Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1376. Værslev og Jordløse (St. Jørgens K.),

Skippinge Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/162; L. P. B. 479; K. M. 127; Lkm. 1/955; M. 142; L. S. v. W.; Kbg. 1682.
———————————

1. (1531). Jørgen Lassen; [† 1542].

2. 1542. Peder Larsen; [† 1552].

3. 1552. Peder Jensen; [† 1566].

4. 1565. Christen Christensen, i 45 Aar, f. 29; 1 ~ Bodil . . . , b. 8/2 77; 2 ~ Maren . . . , f. c. 46, † 23/6 30; [† 10/8 1610; havde 1588 Strid med en Borger i Kallundbg. om Kongetienden af Jordløse, som Hr. Christen da havde fulgt i 24 Aar, lige som hans Formænd, en Sag han vandt].

KS 2:4 (1867-68), s. 403 (Ars hrd.); 2:5 (1869-71), s. 146; s. 155, 156, 157, 159-60 (Arsherreds Provstebog).

5. k. 1610 [p. Cap.*, o. 9/3 08] Anders Jensen Callundborg; St. i Kbh. (02); Pr. (26. 41. 56); ~ c. 10 Karen Olufsdtr. af Helsinge-D., f. c. 90, † 6/12 19; (mindst) 2 S.; 2 ~ (45) Karen Jacobsdtr.; (mindst) 1 S.; [† 14/11 1656; „vir de ecclesia Christi præclare meritus“; hans Initialer paa Altertavlen 1620; hans Navn paa Alterkalken 1653; Gravtræ for hans første Hustru].

F-P s. 183 (»Andreas Joannis Calundanus«); KS 2:5 (1869-71), s. 146; s. 158, 159 (Arsherreds Provstebog); 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1641); Kopskatten 1645, opsl. 24; DanKir bd. 4, s. 1939-40, 1942-43, 1956 (se nedenfor); Provst: s. 1700 (Særslev kirke), 2539 (Hørve kirke), s. 2024 (Sejerø kirke).

6. k. 15/12 1656 [p. Cap.*, o. 28/9 55] Christen Svendsen; St. Aalbg. 36; [† 16 . .].

KUM I, s. 133 (»Christiernus Svenonius«).

7. o. 7/1 1663**. Anders Jacobsen Herlufmagle, vistnok af Herlufmagle; St. Roesk. 51; ~ Anna . . . ; [† c. 1676].

KUM I, s. 233 (»Andreas Iacobj«).

8. 23/6 1676. Hans Hansen Buch; St. Roesk. 66; ~ Vibg. Sortebr. K. 16/9 77 Maren Andersdtr. Aagaard af Ørum-V.-V.; 2 ~ Etm.; [† 1685].

KUM I, s. 334 (»Iohannes Bucchius«).

9. 22/12 1685. Jørgen Rasmussen Juel; [1692 Kjøge-Ø.-L.; see der].

10. 6/2 1692. Mag. Niels Mathiesen Foss; [2/3 1695 Strøby-V.; see Sorø].

11. 2/3 1695 [Strøby-V. 2/3 89, o. 1/5] Hans Hansen Hvalsøe af K. Hvalsøe-S., f. 57; St. Roesk. 78; ~ Sophie Amalie Bjelke fra Birkendegd.; [† 9/3 1711].

KUM II, s. 83 (»Iohannes Ioh. Valsovius«); PT 1:4 (1883), s. 293 (Bircherods Dagbøger); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 193.

12. 20/3 1711. Jens Torbensen Lidøe; [22/1 1723 Ondløse-S.; see der].

13. 22/5 1723. Lorents Jensen Wissing, f. Aarh. Mølle •/12 88; F. J. Jensen Vissing i Aarh. Mølle; M. Martha Elisabeth Meulengracht; St. pr. 07; C. 9/6 21, n.; 1 ~ Johanne Marie Anhalt; 1 S., 4 D.; 2 ~ Birgitte Møller; 1 D.; 2 ~ D. H. Plesner i Jyderup-H., og † 9/8 68; see C. F. C. Treu i Jyllinge-G.; F. H. Christensen i Landet-Aa.-R.; G. H. Heerfordt i Sengeløse; J. J. Bech og C. B. Nissen i Hjembæk-S.; C. J. Heerfordt i Høie-Taastrup; [† 17/12 1728].

KUM II, s. 320 (»Laurentius Wissing«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 336; Vejle byfoged nr. 206; Ribe byfoged nr. 954; Gejstl. sk. i Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 24, 68.

14. 31/12 1728, o. 23/2 29, Peder Hansen Fuglede, f. Ubberup, 31/12 00; (Bdr. t. Agnete H. F. F., Svigermdr. t. J. J. Bech i Hjembæk-S.); F. H. Nielsen F. af St. og L. Fuglede, Landadvocat og Eier af Aggersvold; M. Maren (Maria) Pedersdtr. Trellund; St. Kallundbg. 21, Bacc. 22; C. 21/2 24, h.; ~ Kallundbg. 4/7 30 Karen Vorndran, f. 4/8 11, † 30/12 45; F. Christian V., Kbmd. og Rdmd. i Kallundbg.; M. Karen Jensdtr. Woller; 9 B., hvoraf 3 S., 2 D. overlevede Faderen; [† 29/1 1760; blev kaldet af sin Broder Niels F., der den tid var Herre til Vesterby Gd. og Patron til Jordløse K.].

KUM II, s. 439, 443 (»Petrus Fuglede Ioh. fil.«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 2, Kalundborg byfoged nr. 478, 744; PT 2004, s. 73-74; KS 4:1 (1889-91), s. 111-117 (se nedenfor); DanKir bd. 4, s. 3234 (Kalundbg. Frue K.).

15. 7/3 1760 [Svallerup 2/6 58**] John Rørbye; [19/4 1765 Uby; see der].

16. 19/4 1765 [p. Cap. Hjortshøi-E.-E. 28/10 57] Daniel Nicolai Henriksen Riemann, f. Skive 24/6 31; F. Nicolai Henrik R., Murer i Skive; M. Anna Elisabeth Winther; St. Vibg. 47; C. 21/11 50, n.; ~ 14/6 65 Marie Bornich Hansdtr. af Borup-H., f. 24/7 28, † Helgenæs Prgd. 22/7 17; u. B.; [† 1/4 1781; Lgst.].

KUM III, s. 75 (»Daniel Riiman«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 1138; E. Brejls skifteuddr.: Skive byfoged nr. 39, Randers byfoged nr. 1695; Gejstl. sk. i Holbæk amt, Skippinge hrd. nr. 15; Nygaards sedler: Hustrus dåb, hustrus død; DanKir bd. 4, s. 1956 (se nedenfor).

17. 6/6 1781, o. 9/11, Jørgen Wesseltoft; [29/8 1799 Raklev; see der].

18. 29/3 1799 [Raklev 8/2 92] Hans Egede Saabye; [6/12 1811 Udby i F.; see der].

19. 6/12 1811 [Udby i F. 22/4 78, o. 19/6] Nicolai Bierfreund, f. Faabg. 18/3 50; F. Jacob B., Kbmd.; M. Birgitte Erreboe; St. Od. 67; C. 27/5 72, h.; Alumnus p. Borchs Coll. 11/12 73 – 26/11 74; ~ Od. St. Hans K. 1/12 79 Anna Margrethe Henriksen af Haarslev, d. 18/4 60, † 20/11 13; 4 S., 6 D.; 2 ~ Vallekilde 5/5 15 Henriette Johanne Rips, † Kallundbg. 4/11 72; see J. K. Walther i Bjært; [† 25/7 1827].

Borchs K. nr. 353; KoldStud s. 347.

20. 28/9 1827 [Aarby 26/7 13, o. 6/10] Christian Bedsted, f. Roholte 71; F. Degn i Kjøng; St. Roesk. 90; C. 17/7 98, l.; [† 26/11 1834].

21. 20/2 1835 [Ø. Ulslev-G. 3/5 20] Isak Sidenius; [16/10 1846 Gudbjerg; see der].

22. 16/1 1847 [Ørting-F. 31/10 34] Jens Peter Schou, f. Esbønderup 4/2 95; F. Niels Pet. S., Detailhandler; M. Marie Melbye; St. Helsing. 14; C. 19/10 21, l.; Gjødvad-B. 2/4 23, o. 6/6; ~ 26/9 24 Petrine Georgine Albertine Hastrup, f. 23/4 99; F. Kmrd. N. H. til V. Keilstrup; M. Christine Lund; i Gjødvad 3 S., 2 D.; see Albert Christ. Henr. Theod. S. i Aastrup-S.; [# 4/6 1864; † Frederiksberg 19/4 67].

23. 1/9 1864 [Ølsby-Farensted, Gottorp Provstie, 1/5 51; afsat af d. t. R. 64 ] Carl Ludvig Mohr, f. Reykjavik 17/3 20; F. Andr. Daniel M., Handelsfactor; M. Valgerdur Sigurdsdtr.; St. pr. 37; C. 12/7 42, l.; adj. min. Ølsby-F., Gottorp Provstie, 9/1 51, o. Flensb. 5/1 (!); ~ 18/6 51 Margrethe Christine de Thurah af Tommerup-B., f. Kbh. 29/8 22; 3 S., 4 D.; see C. T. Røgind p. Manø; [† 10/5 1872; Monument paa Kgd.].

DanKir bd. 4, s. 1956 (se nedenfor).

24. 27/11 1872. Carl Emil Janssen; see Sørbymagle-K.

———————————

 

 

No 1376 b. Capellan pro loco Værslev-Jordløse.

[Skippinge Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift]

Anm. Boer i Jordløse.
———————————

1. 27/12 1866 [Cap. p. p. Tersløse-S. 8/2 75, o. 7/4] Hans Strøm Wille Thestrup af Jungshoved, f. 21/9 48; St. Sk. p. Værnedamsvei 67; C. 25/6 74, h1.; (78) O.; [1882 Kolind-E.-S.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1986. Værslev Kirke, s. 1923-1960, Jorløse Kirke, s. 1961-1996.
Rørdam, Holger Fr.: Nogle Præstebiografier: Peder Fuglede. Kirkehistoriske Samlinger, 4:1 (1889-91), s. 111-117.