Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 249. Fausing og Auning,

Sønderhald Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

K.; P. 63; L. P. B. 333; M. S.; Aarh. M.; Lkm. 5/337; Kbg. 1631.
———————————

1. 15 . . Mikkel Nielsen.

2. 15 . . Peder Madsen; see A. Pedersen i Gimming-L.

2b. (1584). Peder Nielsen.

KS 3:2 (1877-80), s. 209.

3. c. 1595. Rasmus Madsen* i 50 Aar; Pr. c. 04; 1 ~ c. 97 Dorte Pedersdtr. af Bjerregrav-Aa.-T., † 02; 2 ~ Maren Seiersdtr., levede 54; see J. Hansen og L. N. Fog i Feldballe-N.; S. Rasmussen i Grenaa; [† c. 1645].

Nygaards sedler: Bevilling 1700 (hans datter Ingers sønnesønn, David Fog i Alslev-H., ble gift med sit næstsøskendebarn Gjertrud, sønnedatter til Sejer Rasmussen i Grenå, som derfor må være Rasmus Madsens og Maren Sejersdatters søn); DanKir bd. 19, s. 806 (Ribe S. Katrine kirke, datters kisteplade).

4. 1640**, o. 8/9 45, Peder Jacobsen Kane; vist St. Aarh. 36; 1 ~ . . . ; 2 ~ 52 Mette Fochsdtr. (With); (Sstr. t. Kirstine F. W. ~ J. S. Ørsted i Hornslet og t. Albert F. W. t. Kbh. Trin. K.); F. F. Albertsen W., Rdmd. og Kbmd. i Horsens; M. Lene Clemensdtr.; 2 ~ Etm.; [† 15/4 1669].

KUM I, s. 133 (»Petrus Iacobæus«); P-Aarh. f. 12a, opsl. 14 (»Petrus Jacobi Canæus«); E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 956, 637; Nygaards sedler: Død.
(10/10 1669. Reinholt Rohde).

5. k. 26/4 1669, o. 21/5, Niels Nielsen Aarøe (Aarup), f. Slag.; vist St. Slag. 57; Pr. 96; 1 ~ 24/4 72 F. E., b. 8/7 97; 1 D.; 2 ~ 19/5 99 Augusta Dorthea Petersdtr., f. Holsteen (Slesvig?), Pige p. Estrup; M. Heilvig Kruse; 2 ~ Etm.; [b. 26/4 1700].

KUM I, s. 266 (»Nicolaus Nicolai Slaglosianus«); P-Aarh. f. 49b, opsl. 53; E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 956; Nygaards sedler: Kaldsbrev, datter, testamente, død, svigermoder.

6. 4/9 1700, o. 29/10, Rasmus Jacobsen Schow, f. Kbh. c. 72; F. J. S., M. Inger . . . ; St. Kbh. 91; ~ F. E., b. 28/5 23; 3 S., vist 1 D.; see Etm.; Jacob R. S. i Ulvborg-R.; J. S. Boge i Rimsø-K.; [b. 6/2 1720].

KUM I, s. 185 (»Erasmus Schovius«); Nygaards sedler: Forældre, børn, hans moder, enkens død.

7. 8/3 1720, o. 10/5, Johan Olufsen* (Tegder?), f. Aarh. 7/2 92; (Bdr. t. Peder O. i Ørum-V.-V. og t. P. O Kryssing t. Od. Frue K.); F. O. Sørensen, Kbmd. og Rdmd.; M. Dorothea Johansdtr. Althalt; St. Aarh. 12; C. 15/7 15, n.; ~ 19/11 20 F. D.? Nille Dorothea Schow; 1 S., 6 D.; see Christen J. O. i Ø. og V. Alling; C. C. Stolpenberg i Hvorslev-G.; T. N. F. Müller i Ormslev-K.; B. H. Haasum i Ullits-F.; H. Dons i Vitten-H.-H.; [† 28/1 1774. „Prædikede meget ret og smukt, saa at Intet var derpaa at udsætte, ligesom han og af det høigrevelige Herskab Scheel paa Estrup, hvortil han og er Præst, er deels for sin grundige Prædiken deels for sit stille og sagtmodige Væsens Skyld meget yndet og afholdt“. see J. H. 3/383].

KUM II, s. 366 (»Iohannes Olai«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg Amt, Houlbjerg hrd. nr. 65, Odense amt, Odense hrd. nr. 71; Nygaards sedler: Børn.

8. 17/3 1774 [Ø. og V. Alling 20/2 72, o. 15/4] Niels Rygaard, f. 35; St. Aarh. 57; 1 ~ Marie Cathrine Schow, f. 45, b. 12/12 74; 2 ~ Grenaa 20/8 77 Anna Sophie Jensdtr. Olrog af Kbh. Trin. K. 1 r. Cap., f. 44, b. 21/12 81; u. B.; [b. 21/12 1781].

9. 6/2 1782 [Ø. og V. Alling 18/9 76] Terkil Nicolai Brandt, d. Lyngby, Aarh. St., 19/2 43; F. Christ. B., Degn; M. Mette Marie Solrød; St. Aarh. 66; C. 20/9 68, n.; p. Cap. Karlby-V. 9/6 76, o. 17/7; 1 ~ 6/10 78 Gjertrud Cathrine Hartvig, f. c. 43, b. Fausing 19/6 86; 1 S., 2 D.; 2 ~ Fausing 3/8 87 Bolette Møller, f. 53, † 22/5 97; 1 S.; see Etm.; Jørgen L. B. i Asperup-R.; [† 12/11 1809].

10. 23/2 1810 [p. Cap.* 14/7 09, o. 6/9] F. S. Christen Brandt, f. Ø. Alling 6/12 79; St. Rand. 97; C. 28/1 01, h.; ~ 10 Mette Pind, f. 18/1 91, † 24/11 49; F. Jens P., Forp. p. Gammel-Estrup; M. Ane . . . ; 3 S., 5 D.; [† 15/5 1829].

11. 21/7 1829 [Vindum 16/12 18] F. Bdr. Jørgen Ludvig Brandt; [15/4 1837 Asperup-R.; see der].

12. 13/6 1837 [Ø. og V. Alling 12/9 32] Christian Dinesen; [16/3 1839 Virring-E.; see der].

13. 27/4 1839, o. 28/6, Ove Christian Jensen; [31/12 1863 Herslev; see der].

14. 21/3 1864 [Archidiaconus el. Compastor i Husum 23/12 51, o. Flensbg. 7/1 52] Gustav Albert Vilhelm Hasselriis, f. Hasle, Bornholm, 28/11 21; F. Christian H., Byskriver i Hasle samt Herredsskriver i Nørre Herred og Birkeskriver v. Hammershuus; M. Cathrine Richter; St. Rønne 39; C. 7/7 46, *l.; Lærer ved Friis’s Realskole 46–47; Huuslærer i Riga; ~ Løit 22/7 56 Kunstnerinden Amalie Hansen, f. Kbh. 14/4 28; F. Claus H., Amtschir.; M. Sophie Fred. Schillinger; (68) 2 S., 3 D.; [4/8 1877 Mern].

15. 5/10 1877 [Lem-V. 14/8 70] Anton Andreas Sophus Kirkebye af Gangsted-S., f. Rubjerg 2/5 34; St. Hors. 52; C. 22/5 58, l.; Cap. p. p. Bjørnsholm-M. 8/6 59, o. 29/6; Odder 10/5 62; Gangsted-S. 9/3 66; ~ Odder 4/11 71 Rachel Helga Birte Kirstine Schäffer, f. p. Rathlousdal 21/5 47; F. Marcus Andr. S., Distrlæg.; M. Mette Henrikke Møller; (73) 1 S.; [† 26/11 1883].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.