Volchersen, f. Holbæk 1/9 30; (Bdr. t. Abraham V. i Kippinge-B. og t. Christian F. V. i Nysted-H.); F. F. V., Underofficier; M. Cathrine Lorentsdtr. Birk; St. Nakskov 52; C. 1/8 60; (Askø 18/10 65); ~ Rødby 27/11 65 Annike Lauritsdtr. Ottesen, f. •/5 29, b. 20/11 97, E. e. Jørgen Hansen Mackeprang, Kbmd. i Nakskov; (Sstr. t. Johanne O. ~ P. A. Schiøtt, 1 r. Cap t. Kbh. Frue K.); F. L. Ottesen, Kbmd. i Rødby; M. Margrethe Mortensdtr.; 2 D.; [b. 13/1 1769; havde et insinuant(2) Væsen, men Strid med Beboerne om en Tiende].

E. Brejls skifteuddr.: Rødby nr. 442 og 309; Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 276; PT 1981, s. 40 og 44 (29-46).

16. 10/3 1759 [Aggersø-O. 4/10 54, o. 30/10] Hans Pedersen Høyer, f. S. Høierup i Fyen 6/2 13; F. P. Hansen, Bonde i S. Højrup ved Lammehave; M. Maren Knudsdtr.; St. Od. 42; C. •/11 46, l.; ~ 15/8 55 Else Christiane Hansdtr. Bircherod af Særslev, d. 7/5 31, † 62; mindst 1 S.; 2 ~ Margrethe Marie Brandt, f. Od. c. 28; F. Peder Jensen B., Klokker t. Od. St. Knuds K.; M. Birgitte Margrethe Hansdtr. Blangsted; mindst 2 S.; see Peter H. i Mesinge; Knud C. H. i Nors-T.; [† •/3 1785].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 153, i Odense amt, Odense hrd. nr. 70, 111, Odense byfoged nr. 3752 (hans forældre).

17. 17/6 1785, o. 30/9, Claus Castan Mouritsen Høyer af Uldum-L., f. 27/6 48; St. Hors. 67; C. 5/1 82, n.; [b. 27/11 1789].

18. 19/2 1790, o. 9/4, Mag. Mogens Sommer; [21/2 1798 Sorø; see der].

19. 30/5 1798 [Manø 21/4 92] Jens Rasmus Zeuthen, f. Stifts-Bjergby 24/10 60; F. Ole Foss Z., Degn ss.; M. Dorothea Birgitte Bødstrup; St. 83; C. 20/1 91, h.; ~ 8/10 92 Johanne Marie Olsen, f. Chrhvn. 10/9 70, † Østofte 20/3 54; F. And. o., Bødkersvend; M. Ane Zeuthen; 4 S., 2 D.; [† 5/9 1814].

20. 23/6 1815, o. 6/7 [Institutbest. i Kbh.] Johan Georg Nielsen, f. 18/3 el. 24/3 76; F. . . . , Forp. i Sjælld.; St. Fdbg. 93; C. 15/7 02, l.; ~ c. 10 Johanne Marie Dreyer af Faxe, f. 23/4 82, † Kbh. 13/8 53; 3 S., 1 D.; see Johan Georg R. N. i Landet-R.; [† 5/7 1816].

21. 22/11 1816 [Cat. Nakskov 6/10 09] Christian Balthasar Porth Holst; [22/10 1823 Stadager-K.; see Skjelby-Gj.].

22. 26/3 1824 [c. Adj. Fdbg. 16; Adj. ss. 26/10 19] Poul Bendtsen; [17/2 1830 Glumsø-B.; see Skjelby-Gu.].

23. 21/4 1830 [Cat. Stege 20/4 25] Tønnes Tønnesen; [3/12 1842 Lundforlund-G.; see der].

24. 4/2 1843, o. Kbh. 17/3 [Adj. Hlh. •/12 35] Peter Christian Erhard Schougaard; [8/7 1851 Refsnæs; see der].

25. 21/9 1851 [Miss. v. Frederikshaab 16/3 42] Johan Georg Rasmus Nielsen; [11/6 1860 Landet-R.; see der].

26. 31/8 1860, o. 24/10 [Institutbest. i Kbh. •/9 51] Poul Høy Blicher af Sønderholm-N.-F., f. 28/3 22; St. Rand. 42; C. 13/1 48, l.; ~ 23/12 53 Thora Eudoxia Schwartz, f. Kbh. 18/9 28; F. Major Claus Conrad S., Branddrtr. i Aalbg.; M. Karen Rasmine Baggesen; (68) 6 S., 3 D.; [21/5 1872 Tingsted; Afskedspræd. 23/6; modtog et smukt og værdifuldt Meublement; desuden hædret paa flere andre Maader; see D. T. 72/175].

27. 29/7 1872, o. 27/9 [Lærer v. Waisenhuset 1/2 56] Christian Carl August Lange, f. Kbh. 13/5 30; F. Fred. Erik Aug. L., kgl. Fuldm., Kopist i Brandcom.-Cont.; M. Julie Jacobine Zipelius; St. Chrhvns. Bgdsk. 47; C. 23/1 54, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 17/1 55 – •/5 56; ~ 6/6 62 Louise Rasmine Cronberg, f. Christiania 29/1 40, † Døllefjelde 27/12 96; F. Jens Larsen C., Skuespiller v. Folketeatret, tidl. Direct. v. d. norske Teater i Christiania; M. Oline Fred. Enger; (73) 2 S., 1 D.; [2/3 1882 Døllefjelde-M.; # 14/5 1907].

Borchs K. nr. 654; Elvius s. 98-99; G-HF I, s. 148.
———————————

Noter:

(1) fistuleuse Sygdomme = Bylder, ofte i og ved Endetarmen.
(2) insinuant = indsmigrende, slesk.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Fæmø Kirke, s. 883-895.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Øen Femøe s. 686-691, Præsterne: s. 688, II s. 326).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Femø s. 592-598, Præsterne: s. 593). PDF-udgave.
Steenfeldt, Niels: Træk af Livet paa Fæmø i svundne Tider. 1931.