Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 448. Hjerm, Gimsing og til 25/7 1759 Venø,

Hjerm Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

K.; L. S.*; L. P. B. 471; S. i K.; M. S. III.; Lkm. 6/414; Kbg. 1689 (÷ 1701–39).
Anm. Fra 1874 Hjerm alene; Gimsing et Pastorat for sig.
———————————

1. 1529. Mikkel Nielsen; [levede endnu 30/11 1555; nævnt 37 som kapellan p. Volstrup hos Rigsraad Mogens Munk].

KS 6:2 (1936-38), s. 222, 473.

2. o. 1540. Niels Nielsen; see N. Nielsen i Borbjerg-R.; [† 1571].

3. o. 1571. Christen Pedersen; Pr. 91; 1 ~ . . . ; 2 ~ . . . , E. e. Christen Christensen; [† 2/6 1611; lod sig 1578 vælge af Sognemændene til P. ogsaa for Meirup, men denne Annektering af de to Sogne blev af Kongen anseet for ulovlig, og ophævet Aaret efter; hans Navn p. Prædikestolen c. 08; havde 07 en Trætte om Arv, p. sin Hustrus Vegne, bl.a. med Hr. Niels i Gislum-T, på afdøde Hr. Michel Thomsens børns Vegne; Eptph.].

KS 2:6 (1872-73), s. 668-674 (om sammenslåing med Mejrup), 3:2 (1877-1880), s. 211, 5:2 (1903-05), s. 558; Hegelund I s. 566, II s. 299; KB 6 (1576-79), s. 405-06, 428-29, 457, 585-86, bd. 12 (1603-08), s. 543-44; DanKir bd. 18, s. 1999, 2048, 2054, 2081 (se nedenfor), s. 1773-74 (Mejrup kirke).

4. o. 22/12 1611. Anders Pedersen af Stadil, f. 89; St. i Kbh. (10); Pr. 19/4 49; ~ Ide Christensdtr., † 15/9 71; (Sstr. t. P. L. Limes Hustru i Skibsted-L.); F. Christen Olsen, Eier af Ausumgd.; M. Maren Mogensdtr.; 12 S., 6 D.; see C. R. Thestrup og H. J. Jermiin her; P. A. Hjerm i Deibjerg-H.; M. S. Buch og K. P. Colding i Borbjerg-R.; [† 25/5 1659; Eptph.].

F-P s. 261 (»Andreas Petri Stadel.«); Hegelund I s. 578, II s. 305; KS 2:6 (1872-73), s. 545; PT 1990, s. 8; DanKir bd. 18, s. 2071 (se nedenfor).

5. E. f. B. 2/2 1660 [r. Cap.*, E. f. B. 28/8 49] Knud Olsen Ølbye (Zythocomæus) af Ølby-F.; St. Ribe 35; Rtr. og Cap. Holstebro 4/2 44; ~ . . . . ; see O. K. Hjerm i Vandborg; C. Holgaard i Handbjerg; [† 1664].

KUM I, s. 130 (»Canutus Olaus Øllby«).

6. E. f. B. 11/5 1665. Mag. Clemens Rasmussen Thestrup, f. Aarh. 16/11 27; (Bdr. t. Oluf R. T. i Dalby-S., t. Peder R. T. i Huusby-V. og t. Mette R. T., Moder t. P. J. Winther i Føns-Ø.); F. R. Pedersen T., Rdmd.; M. Maren Olufsdtr.; St. Aarh. 51; C. 6/5 54; St. i Utrecht 56, Franeker 57; Mag. Kbh. 21/7 63; ~ 15/7 66 Magdalene Andersdtr., f. her; u. B.; 2 ~ Etm.; [† 1669].

KUM I, s. 229, 321 (»Clemens Erasmi Thestrupius«); Helk I, s. 400; RPTS s. 58-61; Strøm 3, s. 39.

7. 4/5 1669 [r. Cap.* 65] Henrik Jensen Jermiin, f. Vibg. 37; St. Vibg. 61; 1 ~ F. E., † 76; u. B.; 2 ~ Cecilie Christensdtr. Linde, f. p. Ausumgd. 61, † i Barselseng 79, Skifte 12/10 80; F. den rige C. L. til Volstrup, Kjærgaardsholm, Stenumgd., Pallesbjerg o.s.v.; 1 S.; 3 ~ Margrethe Clausdtr. Reenberg, f. Vibg. 4/9 49; (Sstr. t. P. C. Reenberg t. Aalbg. Bud. K., t. Cathrine C. R. ~ C. M. Lerche Oure-V., t. Mette C. R. ~ P. J. Mørk, r. Cap. t. Aalbg. Frue K., t. M. C. Reenberg t. Kbh. Frue K. og Faster t. Mette C. J. Reenberg ~ P. H. Curtz i Darum-B., t. Claus P. R. i V. Aaby-Aa., Christian P. R., ø. Cap t. Kbh. Nic. K., Mette K. P. R. ~ J. Mørk, r. Cap i Holbæk-M., t. Claus F. R. i St. Bjergby-M., t. Christian C. F. R. i Finderup og t. Anna Christine F. R. ~ M. C. H. Hessel i Simested-H.-H.); F. C. Christensen, Bgmstr. i Vibg.; M. Mette Pedersdtr. af Vibg. Sortebr.; u. B.; 2 ~ Etm.; see Jens H. J. her; [† 1689; W. 1/491; N. 289; eiede Fausing K. 1720-38; Eptph.; Lgst.].

KUM I, s. 305 (»Henricus Ioannis Viburgensis«); Sixhøj nr. 402; E. Brejls skifteuddr.: Viborg byfoged nr. 277; Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Hjerm hrd. nr. 8; SJHT 2:3 (1891-93), s. 181-185 (Reenberg); DanKir bd. 18, s. 2081, 2084-85, 2091 (se nedenfor), s. 2315 (Fovsing kirke).

8. 19/3 1689. Mads Knudsen Hessel, d. 20/11 59; F. K. Madsen p. St. Hessel, Borbjerg S.; M. Karen Sørensdtr.; St. Vibg. 81; ~ F. E., † Vibg. 1/1 22; u. B.; [† 1700; gav s. A. Altersølv til Venø K.].

KUM II, s. 107 (»Matthias Canuti Hesse/Hossel«); Sixhøj nr. 611; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk.i Ringkøb. amt, Hjerm hrd. nr. 20, i Viborg amt, Nørlyng hrd. nr. 40; DanKir bd. 18, s. 1223, 1225-26 (Venø kirke).

9. 9/6 1700. F. Sts. Mag. Jens Henriksen Jermiin, f. •/6 78; St. Od. 97; Mag. 16/5 08; Pr. . . . ; Cons.-Ass., siden Cons.-Rd.; 1 ~ Ribe Dk. 19/7 03 Øllegaard Christiansdtr. Muus, † 07; F. Biskop Mag. C. Sørensen M., senest Biskop i Odense; M. Helle Christensdtr.; 1 S., 6 D.; 2 ~ Mette Cathrine Thomasdtr. Svane, E. e. J. K. Bøgh t. Vibg. Sortebr. K., f. 78, † 46; 4 S., 3 D.; see Etm.; (A. F. P. Grib i Rudkjøb.-S.); [† 17/2 1742; var Eier af Ausumgd. og Stifter af Stamhuset af samme Navn, tillige Eier af Maabjerg Kirke fra 1720; hans og 2. Hustrus Navne p. Altertavlen i Måbjerg K. 22, gav 33 Alterkalk og Disk til samme K.; Pg. br. 31].

KUM II, s. 226 (»Ianus Henricus Hierminus«); DanKir bd. 18, s. 1729, 1747, 1750, 1752-53 (Måbjerg kirke).

10. 24/10 1739**, o. 12/6 40, F. S. Thomas Just Jensen Jermiin, f. 24/6 11; St. pr. 30; C. 33; udenlands i 4 Aar; Pr. 42–62; Cons.-Rd. 46; adlet 25/4 50; 1 ~ 42 Magdalene Christiansdtr. Teilmann, f. p. Skrumsager 17, † 42; F. Etrd. C. Hansen T., Amtmd. over Lundenæs og Bøvling Amter; M. Christiane Marie Reenberg; 1 D.; 2 ~ 46 Karen Nielsdtr. Poulson, f. 15, b. 23/5 77; F. N. P. til Gunderupgd.; M. Gjertrud Hofman; 2 S., 1 D.; [# 1777; † 28/7 el. 8/7 78; Eier af Maabjerg K.; gav 75 Alterskranke til samme K.].

KUM II, s. 518 (»Thomas Iustus Hierminius«, 19 år gl.); DanKir bd. 18, s. 1755 (Måbjerg kirke).

11. 16/4 1778 [r. Cap.* 21/9 74, o. Vibg. 25/1 75] Christian Billeskov, Broder til Vilh. B. i Steenløse-V., f. Vibg. 2/4 el. 29/3 43; F. Hans B., Bgmstr.; M. Birgitte Ries; St. Vibg. 62; C. 9/9 67, n.; ~ Vesterbølle 8/8 77 Anna Marie Pedersdtr. Galthen af Hersom-B.-K., f. c. 38, † 4/8 20; u. B.; [† 24/6 1804; Kirkegaardsmonument].

KUM III, s. 224 (»Christianus Billeschou«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1287; DanKir bd. 18, s. 2091 (se nedenfor).

12. 11/1 1805, i. 27/10, Anton Frederik Schou (Skov) af Nysted-H., f. Oddense 28/11 79; St. Vdbg. 96; C. 4/7 03, l.; Pr. 06 el. 07; Cons.-Rd. 19/1 20; ~ 19/6 08 Engel Elisabeth Drebing, d. Holstebro 25/1 78, † p. Volstrup 29/6 54; F. Joh. Henr. Ludv. D., Distrchir.; M. Marie Nielsdtr. Kaas; u. B.; [† 27/1 1828].

KUM III, s. 476 (»Anton. Frider. Schou«, 17 år gl.).

13. 2/4 1828 [Estvad-R. 10/5 27, o. 4/7] Søren Møller Tranberg, f. Holstebro 28/1 01; F. Jstrd. Jørg. T., Bfgd., siden Eier af Bækmark; M. Christine Grøn; St. Ribe 20; C. 3/11 24, l.; ~ Hodde 31/5 28 Frederikke Sophie Elisabeth Wilgaard, f. 3/12 96, † Holstebro 19/4 79, b. i Hjerm; F. Degn i Sjælld. el. v. Od.; M. Soph. Hedvig Breinholm; hun var pleiedtr. af Past. Foss i Hodde; 1 S., 5 D.; [# 13/6 1874; † 28/8 s. A.].

Nygaards sedler: Vielse, børn i Hjerm, 1834; Kbg. Hjerm (1873-81) opsl. 110 (enkens død).

14. 21/11 1874. Ole Carl Ipsen; [26/11 1877 Ø. Snede; See Nordby p. F.].

15. 29/1 1878 [Miss. v. Frederikshaab, Grld., 1/4 68, o. 6/5] Laurits Theodor Ostenfeld, f. Skjørring Mølle 10/8 41; F. Rasmus Sørensen O., Mølleeier; M. Marie Chr. Friis af Aarslev-H.-L.; St. Rand. 61; C. 20/6 67, h1.; ~ 9/5 68 Christine Augusta Bursche, f. Aarh. 10/5 41; F. Hans Christ. B., Handelsgartner; M. Anna Secher; (78) 3 D.

———————————

 

 

No 449. Sognecapellaner i Hjerm, Gimsing og til 25/7 1759 Venø,

[Hjerm Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift]

———————————

1a. (1584). Jens Madsen (Gimsing); [blev c. 1597 frataget sine Sogne, som følge af en Trætte med Ludvig Munk til Kvistrup, dog uden at være dømt fra Kaldet; Biskop Hegelund hjalp ham derefter med at søge andre Kald, dog uden at dette lykkedes; levede endnu 1603].

KS 3:2 (1877-1880), s. 211; Hegelund I s. 306, 307, 352, 353, 360, 409, II s. 187.

1b. o. 11/8 1602. Christen Lauritsen Idom; [fmtl. † el. forflyttet s. A.].

Hegelund I s. 388, II s. 226.

1c. o. 13/10 1602. Christen Nielsen; [fmtl. † el. forflyttet 1605].

Hegelund I s. 390, II s. 227.

1d. o. 6/11 1605. Jacob Vistesen.

Hegelund I s. 447, II s. 252.

1 (e). E. f. B. 28/8 1649 [Rtr. og Cap. Holstebro-M. 4/2 44; ] Knud Olsen Ølbye (Zythocomæus); [1660 Sp.*; see der].

2. E. f. B. 23/11 1661. Niels Hansen, f. Od.

3. 1665. Henrik Jensen Jermiin; [4/5 1669 Sp.*; see der].

3b. c. 1669(?). Niels Jensen; (Fætter t. M. Ibsen i Grindsted-H.); ~ Ordsle (Ursula el. Aaresele?) . . . ; u. B.; [Skifte 18/1 1687].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Hjerm hrd. nr. 6.

4. 17 . . Peder Jensen Soelgaard; St. Vibg. 79; ~ Maren Andersdtr. Guldager af Guldager; 1 S., 1 D.; 2 ~ C. M. Skeel i Kobberup-F.; [Skifte 20/7 1719].

KUM II, s. 92 (»Petrus Iani Solgaard«); Sixhøj nr. 606; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Hjerm hrd. nr. 33; Viborg amt, Fjends hrd. nr. 25, 26, 31.

5. c. 1719(?). Niels Jensen Snedstrup; [3/11 1721 r. Cap. Skive-R.; see Aulum].

6. 1721. Niels Thimsen, f. Ribe 1/8 65; St. Ribe 86; [† 1735].

KUM II, s. 146 (»Nicolaus Timsonius«).

7. 4/11 1735, o. 9/2 36, Søren Nielsen Lund, f. Vibg. 25/3 02; F. N. S. L., Klokker ved Sortebr. K.; M. Anna Christiansdtr.; St. Vibg. 23; C. 26; [† 1745].

KUM II, s. 453 (»Severinus Lundius«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 921.

8. 13/8 1745, o. •/9, Søren Aagaard Jensen Paludan; [viste en slet Opførsel og blev afsat el. forlod Embedet 1745; 27/2 50 r. Cap. Grenaa; see der].

9. 15/11 1748, o. 23/4 49, Christian Christophersen Nislev; [21/3 1749 Naur-S.; see der].

10. 21/11 1749, o. 15/4 50, Jeppe Heit el. Høyth; [b. 10/1 1755].

11. 7/11 1755, o. 12/3 56, Niels Nielsen Lange; [resignerede efter 7 Aars Tjeneste under Haab og Løfte af hans Venner i Kbh., om at nyde kgl. Emploi; 30/6 69 P. t. Kbhs. Tugt- o.s.v. Huus; see Christiansø].

12. 2/4 1763 [r. Cap. Borbjerg-R. 15/10 56] Søren Pedersen Schandorph; [5/5 1774 Spandet; see der].

13. 21/9 1774. Christian Billeskov; [16/4 1778 Sp.*; see der].

14. 23/9 1785, o. 7/12, Jørgen Wedel; [5/3 1790 Venø; see Tise].

Derefter nedlagt.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 2015, Hjerm Kirke, s. 1999-2114, Gimsing Kirke, s. 2115-2168, Venø Kirke, s. 1217-1237 (udg. 2010).
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original — Korr. & tillæg —

No 320b. Gimsing,

Hjerm Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

Anm. Hidtil Annex til Hjerm. Fik siden Struer til Annex, der oprettedes 1894.
———————————

1. 30/9 1875 [Cap. p. p. Føvling-H. 12/9 68, o. 16/10] Macdonald Wissing Øllgaard, f. p. Tanderup 26/2 43; F. Balthasar Krarup Ø., Propr. og Proc.; M. Christine Laurette Begtrup Krarup af Veile-H.; St. Kbh. 60; C. 28/6 66, l.; ~ 8/8 71 Magdalene Krarup af Føvling-H., f. 13/4 51; (75) u. B.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 2015, Gimsing Kirke, s. 2115-2168, Struer Kirke, s. 513-529 (udg. 2000).