Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1439. Hjortkjær (Jordkirch),

Ris Herred, Aabenraa Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1573 (Danmarks ældste Kbg.); Kirkesproget er dansk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1528. Benedict Hawik (Haviek, Hugo?); [† s. A.? – eft. anden Beretning: Sp. i Ris c. 1534 og senere Sp. i Løit; maaskee ident. med Benedictus Hugo i Løit; (J. 261. 266)].

2. 1528. Andreas Paulsen Genner, f. Genner, Ø. Løgum S., c. 99; (fmtl. Bdr. t. Peter P. G. i Aabenraa); ~ Anna . . . ; see Etm.; [† 25/2 1577; (J. 267; O. H. Moller X. Note 10)].

3. 1577 [p. Cap.* 73] F. S. Jacob Andersen Genner*, f. c. 49; 1 ~ Margaretha . . . , † 15/4 99; 5 S., 3 D.; 2 ~ Hjortkjær 14/6 01 Ida Johansdtr. (af Ris?), † i Barselseng 30/12 06; 3 D.; 3 ~ Christine . . . . ; 1 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see P. Jacobsen i Ris; J. Genner i Aabenraa; H. P. Anchersen i Aabenraa; (J. Andreæ i Nybøl (S.)); [† 12/10 1626; Gravplade; (Krafft. 409; J. 267; Tresch. 282; O. H. Moller X. Note 10 og Note 12; V. f. K. 2 R. IV. 232 Note 5); DanKir bd. 22, s. 1827; Kbg. Hjordkær (1573-1742), børn i 1. ægtsk.: opsl. 16, 19, 22, 27, 28, 31, opsl. 53 (1. hustrus død), opsl. 57 (2. vielse), børn i 2. ægtesk.: opsl. 63, 66, 73, opsl. 73 (2. hustrus død), børn i 3. ægtesk.: opsl. 79, 83, 90, 115].

4. o. 22/10 1627. Peder Mortensen Varder (Petrus Martini Wardanus), f. Varde 04; M. Annike Clausdtr.; St. Ribe 23; 1 ~ F. E., fmtl. † c. 48-50; 1 D.; 2 ~ (51) Sophia . . . . , der levede 59; 1 S.; [† Aabenraa 7/1 1660; (Krafft. 409. J. 267); KUM I, s. 62 (»Petrus Martinus Vardensis«); KUM I, s. 62 (»Petrus Martinus Vardensis«); Kbg. Hjordkær (1573-1742), opsl. 135 (ordinert), opsl. 163 (mor), opsl. 170 (søn 1652)].

5. 10/12 1660, o. 19/12, Gregorius Petersen Synderhov, vist af Sønderho p. Fanø, f. c. 33; St. Ribe 55; ~ Hjortkjær 17/10 61 Maria Nicolausdtr., f. 28, † 4/11 04; see Etm.; [† 5/3 1681; Lgst.; (J. 267); DanKir bd. 22, s. 1827; KUM I, s. 257 (»Gregorius Petri Synderhovius«); Kbg. Hjordkær (1573-1742), opsl. 193 (ord.), opsl. 194 (vielse)].

6. 1681. Christian Fabricius, vist af Løit, f. 12/3 54; St. i Kiel 73; ~ F. D. Margrethe Gregoriusdtr. Synderhov, f. 15/11 65, † Kbh. i yderste Armod; [† 1687; (J. 267); Achelis I, nr. 3193].

7. o. 4/5 1688. Paul Brandorp af Aabenraa Diak., d. 21/1 61; St. i Kiel 78, i Kbh. 87; ~ 21/11 89 Maria Georgsdtr. Volquardsen; (Sstr. t. Christian A. V. i Bjolderup); F. G. V., Hofp. i Husum; M. Maria Elisabeth Niemann (2 ~ Mag. T. Arnkiel i Aabenraa); see Etm.; [† 1711; (J. 267; Had. Joh. 38); Achelis I, nr. 3364; KUM II, s. 151 (»Paulus Brandorphius Apenrada-Slesvicens«); Kbg. Hjordkær (1573-1742), opsl. 240 (ord.)].

8. 1712. Christopher Andreas Brun, f. Faargd., Løgumkl. S., c. 73; F. Hans Andersen, Gdmd. og Birkefgd. i Løgum Birk; M. Catharina Eriksdtr., hvis Moder Maria Brun var af N. Løgum og Løgumkloster; St. i Kiel 96, i Halle 99, i Kbh. 03; var susp. 22; 1 ~ Hjortkjær 13/10 12 F. D. Maria Elisabeth Paulsdtr. Brandorp, f. 9/10 90, b. 28/4 20; 2 ~ 20 Dorothea Lorentsdtr. Biørnsen, b. 2/10 1752; F. L. B., Rdmd. i Aabenraa; M. Cathrine Marie Lech; see N. Lorenzen i Sommersted; [† 19/12 1746; (J. 267); Achelis I, nr. 4005; KUM II, s. 283 (»Christophorus Bruun, Tonder. Holsatus«); PT 14:6 (1965), s. 130; 1981, s. 69, 75; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 6].

9. 1741**. Albert J. Schmidt, f. Slagelse 25/12 10 (el. 06); F. Jens Christensen, Kleinsmed; M. Anne Marie Nielsdtr. Vallund; St. Aalbg. 30, Bacc. 31; C. 37; ~ 26/2 51 Dorthe Andersdtr. Hviid af Brenderup-O., E. e. Søren Thomsen Bregnholm, Forp. p. Wedelsborg, f. 16/11 05, † 19/2 80; [† 14/2 1770; (J. 267; D.-P.; Visitat.-prot. 1743. 1746; Lengnick: Stamt. o. Laur. Hviids Efterk. og Stamt. o. Fam. Breinholm); KUM II, s. 519, 542 (»Albertus Schmith/Schmidt«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 90].

10. 1771. Hieronymus Grauer, f. Klægsbøl (Klixbüll) 17/9 37; (Bdr. t. Cathr. Margrethe G. ~ L. Petersen i Broager); F. Hieronymus G., Sp. ss.; M. Dorothea Nicolausdtr. Hoyer; St. Flensborg t. Helmstedt 56, i Kbh. 57; ~ Hjortkjær 29/8 71 Sophia Ernesta Arendsdtr. Bødecker, f. Aabenraa 174. ; F. A. B., Herredsfgd. og Amtsforv.; M. Anna Christine Kamphøvener; mindst 1 S., 1 D.; see Hieronymus G. i Ris; [† 2/8 1804; Lgst.; (J. 267; M. 132); Achelis II, nr. 6223; DanKir bd. 22, s. 1827].

11. 1805 [Hjerpsted 01] Johannes Ratenburg, f. Bedsted 19/11 74; F. Nikolay R., Sognefgd. og Gdmd.; M. Helena Nielsdtr.; St. i Kiel 93; C. Gottorp 98; ~ Beftoft 6/11 01 Mathia Hedwig Iversdtr. Bjørn af Bjolderup, f. 8/12 71, † 46; u. B.; [† 26/6 1806; Lgst.; (J. 267. 393; M. 132. 322; Wulff. 21); Achelis II, nr. 7593; DanKir bd. 22, s. 1827; PT 2016, s. 159 (Familien Bjørn fra Ribe)].

12. 3/4 1807. Claus Christian Thomsen; [18/4 1821 Nordborg; see der].

13. 1821. Jep Hansen; [afsat 1848, atter indsat 50, see Nr. 16].

14. c. Sp. 1848. August Johann Friedrich Schumacher; [1848 (el. 49) Oxenvad-J.; see der].

15. 1849 [Diak. Læk 45] Otto Georg Grauer; [afsat 1850; see Vilstrup].

16. 1850 [P. her 21, afsat 48] Jep Hansen, f. S. Ønslev, Hjortkjær S., 10/3 85; F. Peter H., Gdmd.; M. Bodil Jørgensen; Tønder Sem.; St. Flensborg t. Kiel 12; C. Gottorp 18; c. Superintendent f. d. dansktalende Del af Slesvig 50–54, samt c. Pr. 50–57; R.* 51; Overcons.-Rd. 54; D.-M. 86; ~ 28/1 23 Henriette Caroline Elisabeth Eckermann, f. 29/6 93, † 27/5 35; F. Jac. Christoph Rudolph E., Prof. th. i Kiel; M. Anna Elisabeth Wolf; see C. F. Balslev i N. Broby; [† 5/10 1860; (J. 267; M. 132; Fr. B. I. 90; Wulff. 34, II. 5; Alb. I. 303; Ersl. S. I. 60 L. 6–11; Pr.-Ber. 1818 S. 794; Z. f. Schl.-H. G. XIX. 79; B.-L.; Hjelholt; Sj. Gejstl. 76 ff. (Børn).); Achelis II, nr. 8173].

17. 15/7 1861 [Olderup, Husum-Bredsted Pr., 16/6 51, o. Hjortkjær 18/9] Johan Ivar Momme; [1864 afsat af d. t. R.; # af d. d. R. 28/10 s. A.; see Sæby-G.].

18. 1865 [c. P. Tyrstrup 64] Jens Andreas Theodor Dreesen, f. Aabenraa 8/2 21; F. Johann Jürgen D., Lærer; St. Haderslev t. Kiel 41; C. Gottorp 46; Leder af en tydsk Privatskole i Haderslev 52–58; Rtr. Eckernförde 59, tillige c. Diak. ss. 60–64; [1878 Aastrup; # 89; † Haderslev •/5 94; (M. 4. 132. 638; Had. Joh. 67; Wulff. II. 31; K.- u. S.-bl. 1894 S. 116; Z. f. Schl.-H. G. XII. 318); Achelis II, nr. 9624].

21. 1878. Jakob Christian Bahne Engel; [1886 Hagenbjerg; see Tønder Diak.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 22 Åbenrå amt, udg. af Nationalmuseet 1959. Hjordkær Kirke, s. 1817-1828.