Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1086. Starup (Øster-) og Nebel,

Brusk Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

K. 3/855; R. M.; M. S. III; Lkm. 6/109; Kbg. 1712.
———————————

1a. (1543. 44) Peder Christensen; see Mads P. i Bredstrup; Etm.

Præsterne i Ø. Starup og V. Nebel sogne. (cfr. Adkomstregistrering)

1b. (1584) F. S.? Jens Pedersen Starup; (Bdr. t. Mads P. i Bredstrup); see Etm.; Peder J. S. i Smidstrup-S.; [† 1590].

KS 3:2 (1877-80), s. 210 og 210 (Elbo hrd.); Hegelund I s. 155, II s. 96.

1 (c). o. 7/3 1583**, F. S. Mads Jensen Starup; St. i Kbh. (78); see 2 Etm.; lod Prædikestolen i S. forfærdige.

F-P s. 86 (»Matthias Johannis Starup«); Hegelund I, s. 155, II s. 96.

2. 9/3 1595, o. 9/4, Christen Jensen Harboe af Anst-G.; Elev i Kolding Sk.; Løbedegn i Anst-G. c. 85; Sorø Sk. 86; St. Sorø c. 92; ~ 6/7 95 F. D. Maren Madsdtr.; 2 ~ Etm.; see Mads C. H. i Grindsted-H.; [† 1633; see N. khist. S. 6/544].

KoM s. 343 (»Christen Jenssøn Horboe«); SB s. 101; Hegelund I, s. 265, 267, 270, II s. 167; KS 5:2 (1903-05), s. 556; 2:6 (1872-73), s. 548.

3. o. 23/8 1633. Albert Jacobsen Wilstrup („propter minorennitatem impetravit S. R. M. indulgentiam“); St. Kold. 30; ~ F. E.; [† 1681; fik 14/1 34 kglt. Brev paa, at han istedetfor Tiende, Offer og Præste-Rente af de 12 Gde. og Boel i Sognet, som Kong Fred. II. havde ladet afbryde, maatte nyde Kvægtiende af Starup og en Toft paa Starup Mark (Pont. Atl. 5/934)].

KUM I, s. 102 (»Albertus Iacobæus«).

4. 31/10 1669**. Niels Lauritsen Fog af Feldballe-N., f. 41; St. Aarh. 62; ~ Arrild 21/9 79 Maren Hansdtr. Outzen, † 29/11 26; (Sstr. t. Else H. O. ~ P. M. Stauning i Medolden og Moster t. Dorthea Lange ~ A. A. Ambders p. Romø); F. Hans Hansen O. i Brøns, Ridefgd. i Hviding og N. Rangstrup HH.; M. Dorthe Jesdtr.; see Etm.; L. B. Omeis i Jernved; [† 26/9 1699].

KUM I, s. 307 (»Nicolaus Laurentij Fog«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Tønder amt, hrd. nr. 15; PT 1984, s. 122.

5. 29/5 1699. Peder Ibsen Kragelund, f. Ribe 67; F. I. Pedersen, Byskriver; M. Bodil Pedersdtr. Kragelund af Faareveile (F. blev Biskop i Ribe); St. Ribe 86; ~ Kold. 16/6 00 F. D. Mette Nielsdtr. Fog; 1 D.; 2 ~ C. U. Helt i S. Gjørding-V.; 3 ~ L. B. Omeis i Jernved; [† 30/3 1708].

KUM II, s. 149 (»Petrus Ibyci Kraeglund«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Brusk hrd. nr. 15; Nygaards sedler: Vielse, datter.

6. 1/6 1708 [r. Cap. Kold. o.s.v. 26/2 04] Christian Kjerulff; F. Borgmstr. i Vdbg.; St. Vdbg. 87; Hør. Kold. 23/5 94; ~ Kbh. Trin. K. 3/7 01 Cathrine Tøtke, † Jordrup 26/12 45; F. Nic. T., Gartner v. Rosenborg; M. Dorthe Kark; 2 D.; see J. G. Londemann i Ringgive-G.-L.; [† 1731].

KUM II, s. 154 (»Christianus Kierulius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Anst hrd. nr. 36.

7. 7/12 1731, o. 20/2 32 [Lærer v. Waisenhuset 27] Johan Otto Jochumsen Soltau el. Solthau, f. Kold. 2/1 95; F. J. S., Slotsgartner; M. Anna Dorothea Kjerulff, Formandens Søster; St. Od. 16, Bacc. 17; C. 27/5 20, h.; [† 1746 ].

KUM II, s. 399, 406 (»Iohannes Ottonis Soltau/Solthau«, 22 år gl.).

8. 17/2 1747 [Kbh. d. Garn. K. r. Cap. 9/6 41] Jens Nielsen Blicher; [13/12 1760 Gauerslund; see der].

9. 22/12 1760, o. 4/2 61, Jens Ottesen Høyer; [5/10 1771 Rerslev-Vi.; see der].

VejAar 1909, s. 10-11 (se nedenfor).

10. 5/10 1771 [Rerslev-Vi. 7/5 56] Henrik Christoffer Henriksen Bützow af Kbh. Frue K., f. Øls 8/4 27; St. Vibg. 43; C. 2/8 45, h.; Cat. Aalbg. c. 52; Sp. Hassing-V. 19/5 53, o. 15/6; 1 ~ Aalbg. Maren Hansdtr. Fædder, f. c. 37, b. 20/1 83; (Sstr. t. Peder H. F. i Skanderborg-S.-S.); F. H. Pedersen F. til Refsnæs, i Komdrup S.; M. Mette Marie Winther; 1 S., 2 D.; 2 ~ c. 84 Anna Kirstine Sommer Thiisdtr. Steenberg af Gauerslund, f. 12/6 58; 4 S., 1 D.; [† 23/8 1798].

KUM III, s. 31 (»Henricus Bytzau«, 16 år gl.); Sixhøj nr. 1073; E. Brejls skifteuddrag: Ålborg byfoged nr. 3203.

11. 24/8 1798 [p. Cap. Pjedsted-G. 94, o. 16/12] Joachim Otto Schack From; [16/9 1808 Brande; see Kristrup-H.].

VejAar 1909, s. 11-13 (se nedenfor).

12. 16/9 1808 [Brande 15/8 01] Ludvig Michael Lund; [4/1 1832 N. Vedby-A.; see der].

VejAar 1908-2, s. 185-239; 1909, s. 143-149 (se nedenfor).

13. 25/4 1832 [Aadum 7/8 22, o. 30/10] Hans Christian Storm af Egtved-Ø., f. 77; St. Kold. 97; C. 26/10 02, l.; ~ Caroline Marg. Kastrup, f. c. 98, † Roesk. Kl. 6/11 75; 1 D.; [† 17/7 1833].

14. 6/12 1833 [Darum-B. 23/2 27] Mathias Kragh, f. Fred. 4/9 77; F. Poul Jensen K., Bgr.; M. Sidsel Jeppesdtr. Madsen (neppe Madsdtr.); St. Fred. 96; C. 20/7 01, h.; Hør. Fred. 03; Adj. ss. 17/10 06; Sp. Sest 20/5 17, o. 29/8; ~ Brendekilde 15/5 15 Ursula Christiane Storch af Huusby-V., f. Balslev 24/12 76, † under et Besøg i Jordløse Pg. 9/8 60; 1 S., 1 D.; see Poul H. K., Cand. th. 42/4; [† 4/2 1839; brav og saare elskelig].

15. 23/4 1839, o. 26/6 [ Lærer ved Chrhvns. Bgdsk. og ved v. Westens Inst. 36] Mag. Peter Frederik Adolph Hammerich; [# 14/12 1843; see Kbh. Trin. K. 1 r. Cap.].

16. 5/3 1844 [Vinding-B.-V. 31/1 37] Peter Andreas Frederik Theilade; Pr. 18/11 60; [6/11 1865 Taarnby; see der].

17. 27/1 1866 [Hostrup, Tønder Pr., 2/5 57, afsat af den t. Reg. 64; # af den d. Reg. 28/10 s. A.] Maurits Mørch; [12/10 1868 Bjært; see der].

18. 29/12 1868 [Ikast 24/8 49] Søren Wedege Blicher af Gauerslund-V., f. Paaby 7/1 10; St. Kold. 28; C. 26/11 36, h.; p. Cap. Ø. Snede 10/9 39, o. 16/10; ~ Søborg 7/5 50 Frederikke Magdalene Kaarsberg, f. Chrhvn. 28/8 20; F. Peter Andreasen K., Viinhandler; 5 S., 6 D.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mathiasen, Bendt Spendrup: Præsterne i Øster Starup og Vester Nebel sogne.
Lindholm, Poul: Præsten L. M. Lund og Skolevæsenet i Starup-Nebel. Vejle Amts Aarbog 1908–2, s. 185-239.
Lindholm, Poul: Lidt mere om Præsten L. M. Lund og Skolevæsenet i Starup-Nebel. Vejle Amts Aarbog 1909, s. 143-149.
Lindholm, Poul: Fra Starup Sogn. Vejle Amts Aarbog 1909, (om nr. 9, Jens Ottesen Høyer s. 10-11, om nr. 11, Joachim Otto Schack From, s. 11-13).