Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 912. Rerslev og Vindinge,

Tune Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/225; K. M. 182; Lkm. 1/370; M. 48; Kbg. Rerslev 1736; Vindinge 1649.
Anm. Vindinge var 1/8 1688 – 18/2 1752 henlagt til Roesk. Dks. r. Cap., saaledes at Præsterne i Rerslev i den Tid vare Capellaner i Vindinge; (1589 og 1610) hørte det til Roesk. Dks. Sp.
Vindinge nye Kirke indviet 18/7 1875.
———————————

1. (1565). Knud Blach.

1b. 15 . . Jacob . . . ; [† 1567-68].

KS 2:6 (1872-73), s. 619.

2. 1584. Ingemar Nielsen i 16 Aar; boede i Roesk.

KS 2:4 (1867-68), s. 406.

3. 1591. Johan Wetzelsen Viffers i 39 Aar, f. Roesk. 60; ~ c. 92 Karen Madsdtr., som overlevede ham; 11 B., hvoraf (mindst) 4 S.; see M. Johansen V. i Karlslunde-K.; [† 11/10 1630; byggede Pgden.; hans Navn paa Prædikestolen 1611: »Iohannis Wessalii«; Lgst.].

KS 2:5 (1869-71), s. 151; DanKir, bd. 3, s. 1010 (se nedenfor).

4. o. 1/12 1630. Bjørn Andersen Stub* af Junget-T.; St. Vibg. 23; Pr. 10/12 57; ~ Magdalene Christensdtr.; [† 1682; T. 327; hans Navn paa Kirkeklokken 31 og paa Altertavlen 38].

KUM I, s. 62 (»Biørno Andræas«); PT 8:6 (1927) s. 191; DanKir, bd. 3, s. 1006, 1010 (se nedenfor).

5. 21/12 1669*, o. 10/3 71**, Martinus Balthasarsen Rhodius; [c. 1678 Fp.; see Vibg. Graabr. K.-A.-T.].

6. 14/3 1680** [p. Cap.* 78] Niels Christiansen Skræm el. Beuster af Faareveile; St. Roesk. 76, Bacc. 77; ~ 79 (Bev. 29/3) Karen Pedersdtr., † 27; 5 S., 4 D.; (see J. N. H. Achen i Gimlinge, K. E. V. Hvass i Skjørpinge-F.); [† 31/5 1717].

KUM II, s. 64, 73 (»Nicolaus Christiani Schremius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Tune hrd. nr. 25, 26; Holbæk amt, Ods hrd. nr. 37, 59.

7. 18/6 1717** [Skp. . . . ] Jacob Hansen Jelstrup* af Jelstrup-L., f. 1/3 76; St. Aalbg. 99, Bacc. 01; C. 9/6 01, n.; p. Cap. Jelstrup-L., o. 16/8 02; p. Cap. Vrensted-T. 07; p. Cap. Ingstrup-H.-A. 10; tillige Sp. til Vindinge 18/2 52; 1 ~ Kbh. Trin. K. 28/1 16 Ingeborg Lauritsdtr. Tancke af Haverslev-B., f. 79, b. 9/7 37; 1 S., 1 D.; 2 ~ 23/6 38 Drude Olufsdtr. Lund, f. c. 15, † Kbh. 14/8 92; F. O. Jacobsen L., Degn i Ousted; M. Anne Bertelsdtr.; 1 S., 1 D.; see Lars J. J. i Gudum-F.; (L. N. Helverschou i Haverslev); [† 7/3 1756; god Taler; oprettede 1/8 47 et Enkesæde; Stamfader til en anset Slægt Jelstrup; Pg. br. 5/5 36].

KUM II, s. 249, 263 (»Iacobus Ioh. Ielstrupius«, 21 år gl.); KlitVen s. 124; Nygaards sedler: Datter i Ålborg; Kbg. Kbh. Trin. k. (1757-1813 D) opsl. 130 (2. hustrus død); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 1240; Gejstl. sk. i Roskilde amt, Tune hrd. nr. 47, Voldborg hrd. nr. 39 (2. hustrus far).

8. 7/5 1756 [Hassing-V. 19/5 53] Henrik Henriksen Bützow; [5/10 1771 Ø. Starup-N.; see der].

9. 5/10 1771 [Ø. Starup-N. 20/12 60, o. 4/2 61] Jens Ottesen Høyer af Hee, f. Ringkjøb. 24 el. 25; St. Ribe 46; C. 21/2 50, n.; vist Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 15/3 53 – 15/3 58; ~ 62 Sophie Dorothea Helwad; 5 S., 5 D.; see Niels H. i Tvede-L.; [# 28/3 1804, † Kbh. 16/12 06; W. 3/346; N. 282].

KUM III, s. 66 (»Ianus Hoier«, 22 år gl.); Borchs K. nr. 274; VejAar 1909, s. 10-11 (Fra Starup Sogn).

10. 4/5 1804, o. 10/8, Eggert Christopher Broager; [21/11 1821 Gadstrup-S.; see der].

11. 6/2 1822 [K. Hvalsø-S. 27/5 03, o. 8/7] Michael Mathias Ditzel af Ø. Egesborg, f. 5/8 72; St. Vdbg. 91; C. 20/10 97, h.; ~ 23/11 03 Else Margrethe Drewsen, f. 15/3 81, † 19/5 42; F. Christ. D., Eier af Strandmøllen v. Kbh.; M. Anna Wesseltoft af Svallerup; 3 S., 3 D.; [† 13/2 1838].

12. 3/7 1838 [Ø. Hornum-R. 18/11 25, o. Kbh. 10/2 26] Johan Immanuel Grove, f. Bergen 18/10 94; F. Generalkrigscomm. Carl Frederik G., Deputeret i Admiralitetet; M. Gedske Cathrine Nordahl; St. Kbhs. Bgdsk. 11; C. 11/1 16, l.; ~ 30/5 26 Marie Johanne Georgia Lassen, f. 8/10 98, levede 68 p. Nørrebro v. Kbh.; F. Alexander L., Landvæsenscomm. paa Hellerup; M. Cathrine Kirstine Nimb; 4 S., 2 D.; see Carl F. G., Cand. th. 54/2; [† 27/1 1853; sagtmodig og redelig; meget yndet i Hornum].

13. 5/5 1853 [St. Bjergby-M. 25/7 44] Søren Johan Holm, f. Kbh. 13/12 04; F. Cpt. Henrik H., Urtekrmr.; M. Michaeline Dorothea Smith; St. Kbh. 23; C. 9/7 28, l.; Cat. Kbh. Garn. K. 17/12 30, o. 8/4 31; 1 ~ 17/10 44 Christiane Cathrine Sophie Laurine Caroline Akakis Wedelée, f. Ullerød 17/2 10, † 21/2 53; F. Propr.; M. Christiane Flor; 1 S.; 2 ~ 17/10 56 Natalie Caroline Würtzen, E. e. Hans Jørgen Holm, Ass. i Politieretten, f. 26/2 11; F. Oberst Carl Gottfried v. W., Commandant i Cit. Frederikshavn; M. Anna Smith; u. B.; [# 1/8 1868].

14. 2/11 1868 [Søllested 24/11 54, o. Kbh. 7/2 55] Jørgen Herman Kruse, f. Roesk. 1/9 17; F. Niels K., Feldbereder; M. Marie Dorothea Bruun; St. Roesk. 35; C. 3/7 40, l.; c. Adj. Roesk. 20/11 40; Adj. ss. 18/12 41; ~ 30/5 46 Valdborg Ophelia Gustava Løfgrén, f. Kbh. 20/1 22, † sst. 19/9 04; F. Oluf L., Gross. i Kbh.; M. Karen Bolette Christence Birch; (68) 2 S., 1 D.; [# 30/11 91, † Kbh. 20/11 1905].

Elvius s. 399; G-HF II, s. 29.
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns Amt, udg. af Nationalmuseet 1946. Reerslev Kirke, s. 996-1011; Vindinge Kirke, s. 1012-1019.