Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (3)

No 107. Bjergby (Stifts-) og Mørke,

Tusse Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/172; L. P. B. 253; K. M. 189; Lkm. 1/1013; M. Nr. 147; M. 97; Kbg. 1730.
———————————

0. (1545). Niels . . . ; Pr. (45), tillige for Skippinge Hrd.

KS 2:5 (1869-71), s. 142.

1. 15 . . Peder . . . ; ~ Else . . . , levede 73.

2. (1584). Jørgen Nielsen.

KS 2:4 (1867-68), s. 406.

3. 16 . . Mogens . . .

3b (7). (1606. 10). Hans Sørensen; ~ Karen Nielsdtr.; 2 ~ Etm.; [i M. Nr. 497 sættes han at have levet 1606].

KS 2:5 (1869-71), s. 151.

4. o. 30/10 1616. Niels Christensen Holbek; St. 12; Pr. (41. 45); ~ F. E.; see C. N. Bjergbye her; [var her endnu 1645].

KUM I, s. 7 (»Nicolaus Christiani Holbecensis«); KS 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1641); PT 8:6 (1927), s. 184; Kopskatten 1645, opsl. 11.

5. 16 . . Anders Pedersen; Pr.

6. 16 . . Peder Jensen el. Hansen; Pr.

8. o. 29/8 1649. Christen Nielsen Bjergbye, Søn af Nr. 4; St. Kbh. 41; Pr. . . ; 1 ~ Mette Hansdtr., † 15/6 59; 2 ~ 62 F. E., Skifte Følleslev 27/6 82; [† c. 1672].

KUM I, s. 164 (»Christiernus Nicolai Bierbyensis«).

9. 11/12 1671**. Morten Hansen Wedel; blev pryglet 77 af Claus Sehested til Bjergbygd., men havde ingen Vidner; [21/5 1679 Raklev; see der].

10. 23/5 1679. Peder Frantsen Bruun, maaskee af Gundslev; St. Roesk. 69; ~ 8/6 81 Lene Nielsdtr. Aggerup af Tølløse-Aa., f. 63; 2 ~ Etm.; [† 1683].

KUM II, s. 12 (»Petrus Francisci Brun«).

11. 25/9 1683. Hans Rasmussen (Agricola); St. Ringsted 70; ~ F. E.; [† 10/3 1704].

KUM II, s. 24 (»Iohannes Erasmi Agricola«).

12. 25/3 1704. Laurits Justesen Beck (Bek), f. Loll.; St. Ringsted 93, Bacc. 95; ~ 95 Maren Jacobsdtr. von Ham (Hamb); [† 1729; W. 1/92; N. 51; gav en Lysekrone til K.].

KUM II, s. 198, 208 (»Laurentius Bech«); Danske Kancelli: Kaldsbrev; E. Brejls skifteuddr.: Holbæk byfoged nr. 324, Gejstl. sk. i Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 15; EM I, s. 312; DanKir bd. 4, s. 766 (se nedenfor).

13. 24/10 1727*, o. 9/12 29, Claus Frantsen Reenberg, f. Aalbg. 27/6 92; (Bdr. t. Christian C. F. R. i Finderup og t. Anna Christine F. R. ~ M. C. H. Hessel i Simested-H.-H.); F. F. Clausen R., Dr. med. (Bdr. t. P. C. Reenberg t. Aalbg. Bud. K., t. Margrethe C. R. ~ H. J. Hjermiin i Hjerm-G.-V., t. Cathrine C. R. ~ C. M. Lerche Oure-V., t. Mette C. R. ~ P. J. Mørk, r. Cap. t. Aalbg. Frue K., t. M. C. Reenberg t. Kbh. Frue K. og Farbdr. t. Mette C. J. Reenberg ~ P. H. Curtz i Darum-B., t. Claus P. R. i V. Aaby-Aa. og t. Christian P. R., ø. Cap t. Kbh. Nic. K. og t. Mette K. P. R. ~ J. Mørk, r. Cap i Holbæk-M.); M. Bente Marie Christophersdtr. de Hemmer; St. pr. 12; C. 4/3 23; Huslærer i Kundby Pg. (25. 28); ~ Dorthea Jensdtr. (Sinding) af Kundby, d. 21/6 06, levede endnu 73; (mindst) 1 S.; see Frants C. R. i Præstø-S.; [b. 20/11 1758].

KUM II, s. 363 (»Claudius Reenbergius«, 20 år gl.); Kbg. Kundby (1689-1720) opsl. 50 (hustrus dåb), (1720-69) opsl. 19, 26 (huslærer); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 45; i Sorø amt, Alsted hrd. nr. 31; T-N s. 278-279.

14. 22/12 1758 [p. Cap. Finderup 14/7 52, o. 27/9; i Vallekilde-H. 57; i Bregninge-B. 24/2 58] Isak Larsen Grønberg af M. Bjergby-B., f. 30/9 23; St. Roesk. 40; C. 15/9 43; [† anden Pintsedag (11/5) 1761; Eptph.].

KUM III, s. 6 (»Isaachus Grønberg«, 18 år gl.); DanKir bd. 4, s. 767 (se nedenfor).

15. 11/9 1761, o. 4/11 [Hør. Fdbg. 46] Peder Mikkelsen Brandt, f. Hillerød 25/7 17; F. M. B., Bfgd.; M. Cathrine . . . ; St. Fdbg. 37; C. c. 46, h.; ~ 14/10 63 Christine Eliasdtr. Rasch af Butterup-T., f. 40; 1 S., 2 D.; [b. 7/6 1780].

KUM II, s. 583 (»Petrus Brandt«, 20 år gl.).

16. 18/1 1776*, o. 1/11 80, Niels Rasmussen, f. Salten 16/5 44; F. Ldmd.; St. pr. Kbh. 61; C. 13/12 63, h.; ~ Birgitte Christine Selchau, f. 8/8 63, † 8/10 25; F. Christ. Henrik S. t. Benzonslund; 7 S., 1 D.; 2 ~ Hans Frantsen, Forp.; [b. 21/6 1790].

KUM III, s. 220 (»Nicolaus Erasmi«, 17 år gl.).

17. 24/9 1790, o. 27/10, Jens Bloch; [27/2 1795 Kbh. Holmens K. 2 r. Cap.; see Kbh. Holmens K.].

18. 22/5 1795 [r. Cap. Fodby 2/10 89] Christian Frederik Jacobsen, f. Beldringegd. 29/8 55; F. Cclrd. Hans J., Rgmtskrvr.; M. Anna Cathrine Bernhoff; St. Vdbg. 75; C. 83; 1 ~ Erikka Kirstine Faber, f. 2/1 58, † 1/2 06; F. Aksel F., Degn i Lundforlund-G.; her 3 S., 2 D.; 2 ~ 4/7 06 Margrethe Amalie Gier; 1 S., 5 D.; see H. C. Cramer i Boddum-Y.; J. H. Madelung i Sjørring-T.; E. C. Bagger i Førslev-S.; H. C. Gøtzsche i Finderup; [# 25/2 1824 formedelst Blindhed; † 27/4 33; Mindetavle].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 217; DanKir bd. 4, s. 768 (se nedenfor.

19. 7/4 1824, o. 14/4, Gunny Busck; [2/6 1844 Brøndby V. og Ø.; see der].

20. 25/7 1844 [Cat. Kbh. Garn. K. 17/12 1830, o. 8/4 31] Søren Johannes Holm; [4/6 1853 Rerslev-Vi.; see der].

21. 9/8 1853 [Vinding-B.-V. 12/5 44] Adolph Winther, f. Roesk. 26/9 12; F. Jstrd. Jacob W., Toldinspecteur; M. Nicoline Becker; St. Roesk. 29; C. 22/10 33, l.; c. Adj. Roesk. 1/1 36, Adj. ss. 30/1 38; ~ 19/7 39 Johanne Cathrine Ludovica Lehmann, f. 5/2 16, † 23/1 77; F. Lieutn. Ludvig L., Toldbetj.; M. Marg. Hedvig Obdrup; 2 S., 3 D.; [† 17/3 1866].

22. 11/5 1866 [Vinkel-R. 29/9 46, o. 22/11] Niels Rasmussen Øllgaard af Kbh. Trin. K. (F. blev Biskop i Vibg.), f. Asminderød 14/6 12; St. Vibg. 32; C. 9/7 38, h.; c. Lærer ved Søetatens Pigesk. 1/12 39; Lærer ss. 40; Overlærer ss. . . ; ~ Kbh. 8/12 47 Sophie Meyer, f. 7/9 21; F. Oberst i Artilleriet, Chef for Raketchoret; M. Sophie Christine Barth; (68) 3 S., 4 D.; see Nicolai E. Ø., cd. th. 72/1; Andreas V. Ø., cd. th. 75/2; [† Frederiksberg 1890].

Sixhøj nr. 1666.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1982. Stigs Bjergby Kirke, s. 755-771, Mørkøv Kirke, s. 773-807.