Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1438. Hjerpsted (Jerpsted),

Høier Herred, Tønder Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1763; Kirkesproget er dansk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Matz Harbo; (J. 393).

2. 15 . . Marcus Nielsen Riber; (J. 393).

3. 15 . . Tycho Hansen; (J. 393).

4. 15 . . Laurentius Boëthius; [1592 removeret; (J. 393)].

5. c. 1592 Peder Knudsen; [# el. † c. 1624; (Krafft. 403; J. 393); SdjyAarb 1959, s. 8].

6. c. 1624 [p. Cap. Emmerlev 21] Peder Clausen (Petrus Claudii) af Emmerlev, f. 1/4 99; St. Haderslev t. Rostock 20, i Kbh. 21; 1 ~ . . . ; M. . . . Pedersdtr., hvis Fader var Peder Nielsen, Delefoged i Ballum; 2 D.; 2 ~ 24/2 50 Cecilia Christiansdtr., E. e. Eddo Jacobi, Sp. i Humtrup; F. C. Sønnichsen, Rdmd. i Flensbg.; M. Dorothea Iversen; u. B.; see J. P. Trans her.; [1649 Humtrup, † før 1679; blev vist i 1623 kaldet til Sp. i Ballum af Menigheden, men valget blev underkjendt, da Ribe Kapitel havde kaldsretten. Derefter blev han kaldet til Hjerpsted, men tøvede vistnok lenge med at overtage kaldet, i håb om at Ancher Buch i Ballum skulde blive afsat; (Krafft. 403; J. 393; Sl. Kb. Ud. 161 (Stamt.); Rost. Matr.); Achelis I, nr. 1476; KUM I, s. 48 (»Petrus Clavdij Emmerlofvius«); PT 11:4 (1943), s. 187-88, 190; 12:3 (1948), s. 196; SdjyAarb 1959, s. 8, 23] .

Administrators kommentar: Det ser ud til, at der haver været to efterfølgende præster i Humtrup ved navn Peder Claudius. Den første, ovenstående Peder Clausen (Claudius), og derefter dennes brorsøn Peter Poulsen Claudius (af Hostrup), der døde 1693.

7. (1652). Laurentius Moritzen (Martinius), f. Aabenraa 12/3 09; F. Peter M. Amtsskrvr.; St. i Rostock 35; [† el. forflyttet c. 1663; (J. 393); Achelis I, nr. 1906].

8. 1663. Laurentius Bleeg; St. i Rostock 59; [† el. forflyttet c. 1684; (J. 393; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 2721].

9. 1684. Johannes Pauli Trans af Ø. Lindet; St. Kbh. 80; ~ Maren Pedersdtr. Clausen, en Dtr. af Nr. 6 her; [† 1724; (J. 393; V. f. K. 2 R. V. 461); Achelis I, nr. 3430; KUM II, s. 101 (»Iohannes Paulli Transius«); PT 11:4 (1943), s. 188].

10. 4/8 1724. Claus Clausen (Nicolaus Claudius) af Emmerlev, f. 2/9 77; St. i Leipzig 98, i Kbh. 01; C. 02, boede 07 i Emmerlev; ~ Hjerpsted 35 Cecilia Bahnsen, der overlevede ham; u. B.; [† 4/1 1740; Lgst.; (J. 393; V. f. K. 2 R. V. 457 L. 9); Achelis I, nr. 4081; KUM II, s. 264 (»Nicolaus Clausen, Tondera-Holsatus«); PT 11:4 (1943) s. 191 (se nedenfor); 12:3 (1948), s. 196; DanKir bd. 21, s. 1399 (se nedenfor)].

11. 1740. Christian Petræus af Høier, f. 17/10 05; St. i Wittenberg 21, i Kbh. 28; C. 29; ~ 43 Marina Petersdtr. Auw; (Sstr. t. Chr. Pedersen (A.) i Fol, t. Christine ~ N. Freuchen i Ensted og t. Maria ~ E. Ebbesen i Bjært); F. P. Pedersen A., Kniplingshandler; M. Maren Christiansdtr. Bossen; [† 9/9 1770; (J. 393; D.-P.; Cl. Rolfs. 96 Note. 451); Achelis I, nr. 5071; KUM II, s. 493 (»Christianus Petræus, Hoyera-Slesvicensis«, 22 år gl.); PT 14:6 (1965), s. 135].

12. 1770. Johannes Redleff Jensen f. Poppenbøl, Høier S., 4/10 28; F. Jens Jensen, Bde., fra 51 Insp. i Ruttebüllerkoog; St. Göttingen 51, Kbh. 55; ~ (F. E. el. F. Sstr.?) Maria Pedersdtr. Auw, f. 1/2 36, † 30/11 91; F. P. Pedersen A., Kniplingshandler; M. Maren Christiansdtr. Bossen; [† 23/7 1801; Lgst.; (J. 393; M. 322; Cl. Rolfs. 451 f.; Nied. F.-G. VIII. 118); Achelis II, nr. 6021; DanKir bd. 21, s. 1399 (se nedenfor)].

13. 1801. Johannes Ratenburg; [1805 Hjortkjær; see der].

14. 1805. Friedrich Müller; [1813 Hostrup; see der].

15. 1814. Peter Fredrich Outzen, f. Tønder 20/11 76; F. Hans Chr. O., Rdmd.; M. Cathar. Dorothea Sønnichsen; St. Kiel 97; C. Gottorp 01; ~ Mette Marie Clausen, f. 30/6 91, † 3/9 28; [# 1837; † Kannikhus i Møgeltønder 18/11 1841; Lgst. over Hustruen; (J. 393; M. 322; Fr. B. I. 133; Wulff. 24); Achelis II, nr. 7778; DanKir bd. 21, s. 1399 (se nedenfor)].

16. 1837. Andreas Hansen; [1844 Bov; see Broager].

17. 1844. Marcus Johannsen Kjær; [1848 Ensted; see Ris].

18. 1849. Jens Georg Marcus Møller; [# 1850; see Kettinge].

19. 28/1 1851 [c. Sp. v. Flensbg. Helligg. K. 20/9 50] Carl Emil Christensen; [25/7 1862 Toftlund; see der].

20. 1/1 1863 [p. Cap. Gjelsted-R. 12/8 59, o. Kbh. 10/9] Ole Carl Ipsen; [# 1864 (67?); 31/8 1867 Nordby p. Fanø; see der].

Fra 1864 til 1872 var Hjerpsted og Skads forenede, see Skads.

21. 1872. Johannes Amalius Schmidt; [1877 Medolden; see der].

22. 1877. Friedrich August Gerhard Schmidt, f. Burkal 50; [1880 Agerskov; Ketting 94; # 1909; † 1910].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 21 Tønder amt, udg. af Nationalmuseet 1957. Hjerpsted Kirke, s. 1387-1400.
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 9B (Ribe stift), s. 1217-22.
Smith, J.; Slægten Claudius, Personalhistorisk Tidsskrift, 11:4 (1943), s. 187-207, samt "Rettelser og tilføjelser" i PT 12:3 (1948), s. 196-197.