Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 441. Hersom, Bjerregrav og Kleitrup,

Rinds Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; L. S.; M. S. III; Lkm. 3/132; Kbg. 1722.
———————————

1. 15 . . Villum . . .

2. 15 . . Ib Pedersen el. Andersen.

2b. (1545). Jens . . .

KS 7:3 (1957-59), s. 15.

3. (1568. 84). Anders Madsen; Pr.; ~ . . . Ibsdtr. af Vibg. Graabr. K.-A.-T.; see A. N. Schytte i Tostrup-R.; [† c. 1605].

KS 3:5 (1884-86), s. 515; 3:2 (1877-80), s. 205.

4. 1605 [2. Lectie Hør. Vibg. (03)] Jens Nielsen Sluse, vistnok af Ingstrup-H.-A. (? ingen der som passer); St. i Kbh. (04); Pr.; see Etm.; [† 28/9 1647].

F-P s. 207 (»Johannes Nicolai Slusius«); PT 6:4 (1913), s. 233.

5. 1647. Jens Pallesen, f. Taarup 15; F. Bde.; maaskee St. 40; ~ F. D. Kirsten Jensdtr. Sluse; see Etm.; [† 5/11 1670].

KUM I, s. 155 (»Ioannis(!) Palemonis Giørupius«).

6. 19/10 1670* og 8/2 71. F. S. Isak Jensen Hersom, f. 48; St. Vibg. 67; ~ 16/7 71 Dorothea Andersdtr. Resen af Brøndum-S.-T.; 5 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 28/8 1686; Portrait i K.].

KUM I, s. 341 (»Isacus Iohannis Hersonius«); Sixhøj nr. 458.

7. 4/9 1686, o. 8/10 [Hør. Vibg. . .] Jesper Jensen Rønneberg, f. Rønbjerg 52; St. Vibg. 76; C. 19/12 83, illum; Pr. 14; ~ 87 F. E., † Vagd., b. 31/7 26, Skifte 24/7 26; 7 B.; see I. E. Wagaard i Strandby-B.-M.; [† 21/5 1722. Biskop Bircherod fortæller, at han og Kone paa en Reise fra Kaas i Salling til Aalbg. i Octbr. 1704 kom til Hersom Pg., „hvor pastor loci Hr. J. R. og hans Hustru undfangede os meget kjærligen og accommoderede os med coena et hospitio nocturno det Bedste de formaaede“. (Bkrd. Dgbg. S. 460, Noten)].

KUM II, s. 65 (»Casparus Iohannis Rønberg«); Sixhøj nr. 583.

8. 24/7 1722 [r. Cap. Vibg. Sortebr. K. 07] Niels Madsen Rømer, f. Romø c. 78; St. Ribe 01, Bacc. 02; C. 26/12 05; ~ Ribe 3/11 01 (trol.) Anna Jensdtr. Thorning, d. Vibg. 23/2 75, † 6/4 27; F. J. Pedersen T.; M. Maren Sørensdtr. Klem; 5 S., 2 D; [† 11/11 1736; roses for ualm. Talegaver].

KUM II, s. 268, 273 (»Nicolaus Rømerus«, 24 år gl.); Sixhøj nr. 914.

9. 14/12 1736, o. 30/1 37 [Rtr. Lemvig 14/6 28] Peder Galthen, f. Ribe 05; St. Ribe 25, Bacc. 26; 1 ~ 29 Else Andersdtr. Svane, f. i Koldinghuus Amt c. 96, b. Lemvig 1/4 30; B.; 2 ~ Ide Margrethe Madsdtr. Leegaard af Ferring, f. c. 08, Simested 4/5 76; 5 S., 2 D.; see Mathias G., 1 r. Cap. t. Rand. St. Mortens K.; Jacob P. G., r. Cap. i Strandby-B.-M.; Jens P. G. i Simested-H-H.; H. H. Harboe i Gislum-T.; C. Billeskov i Hjerm-G.; [† •/1 1768].

KUM II, s. 471, 476 (»Petrus Galthen«, 22 år gl.); Nygaards sedler: Børn, 1. hustrus begr.; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Rinds hrd. nr. 21.

10. 19/2 1768, o. 23/3, F. S. Jens Pedersen Galthen; [1769 Simested-H.-H.; see der].

11. 18/8 1769 [p. Cap. Gosmer-H. 8/6 59, o. 27/7] Ude Andersen Løwenhertz, f. c. 30; F. Anders L., Guldsmed i Horsens; M. Maren Udesdtr. Kolding; St. Hors. 49; ~ 7/11 69 Else Lauritsdtr. Udsen af Gosmer-H., E. e. N. P. Sommer i Gosmer-H., † 10/7 79; ; [† 5/11 1773].

KUM III, s. 94 (»Udo Løvenhertz«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Hjørring byfoged nr. 113.

12. 9/12 1773 [Durup-S. 19/12 71**, o. 15/1 72] Erik Lorentsen Holst af Gjedsted-F., f. 14/11 45; St. Vibg. 62; C. 19/9 65, l.; ~ 25/5 75 Marie Kirstine Rosenquist, † 6/4 21; [# 11/2 1818, † Hersomgd. 4/5 26].

KUM III, s. 235 (»Ericus Holst«, 17 år gl.); Sixhøj nr. 1299.

13. 15/6 1818 [r. Cap. Skovlænge-S.-G. 19/12 13] Jens Christian Blicher; [14/2 1823 Hee; se Understed-K.].

14. 24/9 1823 [Cat. Hobro 5/11 17] Hans Henrik Matzen; [4/6 1830 Sneum-T.; see Hygum].

15. 20/8 1830 [Adj. Sorø 18/8 27] Ludvig Emil Quistgaard; [7/3 1840 Haraldsted-A.; see der].

16. 31/5 1840 [Grindsted-G. 16/5 37] Daniel Bøggild; [4/5 1850 Ø. Velling-H.-G.; see der].

17. 15/7 1850, o. 14/8, Niels Bertelsen Gjølbye; [23/12 1858 Aarslev-H.; see der].

18. 10/3 1859 [p. Cap. Eltang-B. 2/12 47, o. Aarh. 12/1 48] Niels Peter Schandorff, f. Tarskov M. 18/10 10; F. Peter S., Overkrigscomm.; M. K. N. Hoffmann; St. pr. 33; C. 12/7 39, h.; vist O.; [† •/6 1869].

19. 20/8 1869. Jens Thomsen Clausen; see Byrum-V.-H. r. Cap.

———————————

Afskrift ved Birgit Samuelsen.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.