Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1450. Magstrup og Jegerup
(siden ogsaa Vojens),

Gram Herred, Haderslev Amt, og Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1751.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Peter Stud; i Reformationstiden; [(J. 229; R. 419)].

2. 1546. Hr. Bendix (Benedictus) Petri; ~ Ingeborg . . . ; [(J. 229; R. 419); PT 14:6 (1965), s. 135].

3. c. 1560 Jens Lagesen; [# før 1601; † 24/11 13; (J. 229; R. 419 ff.; Hegelunds Kal. 1613 24/11)].

4. (1601). Mag. Jens Iversen Wandal (Aquavallinus), f. Ribe 70; F. Iver Vandel af Haderslev Slotsp., Rdmd. i Ribe; M. Susanne Jensdtr. Grundit; St. i Kbh. 88; Mag. Kbh. 8/5 95; St. i Wittenb. 96-97; ~ Ribe 1/11 01 Marine Pedersdtr., f. 87, † Ribe 16/8 59; F. P. Baggesen, Kbmd. og Rdmd. i Ribe; M. Dorethe Sørensdtr. Stage; see Etm.; (J. C. Wandel i Uldum-L.); [† 1628; (J. 229; R. 421; Witt. Matr.; Hegelunds Kal. 1601 12/2; Zwerg. 304 (Stamt.); J.-S. 1 R. VIII. 66; P.-T. 1 R. III. 128; B.-L. XVIII. 251 L. 9–8 n.); F-P s. 109 (»Janus Aquivallinus Ripensis«); Helk I, s. 417; Hegelund I s. 361, 373, 397, 625, II s. 185; E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 142; PT 1995, s. 41].

5. 1628. [p. Cap. 27] F. S. Peder Jensen Wandel (Aquavallinus), f. her 9/11 02; St. Haderslev t. Leyden 20, Kbh. 23, Wittenberg, Jena, Leipzig og Rostock 26; i Sorø Skole 27; ~ 1/10 30 Sara Christensdtr., † Haderslev 1/9 59, vistnok E. e. Truels Nissen p. Hjerndrupgd.; u. B.; [† Haderslev 9/10 1659; maatte 59 formedelst Krigen flygte til Haderslev; (J. 229; R. 422 ff.; Rost. Matr. (»Ivarus« W.?); Had. Joh. 32; C. lit. I. 711 f.; Worm. II. 546 ff., III. 834; P.-T. 1 R. II. 106 L. 13 n; V. f. K. 2 R. VII. 459 Note 48; B.-L.); Achelis I, nr. 1502; KUM I, s. 63 (»Petrus Iohannis Vandalinus«); Helk I, s. 418; SB s. 149; PT 1995, s. 46-47].

6. 1659. Johannes Hansen Lohmann (Laumann) fmtl. af Uge; St. Rostock 45 og 54; [† 1661; (J. 229; R. 424); Achelis I, nr. 2178 og 2548].

7. 1661. Hans Hansen Brandt, f. Ærø; St. Od. 52; ~ Martha Rehefeld; (Sstr. t. B. Rehefeld, Slotsp. i Haderslev); F. Tobias R., Sp. i Kitscher, Meissen; M. Maria Clotz; [† 1692; (J. 229; R. 424; Bloch: Fyens Gejstl. I,2. 409); Achelis I, nr. 2455; KUM I, s. 237 (»Iohannes Iohannis Brandius Arhøensis«)].

8. 1692 [Cap.** 85 (84?)] Nicolaus Eskelsen Lohmann af Uge; St. Kiel 78; ~ 85 Anna Boye fra Tønder, † 93; [† 1693; (J. 229; R. 424 f.; O. H. Moller. X. Note 8); Achelis I, nr. 3355].

9. 1693. Jacob Jørgensen Boysen af Beftoft-T., f. 18/5 64; St. i Kiel 83, Wittenberg 85, Leipzig og Jena (?); Kbh. 87; C. Kbh. 87; Huslærer p. Brockdorf og i Glückstadt; ~ 6/2 94 Anna Margrethe Christophersdtr. Krahe af Haderslev Slotsp., f. 71, † 68; 5 S., 2 D.; see Etm.; Andreas B. i Arrild; C. Krag i Middelfart-K.; [† 27/5 1746; (J. 229; R. 425 ff.; Had. Joh. 39; Sj. Aarb. 1913 S. 88, 1927 S. 272 f.); Achelis I, nr. 3549; KUM II, s. 155 (»Iacobus Boëthius Haderslebiensis«); PT 1981, s. 69, 74].

10. 1746 [Cap.** 25] F. S. Georg (Jørgen) Boysen, f. her 2/3 1700; St. pr. t. Jena 19, Wittenberg 21; C. Haderslev 25; ~ 32 Anna Christine Petersdtr. Hoyer af Hellevad-E., † 28; [† 21/1 1750; (J. 230; R. 427; Nied. F.-G. XII. 185); Achelis I, nr. 4888; PT 14:6 (1965), s. 130].

11. 1750. Joachim Cretschmer; [1763 Haderslev; see der].

12. 1763 [Fp. 62] Lauge Sørensen Wedel af Døstrup, f. 25/8 36; St. Halle 55; Kbh. 59; ~ 17/5 65 Agathe Cathrine Møller, f. 30/7 46, † 16/9 21; F. Advoc. i Tønder; see Nissenius G. W. i Daler; [† 25/11 1806; (J. 230; R. 427; M. 26; W. I. 261 L. 2–3; Vahl. XIV. 71; Sj. Aarb. 1823 S. 213); Achelis II, nr. 6167].

13. 1807 [Diak. Haderslev 87] Friedrich Schrøder, f. Haderslev 16/5 56; F. Bonaventura S., Retsskrvr.; St. Kiel 74; C. Gottorp 82; ~ 12/12 88 Friederica Gunder Christina Petersen; F. Cclrd. P. i Ravsted; [† 6/6 1818; (J. 151. 230; M. 13. 26; Had. Joh. 48; Wulff. 4; Lautrup. 60; Pr.-Ber. 1818 S. 802, 1821. II. 79; Sl. Kb. Ud. 32. 120); Achelis II, nr. 6837].

14. 29/9 1818 [Ødis 28/2 1810] Hans Eiler Wolf af Tingsted, f. Kbh. 28/6 77; St. Vdbg. 94; C. 22/1 99, l.; Fp. 15/11 05, o. 20/11; ~ Tingsted 14/7 08 Cathrine Elisabeth Groth, f. Svendbg. 21/9 81, † Sneibjerg 12/1 72; F. Simon Peter G., Insp., Toldkass. i Kjøge; M. Dorothea Magdalene Müller; (mindst) 2 S., 3 D.; see Chr. Christiansen i Skarrild-A.; N. P. Jørgensen i Hygum; [† 15/4 1844; (W. III. 706; J. 211. 230; M. 26; Fr. B. I. 168; F. G. II. 168; Lüb. & Schr. 704; Alb. II. 582; Ersl. III. 599, S. III. 663); Nygaards sedler: Børn i Ødis, hustrus forældre, enkens død].

15. 1844 [Hammelev 35] Siwert Andresen, f. N. Risum 6/9 95; F. Andres Siwertsen, Ldmd.; M. Sophia Mangens; St. Kiel 19; C. Gottorp 23; Sp. Risum 27; ~ Hedevig Silia Nissen af Øsby; see Lorenz A. A. i Hellevad-E.; [† 26/12 1879; (J. 233. 517; M. 21. 26. 424; Fr. B. I. 70; Wulff. 39; Volb. 7; K.-K. 1862 S. 14)].; Achelis II, nr. 8469].

19. 1880. Theodor Otto Wilhelm Hieronymus Groth; see Oxenvad-J.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 20 Haderslev amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Magstrup Kirke, s. 581-593, Jegerup Kirke, s. 594-610, Vojens Kirke, s. 611-612.