Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 305. Gangsted og Søvind,

Vor Herred, Skanderborg Amt, Aarhuus Stift.

L. S. 1/20; K.; L. P. B. 284; P. 69; M. S. III.; Lkm. 5/204; L. S. v. W.; Kbg. G. 1668, S. 1690.
Anm. Præsten boer i Elbæk.
———————————

1. 1536. Jørgen . . .

2. 1560. Niels Frandsen; [var her endnu 1584].

KS 3:2 (1877-80), s. 209.

3. 1590. Niels Christensen.

3b. (1608). Jens Jensen; [var her endnu 1620; † før 1624].

KS 5:2 (1903-05), s. 555; 3:2 (1877-80), s. 754; Voer herreds tingbog (1679-1682), f. 63, 16/4 1680.

4. efter 1620. Erik Eriksen, maaskee f. Grenaa; maaskee St. 06; Pr.; see Etm.

F-P s. 221 (»Ericus Erici f. Grenaa«); KS 3:2 (1877-80), s. 754 (var her ikke 1619-20).

5. (1645). Christen Jensen; maaskee St. Aarh. 37; [fmtl. † efter 1650].

KUM I, s. 137 (»Christiernus Iani Arhusius«); P-Aarh. f. 34a, opsl. 36.
(Udgår her, var næppe præst. 5. (1650). Christopher Eriksen; Pr.).

6. 16 . . [Cap.*, k. 30/4 50, E. f. B. 1/5 50] Anders Sørensen Glud af Glud-H., f. c. 22; St. Vibg. 44; vist p. Cap. Særslev, o. 6/4 48; ~ Karen Jensdtr.; 2 ~ Etm.; [† 1659].

KUM I, s. 183 (»Andreas Severini Glud«); Sixhøj nr. 154; P-Aarh. f. 13b, opsl. 16; KS 3:5 (1884-86), s. 136 (»Andreas Severini«, 26 år gl.).

7. o. 21/9 1659. Niels Holgersen af Hylke; St. Hors. 52; ~ F. E.; [† 1668].

KUM I, s. 238 (»Nicolaus Holgeri Hyliadensis«); P-Aarh. f. 17b, opsl. 20 (»Nicolaus Holgeri Hylchius«).

8. 6/5 1668 [p. Cap.*, o. 26/6 68] Oluf Rasmussen Rytter af Skjødstrup-E.; St. Vibg. 45; Pr. 12/10 87; ~ Bodil Pedersdtr., levede 1700; F. P. Johansen Backer; M. Heile Simmensdtr.; [† 1690; Enken gav Daabsfad til K. 1700].

KUM I, s. 195 (»Olaus Erasmi Reutherus«); Sixhøj nr. 18; P-Aarh. f. 8a, opsl. 10; f. 49b, opsl. 53; DanKir bd. 16, s. 4988 (se nedenfor).

9. 28/6 1690, o. 21/11, Ole Christensen Zeuthen af Brendekilde-B., f. 44; St. Od. 67; ~ 90 Maren Jensdtr. Burchardsen (Borchard) af Tranebjerg, f. c. 73, † 13; 6 S., 5 D., skal have havt 17 B.; see Etm.; J. H. Wulff i Førslev; (C. C. Sibbern i Lunde); [† 1720].

KUM I, s. 341 (»Olaus Christierni Zeuthenius«); P-Aarh. f. 59b, opsl. 63; Nygaards sedler: Børn.

10. 21/1 1718**, o. 20/5, F. S. Jens Foss Olsen Zeuthen, d. 10/1 93; St. Sorø 13; ~ Kirsten Andersdtr. af Raarup, † Assens 6/2 70, havde maaskee været Kammerjomfru paa Aakjær. „I Snak skal hun have været saa stærk, hvorfor hun ogsaa paa sine gamle Dage, da hun i henved 30 Aar sad Enke i et Huus i G., gik under Navnet „Ma’-Sladders“. See J. H. 4/63; 1 S., 5 D.; see V. B. Kop og D. Mehl i Assens-Kl.; [† 1737; „Hr. Z. var tit paa Tyrrestrup fra Søndag Eftermiddag til Søndag Morgen, og naar han kom kjørende ind i Pgden., laa, som Ma’-Sladders i sin Uforstand fortalte, Hat og Paryk i Bagkurven“ ibd.].

KUM II, s. 371 (»Ianus Olai Zeuthenii Fossius«, 19 år gl.); SB, s. 233-24; FAaW, s. 29 (1. hustru Maren Jensdtr. udgår).

11. 29/3 1737, o. 3/5, Laurits Hansen Jordhøy*, f. Jordhøi i Sjælld. 04; F. H. Svane; M. Cecilie Jordhøy; St. Fdbg. 23, Bacc. 26; Pr. 63–87; ~ 38 Mette Hansdtr. Juul, f. Tyrrestrup 17, † 20/5 95; F. H. Christensen J., Propr.; M. Elisab. Clausdtr.; 5 S., 4 D.; see Hans J. J. i Ringkjøb.-R.; Etm.; H. Brøchner her; [# 1791; † 2/12 94; „Hvad H. Christensen var (paa Tyrrestrup) for Flid og Vindskibelighed, var Hr. Laurits for Kundskab og Sædelighed, og det var i en god Time disse Mænd bleve her samlede til evig Virksomhed. Hr. L. ytrede tit, at han havde fundet Menigheden som „sande Hedninger“. Hvor ivrigt og uden Persons Anseelse han gik frem, vides bl. A. af det Sagn, at han – det var førend Confirmationens Indførelse – endog krævede, at hans Svigerfader (H. C. Juul) skulde læse for ham, inden han maatte komme til Alters; H. Christensen fandt det dog vel yderligt og svarede: „Jeg troer, Død og Pine, Du er gal, tænker Du ikke jeg kan min Catechismus“ J. H. 4/63, S. 70–71].

KUM II, s. 453, 476 (»Laurentius Iordhoi«, 19 år gl.); Nygaards sedler: Børn.

12. 31/8 1787** [p. Cap.* 11/1 76, o. 21/2] F. S. Frederik Gram Jordhøy, f. 17/7 42; St. Hors. 58; C. 30/11 63, h.; Pr. 97; ~ 27/5 96 Cathrine Borgen, f. c. 59, † Ormslev 21/7 26; u. B.; [† 27/3 1809; Monument p. Kgd.].

DanKir bd. 16, s. 4995 (se nedenfor); Nygaards sedler: Enkens død.

13. 30/3 1810, o. 2/5, Hans Brøchner af Raarup, f. Ørting 7/10 76; St. Hors. 94; C. 21/1 99, l.; ~ 23/3 11 Anna Sophie Møller, f. 11/9 83, † 31/8 62; F. Hans Hansen M. i Skjægs Mølle v. Rathlousdal, Herredsskrvr. og Forv. p. Rathlousdal; M. Cecilie Elisab. Lauritsdtr. Jordhøy herfra; 4 S., 1 D.; see Hans P. B. i Vandborg-F.; Jens C. B., Cat. i Bogense; [† 27/6 1839; Støbejernskors p. Kgd.].

DanKir bd. 16, s. 4996 (se nedenfor).

14. 24/9 1839 [Fjaltring-T. 18/7 28] Svend Vilhelm Saxtorph; [8/2 1849 Græsted-M.; see der].

15. 16/4 1849 [Strandby-F. 19/7 36] Mathias Anchersen Kirkebye af Veilby-H., f. 17/10 95; St. Rand. 16; C. 22/10 21, h.; p. Cap. Veilby-H. 28/11 23, o. 26/3 24; (Cat. Hjørring 13/2 28); p. Cap. Mørke-H. 11/4 28; Sp. Rubjerg-M. 5/11 28; ~ 7/6 29 Vilhelmine Reininghaus, f. 11/11 04; F. Kbmd. i Grenaa; M. Sophie Muusmann; 5 S., 2 D.; see Anton A. S. K. i Fausing-A.; [# 24/4 1872; Erkjendtlighedsgaver].

16. 10/7 1872. Rasmus Balslev; see Kattrup-Ø.-T. r. Cap

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1996-2002. Gangsted Kirke, s. 4973-5000, Søvind Kirke, s. 5001-5037.