Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 308. Gjellerup og fra 24/1 1821 Sunds,

Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

L. S. v. W.; R. M. 30/1 1766; K.; M. S. III.; Lkm. 6/385; Kbg. 1683.
Anm. Sunds var tidligere et Pastorat for sig; see der.
———————————

1. 15 . . Peder Ibsen Baw.

2. 15 . . Thøger Christensen; Pr.; see Etm.

3. (1584). F. S.? Christen Thøgersen.

4. (1608). Jens Nielsen Gjødstrup, vistnok af Sneibjerg-T.; Pr.; see Etm.; [fmtl. † c. 1633].

KS 5:2 (1903-05), s. 557; 2:6 (1872-73), s. 546.

5. o. 31/7 1633 [vist Rtr. Ringkjøb. 10/8 22 - 24] F. S. Niels Jensen Gjødstrup; maaskee St. Kbh. 17; Pr.; [fmtl. † c. 1649; var her 24/2 1635].

KUM I, s. 28 (»Nicolaus Iani«); KB bd. 20 (1635-1636), s. 66.

6. o. 23/4 1649. Niels Nielsen Gundestrup el. Svendstrup; St. Vibg. 44; Pr. 28/7 70; [† c. 1680 el. 83].

KUM I, s. 187 (»Nicolaus Nicolaj Gunderstrup«); Sixhøj nr. 165.

7. o. 19/2 1680**. Svenning Poulsen Svendstrup*, f. p. Svendstrupgd. v. Aalbg. 1/2 44; St. Vibg. 74, Bacc. 78; Pr. 83; ~ 11/11 83 Dorothea Augusta Ranzau el. Trojens fra Herningsholm; u. B.; [† 13/3 1729].

KUM II, s. 47 (»Sveno Pauli Svenstrupius«); Sixhøj nr. 567; Nygaards sedler: Testamente.

8. 22/4 1729. Jacob Rasmussen Schou; [18/11 1757 Ulvborg-R.; see der].

9. 13/1 1758 [Sneibjerg-T. 24/5 54, o. 9/7] Oluf Pedersen af Ørum-V.-V., f. 21/8 26; St. pr. Vibg. 46; C. 49; Pr. 66; 1 ~ F. D. Mette Augusta Jacobsdtr. Schou af Ulvborg-R., † 58; 1 S., 1 D.; 2 ~ Johanne Johansdtr. Krag; F. J. K., Bgmstr. i Varde; 4 B.; see G. Koch i Jerne-S.; C. Brøndsted i Horsens; [# 1796; b. 9/4 1800].

KUM III, s. 66 (»Olaus Petraeus«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Hammerum hrd. nr. 14, 17, 70; Ulfborg hrd. nr. 117; Nygaards sedler: Barn i Snejbjerg, børn i Gjellerup.
(17/6 1778*. L. H. Sveistrup; see Levring-H.)

10. 29/1 1796, o. 11/4, Peder Damsgaard Høst; Pr. 00; [23/10 1810 Smidstrup-S.; see der].

11. 30/11 1810, o. 9/1 11, Knud Storm; [16/12 1818 Egtved-Ø.; see der].

12. 28/5 1819 [Sunds 4/10 15] Nicolaus Hegelahr af Karleby-H.-Ø., f. Hassing 46; St. Roesk. 68; Lærer for Arveprins Frederik 70–71; C. 29/8 72; Skarrild-A. 22/4 73, o. 28/7; ved Rescr. 24/1 1821 tillige Sunds; ~ S. Felding 25/10 75 Maren Andersdtr. Skouby, f. c. 43, † Skarrild 31/8 11; 2 S., 5 D.; [† 23/2 1822; nærede en stærk Interesse for Oldtidsminderne og indsendte i 1806 en Indberetning til Prins Christian Frederik (senere Chr. 8), ang. Udgravningen af nogle Kæmpehøje i Skarrild og de deri fundne Oldsager. Han førte adskillige Processer for at værne sig selv og Embedet mod Overlast og Uret. Det, som gjorde ham mest berømt, var dog hans „Klogskab“. Folk troede bestemt, at han kunde hekse, eller i hvert Fald, at han kunde ikke saa lidt mere end sit Fadervor, og herom er der bevaret mange Historier; N. 233; E. 1/605 og S. 2/733].

Nygaards sedler: Børn i Skarrild, ft. 1787, ft. 1801, hustrus død; J. Sulkjær: Arnborg Sogn i Hammerum Herred. udg. 1939, s. 133-138.

13. 13/7 1822 [Sønderup-S. 18/6 02, o. 21/7] Carl Johan Maximilian Suckow, f. Christiania, d. 25/11 67; F. Major Jens Reichardt S.; M. Anna Dorthea v. Bielefeldt; St. Fred. 88; C. 10/7 93, h.; ~ Vibg. Graabr. K. 20/3 07 Agathe Cathrine Gundorph, d. 23/11 81, † Høirup i Jydld. 7/12 36; F. Niels G., Gdeier.; 3 S.; [† 26/2 1828; duelig, men ulykkeligt gift].

(21/5 – 22/8 1828. J. Mehl; see Lem-V.)

14. 22/8 1828 [Vorgod-V. 18/12 95, o. 11/4 96] Lorents Peter Hansen, f. Ribe 13/12 65; F. Hans H., Crtr. ss., siden Rtr. i Fred.; M. Dorthea Buchter; St. Fred. 84; C. 9/1 88, h.; Hør. Kbh. s. A.; ~ Ane Marie Lund, † Holstebro; B.; [† 27/2 1834].

15. 4/6 1834 [Ikast 26/5 24] Hans Peter Hübertz, f. Albæk 30/1 71; F. Jacob Otto H., Degn; M. Anna Cathrine Spliid; St. Aalbg. 88; C. 23/10 94, h.; Hør. Aalbg. 00; Ørre-H. 14/12 04, o. Aalbg. 22/3 05; Pr. . . .; ~ 15/2 05 Anna Cecilie Brøchner af Karby-H.-R., f. 15/12 78, † Brørup 31/12 65; 4 S., 4 D.; [† 11/1 1848].

16. 21/4 1848 [Hvidbjerg-Ø.-L. 16/10 38, o. 9/12] Jacob Frederik Aagaard af Aller-T., f. 14/3 01; St. Kold. 23, Bacc. 24; C. 17/7 30, h.; ~ Pjedsted 30/11 39 Charlotte Amalie Bolvig, f. Karensdal, Pjedsted S., 27/5 16, † Pjedsted 6/7 76; F. Krigs-Ass. Jens Gert B., Propr.; M. Cathrine Margrethe Christiane Dau; 2 S., 2 D.; see Jens G. Aa. i Søby-S.-H.; [† 13/8 1871].

Achelis II, nr. 8683; KoldStud s. 369-370.

17. 1/10 1874 [Cap. p. p. her 30/8 69, o. 24/9] Frederik Thorvald Tesch; [1/10 1877 Tem; see der].

18. 3/12 1877 [Cap. p. p. Snøde-S. 22/7 70, o. 31/8] Helmer Blom, f. Kbh. 21/4 43; F. Ped. Lud. B., Muurmester; M. Thora Augusta Schmiegelow Janssen; St. Aarh. 62; C. 21/1 69, h1.; ~ Od. St. Hans K. 7/9 71 Caroline Sophie Frederiksen, f. Aarh. 48; F. Fred. Vilh. Ferd. F., Ritmstr.; M. Vilh. Mathilde Røse; (77) 2 S., 1 D.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.