Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1403. Ørum, Viskum og Veirum,

Sønderlyng Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; L. S.; M. S. III.; L. P. B. 189; Lkm. 3/2; L. S. v. W.; Kbg. 1686.
———————————

1. 15 . . Niels Pors; ~ Dorothea Jensdtr.; B.; [† c. 1534].

DKR s. 1 (27. febr. 1535).

2. 1534 el. 35. Jens Henrik Rafn; anklaget af Christiern Hvid for, at have holdt med Skipper Clemens; [var her endnu 1545; † 1584–85].

KS 7:3 (1957-59), s. 17; 2:6 (1872-73), s. 620.

3. 1563. Lars Pedersen; Pr. (84); [† c. 1592].

4. 1592 [Hør. Vibg. 92] Christen Jensen Schive ell. Bruun; Pr.; see J. C. Ørum p. Fuur; [† 1632].

5. 1632. Anders Lauritsen Aagard af Vibg. Graabr. K.-A.-T., f. 24/3 09; St. Vibg. 29; 1 ~ . . . . ; u. B.; 2 ~ Mette Pedersdtr. Ostenfeld, f. Vibg.; F. P. O. Bgmstr.; M. Ane Christine . . . ; 5 D.; 2 ~ Etm.; see H. H. Buch i Værslev-J.; J. B. Juel og C. H. Blichfeldt i Kjøge-Ø.-L.; S. P. Saxe i Gjerslev; I. L. Grøngaard til Helsingør St. Olai K.; L. J. Bagge og G. J. Bonsach i Karlslunde-K.; H. N. Munch i Kallundborg; [† 8/6 1661; viste en sjelden Kjærlighed til sin Moder, hvem han gav 1/3 af sin Indtægt; satte Steengjærde om Pgdens. Mark].

KUM I, s. 98 (»Andræas Lavrentius Aagard«).

6. 1661. Niels Olufsen Mariager; vist St. Vibg. 57; ~ F. E., † 89; 1 S.; [† 28/6 1679].

KUM I, s. 269 (»Nicolaus Iohannis Mariagrius«); Sixhøj nr. 341.

7. 29/1 1678**, o. 30/5 79, Lars Jørgensen Bagge; [6/6 1685 Karlslunde-K.; see der].

8. 4/7 1685, o. 2/10 [Hør. og Cant. Slag. . .] Simon Lauritsen Nyborg, f. Nybg. 56; (Bdr. t. Christen L. N. i Hassing-V.); F. L. Simonsen Faaborg, Skomgr. i Nybg.; M. Karen Clemensdtr.; St. Slag. 78; C. 23/5 82, illum.; ~ 1/8 85 (Bev.) Magdalene Martha Petersdtr.; 1 S.; [† 29/11 1694].

KUM II, s. 84 (»Simon Laurentii Nyborg); E. Brejls skifteuddr.: Nyborg byfoged nr. 240, 349; Nygaards sedler: Søn; PT 7:2 (1917) s. 139 (ægtesk.bev.).

9. 5/1 1695, o. 13/3, Hans Jacobsen, f. Rudkjøb. 1/7 58; F. J. Hansen, Rtr.; St. Od. 79; C. 30/7 89; Pr. 09; ~ Kbh. 12/7 95 Augusta Magdalene Frantsdtr. Fundt, f. c. •/8 76; 2 ~ Etm.; [† 8/4 1712].

KUM II, s. 92 (»Iohannes Iacobi Rudkopius«).

10. 11/4 1712, o. 13/5, Nicolai Arpsen Lütken, f. p. Demstrup v. Aarh. 16/2 83; F. A. L.; M. Anna Kolp; St. Aalbg. 05, Bacc. 06; C. 14/2 07, h.; Pr. c. 17; ~ 23/11 12 F. E.; 3 ~ S. H. Hjorteberg i V. og Ø. Vandet; [† 28/3 1725].

KUM II, s. 305, 309 (»Nicolaus Lytchen/Nicolaus Arpii Lytken«, 21 år gl.).

11. 23/4 1725, o. 1/8, Peder Olufsen, f. Aarh. 17/12 96; (Bdr. t. Johan O. (Tegder?) i Fausing-A. og t. P. O Kryssing t. Od. Frue K.); F. O. Sørensen, Kbmd. og Rdmd.; M. Dorthea Johansdtr. Althalt; St. Aarh. 12; C. 15/7 15, h.; Pr. 40; ~ Besser 16/10 25 Sophie Amalie Eriksdtr. Sletting af Besser-O.; f. c. 91, b. 16/10 54; 3 S., 2 D.; see O. Pedersen i Gjellerup-S.; H. Dons i Vitten-H.-H.; Etm.; [b. 31/3 1769, døde paa sin Vogn, ved at reise hjem fra Tjele].

KUM II, s. 366 (»Petrus Olai«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 71; PT 1982, s. 84 (Sletting).

12. 23/9 1768*, o. 31/5 69, Jens Halse Andersen Listo, f. Skjærvad 8/11 41; (Bdr. t. Richard A. L. i Døllefjelde-M. og t. Else K. L. ~ M. P. Høeg i Hjermind-L.-H.); F. A. Madsen L., Forp. p. Himmestrup; M. Gidsel Marie Halse; St. Aarh. 61; C. 15/3 63, h.; ~ her 13/10 69 F. D. Dorthea Pedersdtr., f. c. 33, † 26/10 77; u. B.; [† 9/12 1779].

PT 5:4 (1907), s. 175-176 (Lønborg-Listov-Slægten ); Nygaards sedler: Dåb.

13. 26/1 1780, o. 18/2, Jacob Ørum, f. Heilskov, d. 12/10 49; (Bdr. t. Seier J. Ø. i Rørbæk-G. og t. Dorthea Ø. ~ F. G. Stampe i Aars-H.); F. Jens Jacobsen Ø., Degn i Ørslevkloster; M. Ane Marie Seiersdtr. Sander; St. Vibg. 73; C. 13/6 78, n.; Pr., i. 1/7 89, – 12; R. m. Apr. 30/12 12; ~ 5/5 80 Anna Cathrine Høeg af Hjermind-L.-H., f. 10/7 52, † Vibg. 22/6 29; 6 S., 2 D.; [# 12/7 1816; † Vibg. 30/9 17].

KUM III, s. 321 (»Iacobus Ørum«, 23 år gl.); Sixhøj nr. 1352, 1333.

14. 22/11 1816 [Christiansø 21/12 08, o. 1/3 09] Jens Anton Hjorth af Svaneke-I., f. Rø 4/11 78; St. Rønne 95; C. 19/1 01, h.; ~ Kbh. Frue K. 10/3 09 Frederikke Christiane Beck, f. c. 75, † her 22/3 47; 1 S., 1 D.; see L. F. Find i Hjarup; [† 18/2 1853; E. 1/665 og S. 1/809].

AaDB, s. 115.

15. 2/6 1853 [Vinding-V. 6/6 44, o. 2/7] Niels Schnegelsberg, f. Nykjøb. p. F. 25/8 10; F. Johan Philip S., Gjæstgvr., siden i Slag.; M. Bartoline Christiane Taastrup; St. Slag. 28; C. 13/1 34, h.; ~ 24/10 44 Elisabeth Petræa Christiane Neergaard, f. Kbh. 16/3 12; F. Commerce-Assr. Peter Sigvard N. til Vedbygd.; M. Lovise Maria Busky; u. B.; [# 18/2 1876, † Fred. Hosp. i Kbh. 5/9 76].

16. 30/4 1876 [Cap. p. p. Bødstrup 20/7 69, o. 3/9; Tranekjær-T. 22/10 70] Hans Anton Hansen, f. Hatting 28/3 40; F. Rasm. H., Skllrr.; M. Ane Pedersen; St. Hors. 61; C. 24/6 68, h1.; ~ 27/9 70 Margrethe Jensine Mathiassen, f. Hors. 27/4 46; F. Jens M., Kbmd.; M. Ane Mar. Secher; (78) 1 S., 3 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.