Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 702. Kverndrup,

Sunds Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

J. M. 220; M. S. 2-a/48; B. M. 141; L. P. B. 93; Lkm. 2/294; S. i K.; St. M.; Kbg. 1657 (÷ 1710–52).
Anm. Havde tidligere (før 1554) Steenstrup som Annex (DanKir, se nedenfor).
———————————

1. 15 . . Claus; [† 1572].

DanKir bd. 10, s. 2288, 2289 (se nedenfor).
(Udgaar her, see Kjærum 2. 1536. Niels Friis; [† c. 1559; fik 1536 Præsentats til »Kierndrup«, som er Kjærum, der tidligere kaldtes Kjerndrop].

3. (1584) [Rtr. Od. 80] Christen Jacobsen, f. Aalbg. c. 34; Pr. 87; ~ Anna Nielsdtr. Bruun af Tingsted, f. Od.; 3 S., 2 D.; see J. Christensen i Gislev; [† 1602; „doctus et pius; sactmelet, dog noch(1); ad horam sesquialteram eduxit concionem“(2) (J. M. l. c.)].

DanKir bd. 10, s. 2288, 2289 (se nedenfor).

4. c. 1603. Niels Hansen; [† 1/8 1609; Lgst.].

DanKir bd. 10, s. 2288, 2289, 2299 (se nedenfor).

5. c. 1609. Søren Kjær; maaskee St. (05); ~ Maren . . . , † c. 46; [† 1619].

F-P s. 214 (»Severinus Paludanus«); DanKir bd. 10, s. 2288, 2289 (se nedenfor).

6. c. 1619. [p. Cap. Sandby i Loll., o. 20/12 18] Jacob Pedersen, f. Svendborg c. 88; St. Od. 16; [† el. forflyttet 1619; see Bl. f. G. 1/3 844].

KUM I, s. 25 (»Iacobus Petri Suenburgius«); KS 3:5 (1884-86), s. 116 (»Jacobus Petri Svenopolitanus«, 30 år gl.).

7. k. 31/8 1619 [r. Cap. Od. St. Hans K., k. 16/3 18] Mogens Hansen, f. Kjerteminde 12/9 88; St. Od. 13; Hør. Nybg. i 3 Aar; p. Cap. Kjerteminde-D., o. 24/12 17; ~ Maren Christensdtr. Achthon af Jordløse-H., † 69 (efter Bl. f. G. 1/3 844 en Broderdtr. af C. Lauritsen i Jordløse; men han findes ikke at have havt en Broder ved Navn Laurits; see G. 2/2 202); 14 B., hvoraf kjendes 1 S., 2 D.; see C. Mogensen i Tved i Jydld.; Etm.; P. S. Aarhuus i Landet-B.; [† 28/8 1661].

KUM I, s. 9 (»Magn. Iohan. Kærtemynd.«); KS 3:5 (1884-86), s. 115 (»Magnus Johannis Chartemindanus«, 30 år gl.); 5:3 (1905-07), s. 721; Strøm 1, s. 9.

8. o. 30/10 1657**. Mads Knudsen Leegaard el. Lægaard, f. Jydld. 26 el. 28; vist St. Fred. 50; 1 ~ 16 Trin. 60 F. D. Dorothea Mogensdtr., f. c. 30, † 86; 6 B., hvoraf kjendes 3 S.; see Mogens M. L. t. Kbh. Holmens K. 1. r. Cap.; 2 ~ 87 Maren Nielsdtr.; [† 10/12 1691].

KUM I, s. 224 (»Matthias Canuti«).

9. 16/1 1692 [St. Hedinge 76**, afsat 24/11 90] Mag. Peder Andersen Claudianus, f. Trondhj. 9/11 44; F. Mag. A. Clausen, Rtr. og lect. th. ss.; M. Anna Pedersdtr. Alfsen el. Adolphsen; St. Trondhj. 65; Hør. Christiania i 4 Aar; C. c. 69; Huslærer p. Trudsholm i 3 Aar, p. Ellinggd. i 3 Aar; Sp. Verninge, o. 3/11 75; Mag. Kbh. 21/6 77; dømt fra Embedet i St. Hedinge 91 efter en langvarig Proces, beskyldt for crimen perjurii in foro(3), men fik af Kongen et stort Kald ved Trondhj., hvortil han dog ikke kom; 1 ~ 23/1 78 Anna Jensdtr. Aalborg af St. Hedinge, b. 22/11 81, Skifte 13/5 85; 2 ~ 17/5 85 Apollone Nielsdtr., f. 64, † 19/1 00; (Sstr. t. P. N. Trochiscus i Asmindrup-G.); F. N. Nielsen, Byfgd. i St. Hedinge; 1 D.; [† 26/4 1715; Kirken i St. Hedinge faldt ned ved en Muurmesters Skjødesløshed, hvilket C. tog sig meget nær; W. 1/222; N. 121].

KUM I, s. 329 (»Petrus Andreæ Holb.«), II, s. 74; Verninge, s. 137-138; PT 1:4 (1883), s. 295 (Bircherods Dagbøger); KS 5:3 (1905-07), s. 513.

10. 3/5 1715. Clemens Jessen, f. Ribe 23/12 74; (Bdr. t. Anne Jesdtr. ~ J. C. Dahl i Faareveile); F. J. Christensen, Bgr. og Kbmd. i Ribe (Bdr. t. P. C. Mulvad i Ringgive-G.-L. og t. H. C. Riber i Høiby); M. Dorethe Clemensdtr.; St. Ribe 95, Bacc. 99; Alumnus p. Borchs Coll. 11/9 98 – 11/9 03; C. 15/7 09, l.; ~ Od. St. Knuds K. 10/8 18 Anna Borch Jensdtr. Schousboe, † 9/3 44; F. J. Christensen S., Bgmstr. i Od.; M. Margrethe Vestisdtr.; see Jens J. C. J. i Kjetterup-G.; [† 16/10 1761; W. 3/387; Eptph. med Portrait i Kjetterup K.].

KUM II, s. 212, 245 (»Clemens Iesseus/Iessenius«); Borchs K. nr. 46; OD-LR s. 92, 200; Kbg. Od. Skt. Knuds K. (1698-1741) opsl. 33 (vielse); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 551; DanKir bd. 12, s. 127-128 (Kettrup kirke).

11. 20/11 1761 [Ryslinge 21/4 30, o. 12/5] Hans Arentsen Steenstrup af S. Næraa-Aa., f. 9/5 03; St. Od. 22; C. 3/10 24, h.; Aman. i Od. 28; Pr. i Gudme H. 57, i Sunds H. 65; ~ 17/5 31 Riborg Helvig Eriksdtr. Svitzer af S. Høirup-G., f. 08, † 30/8 88; u. B.; [† 30/12 1775; Begr. i K.; Eptph.].

KUM II, s. 445 (»Iohannes Arnoldi Steenstrupius«, 21 år gl.); DanKir bd. 10, s. 2254, 2288, 2289, 2337 (se nedenfor).
(•/1 1776. [p. Cap. Helsing. St. Olai, o. 24/9 45] Aage Scheeland, f. Stavanger 6/1 99; F. Tore Haagensen, Tømmermd.; M. Siri Bager; St. Roesk. 25, Bacc. 26; C. 5/8 43; [† Helsingør 17/1 1776; var kaldet af »Fru Krag paa Eegeschou«, men døde før Kaldelsen blev kgl. confirmeret])
            KUM II, s. 471 (»Aqvinus Scheeland«, 25 år gl.); OST s. 121 (»Aquinus Scheeland«); NST 4 (1934) s. 214; Kbg. Helsingør Olai (1747-95), opsl. 165 (død, vita).

12. 14/3 1776, o. 24/5, Ludvig Ludvigsen; [15/2 1788 Jyllinge-G.; see der].

13. 4/4 1788, o. 28/3, Rasmus Lassen af Heils-V., f. 25/2 55; St. Haderslev 74; C. 30/10 81, l.; 1 ~ 28/3 88 Karen Landorph Ulriksdtr. Melbye, f. 63, † 12/6 89; F. U. Christ. M., Postmstr. i Od.; M. Birgitte Thorsdtr.; 2 S.; 2 ~ 5/1 90 Bartholette Dorothea Holmer, f. Od. 25/2 65, † 3/4 00; F. Henrik Christ. Holmer, Hospforst.; M. Christiane Lovise Hansen el. Wichmann; 5 S., 3 D.; 3 ~ 02 Maria Elisabeth Lautrup af Tyrstrup-H., f. 21/5 80, † Haarslev 31/12 50; u. B.; see Jørgen A. L. i Tølløse-Aa.; P. H. Rosendahl i Helgenæs; (Alexander F. L. i Gloslunde-G.; N. P. Hasselquist, Cat. i Stege; V. C. Schousboe i Høie-Taastrup; N. C. Kattrup i Voldum-R.; J. C. Balslev i Haarslev); [† 27/4 1825; en fortræffelig, i dybeste Stilhed virkende, Religionslærer; »var c. 1800 ansvarlig for, at kirkegården blev anlagt med terrasser, planeret, beplantet med forskellige træer og indrettet med bl.a. bibelcitater skrevet på plader fastgjort til kirkegårdens træer og monumenter«; N. 237; E. 2/115 og S. 2/166].

KUM III, s. 332 (»Erasmus Lassen«, 19 år gl.); Achelis II, nr. 6859; DanKir bd. 10, s. 2219 (se nedenfor).

14. 12/8 1825, o. 29/8, F. S. Jørgen Alexander Lassen; Pr. 25/11 37; [2/8 1850 Tølløse-Aa.; see der].

15. 8/10 1850 [Husby-N. 12/11 43] Ludvig Feilberg, f. p. Lindholm v. Slangerup 21/5 03; F. Kmrd. Christian Peter F., Propr., Proc. og Landvæsenscomm.; M. Johanne Nicoline Møller; St. Fdbg. 20; C. 28/4 28, h.; p. Cap. Glostrup 16/1 29, o. 13/3; Sp. Skagen 22/2 33; ~ 24/10 33 Karen Johanne Schouboe af Glostrup, f. Vallensbæk 23/12 03; mindst 4 S.; [# 26/4 1864; † Kbh. 4/2 70; E. S. 1/454].

16. 12/7 1864 [Brodersby-T., Gottorp Pr., 16/1 58, o. Flensbg. 19/2; afsat af d. t. R. 64] Christen Friis Rottbøll, f. Kbh. 16/4 22; F. Geheimecfrrd. Christ. Mich. R., Justitiarius i Høiesteret; M. Jensine Nielsine Petrine Casparine Fred. Sehested Berregaard; St. Hlh. 40; C. 28/4 45, l.; udenlands 45–46; Assistent ved det Classenske Bibl. 46; ~ 6/4 58 Louise Emilie Bangert, f. 2/8 14, † 30/10 71; F. Etrd. Conrad Casp. B., Secr. i Ordenscapitlet; M. Christ. Eleonore Green; u. B.; [† p. St. Haabendal i Vensyssel 14/6 1871, hvorhen han var reist, for at være tilstede ved en Broders Begravelse].

17. 27/8 1871 [Cap. p. p. og Sem.-Lærer i Skaarup 8/11 60, o. Kbh. 19/11] Harald Frithiof Henrik Julius Petersen; [26/10 1878 Gudbjerg; see der].

———————————

Noter:

(1) »doctus et pius« = lærd og from, dog noch lærd paa sin Vis.
(2) »ad horam sesquialteram eduxit concionem« = han trak sin Prædiken ud til halvanden Time.
(3) »crimen perjurii in foro« = Mened i Retten.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 10, Svendborg amt, udg. af Nationalmuseet 2019. Kværndrup Kirke, s. 2213-2362.