Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1068. Sneibjerg og Tjørring,

Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

K. 3/156; S. i K.;  M. S. III.; R. M. 12/2 1766; Lkm. 6/283; L. S. v. W.; Kbg. 1750.
Anm. Præsten boer i Gjødstrup.
———————————

1. (1561). Niels Jensen; Pr. (84. 96); see J. N. Gjødstrup i Gjellerup; A. N. Gjødstrup i Vedersø; Etm.; [† 1602].

KS 3:2 (1877-80), s. 210; 6:3 (1939-41), s. 170 (Rettertinget); SKR I, s. 377.

2. 1602 [Cap.* c. 84]  F. S. Christen Nielsen, f. c. 54; Pr. (08); see S. C. Gjødstrup i Sevel; C. C. Gjødstrup i Bøvling-F.; G. C. Gjødstrup i Veien-L.; Etm.; J. C. Gjødstrup i Hee-N.; N. C. Gjødstrup i Verst-B.; M. C. Gjødstrup i Aulum; [† c. 1624].

KS 5:2 (1903-05), s. 557; 2:6 (1872-73), s. 546.

3. 1624. F. S. Niels Christensen; i Sorø Skole 13–18; St. Vibg. 21; see P. P. Sommer og H. H. Winkel i Skarrild-A.; [† 1658].

KUM I, s. 48 (»Nicolaus Christiani Giødstrupius«); SB s. 131.

4. o. 30/4 1658. Jens Nielsen Dybech, vistnok af Dybe; St. Vibg. 53; Pr. 81; 1 ~ Maren Stephansdtr. af Kragelund-F., levede 76; 2 ~ Inger Pedersdtr. Grøn af Nøvling-S., f. c. 57, † 24/7 36; 2 D.; 2 ~ Poul Fabricius, Byfgd. i Skive; [† 1697].

KUM I, s. 243 (»Ioannes Nicolai Dybeck«); Sixhøj nr. 281; E. Brejls skifteuddr.: Skive byfoged nr. 45.

5. 31/7 1697. Mogens Svendsen Heide, f. Trondhj.; F. S. Eriksen, Skræder; M. Kirsten Pedersdtr.; St. Trondhj. 87; ~ Maren Christensdtr. Juul; 3 S., 2 D.; see 2 Etm.; Svend C. M. H. i Veirum; [† 6/5 1735].

KUM II, s. 154 (»Magnus Svenonis«); NST 23 (1972), s. 233.

6. 14/8 1725**. F. S. Christian Frederik Mogensen Heide, f. 4/7 94; St. pr. 12; C. 30/9 17, h.; ~ 18/9 31 Margrethe Cøler Christensdtr. Aagaard af Husby-N., f. 15/7 00; 2 ~ Ringkjøb. 5/11 44 Terman Jensen i Ringkjøb.; [† 20/2 1733; fik 4/4 32 oprejsning, fordi hans kone var kommet nogle uger for tidligt i barselsseng].

KUM II, s. 365 (»Christianus Fridericus Heide«, 16 år gl.); Nygaards sedler: Oprejsning, Enkens vielse.

7. 30/7 1734**, o. Eising 12/9 [Aman. Aalbg. . . .] Otto Lauritsen Lassen (Lasson) af Karby-H.-R., f. Ikast 6/6 06; St. pr. 25; C. 4/8 28, h.; 1 ~ F. Sstr. . . . Mogensdtr. Heide; 1 S.; 2 ~ Spentrup 22/10 38 Sidsel Cathrine Arrildsdtr. Friis af Spentrup-G., d. 17/4 21; 2 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; see Mogens O. L. i Rind-H.; [† 22/12 1749].

KUM II, s. 468 (»Otto Lassonius«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Hindborg hrd. nr. 40; Nygaards sedler: 2. hustrus dåb, 2. vielse.

8. 16/2 1750, o. 15/4, Johan Joachim Henrik Johansen Koch, f. Burgeshoff 14/1 23; F. J. Christ. K., siden Forp. paa Lundenæs v. Varde; M. Sophie Dorothea v. d. Lühe; St. Husum t. Kbh. 46; C. 7/5 48, l.; ~ F. E., b. Rind 11/9 80; 1 S., 1 D.; see M. Lassen i Rind-H.; [b. 10/4 1754].

KUM III, s. 62 (»Ioh. Ioachim Henricus Koch, Holsatus«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Hindborg hrd. nr. 40; Nygaards sedler: Begravelse, enkens begr..

9. 24/5 1754, o. 19/7, Oluf Pedersen; [13/1 1758 Gjellerup; see der].

10. 1/4 1758 [Sunds 10/8 56, o. 15/11] Jacob Scharschou Hansen Gjesten af Sevel, f. 28/5 33; St. Vibg. 52; C. 3/6 55, l.; ~ Gjellerup 28/7 58 Christiane Margarethe Jacobsdtr. Schou af Ulvborg-R., f. c. 28; 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 8/5 1769].

Sixhøj nr. 1185; Kbg. Gjellerup (1722-62), opsl. 215 (vielse).

11. 23/6 1769, o. 18/8, Nicolai Peter Frederiksen de Leth, f. Koustrup, Sønderhaa S., f. 1/11 40; (Bdr. t. Johanne Marie de L. ~ F. C. Høyer i Junget-T.); F. F. Nielsen de L.; M. Birgitte Kirstine Pedersdtr. Damstrøm; St. Vibg. 59; C. 5/3 61, h.; ~ 70 F. E., b. her 13/1 00; [# 21/6 1799; † Lemvig 10/3 1807].

Sixhøj nr. 1254; Kbg. Sønderhå (1696-1787), opsl. 145; Nygaards sedler: Dåb, hustrus død.

12. 8/11 1799 [p. Cap. Aal 30/10 95, o. 8/12] Johannes (Hans) Fabricius; [5/9 1814 Bøvling-F.; see Sjørring-T.].

13. 5/9 1814, vist o. 11/11 [Adj. Nykjøb. 5/9 06] Johan Michael Christian Betz; [4/10 1815 Grevinge; see der; forlod her Kaldet].

14. 24/1 1816 [p. Cap. Varde 18/12 07, o. 8/3 08] Hans Øllgaard; [3/10 1821 Møborg-N.; see der].

(27/2 1822. T. N. Windfeldt; see Skibsted-L.).
(2/4 1823. A. F. Linde; see Vildbjerg-T.-N.).

15. 31/12 1823, o. 14/3 24, Thomas Mainvering Arthur Arctander; [21/9 1831 N. Næraa-B.; see Klinte-G.].

16. 9/12 1831, o. 19/3 32, Enoch Christian Krarup; [1/1 1839 Hygom-H.; see Søften-F.].

17. 16/3 1839, o. 14/5, Frederik Christian Hansen; [31/1 1842 Aastrup, Hadersl. A.; see Sottrup].

18. 15/4 1842 [p. Cap. Rise 10/9 35] Nicolaus Johannsen; [27/1 1854 Grønbæk-S.; see der].

19. 15/4 1854 [p. Cap. Ørsted-D. 14/7 43, o. 29/9 – 46; Hjelpep. i Terslev-Ø. •/10 47; c. Fp. 52] Carl Verner Blume; [6/9 1861 Nørup-R.; see der].

20. 17/11 1861 [p. Cap. Steenmagle-S. 20/2 45, o. 9/4; Skllrr. i Dalby i F. 6/5 50] Conrad Frederik Erik Lehn, f. Nybg. 1/4 14; F. Rasmus L., Bkdmr. paa Holckenhavn; M. Vilhelmine Constance Vogelsang; St. pr. 35; C. 23/10 43, h.; ~ 17/10 48 Edeline Cathrine Lütken, f. 15/8 12; F. Laurits Møller L., Hørkrmr. i Kbh.; M. Sophie Elisabeth Vogelsang; 4 S., 2 D.; [22/2 1873 Vrensted-T.; # 28/5 83; boer i Kbh.].

21. 20/4 1873. Jacob Aagaard; [4/5 1877 S. Gjørding-V.; see Fred. Trin. K. o. Cat.].

22. 16/7 1877 [Cap. p. p. Lyngby-A. 10/5 71; Magleby i S. 5/3 73; Vadum 15/4 76] Carl Christian Frederik Rønne af Magleby i S., f. Kbh. 31/8 42; St. pr. 61; C. 20/1 68, h1.; Colloquium i Flensbg. 30/1 69; ord. Præd. i Gram 1/2 69, o. 31/1 (!); ~ Magleby 7/5 76 Fanny Kirstine Henriette Drastrup, f. Roesk. 14/5 47; F. Axel Møller (Mørch?) D., Toldbetj.; M. Sev. Vilh. Sørensen; (77) u. B.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 20 . . , Snejbjerg Kirke, (endnu ikke udgivet), Tjørring Kirke, s. 487-506 (udg. 2000).