Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 880. Oure og Veistrup (St. Michaelis K.),

Gudme Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

J. M. 180; M. S. 2-a/71; B. M. 80; F. M.; Lkm. 2/349; St. M.; Kbg. 1689.
Anm. Valgmenighedskirke i Veistrup, indv. 21/3 1870 (Bethania K.)
———————————

1a. 15 . . Jørgen Rasmussen; [levede endnu 1536].

DKR s. 28.

1 (b). 15 . . Mogens Nielsen i 26 Aar; see Etm.; [† c. 1565].

2. c. 1565 [p. Cap.* c. 48] F. S.? Niels Mogensen, f. i Fyen 24 el. 25; ~ Karine . . . , f. Aalbg.; 1 S., 3 D.; see Etm.; Mogens N. Kok i Kallundbg.; [† 1597].

3. 1597 [p. Cap.* c. 80] Salomon Olufsen, f. Svendbg. c. 49; St. 69; ~ F. D. . . . Nielsdtr.; [† 1615; „Non bona vox; plorat in suggestu; non potuj notare fere quicquam.“(1) „Læser vnderlig Texten; heelt siunger: tyt, tyt, tyt! ellers smukt Ryst. Correxit postea. Vox non clara.(2) 1599: støder til“(3) (J. M. l. c. og 182)].

FS nr. 717 (»Salomon Olai«); F-P s. 63.

4. c. 1615 [Rtr. Slangerup 13] Iver Nielsen Krag el. Krage, f. Kbh. 94; F. N. K., Prof.; M. Else Hansdtr. Mule; St. pr. 11, Bacc. 12; ~ c. 16 Clara Ambrosii; 2 S., 5 D.; 2 ~ Etm.; [† 30/12 1629; Lgst.].

KUM I, s. 7 (»Iuarus Nicolai Kragius«).

5. 1630 [p. Cap.*, o. 7/3 27] Claus Christensen Hesselager af Hesselager, f. 97; St. Od. 20, Bacc. 22; Rtr. Kjerteminde 7/4 22; [† 1654].

KUM I, s. 42, 57 (»Claudius Christierni Fionus«); KS 3:5 (1884-86), s. 139 (»Claudius Christierni«, 25 år gl.), s. 122 (»Claudius Christierni Hesselager«, 30 år gl.).
6. 1654 [p. Cap.*, o. 1/4 53] Rasmus Pedersen, f. Nyborg c. 20; St. Nybg. 44; ~ Ingeborg, der overlevde ham; [† gammel, før 1694, men eft. Weiles M. kuns Cap.]
            KUM I, s. 185 (»Erasmus Petri Fionus«); KS 4:2 (1891-93), s. 680; Kbg. Kbh. Vor Frue (1679-1703) opsl. 260 (enken som fadder 14/5 1694; »Ingeborg Sl. Rasmus Jacobsens, Sogne-Præstes til Orøe Meenighed i Fyen, bar barnet«).

7. o. 20/12 1654. Johan Mathiesen Elsner, f. Sønderbg. 25; St. Od. 50; ~ . . . . , levede 76; 1 S., 3 D.; see Niels H. E. i Brendekilde-B.; M. Hansen og J. R. Herrested i Gudme-B.; (C. C. Flindt p. Avernakø); [† 8/3 1679; lærd; god Mathematiker; havde mange gode Bøger].

KUM I, s. 223 (»Iohannes Matthiæ«); KS 5:3 (1905-07), s. 708; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 20; Kbg. Fåborg (1658-1691), opsl. 94 (fadder 1676: »H: Johannes Hustru i Orre«).

8. 29/5 1679. Cornelius Madsen Lerche af Nyborg, f. 50; St. pr. 71; C. 18/2 73; ~ Cathrine (Karen) Clausdtr. Reenberg, f. Vibg. 20/11 50; (Sstr. t. P. C. Reenberg t. Aalbg. Bud. K., t. Margrethe C. R. ~ H. J. Hjermiin i Hjerm-G.-V., t. Mette C. R. ~ P. J. Mørk, r. Cap. t. Aalbg. Frue K., t. M. C. Reenberg t. Kbh. Frue K. og Faster t. Mette C. J. Reenberg ~ P. H. Curtz i Darum-B., Claus P. R. i V. Aaby-Aa., Christian P. R., ø. Cap t. Kbh. Nic. K., Mette K. P. R. ~ J. Mørk, r. Cap i Holbæk-M., Claus F. R. i St. Bjergby-M., Christian C. F. R. i Finderup og t. Anna Christine F. R. ~ M. C. H. Hessel i Simested-H.-H.); F. C. Christensen R., Bgmstr. i Vibg.; M. Mette Pedersdtr.af Vibg. Sortebr.; 1 S.; 2 ~ Etm.; [† 21/1 1689].

KUM II, s. 26 (»Cornelius Lerche«); Strøm 3, s. 88-89; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 1; Viborg byfoged nr. 277; SJHT 2:3 (1891-93), s. 181-185 (Reenberg).

9. 12/2 1689, o. 10/3, Kjeld Sørensen Balslev af Balslev-E.; St. Nyborg 79; 1 ~ F. E., † her 2/9 07; 1 S., 1 D.; 2 ~ Birgitte Hansdtr. Møller af Gudbjerg, f. c. 81, b. Svendbg. Nic. K. 17/5 56; 2 S., 1 D.; see Anders K. B. i Stavning; [† 8/4 1725].

KUM II, s. 92 (»Achilles Severini Balslow«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 25, 42; PT 1:4 (1883) s. 192, 193 (Bircherods Dgbg.); Kbg. Oure (1689-1805) opsl. 130 (1. hustrus begr.); Kbg. Svendbg. Nic. K. (1736-1814) opsl. 69 (2. hustrus begr.).

10. 23/2 1725**, o. 18/5, Hjere Jespersen Juul af Marslev-B., f. 14/12 91 el. 22/12 92; St. pr. 05; C. 6/8 10, n.; Oure-V. 13*; Pr. (57); 1 ~ Charlotte Wissing, f. Helsing., † 1/3 33; F. Søren Jørgensen W. i Randers; u. B.; 2 ~ Oure Andriette Christine Simonsdtr., † 41; F. Major i Infant.; 4 B.; [† 1/3 1757; viste Iver og Troskab; var brav, fornuftig og retsinding; gav (8/6 56) 100 Rdr. til Fattige; Pg. br. 29/1 41].

KUM II, s. 303 (»Hierius Caspari Iulius«, 14 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 49.

11. 21/4 1757, o. 29/4, Peter Christiansen Wiinholt, f. Kbh. 22; F. C. W., Brygger; M. Elisabeth Pedersdtr. Gyrsting af Gyrstinge-F.; St. Helsing. 44; C. 26/10 51, l.; ~ 16/4 60 Elisabeth Ross, f. c. 24, † Svendbg. St. Nic. S. 10/6 98; [# 9/9 1791; † Nyborg 7/12 94].

12. 21/10 1791, o. 14/12, Frederik Bo Baggesen, f. Asnæs Mølle i Sjælld. 24/6 66; (Bdr. t. Inger M. B. ~ N. N. Stochholm i Aal); F. Rasmus Lauritsen B., siden Rdmd. og Byskrvr. i Kold.; M. Karen Jahn af Kjølstrup-A.; St. Kold. 85; C. 13/7 91, l.; ~ 25/8 92 Johanne Margrethe Bruun, f. 11/8 68, † 26/12 47; F. Rasmus B., Farver i Kold.; M. Dorothea Richardsdtr. Krahe af Skrydstrup; 7 S., 6 D.; see Rasmus J. B. her; Niels R. B. i Vivild-V.; [† 14/12 1835; en lille rask Mand; 3 Børn druknede 8/1 17, ved at falde gjennem Isen paa et Gadekjær uden for Pgden.; den ene var en Pige paa 13 Aar, som vilde redde en lille Broder paa 7 Aar; en Søn paa 7 Aar druknede 16/7 07, ved at plukke Blomster].

E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 1526.

13. 16/4 1836 [r. Cap. Slag. St. Mikkels K. og Sp. Heininge 15/6 18, o. 8/7] Peter Uldahl Andreas Riis, f. Kjeldgd. v. Skanderbg. 27/2 88; F. Niels R., Proc. og Forv. ved Universitetets Gods i Jydld.; M. Anna Gjesager; St. Hors. 10; C. 19/7 14, l.; Lærer v. Landcad.-Acad. s. A.; ~ Mette Cathrine Hjernøe, f. 24/4 90, † 9/9 55; F. Ole H., Kbmd. i Hors.; M. Ane Kirchhoff; 7 S., 1 D.; see Rasmus L. R. i Henne-L.; Christian A. R., Cand th. 51/3; [# 31/3 1858; † 24/6 1864; E. 2/675 og S. 3/803].

14. 30/6 1858 [Daler 10/7 49, o. 22/8] Paulli Dominici Regoli, f. Kbh. 1/3 17; F. Paulli Dominici R., en indfødt Italiener, Kbmd.; M. Hansine Dorth. Bang; St. Kbh. 34; C. 20/1 40, l.; ~ Kbh. Holm. K. 25/9 49 Fanny Garde, f. 3/5 20; levede 68 i Hillerød; F. Hans Georg G., Commandeur i Søetaten; M. Dorthea Mechlenburg; u. B. (2 adopterede B.); [† 18/8 1863].

15. 31/10 1863 [Harte-B. 5/5 55] Rasmus Johannes Baggesen, f. her 2/10 02; Sem. 3/6 24; St. pr. 29; C. 2/5 36, n.; p. Cap. Lyø 28/10 37, o. 7/12, – •/4 46; Hjelpep. Korup-U. 6/10 46; p. Cap. ss. 8/1 – 26/12 47; Sp. Hirtsholmene 22/7 49; ~ Thomine Johanne Riise Stenfeldt af Korup-U., f. 19/7 00; u. B.; [† 3/6 1873; den første Grundtvigske P. i Harte-B.; var lille af Vækst og blev kaldt »Lille Baggesen«].

VejAar 1947, s. 91-92 (Harte Sogns Historie).

16. 25/8 1873. Frederik Nielsen; [# 6/11 1878; see Aasted-S.].

———————————

Noter:

(1) »Non bona vox; plorat in suggestu; non potuj notare fere quicquam« = 1589: ikke god Stemme, jamrer paa Prædikestolen, jeg kunde nesten ikke optegne noget.
(2) »Correxit postea. Vox non clara« = Han rettede det senere. Stemmen ikke klar.
(3) »Støder til« = taler med stærkt eftertryk på enkelte ord.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.