Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 138. Braband og Kasted,

Hasle Herred, Aarhuus Amt og Stift.

K. 15; P. 22; L. P. B. 244; Lkm. 5/88; Kbg. 1722.
———————————

1. (1584). Mogens Jensen.

2. 15 . . 16 . . Jens . . .

3. (1608. 20). Niels Christensen Morsing af Sydstrømø, Fær.; (Bdr. t. J. Chr. M. i Karrebæk); ~ . . . . Christensdtr. Blichfeld af Aarh. Frue K.; [† 1642].

PT 2006, s. 189; KS 5:2 (1903-05), s. 552, og 3:2 (1877-80), s. 758.

4. c. 1642. Niels Nielsen Lyngbye* af Lyngby-A., f. c. 13; St. Aarh. 33; ~ Ellen Sørensdtr. af Aalsø-H.; 3 S.; see Etm.; [† 1694].

KUM I, s. 119 (»Severinus Nicolai Liungby«); E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 535; Gejstl. sk. i Randers amt, Djurs Sønder hrd. nr. 2; FAaW s. 41.

5. 3/7 1672**, o. 6/12, F. S. (ikke Broder, som Giessing siger 3/177, Tab. I.) Søren Nielsen Braband (Lyngbye); St. Aarh. 66; ~ Birgitte Pedersdtr. Bredal af Dover-V.; 3 D.; see J. M. Hyphoff i Balling-V.; Etm.; [† 1685-86; lod 79, med sin Hustru, Prædikstolen staffere paa egen bekostning].

KUM I, s. 336 (»Severinus Nicolai Brabant«); P-Aarh. f. 51b, opsl. 55; E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 535; Gejstl. sk. i Randers amt, Djurs Sønder hrd. nr. 2; FAaW s. 41; DanKir bd. 16, s. 1535 (se nedenfor).
(20/4 1689*. C. N. Bøgh; see Trige-Ø.)

6. 8/10 1692**, o. 7/12, Anders Jespersen Hutfeld, f. Aarh. 20/7 67; (Bdr. t. Christen J. H. i Tved, t. Anne J. H. ~ J. C. Friis og N. P. Galthen i Feldballe-N., t. Ingeborg M. J. H. ~ J. Mundelstrup i Aaby-H., t. Niels J. H. i Holme-T. og t. Mette M. J. H. ~ C. B. Suhr og P. J. Poulsen i Saxild-N.); F. J. Nielsen H., Bgmstr. og Ass.; M. Sidsel Christensdtr. Clementin; St. Aarh. 86; 1 ~ F. D. Ellen Sørensdtr.; 2 ~ 21/7 97 Karen Arrildsdtr. Bentzen af Tyrsted-U., † Aarh. 30/10 41; 2 S., 2 D.; [b. 19/10 1730].

KUM II, s. 146 (»Andreas Caspari Hutfeldt«); E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 399, 535; Gejstl. sk. i Århus amt, Ning hrd. nr. 51; PT 5:6 (1909), s. 168-69.

7. 1/3 1728*, o. 22/12 30, Jes Jessen Fæster, f. •/12 98; St. Aarh. 18, Bacc. 19; C. 8/12 21, h.; ~ Johanne Barbara Nielsdtr. Hutfeld af Holme-T., f. c. 04, b. her 22/9 41; 2 S., 2 D.; see C. F. Brandt i Maarslet; [b. 1/5 1739].

KUM II, s. 417, 423 (»Iessæus Iessæi Festers«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Århus amt, Ning hrd. nr. 45, 72; Nygaards sedler: enkens begr..

8. 17/7 1739, o. 25/9 [Hør. Fdbg. 35] Mag. Jens Hansen Dons, f. Kold. 08; (Bdr. t. Hans H. D.i Vitten-H.-H.); F. Hans Simonsen i Lilballe; St. Fdbg. 28, Bacc. 29; C. 1/4 32, l.; ~ Aarh. Frue K. 9/7 43 Cecilie (Sidsel) Jørgensdtr. Westergaard, f. c. 23, † her 25/2 08; (Sstr. t. Ole W. i Selde-Aa. og t. Christen S. J. W. Vigerslev-V.); F. Kmrass. Jørgen Pedersen W., Kbmd. i Aarh.; M. Maren Olufsdtr.; 6 S., 5 D.; (see J. D. Kaarsberg i Hjortshøi-E.-E.); [b. 15/2 1779].

KUM II, s. 497, 512 (»Ianus Dons«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Koldinghus amt nr. 383; Århus byfoged nr. 1875; Gejstl. sk. i Århus amt, Hasle hrd. nr. 34, 40; Nygaards sedler: Børn, enkens død.

9. 2/12 1768**. F. S. Hans Jensen Dons, f. 27/2 47; St. Aarh. 65; C. 13/7 68, l.; O.; [b. 10/12 1784].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Århus amt, Hasle hrd. nr. 34, 40.

10. 17/3 1784 [p. Cap. Hjortshøi-E.-E. 5/2 77, o. 4/4; Gjern-S. 10/11 79] Jens Møldrup, d. Aarh. 13/12 47; F. Henrik M., Underofficeer; St. Aarh. 65; C. 5/8 72, n.; 1 ~ 21/10 77 Else Susanne Krag af Hjortshøj-E.-E., f. Faabg. 11/10 43, † 14/8 1779; 1 S.; 2 ~ 16/8 93 Mette Marie Riber, f. c. 68, † Braband 11/12 84; 4 S., 4 D.; see O. F. Winding i Tvede-L.; [† 7/11 1810].

Kbg. Fåbg. (1727-55), opsl. 85-86.

11. 1/12 1811 [Nimtofte-T. 7/8 07, o. 28/10] Johan Christian Hahn*, f. Aarh. 26/10 78; F. Dr. med. Christoph. Ditlev H., Stiftsphysicus; M. Mette Sophie Bering; St. Aarh. 95; C. 24/4 04, l.; Cons.-Rd. 7/8 57; 1 ~ Aarh. 12/2 08 Margrethe Grotum Behr, f. c. 86, † 13/12 08; u. B.; 2 ~ Aarh. 27/5 09 Elisabeth Cathrine Behr, f. 82, E. e. Peder Jespersen Borum, Literatus, og † 29/4 33; 2 S., 1 D.; 3 ~ Christiane Sofie Müller, † 4/2 35; 2 ~ Lic. med. Franche; see P. J. Stougaard i Daugbjerg-M.-S.; [# 18/1 1863; † Aarh. 13/11 66; skænkede Altertavle-Maleri 42].

DanKir bd. 16, s. 1528-29 (se nedenfor).

Kaldet, som skal omannecteres, bestyres p. t. af P. Thomsen,
tidligere p. Cap. i Ormslev-K.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1976. Brabrand Kirke, s. 1519-1547, Kasted Kirke, s. 1592-1612.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 138b. Braband og Aarslev,

Hasle Herred, Aarhuus Amt og Stift.

 

Anm. Kasted blev Annex til Tilst, som forhen var Annex til Aarslev.
———————————

1. 12/5 1873 [Cap. p. p. Ormslev-K. 28/4 59, o. Vibg. 15/5 – 8/12 60; Hjelpep. Aarslev-T. •/5 61; past. vic. her •/11 63] Peder Thomsen, f. Skaarupgd. 21/3 33; F. Th. Jespersen, Gdeier.; M. Inger Christensdtr. Nordentoft; St. Aalbg. 52; C. 20/1 59, l.; ~ 26/4 64 Vincenzia Christiane Michelsen af Dover-V., f. Faabg. 19/1 39; (78) 6 S., 4 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1976. Brabrand Kirke, s. 1519-1547, Sønder Årslev Kirke, s. 1549-1564.