Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1048. Skovlænge, Gurreby og fra 17/4 1688 til 3/12 1842 Søllested,

Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

Rh. 1/252; M. S. 2-b/13; L. P. B. 9; Kbg. 1659 (÷ 1754-67).
Anm. Skovlænge blev 1634 Annex til Søllested og Gurreby til Ryde. Søllested blev 1842 et Pastorat for sig.
———————————

1. c. 1530. Niels Andersen Heede*; [levede endnu 1591; var meget hidsig; havde engang nær myrdet sin Degn; viede en Kvinde, hvis Mand var rømmet af Landet; men slap med, at aftinge Sagen med denne, som var kommen tilbage].

2. c. 1594. [Hør Ribe (85)] Jens Jacobsen Weile el. Riber af Ribe Dk. (F. blev Biskop i Od.), f. 13/10 73; St. Ribe 86; St. i Franeker 95; udenlands 98; ~ 13/8 98 Anna Due; [† 30/1 1634; gav 33 en Altertavle og en Prædikestol til Skovlænge Kirke og 34 en Prædikestol til Gurreby Kirke; Eptph. i Skovlænge K.].

F-P s. 105 (»Janus Jacobi Ripensis«); Helk I, s. 421; Hegelund I s. 179, 317, II s. 111, 192; DanKir, bd. 8, s. 425, 426, 439 (se nedenfor).
———————————

3. 17/4 1688 [Søllested-G. 13/2 68] Gregers Jørgensen Kniphof, f. Sverrig 38; St. Christianstad 60; ~ c. 68 Ellen Pedersdtr. Riber, f. c. 41, b. 23/1 96; F. Peder R.; M. Ingeborg, som blev b. 3/8 Skovlænge 1688, 78 A. gl.; 5 B.; [† 1697].

KUM I, s. 288 (»Gregorius Georgij Kniphof«).

4. 1/5 1697. Mogens Sørensen Rahr, f. Jydld.; St. Nestved 68, Bacc. 78; Hør. Vdbg. (78); V.-Pr. (12); 1 ~ Barbara Ane Hansdtr. Müller, E. e. P. L. Smidt i Horslunde-H., † 09; u. B.; 2 ~ 10 Marie Kruchow af Marvede-H., E. e. S. H. Lollich i Marvede-H., † 12, efter at have „trøstet“ ham i 3 Aar; [† 1722; denne „lystige“ Mand havde en liden Trætte med Cap. Koch, foranlediget ved, at denne havde været borte i hele 20 Uger; forligt med Haand i Haand; Præsten gav 2 Rdlr., Capellanen 2 Mk. i Mulkt „efter Formue og Leilighed“; gav 1709 Lysekrone til Skovlænge Kirke].

KUM II, s. 8, 79 (»Magnus Severini Roor/Raar«); DanKir, bd. 8, s. 426 (se nedenfor).

5. 1722 [p. Cap.* 1/3 15] Thomas Winther, f. Rødby 11/2 86; (Bdr. t. Henrik W., r. Cap. i Rødby-R., Halvbdr. t. S. P. Masius i Roholte); F. Nicolai W., Tolder i Dragsminde; St. Nykjøb. p. F. 09; C. 16/10 13, n.; Skovlænge-S.-G. 7/2 21*; 1 ~ 15/12 23 Dorothea Kirstine Beck, † 39; 2 S., 2 D.; 2 ~ 1/3 41 Margrethe Diderikke Rhode, † Maribo 25/8 57; u. B.; see P. P. Winther i Skanderup; [# 1752; boede i Maribo og Kbh.; † 59; hidsig; om hans Sag med Høirebysmeden see Rh. 1/261].

KUM II, s. 340 (»Thomas Winther«, 24 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Rødby byfoged nr. 121; Korsør byfoged nr. 355; IBB, Anst hrd., Skanderup.

6. 1752 [Sandby 28/3 49] Gregers Jensen, f. Nakskov 12; (Halvbdr. t. M. Jensen i Vestenskov-K.); F. J. Rasmussen, Bgr. og Kbmd.; M. Anne Elisabeth Gregersdtr. Sidelmann af Gloslunde-G.; St. Nakskov 31, Bacc. 33; C. 28/7 39, h.; Sp. Rørbæk-G. 6/12 42, o. 12/12; (Skovlænge-S.-G. 26/11 45*); ~ Vibg. Dk. 24/10 43 Margrethe Henriksdtr. Bützow af Kbh. Frue K., f. Øls 23; 1 S., 2 D.; [b. 26/6 1771, maatte 13/2 66 edeligt fralægge sig et Kvindemenneskes Sigtelse som Fader til hendes Barn; hvorpaa hun, som havde dræbt Barnet, henrettedes; Pg. br. 68].

KUM II, s. 528, 543 (»Gregorius Iani«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 1647.

7. 20/7 1771, o. 16/8, Mathias Schwartzkopf af Kregome-V., f. 26/1 42; St. Fdbg. 61; C. 24/7 65, l.; ~ Karen Sophie Smith; F. Kgrd. Lars Pedersen S. til Adserstrup; 4 D.; see E. C. S. Randrup i Taagerup-T.; [b. 8/3 1804].

(1804. S. F. Zimmermann; see Gundslev.)

8. 2/11 1804 [r. Cap. Vig-A. 26/2 96] Andreas Brünniche, f. Roesk. 12/1 71; F. Andreas B., Kbmd., Veier og Maaler; M. Ellen Kirstine Møller; St. Roesk. 89; C. 24/4 93, l.*; Pr. . . ; 1 ~ Kbh. 8/7 96 Anna Margrethe Suhm, f. 51, † 18/7 19; u. B.; 2 ~ 21/7 20 Anna Agnete Plum, f. 15/10 80, † Kbh. 7/12 55; F. Claus Danielsen P. af Baarse-B., Degn i Baarse; M. Cecilie Christence Baden; 1 S., 1 D.; see H. R. E. C. Warming r. Cap. Tirsted-S.-V.; [† 4/3 1842; B. D. G. 1/147].

9. 3/12 1842 [P. paa St. Thomas og St. Jan 17/8 31, o. 24/8; tillige Miss. ss. 5/10 31] Andreas Christian Brøndsted af Asminderød-G.-F., f. Askø 12/2 01; St. Ribe 21; Alumnus p. Borchs Coll. 8/5 27 – •/6 30; C. 21/4 29, h.; ~ 21/1 33 Pouline Elise Schlegel, f. St. Croix 13/2 15; F. Poul Elias Windtmil S., Rgmtschir. og Garnisonslæge i Christiansstad paa St. Croix; M. Dorthea Marie Neergaard; 6 S., 1 D.; [# 21/6 1875; boer i Kbh.].

Borchs K. nr. 517; Elvius s. 458.

10. 30/8 1875 [r. Cap. Tirsted-S.-V. 25/6 70, o. 7/9] Magnus Holst Clausen af Horslunde-N., f. Landet 25/9 30; St. Nykjøb. 49; C. 26/1 58, l.; c. Adj. Nykjøb. 29/8 61; Adj. ss. 10/9 62; ~ Brarup 1/8 62 Laura Augusta Westergaard, f. Kbh. 8/11 37, † sst. 19/4 06; F. Christ. Nic. W., Copiist; M. Anna Mar. Hadsund; (78) 3 S., 2 D.; [3/12 1880 V. Ulslev; Idestrup 5/3 85; † Idestrup 15/5 1891].

Elvius s. 550; G-HF I, s. 461-62.

11. 15/2 1881, o. 18/5 [Lærer v. den (priv.) danske Realsk. i Haderslev 68, Best. sst. 30/3 71] Søren Jessen Sørensen, f. Hammelev v. Haderslev 11/9 44; F. Jes S., Gdeier; M. Anneken Skøtt; St. Haderslev 62; C. 22/6 68 h1; ~ Halk 28/4 74 Kirstine Bodum, f. Halk 15/6 47, † Kbh. 13/8 10; F. Lorents Petersen B., Gdeier; M. Lene Pedersen; [1/3 1886 Dannemare-T.; † sst. 1/8 1891].

Achelis II, nr. 10329; Elvius s. 458; G-HF I, s. 134.
———————————
 

 

No 1049. Sognecapellaner til Skovlænge og Gurreby, samt fra 1688-1842 Søllested.

[Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift]

Rh. 1/253 og 1/266; M. S. 2-b/13.
———————————

1. (1608. 10). Knud Nielsen; maaskee St. Od. 87; ~ 98 Ane Rasmusdtr. af Vesterborg-B., E. e. Henrik Bruun i Nakskov.

FS nr. 13 (»Canutus Nicolai«); E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 4.

2. o. 11/8 1619 [Rtr. Svendbg. 13] Peder Hansen Kjerteminde, vist af Kjerteminde-D., f. c. 86; St. Kjerteminde 12; [1629, E. f. B. 11/11, Skp. til Ostindien].

KUM I, s. 5 (»Petr. Iohan. Chartemind.«); KS 3:5 (1884-86), s. 116 (»Petrus Johannis Chartamindanus«, 33 år gl.); PT 8:6 (1927) s. 190; Strøm 1, s. 5.

3. o. 15/3 1629 [Rtr. Stubbekjøb. 29/4 26] Peder Christensen Ørslev; [1629 Eskildstrup; see der].

4. o. 26/9 1630. Jørgen Jacobsen Wolf af Aasum, f. c. 00; St. Od. 27; [# 1631; vistnok Rtr. Lemvig 47].

KUM I, s. 84 (»Georg. Iacob. Wolf.«); KS 3:5 (1884-86), s. 125 (»Georgius Jacobæus Wolfius«, 30 år gl.).

5. o. 14/8 1631. Christen Nielsen Dalby; afsat s. A.; [c. 1632 r. Cap. Svendbg. Frue K.; see der].

———————————

6. 13/9 1692. Jens Sørensen Kock, maaskee af N. Alslev; maaskee St. pr. 72; ~ Inger Margrethe Lund; 2 ~ Jens Mule, Degn i Hillested; (see J. Sørensen i Stadager-K.; T. Schiøll i Vær-N.); [† 1714; havde en Fløite hos sig, naar han tog mod Offer, i hvilken han stødte, for at opmuntre de Barmhjertige; kunde nok behøves, da hans hele Løn var 80 Sldlr.].

KUM II, s. 34 (»Ianus Severini«); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 2347.

7. 1/3 1715. Thomas Winther; [1722 Sp.*; see der].

8. 16/4 1723 [Forp. p. Grundsted . . .] Adam Levin Boldt; [18/2 1724 r. Cap. i Landet-Aa.-R.; see der].

9. 6/5 1724. Henrik Winther; [18/1 1725 r. Cap. i Rødby-R.; see der].

10. 9/6 el. 9/7 1725, o. 19/9. Johannes Skougaard, f. Kbh.; St. pr. 21; [† Nakskov 1728].

KUM II, s. 436 (»Iohannes Petri Schougard«, 20 år gl.).

11. 27/5 (27/3?) 1728, o. 12/8. Albert Pedersen Bøgvad; [6/6 1729 Skjærbæk; see der].

12. 11/7 1729. Poul Clausen Danchel af Taars, f. 2/2 99; St. Nykjøb. 19; C. 7/9 22, n.; O.; [† 1731; havde forhen været Rytter; gode Gaver].

KUM II, s. 426 (»Paulus Danchelius«, 21 år gl.).

13. 4/5 1731. Knud Pedersen Müller; [22/12 1741 Halsted-A.; see der].

14. 19/1 1742, o. 9/2 [Degn her 8/6 28] Rasmus Nielsen Wind, f. Vindeby 7/2 02; F. N. Rasmussen, Skræder og Huusmd.; M. Anna Jacobsdtr.; St. Nakskov 26; C. 25/6 42, n.; beholdt Degnekaldet tillige med Capellaniet; 1 ~ 11/11 28 Gjertrud Jacobsdtr. Berg, d. Roskilde 20/1 83, b. 31/1 38, E. e. den forrige Degn Christen Christensen Biering; F. J. Sørensen B., Guldsmed; M. Birgitte Jacobsdtr. Brünnich; u. B.; 2 ~ Halsted 16/10 39 Cathrine Sybille Thomasdtr. Hørup, f. Avning, d. 8/2 09, b. 20/9 76; F. T. Pedersen H., Bkdmr., siden Forv. p. Estrup og Løvenholm; M. Anna Sibylla Revelsdorf; 3 S., 5 D., hvoraf 2 D. blev voxne; see P. J. Schmidt paa Seierø; [# 1/5 1777 paa Grund af Alder, vist † s. A.; Biskop Bloch betegnede ham som en stille og ærlig Mand].

KUM II, s. 483 (»Erasmus Nicolaides Wind«, 23 år gl.); LF-Degne, s. 42-43.
(15/5 1777*. P. Wichmann; see Vaabensted-E.)

15. 1/10 1777, o. 21/11, Laurits Christopher Pedersen Busch; [12/2 1783 Landet-R.; see der].

16. 26/3 1783, o. 20/6, Hans Henrik Christiansen Müller (Møller), f. Nykjøb. p. F. 19/7 53; F. C. M., Skomager; M. Joh. Koch; St. Nykjøb. p. F. 73; C. 23/1 83, n.; ~ 260/10 85 Ernestine Vilhelmine Dorothea Preutz; 2 S., 1 D.; [† 1790].

17. 5/3 1790, o. 9/4, Claus Nicolai Claussen; [15/5 1795 r. Cap. i Stokkemarke; see Arninge].

18. 31/7 1795, o. 9/9, Cornelius Michael Bagger; [16/1 1807 Landet-R.; see der].

19. 13/2 1807 [p. Cap. Tirsted-S.-V. 25/10 05] Henrik Vilhelm Breinholm; [20/11 1812 Haurum-S.; see Tyrsted-U.].

20. 19/2 1813. Jens Christian Blicher; [15/6 1818 Hersom-B.-K.; see Understed-K.].

21. 20/11 1818. Søren Hagerup Holck; [1/10 1824 Sandby; see der].

22. 12/1 1825. Christian Lemvigh; [30/11 1827 Sandby; see Krummerup-F.].

23. 13/2 1828. Peter Høy Aabye; [20/1 1830 Tæbring-O.-R.; see Anst-G.].

24. 31/3 1830. Johannes Galskjøt; [9/9 1834 Cat. Fred. Mich. K.; see Magleby-H.].

25. 25/11 1834 [p. Cap. Tommerup-B. 4/1 32, o. 26/1] Christian Ernst Krag; [10/4 1835 S. Broby; see Dreslette].

26. 9/6 1835 [p. Cap. S. Broby 19/4 33, o. 15/5] Peter Frederik Hansen; [30/9 1841 Espe-V.; see der].

27. 13/12 1841, o. 25/2 42, Caspar Ernst Kaalund; [14/10 1842 Søllested; see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1948. Skovlænge Kirke, s. 417-428, Gurreby Kirke, s. 429-440 og Søllested Kirke, s. 406-416.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Skoulænge Sogn s. 340-342, Præsterne: s. 341, II s. 284-285).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Skovlænge Sogn s. 251-254, Præsterne: s. 252; Gurreby Sogn: s. 254). PDF-udgave.
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1141. Søllested og fra 1634 til 17/4 1688 Skovlænge,

Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

Rh. 1/259; M. S. 2-b/13; Kbg. 1659 (÷ 1754-67).
Anm. Fra 17/4 1688 til 14/10 1842 vare Søllested og Skovlænge forenede med Gurreby; see Skovlænge-S.-G. Skovlænge havde Gurreby til Annex; see Skovlænge.
———————————

1. (1571). Christen Nielsen; ~ . . . Christensdtr. af Horslunde; [susp. 1573, fordi han havde ført falske Vidner; ved et extraord. Landemøde 78 dømt fra sit Embede „over hele Stiftet“; anklaget af sin Svigerfader for 9 Punkter, hvoriblandt, at han havde mishandlet sin Kone, svellet og sparket hende, forskjellige Gange slæbt hende ud af Sengen, saa hun maatte tilbringe Natten paa det bare Gulv, uagtet hun var syg og det var ved Mikkelsdagstider].

2. (1584). Niels Christensen.

3. 15 . . 16 . . Jacob Rasmussen; [† c. 1618].

4. E. f. B. 7/11 1618. [r. Cap. Nakskov (10)]. Jochum Nielsen, i 9 Maaneder; see H. N. Borre i N. Vedby; [† 14/7 1619].

KS 3:5 (1884-86) s. 115 (»Joachimus Nicolai f.«); Perlestikker, s. 154, 291, 369; HT-Sadolin s. 520.

5. o. 16/10 1619 [Rtr. Svendborg 19/5 19] Bernt Hansen, f. Saxkjøb. c. 94; St. 14, Bacc. 16; [† 1624; gav 22 Klokken til Søllested Kirke].

KUM I, s. 16, 24 (»Bernhardus Iohannis Saxcopensis«); KS 3:5 (1884-86) s. 139 (»Bernhardus Johannis«, 24 år gl.), s. 116 (»Bernhardus Johannis«, 25 år gl.); DanKir, bd. 8, s. 414 (se nedenfor).

6. o. 27/4 1624 [Rtr. Nakskov 6/6 23] Niels Andersen, f. c. 97; vist St. 15; ~ (38) . . . ; [† 24/5 1638].

KUM I, s. 18 (»Nicolaus Andreæ Ottoniensis«); KS 3:5 (1884-86) s. 140 (»Nicolaus Andreæ«, 24 år gl.), s. 120 (»Nicolaus Andreæ«, 27 år gl.); PT 11:6 (1945), s. 30, 53 (Poul Danchels Optegnelser).

7. k. 17/6 1638 [r. Cap. Stokkemarke, o. 11/6 38] Anders Eriksen Hvid; St. Od. 30; [† 24/8 1638].

KUM I, s. 100 (»Andræas Ericius Otthonianus«); KS 3:5 (1884-86) s. 129 (»Andreas Ericius Othonianus«).

8. o. 2/10 1638 [Rtr. Nakskov 30/7 35] Bertel Nielsen, f. Lolland c. 09; St. pr. 31; [† 31/12 1667; Pg. br. 58 og 67].

KUM I, s. 109 (»Bartholomæus Nicolaj Lollandus«); KS 3:5 (1884-86) s. 143 (»Bartholomæus Nicolai Lollandus«, 25 år gl.), s. 130 (»Bartholinus Nicolai«, 30 år gl.); PT 11:6 (1945), s. 47 (Poul Danchels Optegnelser).

9. 13/2 1668. Gregers Jørgensen Kniphof; [7/4 1688 tillige Gurreby; see Skovlænge-S.-G.].

———————————

10. 14/10 1842 [r. Cap. Skovlænge-S.-G. 13/12 41, o. 25/2 42] Caspar Ernst Kaalund af Gosmer-H., f. 8/2 06; St. Aarh. 26; C. 1/5 32, h.; ~ 11/5 43 Anna Helene Riedewalt, f. 21/4 17, levede 68 i Kbh.; F. Christen Erasmus R., Skovrider p. Jægersborg; M. Helene Hernbrodt; 1 S., 2 D.; [† 28/12 1853; rettænkende og brav, men noget paastaaelig].

11. 23/3 1854 [Cat. Kbh. Frelsers K. 19/2 50] Frederik Carl Christian Vilhelm Ludvig Breinholm, f. Kbh. 20/4 15; F. Andreas B., Major i „Kongens Regiment“; M. Lovise Augusta Helgerud; St. Kbh. 34; C. 8/5 40, l.; Cat. Kjøge 2/9 48, o. 3/11; ~ 14/11 48 Sophie Maria Margrethe Bentley, f. . . .; † 1/1 50; F. Cfrrd. Daniel Gottwald Reimer B., Bgrmstr. i Kbh.; M. Cecilie? Lehmann; u. B.; [† Kbh. 11/8 1854, uden at tiltræde her].

12. 27/11 1854, o. Kbh. 7/2 55 [c. Adj. Roesk. 20/11 40; Adj. ss. 18/12 41] Jørgen Herman Kruse; [2/11 1868 Rerslev-Vi.; see der].

13. 26/1 1869. Gomme Christian Graae; see Alsted-B.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1948. Søllested Kirke, s. 406-416 og Skovlænge Kirke, s. 417-428.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Syllested Sogn s. 343-362, Præsterne: s. 344, II s. 285).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Søllested Sogn s. 254-269, 615, Præsterne: s. 259; Gurreby Sogn: s. 254). PDF-udgave.