Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1050. Skrydstrup,

Gram Herred, Haderslev Amt, Ribe Stift.

K. 3/723; M. S. III.; Rh. 407; Lkm. 6/117; Kbg. 1710.
Anm. I Lindholt har tidligere været en Kirke.
 
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1a. (c. 1542). Niels . . . .

1b. 1553. Niels Jørgensen Wulff; [1569 Beftoft; see der].

1c. o. 30/5 1569. Michel Therloffsen (Ditlevsen); see Etm.; [† 21/2 1600; see N. khist. S. 6/523-24].

Hegelund I s. 342, II s. 203; KS 2:6 (1872-73), s. 523-24.

1d. o. 16/4 1600. F. S. Peder Mikkelsen; vist St. i Rostock 93; [† 1638?; see N. khist. S. 6/550].

Achelis I, nr. 849; Hegelund I s. 344, II s. 204; KS 2:6 (1872-73), s. 551.

1 (e). (1643. 49). Niels Iversen Gamst (Gambs); St. Ribe 32; Pr. . . .

KUM I, s. 112 (»Nicolaus Ivari Gampst«).

2. (c. 1656). Peder . . . ; maaskee ~ Else . . . ; 2 ~ Etm.; see H. Pedersen her; [† c. 1660; han fik Kongetienden lagt til].

3. E. f. B. 17/8 1660. Hans Lauritsen Lunde; St. Od. 41, Bacc. 42; ~ (F. E. ?) Else . . . , † 69, kort tid efter Ægtemanden; [† c. •/1 1669, Skifte 3/2].

KUM I, s. 163, 174 (»Iohannes Laurentij Lundæus«); RSGE s. 126 (»Joh. Laurentii Lundæus«); Gram herreds tingbog (1667-1670), f. 89-91 opsl. 96 (skifte i Skrydstrup præstegård efter »Sal. Hr. Hanß Lauritzen Lunde«. Der er ingen kapellan nævnt i dette skifte); SdjyAarb 1936, s. 133, 158 (se nedenfor), hvor Hans L. Lunde fejlagtigt er tillagt navnet Pedersen.
(Udgår her. Er fmtl. forvekslet med forgængeren. 3. (1669). Hans Pedersen, en Søn af Nr. 2.; [susp. 2/4 1703 og ilagt Bøde formedelst en Vielse; vistnok † kort efter]).

4. E. f. B. 18/2 1669. Mathias Thomsen Schinck, f. Od.; St. Od. 60; ~ 75 Birgitte Lorentzdtr.; F. L. Knudsen, Bgmstr. i Haderslev; M. Bodel . . . . ; 2 D., som bleve boende i Pgden.; [† c. •/9 1702; velstuderet og riig].

KUM I, s. 286 (»Matthias Thomæ Othonianus«); RSGE s. 129; SdjyAarb 1936, s. 133-34, 158 (se nedenfor); PT 9:5 (1932) s. 135; Efterfølgerens kaldsbrev, hvor han siges at være død.

5. 2/12 1702. Peder Rasmussen Als, f. p. Als c. 63; St. Od. 85; O.; [† 1709; sad i den ene Ende af Huset og forfaldt til crapulam(1)].

KUM II, s. 137 (»Petrus Allesius«); Danske Kancelli: Kaldsbrev, ansøgning.

6. 2/3 1709. Poul Lauritsen Trans af Ø. Linnet (F. L. M. Ravnsøe), f. 13/7 83; St. pr. Ribe 01, Bacc. 02; C. 4/10 03, h.; huslærer i Nustrup Pg.; ~ Margrethe Lasdtr. Mahler, † Ribe 51; F. L. Hansen M., Kbmd. i Ribe; M. Karen Christensdtr.; 1 D.; 2 ~ Eskild Frederiksen Simonsen i Ribe; [† 1717].

KUM II, s. 268, 273 (»Paulus Laurentii Transius«, 17 år gl.); Achelis I, nr. 4213; E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 921, 889.

7. 9/7 1717 [Fp. 09] Mag. Iver Morup; [23/7 1733 Nustrup; see der].

8. 16/10 1733 [r. Cap. Flade-F.-G. 16/3 31] Thomas Hansen Wang; Pr. (56); [16/11 1764 Nustrup; see der].

9. 16/11 1764 [Felthospitalspræst i Holsteen 58–63] Richard Henriksen Krahe af Ødis, d. 5/2 33; St. Haderslev 50; C. 28/10 52, h.; p. Cap. Oxenvad-J., o. 6/9 58; (see F. B. Baggesen i Oure-V.); [† 8/4 1787].

Achelis II, nr. 5984; KUM III, s. 105 (»Richardus Krahe,« 18 år gl.); Nygaards sedler: Dåb.

10. 15/6 1787 [p. Cap. Nustrup 16/2 75, o. 7/7] Otto Jacob Mathiesen With af Notmark, f. 7/6 47; St. Od. 62; C. 22/6 68, n.; ~ Anna Sophie . . . . , f. c. 43, † 1/9 06; [† 19/6 1809].

Achelis I, nr. 6497; KUM III, s. 224 (»Otto Iacobi Witt« 16 år gl.).

11. 6/10 1809, o. 13/12, Severin Christian Nørregaard, f. Fausing 9/6 70 (72?); F. Chr. N., Smed; M. Anna Sørensdtr.; St. Hors. 95; C. 8/4 99, h.; ~ Gram 1/6 10 Karen Volchersen (Alling) af Nysted-H., d. Alling 20/5 71, † Svendbg. 21/4 40; 1 S.; [† 28/5 1828].

12. 15/8 1828 [Rubjerg-M. 7/7 15] Frederik Michael Lund; [11/1 1832 Toksværd; see der].

13. 25/4 1832, o. 19/6, Jørgen Christensen Randbøll; [29/4 1843 Beftoft-T.; see der].

14. 10/7 1843 [Rørbæk-G.-S. 24/5 36] Johannes Petersen; [29/4 1850 Stenderup; see der].

15. 6/7 1850, o. Kbh. 11/9, [Institutbest. i Roesk. 41] Frederik Ole Moe; [1/7 1859 Ribe Cathr. K.; see der].

16. 2/10 1859 [r. Cap. Byrum-V.-H. 29/10 50] Edvard Julius Theodor Rose; [afsat 1864 af den t. Reg.; # 28/10 s. A. af den d. Reg.; 9/11 65 c. ord. Degn paa Christiansø; see der; samt Hjelpep. i Aarslev-T. c. 67 –72].

17. c. Sp. 1864 [Enge 80] Theodor Otto Wilhelm Hieronymus Groth, tillige c. Sp. i Tyrstrup-H. og Vilstrup s. A.; [1865 Oxenvad-J.; see der].

18. 13/4 1865 [p. Cap. Egense 6/11 62, o. 12/12; entl. i Naade 13/12 64] Heinrich Christian Sophus Lawaetz; [21/8 1871 Sottrup; see der].

19. 2/1 1872 [Karlum 13/8 68] Ditlef Peter Wilhelm Theodor Tiedje, f. Witzwort, Eidersted Pr., 20/9 40; F. Claus Friedrich T., Organist og Førstelærer; M. Petræa Soph. Høyberg; St. Ribe 60; Seclieut. i Artilleriets Krigsres. 25/1 62; gjorde Tjeneste v. Forsvaret af Dannevirke, Dybbøl, Als og Fyen; C. 26/6 67, h1.; # af Krigstj. s. A.; o. 24/10; c. P. S. Hygum 22/12 67; ~ 29/5 69 Wilhelmine Marie Caroline Baxen, f. Frederikstad 4/12 45; F. Claus Anton B., Kbmd.; M. Anna Soph. Behrend; [28/8 1880 Oxenvad-J.; Øsby 89; # 1910; † Flensborg 10/1 17; (Elvius, s. 660; Achelis II, nr. 10240)].

———————————

Noter:

(1) »Crapula« = rus; dvs. forfaldt til druk.

 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 20 Haderslev amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Skrydstrup Kirke, s. 671-688.
Nielsen, M. H.: To Bryllupper – et i Skrydstrup 1685 og et i Sønderballe 1686. Sønderjyske Årbøger, 1936, udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland, s. 132-160.