Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 684. Kollerup (St. Nicolai K.) og Vindelev,

Tørrild Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

M. S. III.; K. 2/620; Lkm. 6/299; S. i K; L. S. v. W.; Kbg. 1659.

———————————

1. (1534). Jens Knudsen.

2. (1543). Knud Bertelsen; ~ Inge, † 9/3 75; (mindst) 1 S.; see Etm.; [† 29/11 1571; Pgden. i Lureby magelagdes med den nuværende (til Peder Jul til Braandbierg); Mageskiftebrevet, udstædt paa Gottorp Slot 27/1 1543, findes endnu i Archivet; Lgst. og Gravflis].

DKR s. 260-261; DanKir bd. 17, s. 3253, 3255 (se nedenfor).

3. 1571. F. S. Jens Knudsen, f. c. 42; ~ c. 70 Kirsten Terkildsdtr.; 5 S., 7 D.; see Torchild J. K. i Skibet; Daniel J. K. her; [† 15/7 1605; Lgst. og Gravflis].

KS 3:2 (1877-80), s. 212; Hegelund I, s. 442, 443; II, s. 250; DanKir bd. 17, s. 3253, 3255 (se nedenfor).

4. 1591**. Knud Jørgensen; [fmtl. † før 1605].

4b. o. 6/11 1605. Daniel Jensen Kollerup, en Søn af Nr. 3; kom i Sorø Skole 95; St. i Kbh. (03), Testimonium 05; see N. Khist. S. 6/550; [var her endnu 1619].

F-P s. 195 (»Daniel Johannis Kollerup Cimber«); SB s. 113; KS 5:2 (1903-05), s. 559, samt note 39; 2:6 (1869–1871), s. 550; ; Hegelund I s. 447; II s. 252.

5. 1637. Søren Andersen; vist St. Aarh. 30; see 2 Etm.; [† 1656].

KUM I, s. 101 (»Severinus Andræas«).

6. o. 6/11 1656. Niels Christensen Brunow (Bruun); St. Vibg. 49; ~ F. D. Mette Sørensdtr.; 2 ~ Etm.; [vist myrdet 1659 af Polakkerne].

KUM I, s. 217 (»Nicolaus Christierni Brunovius«); Sixhøj nr. 224.

7. E. f. B. 27/10 1659. Søren Christensen Svendstrup; maaskee St. pr. 48; ~ F. E.; 1 S., 2 D.; see Christen S. S. i Nøvling-S.; [† 1677?; gav 63 Kalk og Disk til Kollerup K.].

KUM I, s. 210 (»Severinus Christierni Arhus«); DanKir bd. 17, s. 3224, 3234 (se nedenfor).

8. 8/6 1678. Hans Jørgensen Bjerth (Berth); St. Kold. 72; Pr. 03; 1 ~ Ingeborg Nielsdtr.; 2 ~ Mette Jørgensdtr.; F. Jørgen Knudsen i Mindstrup, Hveisel S., Hrdskrvr. i Tørring-Nørvang; M. Maren Frederiksdtr.; 3 S., 4 D.; [† 23/3 1709].

KUM II, s. 33 (»Iohannes Georgij Berthus«); E. Brejls skifteuddr.: Koldinghus amt nr. 1407; Nygaards sedler: Skifte e. Jørgen Knudsen, 1704.

9. 26/6 1709. Laurits Nielsen Haarslund (Haaslund), f. Holstebro 20/5 74; F. N. H., Chir.; St. Od. 97; C. 20/6 99, h.; ~ 26/4 18 Margrethe Pedersdtr. Wissing, f. c. 80, b. Kollerup 20/7 67, (blind i 14–16 Aar); skjænkede 26/5 62 Vindelev Sogns Kongekvægtiende til Enker paa Kaldet; 1 D.; [† 25/11 1755; Præstens Hustru skænkede Alterdug 27].

KUM II, s. 226 (»Laurentius Horslundius«); Nygaards sedler: Børn, enkens begr.; DanKir bd. 17, s. 3226 (se nedenfor).

10. 6/6 1755** [p. Cap.* 20/9 54, o. 6/11] Christen Christiansen Thissenius, f. Tise 11/2 24; (Bdr. t. N. C. Holst i N. Nebel-L.); F. C. Jensen Kreiberg, Degn; M. Mette Michelsdtr. Mønsted; St. Vibg. 45; C. 49; ~ Kollerup 15/9 58 Susanne Elisabeth Hansdtr. Arensberg af Hveisel-G., f. 43, b. Ribe 18/2 1801; 1 S., 4 D.; 2 ~ 7/12 74 Jens Hesbech, Forv. p. Fredholm i Kollerup; 3 ~ 25/9 83 Hans Andersen Ulv, Kbmd. i Varde; [† 19/8 1773, byggede Laden og 18 Fag af det vestre Huus].

KUM III, s. 56 (»Christiernus Thissenius«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1110, 1036; VejAar 1954, s. 39-40; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Tørrild hrd. nr. 58; Nygaards sedler: vielse, børn, Enkens 2. ægteskab, 3. ægteskab, begravelse.

11. 27/10 1773 [r. Cap. Kjerteminde-D. 16/11 64, o. 21/12] Søren Frederiksen Winther, f. Steensballe 8/3 38; F. F. Jespersen W., Gartner; M. Mette Nielsdtr. Steensballe; St. Hors. 59; C. 11/6 61, h.; ~ 23/1 65 Edel Christine Johansdtr. Lange; F. J. Andreas L., Ritmstr.; 1 S.; [b. 21/2 1781; en „smuk“, værdig Md.; ombyggede 74 tildeels Stuehuset og anlagde 76 Haven].

12. 28/3 1781, o. 25/4, Peder Møller Grønlund; Pr. . . ; [17/5 1811 Lundum-H.; see der].

13. 22/4 1812, o. 3/7, Arrild Brøchner af Spentrup-G., f. 21/3 (d. 20/4) 79; St. Rand. 96; C. 25/10 99, l.; O.; [† 15/5 1846; ved sit velvillige Sind mod Alle, sin Godgjørenhed mod de Trængende, vandt og bevarede han almindelig Kjærlighed i og udenfor sin Kreds; B. D. G. 1/195; et nu forsvundet Monument p. Kg. over ham og hans Søster].

Nygaards sedler: Dåb; DanKir bd. 17, s. 3257 (se nedenfor).

14. 7/8 1846 [Romø 9/2 36] Benedict Gudmundsen Scheving; [18/6 1859 N. Lyndelse-H.; see der].

15. 25/8 1859 [Bording 31/8 47] Johan Henrik Henriksen, f. Egelund v. Giesegd. 18/10 06; F. Hans Henrik H., Skovrider; M. Soph. Fred. Schnack; St. pr. 26; C. 8/5 37, h.; p. Cap. Bjergby-M. 12/2 39, o. 27/3; Saltum-H. 23/12 43; ~ 28/10 45 Ida Charlotte Schmeisser, f. 29/8 09, boede 68 i Veile, † 23/11 85; F. Prof., Dr. chemiæ Joh. Gottfried S. i Altona; M. Louise Jeannette Texier; u. B.; [† 18/9 1860, ramt af et Nerveslag i Kirken, efterladende et hæderligt Minde hos alle dem, han kom i Berøring med, ombyggede en Deel af Vaaningshuset; Bauta p. Kg.].

DanKir bd. 17, s. 3256, 3263 (se nedenfor).

16. 21/12 1860, o. 22/2 61 [c. Adj. Fdbg. 49, Adj. ss. 51] Georg Søren Knæckenborg, f. Nestved 27/7 23; F. Agent Søren K.; M. Christiane Georgia Schiøth af Ballerup-M.; St. Hlh. 40; C. 6/7 46, *l.; Landsthingsmd. (10de Kreds) 23/6 66; ~ 2/8 51 Hanne Petrine Margrethe Beck, f. p. St. Croix 26/10 21; F. Cpt. Hans Pet. Gustav B.; M. Gertrude Smith; (68) 4 D.; [Sølvbr. 2/8 1876; Gaver; see Nat. Tid. 125; Præstens Hustru forærede ny Alterdug 70].

DanKir bd. 17, s. 3226 (se nedenfor).
———————————

Afskrift ved Villy M. Sorensen, München.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 17 Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2022. Kollerup Kirke, s. 3211-3264, Vindelev Kirke, s. 2241-2264 (udg. 2015).
Godskesen, Sine: En Præstegaard under Slavekrigen. Vejle Amts Aarbog 1906–1, s. 56-64 (Om livet i præstegården i Kollerup den 29. marts 1848, skrevet den 29. marts 1898).
K. Heltoft: Tørrild Herred. En Herredsbeskrivelse og dens forfatter: »Lorentz Caspersen Buchholtz 1767: Om Kollerup Sogn«. Vejle Amts Aarbog 1925, s. 18-24.