Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1002. Simested, Hvam og Hvilsom,

Rind Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; L. S.*; M. S. III.; L. P. B. 293; Lkm. 3/136; L. S. v. W.;
Kbg. Simested 1735, Hvam 1804, Hvilsom 1821.
Anm. Ved Rescr. 25/10 1805 blev Simested et Pastorat for sig; ligeledes Hvam og Hvilsom; 1/4 17 blev Testrup Annex; 11/11 25 bleve Hvam og Hvilsom igjen annecterede, Testrup forenedes med Gislum og Vonsild; Præsten boer i Eveldrup.
———————————

0. 15 . . Ib Villadsen.

1. (1545. 68). Ib Pedersen Bygum; Pr. (48. 68); see Etm.; [1584: maaskee »Jep Pedersen i Hvame«, fmtl. Cap.*].

KS 7:3 (1957-59), s. 15; 3:5 (1884-86), s. 515; 3:2 (1877-80), s. 205; DV s. 262.

2. (1574. 84) [vist Cap.* (68)] F. S.? Søren Ibsen (Jepsen) Bygum (el. Søn af I. Poulsen til Vibg. Graabrødre K.); ~ Maren Jensdtr. af Durup-S.-R.-G.; 12 B.

KS 3:5 (1884-86), s. 515; 3:2 (1877-80), s. 205.

3. (1610. 19). Peder Hansen; [† 1628].

KS 5:2 (1903-05), s. 550; 3:5 (1884-86), s. 105.

4. 1628. Anders Sørensen, f. Vibg.; St. Vibg. 22; ~ Aalbg. Bud. K. 29/8 31 Maren Nielsdtr. Schytte af Brorstrup-R.-H.; [† 1663].

KUM I, s. 55 (»Andreas Severini Viburgensis«).

5. 8/2 1663 [r. Cap.* 53] Jens Lauritsen (Kjelstrup), f. Kielstrup 19; F. Bde.; var 24 Aar, da han kom i Skole; St. Vibg. 44; Hør. Vibg. 51; ~ Clara Hansdtr. Segedorph af Simested-H.-H. r. Cap., f. 30; 1 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 13/10 1668].

KUM I, s. 187 (»Iohannes Laurentij«); Sixhøj nr. 162, 350, 354.

6. 9/7 1667*. Styge Mogensen Haasum af Haasum-R., f. 14/12 37; St. Vibg. 60; ~ F. E., † 9/3 06; 2 S., 1 D.; [† 15/2 1703].

KUM I, s. 286 (»Stygæus Magni Hosumius«); Sixhøj nr. 350, 354.

7. 3/3 1703, o. 18/5, Mag. Hans Mathiesen Foss, f. Lund i Skaane 2/6 60; F. Dr. th. M. Nielsen F., dengang Rtr. ss., siden kgl. Confessionarius, tilsidst Biskop i Aalbg.; M. Bodil Hansdtr. Brochmann; St. Kbh. 80, Bacc. 82; Hør. Kbh. 82–87; udenlands i 12 Aar; Mag. Kbh. 19/5 00; ~ Anna Magdalene Barfuß (Barfuss), f. i Saxen c. 81, b. 30/5 49; 1 D.; [# 2/6 1710].

KUM II, s. 100, 113, 255 (»Iohannes Fossius Matth. fil.«).

8. 5/9 1710, o. 20/11, Daniel Nielsen Calow (Kallov, Kall) af Als, f. 12/3 81; St. Aalbg. 98; C. 9/6 01; ~ 20/6 20 Helvig Nielsdtr. Knabe af Gjerlev-E., † Vibg. 23/7 65; u. B.; [† 3/11 1726].

KUM II, s. 239 (»Daniel Calovius«, 17 år gl.).

9. 20/12 1726, o. 29/1 27, Morten Christian Hansen Hessel, f. p. Hessel c. 02; St. pr. 22, Bacc. 23; C. 4/9 24, l.; ~ Anna Christine Frantsdtr. Reenberg, f. Aalbg.; (Sstr. t. Claus F. R. i St. Bjergby-M. og t. Christian C. F. R. i Finderup); F. Dr. med. F. Clausen R. i Aalbg. (Bdr. t. P. C. Reenberg t. Aalbg. Bud. K., t. Margrethe C. R. ~ H. J. Hjermiin i Hjerm-G.-V., t. Cathrine C. R. ~ C. M. Lerche Oure-V., t. Mette C. R. ~ P. J. Mørk, r. Cap. t. Aalbg. Frue K., t. M. C. Reenberg t. Kbh. Frue K. og Farbdr. t. Mette C. J. Reenberg ~ P. H. Curtz i Darum-B., t. Claus P. R. i V. Aaby-Aa. og t. Christian P. R., ø. Cap t. Kbh. Nic. K. og t. Mette K. P. R. ~ J. Mørk, r. Cap i Holbæk-M.); M. Bente Marie Christophersdtr. de Hemmer; u. B.; [frasagde sig Kaldet 1736 og reiste bort; † Jetsmark 4/5 49; havde 25 ladet sig hverve til Rytter i Rand., hvorfra hans Forældre maatte udløse ham; tog siden galt afsted og var drikfældig; blev tiltalt for Forsømmelse og Skjødesløshed, Forargelse i Levnet, ond Forligelse med sin Hustru o.s.v.; Pg. br. 1/6 34].

KUM II, s. 444, 450 (»Martinus Christianus Ioannis/Iohannis«, 20 år gl.); Nygaards sedler: Testamente, afståelse, præstegårdens brand, død; T-N s. 278-279.

10. 22/3 1736 [Rødding-L.-P. 18/7 35, o. Aarh. 23/9] Andreas Jensen Munch, f. Hobro 27/12 03; F. J. M., Urtegaardsmand; M. Maren Jørgensdtr.; St. pr. 24, Bacc. 25; C. 16/8 29, h.; Degn i Førslev-S., siden i Hersom-B.-K.; ~ c. 27 Anna Cathrine Pedersdtr. Schipper, b. Holmsland (Nysogn) 5/11 84; 5 D.; see H. C. Borch i Vedersø; N. Grave i Deibjerg-H.; P. A. Rich i Hodde-T.; [† 18/5 1751].

KUM II, s. 465, 469 (»Andreas Munch«, 21 år gl.); Nygaards sedler: Børn i V. Tørslev, i Hersom, i Rødding, i Simested, enkens begr..

11. 27/8 1751 [r. Cap.* 16/6 47, o. 15/11] Søren Jensen Uttrup, f. Uttrup v. Aalbg. 08; St. Aalbg. 28; C. 13/7 40, n.; O.; [† 13/4 1769; hans gode Midler kom til Aalbg. Hosp., hvori hans Søster var].

KUM II, s. 498 (»Severinus Uttrup«, 19 år gl.).

12. 1769 [Hersom-B.-K. 19/2 68, o. 23/3] Jens Pedersen Galthen af Hersom-B.-K., f. Lemvig 5/2 35; St. Vibg. 54; C. 12/12 57, n.; Simested-H.-H. 1/2 65*; 1 ~ Abelone Jensdtr. Nybroe af Balling-V., f. c. 39, b. 13/7 90, u. B.; 2 ~ p. Korsøgd. 22/5 91 Bodil Jensen, † Rand. . . ; u. B.; [b. 30/7 1805].

KUM III, s. 139 (»Ianus Galthen«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 1205.

13. 25/10 1805 [r. Cap.* 13/4 04, o. 18/5] Niels Drejer, f. Esterbølle, N. Sandager S., 4/8 68; F. Rasmus D., Uhrmager; M. Anna Elisabeth Mølller; St. pr. Svendbg. 88; C. 15/10 95, h.; Institutbest. i Gislev 99; fik 11/11 1825 Hvam og Hvilsom istedet for Testrup, som 1/4 17 var blevet Annex til Simested; ~ 4/11 96 Thomasine Nicoline Reutze af Allerup-D., f. 27/7 75, † Hobro 2/5 47; 9 B., blandt hvilke den bekjendte Botaniker Salomon Thomas Nic. D.; [† 27/9 1844; brav og dygtig, almindelig agtet; Hustruen lige fortræffelig; B. D. G. 1/173; E. 1/251 og S. 1/338].

14. 6/12 1844 [Ulbjerg-L. 18/5 26] Jacob Deichmann af Torslev-L., f. 5/9 94; St. Aalbg. 13; C. 18/10 21, h.; Sp. Jelstrup-L. 10/9 23, o. 4/2 24; ~ 8/1 32 Frederikke Severine Grundtvig af Haraldsted-A., f. Jydstrup 19/3 95; † Vibg. •/2 76; 1 S., 2 D.; see Knud S. D. i Møborg-N.; [† 14/6 1851].

15. 25/8 1851 [Cat. Kbh. Frue K. 9/9 44] Jacob Nicolai Theodor Thomsen; [5/7 1860 Ørting-F.; see der].

16. 15/10 1860, o. 12/12 [Institutbest. i Od. 1/5 52] Georg Anton Selmer, f. p. Erholm 14/5 20; F. Hans Philip S. af Gamtofte, Forv. p. Søndergaard og Proc.; M. Eleonore Hedvig Muhle; St. Fred. Institut 38; C. 9/4 44, l.; ~ 26/4 52 Catharine Mathilde Elisabeth Rasmussen, f. p. Sparretorn 4/3 23; F. Julian Ludvig R., Forp.; M. Caroline Hald; 2 S., 1 D.; [12/4 1872 Fensmark-R.].

17. 29/6 1872. Frederik Ludvig Jensenius; see Tostrup-R.

———————————

 

 

No 1003. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) i Simested, Hvam og Hvilsom,

[Rind Herred, Viborg Amt og Stift]

Anm. Efter Rescr. 1555 skulde Capellanen boe i Hvam.
———————————

1a. (1568) Søren Jensen (fejl for Jepsen?); [(1574) Sp.*; see der ].

KS 3:5 (1884-86), s. 515.

1b. (1584). F. Fader(?) Jep Pedersen; (»Jep Pedersen i Hvame«), maaskee den tidl. Sp. her.

KS 3:2 (1877-80), s. 205.

1 (c). (1633). Hans Jensen (Segedorph); maaskee St. Ribe 26; ~ Ane Nielsdtr. Schytte af Brorstrup-R.-H.; see Peder H. S. her; J. Lauritsen (Etm.) og S. M. Haasum, Sp. her; [fmtl. † c. 1653].

KUM I, s. 79 (»Iohan. Ian. Alb.«); Sixhøj nr. 354.

2. 1653. Jens Lauritsen; [1663 Sp.*; see der ].

3. 1666. Peder Hansen Segedorph (el. Hvam), vist en Søn af Nr. 1c, f. 31; St. Vibg. 60; 1 ~ Bodil Olufsdtr.; F. O. Kræmmer i Vibg.; 2 ~ Karen Olufsdtr. af Haasum-R.; [b. 9/5 1699].

KUM I, s. 286 (»Petrus Iohannis Hvammius«); Sixhøj nr. 354.

Ingen i lang Tid.

4. 23/11 1731, o. 21/12, Jacob Schjelderup; [13/7 1738 Dollerup-F.-R.; see Laastrup-S.].

5. 29/8 1738, o. 22/10, Ananias Christian Sørensen Tvede; [22/4 1740** Gjedsted-F.; see der].

6. 20/6 1740 [p. Cap. S. og N. Onsild 5/12 38, o. 6/2 39] Jens Christiansen Fabricius; [14/4 1747 Skivum-G.; see der].

7. 16/6 1747, o. 15/11, Søren Jensen Uttrup; [27/8 1751 Sp.*; see der].

8. 10/9 1751, o. 13/10, Villum Jensen Schaltz, d. Skals 10/3 20; F. J. Pedersen Præstegaard; M. Kirsten Sørensdtr.; St. Vibg. 43; C. 27/11 47, n.; ~ 28/2 53 Else Johanne Olufsdtr. Winther, † 76; (Sstr. t. Birgitte Sophie O. W. ~ H. P. Uttermøhlen i Lem-V. og t. Sophie O. W. ~ T. P. Uttermøhlen i Taarup-K.); F. O. Jacobsen W., Forp. p. Holmgaard, Skals S.; M. Maren Christensdtr. Solbjerg; 1 S., 1 D.; 2 ~ Anne Christine Stabell Sebastiansdtr., d. Vibg. 13/6 43, † 12/12 04; F. S. S., Chir. i Vibg.; [† 1793].

KUM III, s. 35 (»Wilhelmus Schaltzius«, 23 år gl.); Sixhøj nr. 1074; E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 440.

9. 5/11 1793, o. Kbh. 20/12, Johan Christian Albrechtsen; [2/9 1796 Børglum-V.-F.; see der].

10. 2/12 1796 [p. Cap. Rødenæs, Aggershuus St., 20/12 93] Niels Engelstoft Lemvig; [17/4 1799 Ulstrup-G.; see der].

11. 17/4 1799 [p. Cap. . .] Hans Steenberg Schouboe; [3/1 1800 Aadum; see der].

12. 3/1 1800, o. 22/8, Gunner Vegerslev Hammer; [2/12 1803 Tostrup-R.; see der].

13. 13/4 1804, o. 18/5, Niels Drejer; [25/10 1805 Sp.*; see der].

Nedlagt efter Rescr. 25/10 1805.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 509. Hvam og Hvilsom,

Rind Herred, Viborg Amt og Stift.

Kbg. Hvam 1804, Hvilsom 1821.
Anm. Begge Sogne vare tidligere Annexer til Simested.
———————————

1. 3/1 1806, o. 2/7 [Adj. Hlh. 99] Niels Jacob Schou; [15/11 1811 Nimtofte-T.; see Aarslev-H.-L.].

2. 24/7 1812 [p. Cap. Præstø-S. 27/5 08, o. 3/8] Peter Nicolai Kruckow, f. Kbh. 13/12 77; F. Jstrd. Fred. Pedersen K. af Bødstrup, Rgmtkvarteermstr.; M. Mette Sophie Kellinghusen; St. Fdbg. 94; C. 28/10 00, l.; ~ Hvam 10/6 17 Cathrine Sørensen, f. c. 94, † L. Restrup, Hvam S., 20/1 58; 4 S., 1 D.; [† 24/5 1825; Pg. br. 19/7 21].

Nygaards sedler: Vielse, børn, enken i 1834, enkens død.

Ved Rescr. 11/11 1825 nedlagdes Pastoratet og begge Sogne
annecteredes igjen til Simested; see der.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.