Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 788. Medolden,

Lø Herred, Ribe Amt og Stift.

M. S. III.; R. M. 4/2 1767; Lkm. 6/96; Kbg. 1814.
Anm. Fra 1815 til 1835 forenet med Randrup.
 
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. før 1546 [Ribe Hosp. . . ] Morten Iversen; ~ Else . . . ; 2 S., 1 D.; see I. Mortensen i Randrup; [† 1561].

Hegelund II s. 65; Kinch II, s. 806.

2. 15 . . Hans Nielsen; [1561 Gram; see der].

3. 1561. Aage (Ogge) Hansen Husum; Pr. (04. 10); ~ Kirsten Poulsdtr. af Roager, † 7/5 20; see H. C. Normsted i Roager; [levede endnu 1610; maatte 74 paa Ribe Byting stifte Forlig med en Mand fra Faverholt, som han havde slaaet i Hovedet med en Kniv; see Samlinger til jydsk Hist. o.s.v. 1/258; Eptph.].

Hegelund I s. 553, 600; II s. 193; KS 3:2 (1877-80), s. 211; 2:6 (1872-73), s. 645; 5:2 (1903-05), s. 558; DanKir bd. 21, s. 1454 (se nedenfor).

4. eft. 1610. Peder Hansen Hybjerg; ~ Else Pedersdtr. fra Vesterby i Medolden; 2 ~ Etm.; [† før 1619, i Skriftestolen af Næseblod].

5. (1619). Peder Andersen Riber; St. Ribe 06; ~ F. E.; 3 ~ Etm.; [druknede 1623 paa en Sognereise i et Sneefog; hans Navn paa Kirkeklokken 1621].

F-P s. 220 (»Petrus Andreæ Ripensis«); KS 2:6 (1872-73), s. 550; DanKir bd. 21, s. 1455 (se nedenfor).

6. 1623. Peder Pedersen Hjortlund, mon ikke af Hjortlund-K. og Søn af den, som der synes at mangle?; St. Ribe 20; ~ F. E.; see Etm.; [† 1659 p. Romø; leed stor Skade ved Vandfloden 34].

KUM I s. 41 (»Petrus Petri Hiortlund«); Achelis I, nr. 1494.

7. o. 7/5 1659. F. S. Niels Pedersen Hjortlund (Medolden), f. 14/3 36; St. Ribe 56; ~ Kirsten Thomasdtr. Møller, der overlevede ham; [† 5/3 1699; hans Initialer paa Kalken 1663].

KUM I s. 266 (»Nicolaus Petri Meoldensis«); Achelis I, nr. 2654; DanKir bd. 21, s. 1450 (se nedenfor).

8. 22/4 1699. Peder Mortensen Stauning, f. Stavning af Bønder 16/2 66; St. Ribe 87, Bacc. 90; ~ Brøns 26/10 00 Else Hansdtr. Outzen, d. Brøns 17/1 65, † Medolden 25; (Sstr. t. Maren H. O. ~ N. L. Fog i Ø. Starup-N. og Moster t. Dorthea Lange ~ A. A. Ambders p. Romø); F. Hans Hansen O. i Brøns, Ridefgd. i Hviding og N. Rangstrup HH.; M. Dorthe Jesdtr.; u. B.; [† 9/6 1725].

KUM II s. 153, 172 (»Petrus Martini Stauningius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Tønder amt, hrd. nr. 15; PT 1984, s. 122-123.

9. 20/2 1722** [Rtr. Lemvig 11/5 19] Broder Brodersen Brorson; [17/8 1736 Ribe Dk.; see der].

10. 1/12 1736, o. 22/2 37, Johan Hieronymus Nicolaisen Clausen; [20/9 1754 Visby; see der].

11. 20/9 1754 [Visby 12/7 54**, o. 2/10] Hans Johansen Schou; [1758 Cap.** Høier; see der].

12. 17/3 1758, o. 12/4 Broder Hansen Brorson; [23/4 1759 Kbh. Frelsers K.; see Ribe Dk.].

13. k. 27/4 1759 [Cap. Visby k. 23/4 56**, o. 8/12] Gotthard Hansen*, f. Kogsbøl, Tønder Amt, 15/6 31, (Bdr. t. Margaretha H. H. ~ A. P. Bruun, Diak. i Tønder); F. Andreas Christian H. til Kogsbøl; M. Elisabeth Hedvig Clausen; St. pr. 51; C. 12/1 54, l.; ~ 9/12 63 Anna Agnete Hansen; F. Johan Wolfgang H., P. i Kaltenkirchen i Holsteen; see Johan W. H. i Bording; Johan H. H. i Seiling-S.; [† 7/4 1815; Lgst.].

Achelis II, nr. 6025; KUM III s. 108 (»Gotthardus Hansen, Emmelevo-Slesvicensis«, 21 år gl.); ; DanKir bd. 21, s. 1456-57 (se nedenfor).
(P. ad. int. 20/12 1815 – 9/6 1835. Gabriel Koch; see Randrup)

14. 21/8 1835, o. 31/10, Ludvig Daniel Hass; [# 8/9 1840; Miss. i Smyrna 42–46; see Nibe-V.].

15. 10/12 1840, o. 17/3 41 [c. Adj. i Sorø 20/5 37; Adj. ss. 28/10 s. A.] Laurits Christian Hagen; [26/12 1850 Steppinge-F.; see der].

16. 1/4 1851, o. 7/5 [Insp. v. Dronningens Asylsk. i Kbh. 41] Otto Harald Benedict Boisen; [3/4 1860 Vigsnæs; see der].

17. 25/6 1860 [Venø 12/11 53, o. Kbh. 14/12] Caspar David Vilhelm Munthe Fog, f. Stege 22/2 15; F. Cpt. Laurits F., siden Stadsveiermstr. i Kbh.; M. Christiane Bothilde Birgitte von Munthe af Morgenstjerne; St. pr. 35; C. 26/1 44, h.; Lærer v. Helsingørs Realsk. . . ; ~ 17/12 53 Anna Cathrine Bondo, f. Svendbg. 13/10 21; F. Gumme Christian B., Kbmd.; M. Anne Susanne Jantzen; 1 S., 2 D.; see P. N. Petersen i Alslev-H.; [† 27/3 1867; „trofast i Alt var han ogsaa trofast mod Fædrenelandet, hvis Nød hvilede tungt paa ham og bidrog til at nedbryde hans ikke stærke Legeme“ (Ribe Stiftstidende)].

18. c. Sp. 1867. Johann Preben Sutor Wernich, tillige Døstrup 66; [1873 Nordborg; see der].

19. 1873. Hans Schlaikjer Prahl; [1876 Møgeltønder; see der].

20. 1877 [Hjerpsted 72] Johannes Amalius Schmidt, f. Bylderup 47; [1884 Brede; Igen 94; † 1899].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 9B (Ribe stift), s. 1199-1209.
Danmarks Kirker, Bd. 21 Tønder amt, udg. af Nationalmuseet 1957. Mjolden Kirke, s. 1443-1458.