Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 934. Roager (Raadager),

Hviding Herred, Tønder Amt, Ribe Stift.

M. S. III.; K. 3/523; S. i K.; Rh. 505; R. M.; Lkm. 6/54; Kbg. 1672.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

0. 1529. Nicolaus Pedersen.

1. 1548. Poul Sønnichsen; ~ Maren . . . ; see O. H. Husum i Medolden; [var her endnu 1578].

2. o. 27/3 1583. Hans Clausen Normsted, f. i Brøns; ~ 2/6 83 Agathe Aagesdtr. Husum af Medolden; [† 8/3 1590; en vældig Jæger; Lgst.].

Hegelund I s. 155, 156, 207, II s. 96, 97, 133; DanKir bd. 21, s. 1181 (se nedenfor).

3. o. 29/4 1590 [Cant. Haderslev 79] Mikkel Ibsen (Henriksen) Tisdorph; see Ludvig M. T. til Od. Frue K.; Henrik M. T., 1ste Slotsp. i Haderslev; [† 1598].

Hegelund I s. 209, 214, II s. 121.

4. o. 10/3 1596** [Aman. i Od. c. 90] Hans Bondesen (Buntonis, Budæus), f. Ribe c. 68; F. B. Pedersen, Bgr. i Ribe; M. Birgitte Olufsdtr. (2 ~ J. Lauritsen i Skjærbæk); St. Ribe 90; Pr. 20; 1 ~ . . . . ; 2 ~ Esther . . . . ; [† 1638].

F-P s. 112 (»Johannes Budæus«); Hegelund I s. 280, 281, II s. 175-76; KS 2:6 (1872-73), s. 551.

5. 1639. Søren Jensen Skive (Schywe, Skife, Skæve) af Sandø, Fær., f. 14; maaskee St. Slag. 36; ~ Margrethe Villadsdtr. af Løit; see Etm.; [b. 19/8 1675; Lgst.].

KUM I, s. 133 (»Severinus Iani f.«); DanKir bd. 21, s. 1180 (se nedenfor).

6. 25/7 1670*, o. 17/4 72** [Hør. Ribe 3/3 68] Niels Nielsen Astrup, f. Astrupgd., Brøns S., •/7 42; (Bdr. t. Mette N. ~ A. M. Hoe i Verst-B.); F. Niels Troelsen (Astrup), Eier af Astrupgd.; M. Maren Hansdtr. Havervad (Sstr. t. de 4 Præstehustruer i Skjærbæk, Hviding, Visby og Reisby); St. Ribe 64; Pr. 91; ~ 8/6 74 F. D. Karen Sørensdtr. Skive, f. 26/3 53, † 6/2 15; (mindst) 3 S., 1 D.; see Etm.; Sønnen Casper blev P. i Stjørdal, Norge; [† 16/4 1701; fra ham nedstammer slægten Astrup i Norge].

KUM I, s. 318 (»Nicolaus Nicolai Astrupius«); Achelis I, nr. 2899, 4142 (søn), 4169 (søn), 4322 (søn); PT 2007, s. 50; 1984, s. 120.

7. 13/9 1698** [Alumnus p. Borchs Colleg. 11/6 96 – 11/9 98] Nis (Nissenius) Pedersen Hygom af Hygum, f. 2/7 72; St. Ribe 91, Bacc. 97; C. 93; ~ 10/6 00 F. D. Margrethe Nielsdtr. Astrup, f. 26/3 75, † 31/5 35; 3 S., 4 D.; see Niels A. N. H. til Ribe Hosp. K.; [† 9/8 1740; Pg. br. 19/8 14].

KUM II, s. 184, 224 (»Nissenius Petri Hygomæus/Hygom«); Achelis I, nr. 3809, 5720 (søn); Borchs K. nr. 37.

8. 14/10 1740, o. 9/12 [Hør. Vibg. 31] Christian Nielsen Schmidt, f. Lemvig 27/7 08; F. N. Christensen Smed, Bgr.; M. Maren Nielsdtr.; St. Vibg. 30; C. 21/10 37, n.; 1 ~ 41 Karen Jørgensdtr. Schaltz, f. Viborg 23/8 12, † 18/6 45; F. J. Pedersen S., Kbmd. i Vibg.; M. Karen Jensdtr. Nybroe; 2 D., som døde spæde; 2 ~ 15/9 46 Dorothea Marie Hansdtr. Outzen, f. Roost 8/3 27; F. H. Detlefsen O., Herredsfgd. og Eier af Roost; M. Anna Hennings Mechlenburg af Arrild; 4 S., 5 D., hvoraf 2 S., 3 D. lever; [† 15/11 1767; Lgst.].

KUM II, s. 519 (»Christiernus Schmidt«, 23 år gl.); Sixhøj nr. 964, 1069; PT 1984, s. 123, 125; DanKir bd. 21, s. 1181 (se nedenfor).

9. 19/2 1768 [r. Cap. i Skjærbæk 9/4 57, o. 18/5] Thøger Jacobsen Jansen, f. Støvringgd. •/6 21; F. J. J., Forv.; M. Anne Margrethe Rhode; Pleiefader Eskil Wraae til Høstmark; siden Thøger Benzon til Sohngaardsholm; St. Vibg. 38, Bacc. 39; C. 5/9 44, h.; [† 1786].

KUM II, s. 593, 598 (»Theocarus Iansenius«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 1016.

10. 30/6 1786, o. 13/9 [Hør. Roesk. 81] Niels Peter Aggerup; Pr. 89; [17/12 1790 Skuldelev-S.; see der].

11. 25/3 1791 [Skp., o. 3/9 90?] Andreas Christian Bruun af Tønder Diak., f. 10/2 64; St. Ribe 85; C. 3/4 88, n.; [† 10/7 1824; stiftede en Bolig for 2 uformuende Præsteenker, hvortil Høhne 3/4 1867 skjænkede 1000 Rdlr.].

Achelis II, nr. 7258.

12. 10/12 1824 [Miss. v. Holsteinsborg og Sukkertoppen 28/3 17, o. 9/4] Andreas Frich Høhne (Hønne) af V. Vedsted, f. 1/11 92; St. Ribe 11; C. 13/1 17, l.; O.; [# 25/6 1860; † Ribe 29/9 67; testamenterede 3000 Rdlr. til Viborg Fængselsselskab, 4,950 Rdlr. til Flakkebjerg Opdragelses-Anstalt, samt 1000 Rdlr. til en Bolig i Ribe for 2 uformuende Præsteenker; E. 1/724 og S. 1/885].

13. 10/9 1860 [Romø 1/1 54] Christian Pedersen Ussing, f. Ribe 25/9 14; (Bdr. t. Harald U. i Uggerslev-H.); F. Theodosius U., Aman. og Hosp.-Forst. i Ribe, Overretsproc.; M. Elisabeth Cathrine Rothmann Kaalund; St. Ribe 33; C. 4/7 39, h.; c. Lærer v. Ribe Latinsk. 40; Privatlærer i Randers (50); ord. Cat. Bogense 31/12 50, o. 12/2 51; ~ Seierø 21/10 49 Johanne Marie Marence Ravn af Dalbyneder-R.-S., f. Vivild 29/3 14; [afsat 20/5 1867 af den preussiske Regj. paa Grund af Eedsnægtelse; 25/9 1872 Gjern-S.; # 22/11 83; † Randers 18/5 87].

Elvius s. 149.

14. c. Sp. 1867 [P. v. Ny K. i Pelvorm 63] Johann August Hermann Bolten, tillige c. Sp. Vodder s. A.; [1868 Moltrup-B.; see der].

15. c. Sp. 20/2 1868 [c. P. Flensbg. Helligg. K. i 8/9 65] Christian Jørgensen, tillige med Vodder, indtil •/1 70; [12/5 1871 Cap. p. p. Kbh. Vartov K.; see Staby-M.].

16. 1869. Christian Peter Georg Lindelof, f. Boiskov, Tyrstrup S., 4/12 34; F. Georg Jochim Friedrich L., Bde.; St. Ribe 54; C. Kiel; Skoleinsp. i Nestved; [† 14/8 1870].

Achelis II, nr. 10043.

1870-1874 blev Embedet betjent af Sp. i Spandet og Vodder.

17. c. P. 1871, indtil 74. Jacob Georg Christian Wulff; tillige P. i Vodder, see der.

18. 1874. Christian Friedrich Johan Bischoff, f. Rendsborg 5/3 41; F. Tømrer; ~ Charitas Concordia Sophia Dietrich; [1890 Rendsborg; † 6/1 94].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 9B (Ribe stift), s. 1051-55.
Danmarks Kirker, Bd. 21 Tønder amt, udg. af Nationalmuseet 1957. Roager Kirke, s. 1167-1182.