Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1452. Oxenvad og Jels,

Gram Herred, Haderslev Amt og Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1648.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Niels . . . ; ~ . . . ; hans Enke boede i Jels 1561; [† 15 . .; (J. 223; R. 434)].

2. 1565. Claus (Nicolaus) Johansen Krøger af Aastrup, f. c. 30; St. Rostock 60; 1 ~ . . . ; 2 ~ 97 . . . . ; see Etm.; [b. 30/4 1603; (J. 223; R. 434 f.; Rost. Matr.; V. f. K. 2 R. VII. 445. 506 f); Achelis I, nr. 296].

3. 1603(?) [p. Cap.* c. 95] F. S. Johannes Krøger; St. Kbh., Kønigsb. 79; Lærer v. Haderslev Latinsk.; ~ . . . . ; see Etm.; [# el. † c. 1623; (J. 223; R. 435; Køn. Matr. I. 67. 88.; Had. Joh. 2; V. f. K. 2 R. VII. 507; P.-T. 7 R. VI. 136 f.); Achelis I, nr. 581].

4. 1624. Niels Iversen, f. Oxenvad; (F. ikke Præst); St. i Rostock 19, i Wittenberg 22; ~ F. D. . . . Johannesdtr. Krøger; [† 1647; (J. 223; R. 435; Had. Joh. 32; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 1467].

5. 1648 [Docent i Rostock 44; Huslærer i Haderslev 47] Mag. Peter Dreier; Pr. 57; [1659 Archidiak. Haderslev; see der].

6. 1659 [Aastrup 50] Lorentz (Laurentius) Pors, f. Ribe 10; F. Lambert P., Bgr.; St. Ribe 37; Hør. Ribe; p. Cap. Aastrup 42; 1 ~ Maren Michelsdtr. Krøger; F. M. Lauritsen K. af Aastrup; 2 ~ Hedewig Røpsdorff, f. c. 25, † 5/4 88, E. e. . . . ; see Etm.; [† 28/4 1691; (J. 179. 223; R. 273. 435 f.; V. f. K. 2 R. VII. 504); KUM I, s. 138 (»Lavrentius Lamberti Ripens.«); DanKir bd. 20, s. 534 (Åstrup Kirke)].

7. 6/5 1673** Nicolaus (Lorentz) Carstensen af Od. St. Hans K. r. Cap., f. Od. 18/4 49; St. Od. 68; Hør. Od. 72; 1 ~ F. D. Helvig Maria Laurentiusdtr. Pors; 2 ~ Hedevig Toftmann, 2 ~ Lieut. Legaard i Haderslev; see Lorents L. i Karlslunde-K.; Etm.; (N. J. Copmann, r. Cap. i Nakskov-B.); [† 30/5 1707, (J. 223 f.; R. 436 ff.; C. lit. II. 463; Worm. I. 212. 589. III. 459; Ehrencr.-M. V. 106); KUM II, s. 6 (»Nicolaus Castanides Otthonianus«); Nygaards sedler: p. Cap. m. succ. (Castanides)].

8. 1707. F. S. Christian Lorentzen, f. 26/6 81; St. Wittenberg 01; ~ Oxenvad 9/7 09 Catharina Hedwig Tychsen af Ravsted, f. 86, † Kalhauge, Oxenvad S., 6/3 70; 10 S., 2 D.; see Nicolaus L. i Sommersted; Johan S. L. v. Søkvæsthuset i Kbh.; Etm.; [† 12/9 1752; (J. 224; R. 438; Had. Joh. 41); Achelis I, nr. 4201; Kbg. Oksenvad (1648-1763), opsl. 7 (vielse), opsl. 75 (død), (1763-1820) opsl. 161-162 (hustrus nekrolog)].

9. 1752 [p. Cap.* 39] F. S. Thyco Thomæus Lorentzen, f. Ravsted 30/9 10; St. Kiel 29, Kbh. 33; C. Haderslev 37; ~ Oxenvad 20/6 43 Maria Elisabeth Klinge af Vonsbæk, f. 9/3 21; 1 S.; 2 ~ Etm.; [† 26/9 1758; (J. 224; R. 438; Had. Joh. 43; Worm. I. 128 L. 12–11 n.; P.-T. 8 R. IV. 246); Achelis I, nr. 5212; KUM II, s. 549 (»Thyco Thomæus Lorentzen, Hatterslebiensis, Oxenwada-Slesvicensis«); Kbg. Oksenvad (1648-1763), opsl. 12 (vielse), opsl. 77 (død), (1763-1820) opsl. 161-162 (mors nekrolog)].

10.1758 [Skp. p. Bengalen 51] Mathias Christian Bøhme, f. Sønderbg. 9/9 25; F. Christian Ehrenfried B., Byskriver og Stadssekr. i Sønderbg.; M. Sophie Mathiasdtr. Steenlos af Tandslet; St. Fdbg. 47; C. 49; 1 ~ 20/12 52 Johanne Wederkinch; F. Esbern W., Bgr. i Kbh.; M. Anna Rose; 1 D.; 2 ~ 59 F. E., † Oxenvad 28/3 97; 1 S., 1 D.; [† 22/8 1795; (J. 224; R. 438; D.-P.; Kordes. 25; Worm. I. 128, III. 95; Lengnick 1 Hf. 3; Sl. Kb. Ud. 214); Achelis II, nr. 5889; PT 12:2 (1947), s. 77; 14:6 (1965), s. 130; Kbg. Oksenvad (1763-1820) opsl. 213-214 (nekrolog), 216 (hustrus nekrolog)].

11. 1795 [Holbøl 86] Daniel Petersen; [1796 Fjelstrup; see Bov].

12.1797 [Skodborg 89] Mag. Johannes Bjørnsen af Stenderup, f. Haderslev 5/2 59; St. Kiel 78, Kbh. 81; C. Gottorp 84; Collab. Haderslev 85 (84?); ~ 20/10 89 Wilhelmine Brigitte Schrøder; F. Thomas Ludwig S., Retsskvr. i Haderslev; M. Cathr. Margr. Huus; mindst 2 S.; see Thomas L. B. i Skodborg; Lorenz M. B. i Høist; [† 10/11 1832; (J. 219. 224; M. 35; Had. Joh. 5. 49; Wulff. 5; Kordes. 23; Lüb. & Schr. 51, Suppl. 772; Alb. I. 60; Lautrup 81; Sl. Kb. Ud. 33; N. St. M. X. 439); Achelis II, nr. 6989].

13. 1834 [N. Løgum 26] Ulrik Sechmann Boesen; [1846 Fjelstrup; see der].

14. 23/7 1847. [Darum-B. 14/3 34] Peter Jürgensen; [# 1848, genindsat 50; see Nr. 16].

15. 1848 (49?). [c. Sp. Hjortkjær 48] August Johan Friedrich Schumacher, f. Haderslev 21/8 16; F. Johan Friedrich S., Physicus; St. Kiel 37, Berlin 38–39; C. Gottorp 41; ~ Doris Helena Gottfriedsen; see Simeon G. S., Diak. Ulderup; [# 1850; Lær. v. Seminar. i Mörs (51); Sp. i Cleve 52; † 26/3 1862; [M. 35. 132; Fr. B. II. 176; Had. Joh. 66; Wulff. 62. II. 26; Volb. 8; Alb. II. 374); Achelis II, nr. 9459].

16. 1850. [Sp. her 23/7 47] Peter Jürgensen; [7/9 1859 Hesselager; see der].

17. 1860 [N. Haksted 51] Bodislaus Christian Kellerup Høeg, f. Kbh. 1/10 17; F. Andreas Peter H., Urtekrmr.; M. Christine Frederikke Schultz; St. Kbh. Bgdsk. 34; C. 41; ~ Ida Christine Elisa Dorph, f. 23, † 106/5 1920; F. Niels Winding D., Overlærer i Vibg., senere Rtr. i Hors.; M. Louise Amalie Bloch; [† 21/9 1863; (M. 35. 237; Fr. B. II. 132; Gr. & H.-F. I. 644 L. 4–5; K.-K. 1862 S. 14, 1864 S. 21; Lengnick: Marcus Hoegs Eftk. S. 4; Hundrup: Lærerstand v. Rand. Sk. 1871 S. 47 f.)].

18. 1/8 1863 (Adj. min.). Georg Ernst Becker; [25/12 1864 dansk P. i London; see Ebeltoft Cat.].

19. 1865 [c. Sp. i Vilstrup, Tyrstrup-H. og Skrydstrup 64] Theodor Otto Wilhelm Hieronymus Groth, f. Hohenfelde 6/1 32; F. C. G., Skllrr.; St. i Kiel 52; C. Flensborg 57; Sp. i Enge 60; ~ Martha Louise Tams; [1880 Magstrup-J.; # 92; † 1893; (M. 26. 35. 385; Wulff. II. 38; Alb. I. 274; K.-K. 1862 S. 21. 92; Volb. 8; Sj. Aarb. 1923 S. 193)].

20. 28/8 1880. Ditlef Peter Wilhelm Theodor Tiedje; see Skrydstrup.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 20 Haderslev amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Oksenvad Kirke, s. 551-564, Jels Kirke, s. 565-572.
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 10A: Haderslev stifts historie, Den sønderjyske del, red. af Anders Pontoppidan Thyssen, Århus 1977-85, s. 292-93.