Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1222. Tølløse og Aagerup,

Merløse Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

H. 9/100; M. S. 1-a/180; K. M. 89; L. P. B. 115; Lkm. 1/1057; M. 130; Kbg. Tølløse 1646; Aagerup 1768.
———————————

1. 1525. Thøger . . . ; [† 1545].

2. 1545 [Vicarius for Biskoppen i Roesk. . . ] Christen Hansen; Pr. (59); ~ Anne . . . , som overlevede ham; see Etm.; [† 19/5 1559; fik ved Eske Bildes(1) Testament 51 en Guldring „mett wor Herris Pynelse(2) paa“ (D. Mag. 4/242); Lgst.].

DanKir bd. 4, s. 234 (se nedenfor).

3. 1559. F. S.? Hans Christensen; Pr. . . ; ~ Anna . . . ; [† 13/4 1599; Lgst.].

KS 2:4 (1867-68), s. 404; DanKir bd. 4, s. 235 (se nedenfor).

4. 1599 [Rtr. Kjøge 90] Mag. Niels Madsen, f. Kbh. 70; Mag. 17/2 02; Pr. 20, (22); ~ 00 Margrethe Hansdtr. Dybvad, levede 32; 4 S., 6 D.; see O. S. Kok i Asminderup-G.; J. N. Tølløse i Veilø-E.; M. N. Tølløse t. Kbh. Slot; J. Nielsen, Cap. i Huusby; Sønnen Erik blev P. i Lyngby-G.-G. i Skaane; [† 7/3 1625; Enken gav 32 et Daabsfad til K.; Lgst.].

SB s. 135, 146, 150; Caw. I, s. 337; KS 2:5 (1869-71), s. 148; 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1622); DanKir bd. 4, s. 232, 235 (se nedenfor).

5. o. 4/5 1625 [Rtr. Holbæk (24)] Peder Pedersen; St. Roesk. 21, vist Bacc. 22; [† 1632].

KUM I, s. 53, 57 (»Petrus Petreius/Petrus Petri Roëschildensis«); PT 8:6 (1927) s. 188.

6. o. 15/6 1632. Søren Andersen, f. p. Lolld.; St. 28; Pr. 52; ~ Mette . . . ; [† 1653].

KUM I, s. 90 (»Severinus Andreæ Lolandus«); PT 8:6 (1927) s. 191 (»Søren Andersen Lollik«).

7. k. 25/10 1653 [p. Cap.*, o. 7/8 s. A.] Niels Pedersen Aggerup; St. Slag. 45; ~ 65 Birgitte Hansdtr. Høfding af Haarlev-H., f. 46; 3 S., 8 D.; 2 ~ Etm.; see P. J. Spjelderup i Veilø-E.; P. F. Bruun og H. Rasmussen i St. Bjergby-M.; Christian C. N. A. i Glumsø-B.; O. J. Bagge i Ondløse-S.; [† 1/1 1687; hæderlig, meget fornemme og lærd; Hustrus Eptph. og Kisteplade].

KUM I, s. 191 (»Nicolaus Petri Agerupius«); DanKir bd. 4, s. 237 (se nedenfor).

8. 1687. Mag. Peder Hansen Cappel (Capellinus) af Gjerrild-H., f. 12/4 64; St. Od. 78; Mag. 92; Pr. 03; 1 ~ 20/5 88 F. E., † 5/5 11; u. B.; 2 ~ 8/11 17 Marie (Maren) Christiansdtr. Heerfordt, E. e. P. J. Baden i Borre, † 18/10 60; 2 B.; [† 30/5 1727; gav (14/6 20) 100 Rdlr. til fattige og nødtørftige Personer i Sognene; 100 Rdlr. til Skoleholderen i Tølløse; see Hfm. 8/295; Eptph.].

KUM II, s. 82 (»Petrus Capellinus Gerildensis«); DanKir bd. 4, s. 237 (se nedenfor).

9. 1/12 1721**. F. Bds. Laurits Jacobsen Cappel af Ørum-G., f. 16/3 91; St. pr. Od. 11, Bacc. 12; C. 13/11 14, l.; ~ 14/4 28 Cecilie Christence Pedersdtr. Baden, vistnok af Borre, † K. Hvalsø; 1 S.; [† 12/11 1764; ansaaes for, at kunne vise igjen, mane og Andet].

KUM II, s. 356, 378 (»Laurentius Cappellinus Iacobi fil.«, 17 år gl.).
(10/7 1752*. Thyge Jesper Rothe; blev Justitshovmester hos Prinds Frederik(3)).

10. 7/12 1764 [Udby i Tusse Herred 6/6 49, o. 30/7] Mag. Peder Christopher Svendsen Stenersen, f. Steige, Guldbrandsdalen, Aggershuus St., 9/4 23; F. S. S., Foged; M. Søster Cathrine Bruun; St. pr. 38, Bacc. 39; Mag. 48; C. 19/5 49, l.; ~ 60 F. D. i Udby: Anna Jensdtr. Jessen, f. 17/1 29, † 11/5 76; 1 S.; [† 17/4 1776; heldig Poet og beleven Mand, der omgikkes Godseierne og gjorde flere Leilighedsvers; tillige klog i verdslige Forhold; W. 2/423; N. 577].

KUM II, s. 593, 598 (»Petrus Christophorus Stenersen«, 15 år gl.); Kbg. Udby (1641-1746) opsl. 149 (hustrus fødsel og dåb); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Merløse hrds. formynderprot. nr. 73.

11. 19/6 1776 [Borup-K. 70, o. 19/10] Hans Teilmann*, f. Vdbg. 7/11 46; F. Kmrd. Andreas Chr. T., Amtsforv.; M. Anna Johansdtr. Neergaard; St. Hlh. 61; C. 20/7 63, l.; Borup-K. 15/2 65*; ~ 71 Cathrine Margrethe Samsøe, f. 21/9 55, † 29/3 33; F. Jørgen S., Koffardicpt.; M. Anna Tobyren; 2 S., 7 D.; see T. S. Rørdam her; C. A. Dahl i Fjaltring-T.; Andreas P. J. T. i Ormslev-K.; A. Teilmann i Jydstrup-V.; J. Teilmann i Tostrup-U.; [† 18/1 1822; from og velbegavet; E. 3/304 og S. 3/353].

12. 10/4 1822, o. 15/5 [Lærer ved Kbhs. Bgdsk. . .] Dr. phil. Christian Flor, f. Kbh. 1/1 92; F. Christian Holm F., Rgmtkvarteermstr., siden Revisor v. Banken; M. Anna Cathrine Hesselberg; St. v. W. 09; C. 19/10 16, l.; Dr. phil. i Kiel 25; ~ 9/12 27 Vilhelmine Frederikke Zeuthen, f. p. Tølløsegd. 21/10 98; F. Etrd. Peter Christ. Z., Godseier; M. Christine Vilhelmine v. Bornemann; 1 S.; [15/8 1826 Lector i Kiel, med Titel som Prof.; # 21/4 45; fungerede 45–47 som midlertidig Forst. for Rødding Høiskole, til hvis Stiftelse han havde bidraget meget; Etrd. 11/4 48; Folkethingsmd. (Kbhs. A. 2) 14/11 s. A.; R.* 8/10 50; udenlands •/4 51 – •/5 53; D.-M. 6/10 54; Medlem af Rigsraadet 28/11 55; levede 68 i Kbh.; E. 1/441 og S. 1/488].

DBL.

13. 27/10 1826 [Ondløse-S. 25/10 05] Thomas Schatt Rørdam, f. p. St. Thomas 3/2 76; F. Chr. Bolle R. af Vigersted-K., P. paa St. Thomas og St. Jan, siden P. til Kintzervig og Pr. over Hardanger, Bergens St.; M. Marie Elisabeth Schatt; St. Roesk. 92; C. 1/5 00, l.; Sp. Serup-L. 30/10 01, o. 2/12; Pr. 28/5 24; ~ 7/5 01 Cathrine Georgia Teilmann, f. her 20/7 77, † 31/12 42; 3 S., 5 D.; see Hans C. R. i Hammer-L.; Hans N. K. R. i Ondløse-S.; Peter R. i K. Lyngby; A. C. L. Heiberg til Helsing. St. Olai K.; S. J. Heiberg i Kjeldby; N. L. Feilberg i K. Helsinge-D.; [† 18/9 1831; E. 2/745 og S. 2/904; smukt Monument paa Kirkegden.].

Lampe I, s. 401-402.

14. 7/12 1831 [Korsør-T. 18/1 21] Peter Mathias Thestrup, f. Kbh. 27/1 75; F. Peder Hansen T., Spækhøker, siden Brbr.; M. Cathr. Mathiasdtr. Kjerulf; St. Kbh. 92; C. 27/10 97, l.; r. Cap. Vissenbjerg 5/6 04, o. 26/9; Sp. S. Høirup-G. 20/8 13; Pr. 20/1 30 og 7/12 31; R.* 28/6 40; ~ 25/2 14 Christence Marie Koefoed, f. 17/3 85, † Sorterup 9/5 60; F. Hans K., Stiftsamtmand i Ribe; M. Margrethe Lindholm; mindst 2 S., 2 D.; [† 30/5 1850].

15. 2/8 1850 [Kverndrup 12/8 25, o. 29/8] Jørgen Alexander Lassen af Kverndrup, f. 8/3 00; St. 17; C. 18/7 23, l.; Pr. 25/11 37; ~ 15/7 26 Laurine Marie Lind, f. 11/2 06, levede 68; F. Jstrd. Jens Mathias L., Bank-Administrator og Curator ved Waisenhuset; M. Anna Marie Nimb; 4 S., 5 D.; [# 29/12 1868; boer i Kbh.].

16. 30/4 1869. Andreas Peter Lunddahl; see Stubbekjøb.-M.

———————————

Noter:

(1) Eske Bille († 1552), dansk ridder og rigshofmester; meget velhavende.
(2) Pynelse = (gl. da.) pine, lidelse; d.v.s. med et billede af Jesu korsfæstelse.
(3) Prinds Frederik = arveprins Frederik (1753-1805), søn af Frederik V. og dronning Juliane Marie; dansk-norsk tronfølger indtil hans svigerinde dronning Caroline Mathilde nedkom med sønnen kronprins Frederik (VI).
 

Afskrift ved Marianne Munk).

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1979. Tølløse Kirke, s. 219-244, Ågerup Kirke, s. 245-276.