Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 253. Feldballe og Nødager,

Sønder Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

K.; P. 60; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/298; S. i K.; Kbg. 1694.
Anm. Stabrand var endnu 1586 et Sogn for sig.
———————————

1. 1538 [Kolind-E.-S. . .] Peder Jacobsen; Pr.; [† 1550 el. 59; havde været Canonicus i Aarh.; fik 21/5 48 »Brev at maatte nyde Felleballe Præstegaard samt en Jord og Eng, kaldes Hassel Jord og Ebdrup Kirkeeng, dog at han holder Gaarden ved Hævd og gjør Sognefolket tilbørlig Tjeneste efter Ordinansen«].

DKR s. 384.

2. 1550 el. 59. Morten Madsen; Pr. (84); [† 1586].

KS 3:2 (1877-80), s. 208.

3. 1586. Laurits Sørensen; Pr.; [† 1595].

4. 1595. Knud Espensen; [† 1601].

5. 1601. Gregers Hansen af Kolind-E.-S.; maaskee C. 01; 1 ~ Ane Mortensdtr., levede 21; 2 ~ c. 23 Inger Rasmusdtr. af Fausing-A., f. 02 el. 08; 2 ~ Etm.; [† 1629; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1601; Hustrus Kisteplade i Ribe Cathr. K.].

F-P s. 127 (»Gregorius Johannis Rafnius«); KS 5:2 (1903-05), s. 555; 3:2 (1877-80), s. 756; 3:2 (1877-80), s. 744 (»Gregorius Johannis«); RandAarb 1925 (se nedenfor); DanKir bd. 19, s. 806 (Ribe S. Katrine kirke).

6. 1630 [Crtr. Aarh. og Sp. t. Aaby-H. 29] Mag. Laurits Nielsen Fog af Storring-S.-G.; St. Aarh. 21, i Wittenberg 22; Mag. Kbh. 9/5 25; Pr. 36; ~ c. 30 F. E., boede som Enke i Stabrand, † Ribe 9/10 91; 9 B.; see Jørgen L. F. t. Ribe Cathr. K.; Niels L. F. i Ø. Starup-N.; J. A. Bendstrup i Ø. Nykirke-G.; H. A. Grønbech i Ølsted-T.; S. R. Dolmer i Rye-S.; (Lars G. F. i Jelling-H.); [† 1667; i en Gaard i Stabrand, hvor Enken boede, fandtes Hr. Foghs og Kones Portrætter i Legemsstørrelse; Hustrus Kisteplade i Ribe Cathr. K.].

KUM I, s. 48 (»Laurentius Nicolai Fogius«); KS 6:2 (1936-39), s. 468; RandAarb 1925 (se nedenfor); Helk I, s. 210; RPTS s. 20-21; Nygaards sedler: Enkens død; DanKir bd. 19, s. 806 (Ribe S. Katrine kirke).

7. 14/8 1667, o. 18/10, Søren Jensen Rostock (Rostou, Rostovius); St. Aalbg. 60; ~ Maren Jensdtr., f. c. 43, b. 2/9 12; mindst 2 S.; [† 1682].

KUM I, s. 293 (»Severinus Ioannis Rostovius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Djurs Sønder hrd. nr. 10.

8. 22/4 1682, o. 9/6, Jens Christensen Friis af Aarh. Frue K., f. 28/8 46; St. Aarh. 66; C. 68; Huslærer på Sjæll. 73; ~ 14/5 83 Anna Jespersdtr. Hutfeld; (Sstr. t. Christen J. H. i Tved, t. Ingeborg M. J. H. ~ J. Mundelstrup i Aaby-H., t. Anders J. H. i Braband-K., t. Niels J. H. i Holme-T. og t. Mette M. J. H. ~ C. B. Suhr og P. J. Poulsen i Saxild-N.); F. J. Nielsen H., Ass., Stiftsskrvr., siden Landcommisarius i Aarh.; M. Sidsel Christensdtr. Clementin; 9 B., hvoraf 2 S., 5 D. overlevde faderen; 2 ~ Etm.; [† 27/9 1702; „sincerus verbi divini præco“; W. 1/330; N. 179].

KUM I, s. 336 (»Ioannes Christiani Frisius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Djurs Sønder hrd. nr. 21 og 32; PT 5:6 (1909), s. 163 (biografi), 168-69; FAaW, s. 37.

9. 7/11 1702, o. 19/1 03, Mag. Niels Pedersen Galthen af Galten-V.-H., d. 4/10 74; St. Rand. 90, Bacc. 92; udenlands; Mag. Kbh. 19/5 96; 1 ~ F. E., † 28/10 14; 1 S.; 2 ~ Margrethe Jensdtr. Bering af Hjarup-V. (F. J. P. Welling), † 39, E. e. A. J. Schive i Bjerregrav-Aa.-T.; u. B.; see Etm.; [† 11/6 1729; meget berømt som Taler, hvorfor han kaldtes den guddommelige Mester Niels; gav 400 Rdlr. til fattige Præste-Enker; W. 1/340].

KUM II, s. 177, 186, 217 (»Nicolaus Petri Galthenius«); Helk II, s. 119; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Djurs Sønder hrd. nr. 32 og 44; FAaW, s. 37; EM 3, s. 169; DBL.

10. 8/8 1729, o. 21/9, F. S. Jens Friis Nielsen Galthen, f. 03; St. pr. 21; ~ Margrethe Christine Pedersdtr. Bering af Hjarup-V., † 39; 1 D.; [† 4/2 1740].

KUM II, s. 436 (»Ianus Friis Galthen«, 17 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Djurs Sønder hrd. nr. 55 og 76; Ribe amt, Anst hrd. nr. 18, 25.

11. 1/4 1740 [Kolind-E. 16/2 31, o. 21/3] Andreas Nicolai Behr, f. 98; (Bdr. t. Anne L. B. ~ T. P. Todbjerg i Hjortshøi-E.-E.); F. Andreas Nicolai (Nielsen) B., Kbmd. i Hamburg, siden Eier af Vedø (Bdr. t. Nille Marie N. B. ~ F. T. Lyngbye i Lyngby-A.); M. Anna Thobühren fra Tydskland; St. pr. 18, Bacc. 19; ~ Ebeltoft 19/2 32 Maren Sørensdtr. Buchtrup, f. 05, b. 6/12 47; F. S. Jensen B. i Aarh.; M. Karen Jensdtr.; 3 S., 4 D.; see Etm.; (R. W. Mouritsen i Ferslev-V.); [† 25/4 1758].

KUM II, s. 417, 423 (»Andreas Nicolaus/Nicolai Behr«, 18 år gl.); PT 7:3 (1918) s. 248-49 (Behr), 1983 s. 33-35; Nygaards sedler: Hustrus begr., vielse; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Djurs Sønder hrd. nr. 88, i Frederiksborg amt Horns hrd. nr. 62, 69.

12. 19/11 1756** [r. Cap. Skanderborg-S.-S. 25/7 38, o. 26/9] Peder Christophersen Rützau, d. Kold. 21/2 10; F. C. Pedersen, Skomgr.; M. Karen Jørgensdtr.; St. Kold. 32, Bacc. 34; C. 36; 1 ~ Kold. 11/6 39 Anna Amalie Bertelsdtr., f. c. 97, † 12/2 53, E. e. Thomas Ebbesen, Bkdmr. i Kold. (Forældre til Abel Cathrine Th. E. ~ C. U. Schandorff, r. Cap. i Skanderborg-S.-S.); F. B. Pedersen, Herredsfgd.; 2 ~ F. D. Karen Andreasdtr. Behr, f. Kolind 25/4 34, † 62?; see Anders R. i Refsnæs; [† 7/1 1762].

KUM II, s. 539, 551 (»Petrus Rytzow«, 22 år gl.); KoldStud s. 271-72; PT 7:3 (1918) s. 249 (Behr).

13. 5/3 1762, o. 5/5, Knud Rasmussen Storm af Mørke-H., d. Hornslet 10/6 33; St. Sommersted 50; ~ Veilby 30/5 66 Lisbeth Anne Tvede, d. Gjesing 28/2 48, † Stadil 10/10 31; (Sstr. t. J. H. Tvede i Baarse -B., Moster t. Hans S. i Brorstrup-R.-H., t. Ole S. i Ø. Hornum og t. Lars S. i Sønderholm-F.); F. Hans Jensen T., Forp. p. Løvenholm; M. Marie Christiane Johansdtr. Begtrup af Helgenæs; see Severin S. i Stadil-T.; [† 16/5 1799].

KUM III, s. 104 (»Canutus Storm«, 19 år gl.); Achelis II, nr. 5980; PT 1982, s. 86, 89-90, 93 (Sletting); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Mols hrd. nr. 18.

14. 9/8 1799 [Gjesing-N. 21/6 s. A., o. 25/9] Hans Fønss af Ude- og Oppe-Sundby, f. Esbønderup 10/9 76; St. Fdbg. 93; C. 30/4 98, l.; ~ Kbh. Frelsers K. 28/10 99 Sara Maria Fabricius af Kbh. Frelsers K., f. 5/6 80, † Middelfart 31/5 58; 3 S., 1 D.; see Peter S. F. i Grundfør-S.; Holger L. B. F. i Veilby i F.; [† 2/3 1816].

Kbg. Kbh. Frelsers K. (1793-1813 V) opsl. 9 (vielse); Fabricius, F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, Kbh. 1913, s. 77-78.

15. 12/7 1816 [Chinap. 20/2 95, o. 15/4] Nicolai Heldvad Tegder* af Skjødstrup-E., f. 23/1 64; St. Nybg. 85; C. 8/5 93, h.; ~ Kbh. 14/9 03 Ester Sophie Marie Frost, E. e. Toldfuldmægtig Ole Saxtorph, f. Kbh. 10/6 72, † 26/3 30; F. Jens F., Contr.; M. Frederikke Lund; B.; [† 25/5 1847; drev i nogen Tid, efter at have været Skp., en Detailhandel i Kbh.; jevn og skikkelig, men yderst simpelt begavet; B. D. G. 1/208].

16. 17/8 1847 [Føvling-H. 16/8 36] Christian Carl Ludvig Hansen; [16/6 1860 Skamby; see der].

17. 31/8 1860 [Blære-E. 22/5 53] Rasmus Malling Schmidt, f. Aarh. 23/12 08; F. Christen Larsen S., Kbmd.; M. Maren Wissing; St. Aarh. 31; C. 8/5 38, h.; p. Cap. her 8/6 40, o. 5/8, – 25/5 47; Hjelpep. Nimtofte-T. 48; p. Cap. Harlev-F. 1/3 49; ~ Feldballe 16/10 49 Ida Margrethe Secher, † •/3 73; F. Overkrigscomm. Jørgen Mørch S. til Kvelstrup; M. vist Caroline Wolf; u. B.; [† 9/7 1882].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Pedersen, P. M.: Feldballe Nødager Pastorat. Randers Amts Historiske Aarbog 1925.