Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 459. Hjortshøi, Elev og fra 27/5 1674 Egaa,

Ø. Lisbjerg Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

K.; P. 75; M. S. III. Lkm. 5/787; Kbg. Hjortshøi 1691, Egaa 1693.
Anm. Elev blev 16/6 1874 Annex til Elsted, før Annex til Skjødstrup. Egaa antages, at have hørt under Aarh. Domcapitel og at have været besørget af Capellaner.
———————————

1. (1584). [p. Cap. Aarh. Dk. . .] Rasmus Christensen Gammelmand (Sinding); ~ 75 Johanne Christensdtr.; 10 B.; (see E. Sørensen her); 2 ~ Etm.; [† 19/8 1602; boede i Aarh.; Lgst. i Aarh. Dk.].

Nygaards sedler: Datter; DanKir bd. 16, s. 824, 905 (Århus Domk.).

2. 1602 [Hør. Aarh. 95] Mikkel Pedersen Wivild, maaskee af Vivild-V.; fik sit Testimonium fra Univ. 02; ~ F. E.; [† c. 1626, b. Aarh. Dk.; boede først i Aarh.].

KS 3:1 (1874-77), s. 756 (»Michael Petri Vivild«); 5:2 (1903-05), s. 555; 3:2 (1877-80), s. 755; Nygaards sedler: Hustru; DanKir bd. 16, s. 824, 905 (Århus Domk.).

3. c. 1626. Eske (Eskild) Sørensen Ørum, vist af Ørum-D.; St. Aarh. 20, Bacc. 22; ~ 1 . . . . ; 2 ~ Elsted c. 40 Anne Knudsdtr., f. c. 20; F. Knud Vognsen i Aarhus; M. Anne Rasmusdtr. Sinding (Gammelmand), en Dtr. af Nr. 1; see Etm.; S. P. Asferg i Spentrup-G.; S. E. Hjortshøi i Hasle-S.-L.; Mikkel E. H. t. Aarh. Hosp.; (M. Pedersen i Aarslev-T.); [† c. 1656].

KUM I, s. 41, 56 (»Escherus (Æschilus) Severini Ørum«); Nygaards sedler: 2. vielse, 2. hustrus far; DanKir bd. 16, s. 905 (Århus Domk.).

4. k. 22/2 1657, o. 7/4, F. S. Knud Eskesen (Eskildsen) Hjortshøi, f. c. 32; St. Aarh. 51; ~ Anne Pedersdtr. af Asfærg-F.; 2 ~ Etm.; [† •/5 1674; var Sp. t. Hjortshøi-E. og Cap. t. Egaa; Eptph.].

KUM I, s. 229 (»Canutus Æscheri«); P-Aarh. f. 17a, opsl. 19; RandAarb 1913, s. 8 (se nedenfor).

5. 27/5 1674, o. 12/8 [Aman. i Aarh. 69] Jens Andersen Winding af Veierslev-A.-T., f. 14/10 47; St. Sorø 68; Pr. 02; 1 ~ F. E., † 12/1 12; 2 ~ 12 Anna Pauline Jegind af Lemvig-N., d. 23/10 75; 2 ~ N. H. Sinding i Seiling-S.; [b. 10/5 1718; han og 1. Hustru gav 96 et Døbebækken til K.].

KUM II, s. 5 (»Ianus Andreæ Windingius«); SB s. 197; P-Aarh. f. 52b, opsl. 56; RandAarb 1913, s. 7-8 (se nedenfor).
(31/10 1711*. L. Harlev; see Bjerregrav-Aa.-T.).

6. 5/7 1717*, o. 22/7 18, Thomas Pedersen Todberg, f. c. 86; St. pr. 04; ~ Anna Lucie Behr; (Sstr. t. Andreas N. B. i Feldballe-N.); F. Andreas Nicolai (Nielsen) B., Kbmd. i Hamburg, siden Eier af Vedø (Bdr. t. Nille Marie N. B. ~ F. T. Lyngbye i Lyngby-A.); M. Anna Thobühren fra Tydskland; 3 S., 4 D.; 2 ~ E. A. Müller i Elling-T.; see Thomas B. T. T. i Elling-T.; (F. T. M. N. Mygind i Raabjerg); [† 1736; „En vældig Jæger og ivrig Studehandler. Naar en aller anden Mand i Menigheden havde en feed Stud tilsalgs, havde han ingen Ro paa sig, førend hand fik handlet med denne. Kunde han nu ikke naae sit Ønskes Opfyldelse paa en af de søgne Dage, var det nok ikke saa ganske sjeldent, at han om Søndagen, medens Degnen sang, listede sig ned til Vedkommende, naar han saae, at denne var i Kirke, for, om muligt, at faae Handelen afsluttet; og, for desto snarere at faae Studeeieren til, at give Kjøb, pleiede han, som syvende og sidste Middel, at sige: „Nu skynd Dig dog lidt, Degnen synger paa det sidste Vers, og saa veed Du nok, at jeg maa afsted og op paa Prædikestolen“.
      Hans Avlskarl, Frants, som han holdt meget af, blev gift ind i Annexgaarden Egaa, og han var naturligviis med til Brylluppet. Efter Datidens Skik bleve Gjæsterne bevertede med „Aarhuus Øl“; men flere af dem bleve syge efter Nydelsen af samme, og en Deel af dem døde. Præsten var iblandt de Angrebne, og skal paa sit Sygeleie have yttret, at, naar han blot kunde komme sig, skulde han nok lave det saaledes for Kjøbmanden, som havde solgt Øllet, at han ikke oftere skulde komme til, at sælge Varer af nogetsomhelst Slags. Men han fik ikke Tid, til at udføre sin Hævn, thi Sygdommen blev til Døden, og Hr. Thomas maatte vandre heden.
      Man kan ikke undre sig over, at han efter et sligt, kuns lidet præsteligt, Levnet ikke kunde finde Ro i Graven, men spøgede ganske forskrækkeligt. Tilsidst blev han dog nedmanet; men en af hans gamle Jagtvenner trak Pælen op, og hvad han ikke havde været slem før, saa blev han det nu for Alvor. Hans Eftermand i Embedet kunde ikke selv magte ham, men maatte have Bud efter Hr. Laur. Worsøe, dengang Capellan i Trige, som ogsaa tilsidst lod sig overtale, til at komme, og efter megen Anstrengelse fik Bugt med ham, saa han nu for anden Gang blev nedmanet, og det i en Skov, kaldet Blaakiær.“].

KUM II, s. 298 (»Thom. Petri Todberg«, 18 år gl.); PT 1:3 (1882) s. 394-95, 7:3 (1918) s. 248-49 (Behr), 1983 s. 33-35; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Ø. Lisbjerg hrd. nr. 22.

7. 23/4 1736, o. 11/5, Jens Harlev, vist af Todbjerg-M., f. c. 10; St. Aarh. 30, Bacc. 31; C. 31/3 35, n.; ~ Aarh. Frue K. 19/11 37 Thomine Hansdtr. Hørning; [† 1751].

KUM II, s. 520, 542 (»Ianus Harlevius«, 20 år gl.).

8. 10/9 el. 14/9 1751 [Hirtsholmene 24/7 44, o. 16/12] Erling Halvorsen Ramstad, f. Trondhj. 16/9 16; F. H. R., Bgr.; M. Gunild Olsdtr. Sognedahl; St. Trondhj. 39, Bacc. 43; C. 18/6 43, n.; ~ Anna Magdalene Davidsdtr. Fog af Alslev-H.; 6 B.; [† 1765].

KUM II, s. 607 (»Erlingius Ramstad«, 25 år gl.), II s. 46.

9. 28/7 1765 [Askø 11/5 61, o. 27/11] Jens Sørensen Krag, f. Holbæk 09; F. S. Knudsen Møller, i Møllen ved Nestved; M. Else Jensdtr. Skibsted af Hvidbjerg-Ø.-L.; St. Holbæk 27; Hør. Faabg. 35; Chordegn og Skllrr. i Faaborg 40; Degn i Horne 46; ~ Horne 14/11 41 Helvig Sophie Tamdrup, d. Horne 28/9 04, b. Nestved St. Pet. 30/6 91; F. Jens Groth, Degn i Horne; M. Susanne Michelsdtr.; 3 S., 2 D.; see Jens G. K. i Junget-T.; J. Møldrup i Braband-K.; [b. 18/8 1779; Blev af Bønderne kaldet „Kragen“. Skjænkede flere Bibler til fattige Confirmanter og gjorde flittigt Huusbesøg, kjørende i en „Gumpekærre“].

KUM II, s. 489 (»Ianus Severini Kragius«, 18 år gl.); Kbg. Horne (1684-1814), opsl. 258 (vielse), opsl. 52 (hustrus dåb), opsl. 49 (hustrus forældre); PT 2013, s. 192 og 197, samt tillæg til samme artikel: "Jyske skiftereferater på nettet"; E. Brejls skifteuddr.: Nykøbing p. M. byfoged nr. 388.

10. 22/9 1779, o. 6/10, Hans Christopher Vogelius af Vorgod-V., f. 9/6 46; St. Aarh. 64; C. 15/10 69, n.; [# 19/4 1815; † 22/11 23; „En lille Mand, der messede fortræffeligt og aldrig, selv i den strengeste Vinter, forsømte sine Annexkirker, men havde to Huusmænd med, til at kaste sig igjennem Sneen“.].

11. 5/7 1815 [p. Cap.* 30/4 06, o. 23/5] Jens Dons Kaarsberg, f. Aarh. 27/12 78; F. Andreas K., Viinhandler; M. Kirstine Dons af Braband-K.; St. Aarh. 97; C. 23/7 01, n.; ~ Abelone Marie Sand, s. 83; F. Eier af Hvidstedgd.; see N. Secher i Ølsted; [† 6/4 1849; „Høi og smuk; vel ikke meget lærd, men en dygtig og nidkjær Præst, retsindig i al sin Færd. Han og hans Hustru vare bekjendte for deres store Gjæstfrihed og meget afholdte“.].

12. 22/7 1849 [Knebel-R. 22/7 35] Carl Ulrik Boesen; [18/9 1861 Høie-Taastrup; see der].

13. 26/11 1861 [Hobro-S. 5/3 48, o. 10/5] Ludvig Peter Christian Christensen, f. Ørholm, Lyngby S., 20/10 09; F. Christian C., Fuldm. ved Papirsfabrikken, senere Brbr. p. Chrhvn.; M. Dorth. Lind; St. Kbh. 26; C. 30/4 33, l.; Lærer v. Frelsers Sogns Fattigsk. 22/2 34; Præd. v. Frelsers Arbeidshuus 40; ~ 4/11 448 Cecilie Severine Conradsen, f. Kbh. 28/12 14; F. Johannes C., Hofmedailleur; M. Dorthea Laurine Møller; 2 S., 3 D.; [† 9/1 1872].

14. 12/4 1872. Frants Adam Hans Bülow; see Skjødstrup-E.

Anm. Efterretningerne om Præsterne (Nr. 6, 9, 10 og 11) skyldes Hr. Skolelærer Petersen i True ved Aarh., og hidrøre fra hans Fader, en endnu levende 86-aarig Olding, som tidligere var Degn i Egaa.
———————————

 

 

No 459b. Capellaner pro loco i Hjortshøi, Egaa og Elev.

[Ø. Lisbjerg Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift]

———————————

1. 18/3 1873 [Cap. p. p. her 10/9 69, o. 15/12] Christian Theodor Christensen; [11/8 1874 Elsted-E.; see Aaker].

Nedlagt.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1980. Elev Kirke, s. 1751-1765. (Randers amt er endnu ikke udgivet).
Heilskov, Chr.: Gamle Indskrifter i Øster-Lisbjerg Herred. Randers Amts Historiske Aarbog 1913, årg. 7. Egaa Sogn s. 5-7, Hjortshøj Sogn s. 7-10.