Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 857. Nøvling og Sinding,

Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

R. M. 4/2 1766; M. S. III.; K. 3/46; L. P. B. 416; Lkm. 6/380; Kbg. 1724.
———————————

1. (1515). Vesti . . .

2. (1573) Clemens Pedersen; boede i Haversnap, Sinding S.; [var her 1584].

KS 3:2 (1877-80), s. 210.

2b. (1598). Peder Christensen; [var her endnu 1608, fmtl. † 1609].

KS 5:2 (1903-05), s. 557, note 32; 2:6 (1872-73), s. 645.

2c. o. 8/11 1609. Morten Pedersen Mariager; vist St. i Kbh. (10); see P. Mortensen i Lundum-H.; [var her endnu 1619, see N. khist. S. 6/546].

KoM, s. 364 (»Martinus Mariagrius«); F-P s. 259; Hegelund I, s. 531, II, s. 286; KS 5:2 (1903-05), s. 557; 2:6 (1872-73), s. 546.

3. (1638). Peder Lassen Grøn el. Grimstrup; St. 18; ~ Kirsten Andersdtr. af Sunds; B.; 2 ~ Etm.; see Laurits P. G. i N. Felding-T.; J. N. Dybech i Sneibjerg-T.; [† 1659; »Hr. Peder Lassen i Nefling og Sinding Sogne« fik 7/5 1638 Kronens part af Korntienden af Nøvling Sogn, for Kaldets Ringheds Skyld].

KUM I, s. 32 (»Petrus Lavr. Grimstrup.«); KB bd. 21 (1637-1639), s. 405, s. 684.

4. E. f. B. 29/9 1659. Søren Pedersen Winding; vist St. Roesk 45; ~ F. E.; see Etm.; Peder S. W. i Ø. Velling-H.-G.; [† c. 1690; levede endnu da Etm. blev kaldet; der fortælles, at han som ungt Menneske drømte, at han blev Præst; hvorpaa han kastede Tørvespaden bort og løb til Holstebro Skole].

KUM I, s. 191 (»Severinus Petri Windingius«); Nygaards sedler: 1690; KB bd. 21 (1637-1639), s. 405.

5. 11/9 1690** [Hør. Kold. 89] Christen Sørensen Svendstrup af Kollerup-V., f. 21/12 64; St. Kold. 82; Hør. Ribe 1/5 87; ~ 91 F. D. Edel Sørensdtr. Winding, † Sunds 48; 5 S., 8 D.; see Ancher C. S. i Hygum; M. P. Tøxen i S. Felding-A.; Søren C. S. i Sunds; [† 20/4 1724].

KUM II, s. 118 (»Christianus Severini Svenstrupius«); Nygaards sedler: Hører i Ribe.
(5/8 1724. H. Spleth; see Verst-B.).

6. 16/9 1724, o. 30/10, Andreas Johansen Henckel, f. Ribe 13/4 00; F. J. Fried. H., Stadschir.; M. Anna Cathrine Bahuus; St. Ribe 19, Bacc. 20; C. 19/1 22, n.; (Verst-B. 28); 1 ~ Gjertrud Kirstine Simonsdtr. Fredelund, † 26/5 27; F. S. Bertelsen F., Forp.; M. Christine Grundtvig; 2 ~ 2/10 27 Birgitte Sophie Poulsdtr. Weirum af Tørring-H., † 31/10 37; 8 B.; 3 ~ Husby 9/10 38 Mette Susanne Christensdtr. Aagaard af Husby-N., f. 10/6 15; 5 S., 4 D.; see Christen A. A. H. i Nordby p. S.; Johan F. H. i Tranebjerg; [† 24/4 1766; Prædikestolen faldt ned med ham 23 Trin. S. 64, da Menigheden under Bønnen om Kvægsygdommens Hæmmelse laa paa Knæ; Eptph.].

KUM II, s. 426, 429 (»Andreas Henckel«, 22 år gl.); Nygaards sedler: børn, 1. hustrus død, 3. vielse.

7. 4/7 1766, o. 17/10 [Hør. Kold. 60] Hans Lauritsen Bruun; [15/8 1771 Ikast; see der].

8. 11/11 1771 o. 15/2 72 [Lærer v. Chrhvns. Fattigsk.] Mikkel Sørensen Lynbech el. Lyngbech, f. i Postriderhuset, N. N. Sogn, i Sjælld., 23/1 28; F. S. M. L.; M. Ingeborg Truelsdtr.; St. pr. Kbh. 53; C. 11/6 66, n.; 1 ~ Nøvling 26/6 72 Margrethe Nyboe, f. Holstebro 11/2 39, † 3/7 83; u. B.; F. Laurits Nielsen i Holstebro; M. Susanne Christensdtr. Busch; 2 ~ Nøvling 23/9 85 Vilhelmine Frederikke Schjelderup af Laastrup-S., der overlevede ham; 1 D.; [† 27/3 1796].

KUM III, s. 135 (»Michael Lynbech«, 26 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Hammerum hrd. nr. 50, i Viborg amt, Rinds hrd. nr. 22; Holstebro byfoged nr. 23, 41; Nygaards sedler: 1. vielse, 1. hustrus fødsel og far, 1. hustrus død, hendes forældres vielse, 2. vielse, datter, død.

9. 27/5 1796, o. 9/8 [Observator paa Rundetaarn 81; første Observator ss. 1/4 86] Andreas Søeborg; [10/7 1801 Byrum-V.-H.; see der].

10. 2/10 1801, o. 13/11, Christian August Schmidt; [12/6 1818 Lundforlund-G.; see der].

Ved Rescr. 30/9 1818 blev Nøvling Annex til Vildbjerg og
Timmering; Sinding ligeledes til Ørre.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.