Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 297. Førslev (Lage Becks)(1),

Ø. Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/121; R. M. 222; M. 62; Lkm. 1/872; Kbg. 1720.
———————————

1. 1534. Niels . . . ; see Etm.

2. 15 . . [p. Cap.*] F. S. Peder Nielsen; [† c. 1575].

3. (1584). Søren Ibsen.

KS 2:4 (1867-68), s. 403.

4. c. 1587. Peder Jepsen (Nyellus?); disse To ere maaskee een Person, nemlig Førstnævnte, som da maaskee er død 1587.

5. 15 . . 16 . . Christian Frandsen.

6. 1592. Ole Lauritsen; [† c. 1601(?)].

6b. (1608. 10). Rasmus Hansen; [† c. 1625].

KS 2:5 (1869-71), s. 147.

7. 1625 [Havrebjerg-G., o. 8/9 19] Rasmus Hansen Lundforlund (Møenensis), maaskee af Lundforlund-G.; St. Slag. 15; see H. R. Havrebjerg i Vig-A.; [† 1656; efter M. kom han der allerede 1601 og var der i 39 Aar; gav (29/9 30) 100 Rd. til de Fattige; »Hr. Rasmus Lundforlund til Havrebjærg« fik 1623-24 Arv efter sin Moder i Slagelse; hans Hustru og hendes Medarvinger i Nestved modtog Arv 1636-37].

KUM I, s. 21 (»Erasmus Iohannis Lundforlundanus«); PT 8:6 (1927), s. 185; KS 7:1 (1951-53), s. 480, 483.

8. 1640**. Mag. Hans Jørgensen Hammer* af Hammer-L., f. c. 05; St. Hlh. 26; Pr. (77); 1 ~ 27/7 45 Margrethe Frederiksdtr. af Kvislemark-F., f. c. 27; (mindst) 1 S., 1 D.; 2 ~ Øllegaard Jacobsdtr. af Sandby-V.; u. B.; 2 ~ Etm.; see S. N. Spend i N. Alslev; Christen H. H i Aggersø-O.; [† 1677, skifte 22/10 77].

KUM I, s. 79 (»Iohan. Georg. Hammer«); KbhMet s. 662 (sønnen); KS 2:1 (1857-59), s. 504, 35 år gl.; 3:3 (1881-82), s. 123; Kopskatten 1645, opsl. 74 (hustrus alder), opsl. 75 (ugift); E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 219; Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 1, 8, 50; FWDP 297,08.

9. 25/7 1691 (men var der vist allerede tidligere, fmtl. c. 1677) Anders Evertsen; ~ F. E., † 09, Skifte 22/9 10; u. B.; [† 1696, skifte 26/2 96].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 31, 50.

10. 11/2 1696**. Claus Clausen Carstens (Castan), f. 66; St. Roesk. 88; 1 ~ Anniche Thomasdtr., E. e. . . . Riise, Skifte 12/9 04; 2 ~ Judith Cathrine Mouritsdtr. Høyer, † Nestved 3/5 52; (Sstr. t. Mourits M. H. i Vejle-H., t. Offe M. H. i Uldum-L., t. Sophie Amalie M. H. ~ M. Henningsen i Kvislemark-F. og Morbdr. t. J. J. Mandix i Hveisel-G.); F. M. Hansen H., siden Eier af Rask; M. Gjertrud Mouritsdtr. Borchard af Gunderup-N.; 2 D.; see M. O. Høyer i Uldum-L.; [† 16/12 1728; Kisteplade i K.].

KUM II, s. 161 (»Claudius Claudij Castanæus«); E. Brejls skifteuddr.: Priv. personarkiver C, LAV nr. 303; Nygaards sedler: Hustrus søskende; DanKir bd 5, s. 1009 (se nedenfor).

11. 14/2 1729 [p. Cap.* 9/8 28] Philip Adam Gjørsting el. Gyrsting, vist af Gyrstinge-F., f. ss. 24/6 00; St. Nestved 18; C. 26/9 20, h.; ~ Barbara Margrethe Træsløv, fmtl. fra Träslöv i Halland, som overlevede ham; [† 1743].

KUM II, s. 419 (»Philippus Adamus/Adami Gyrsting«, 19 år gl.).

12. 3/5 1743 [Vallensved 30/11 31, o. 20/2 32] Jochum Hansen Wulff, f. Kbh. 90; F. H. W., Bgr.; St. Kbh. 10; C. 12/9 13, h.; Hør. Sorø c. 16; ~ Rønnebæk 17/9 32 Elisabeth Christine Olsdtr. Zeuthen af Gangsted-S., f. 27/10 00, b. 1/2 55; see J. J. Hvid t. Kbh. Frue K.; [† 7/7 1758].

KUM II, s. 348 (»Ioachimus Wulf«, 21 år gl.); Nygaards sedler: Hustrus dåb; Kbg. Rønnebæk (1645-1815) opsl. 16 (vielse, han var kun gift én gang).

13. 25/8 1758. Johannes Stein; [29/6 1766 Kvislemark-F.; see der].

14. 21/11 1766 [r. Cap. Fodby 8/5 62] Christen Hostrup Brasch, f. Kjellerup, Svenstrup S., v. Mariager 8/2 28; (Bdr. t. Kirstine M. J. B. ~ L. L. P. Brøchner i Karby-H.-R., t. Maren M. J. B. ~ N. J. Reiersen t. Svendbg. Nic. K. og t. Cecilie B. J. B. ~ H. J. O. Obel i Gudum-V.); F. Jens Andersen B. til Kjellerup (Halvbdr. t. J. J. Brasch i Voer-E.), Propr.; M. Cecilie Cathrine Hostrup; St. Vibg. 46; C. 49, n.; Skp. t. Trankebar 19/11 56, o. 1/12; 1 ~ Kbh. Holmens K. 28/10 61 Ingeborg Andreasdtr. Bredenberg af Holbæk-M., f. c. 39, b. 10/1 83; 2 ~ 9/7 83 Karen Libroth, d. Svendbg. S. Nic. K. 13/6 45, † 26/8 17; F. August Henrik L., Feltskjær; M. Maria Cathrine Viese; 1 S., 1 D.; (see C. H. Quortrup i Arninge); [† 8/4 1805].

KUM III, s. 65 (»Christianus Hostrup Brasch«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 1121; Nygaards sedler: Dåb; Kbg. Svendbg. Skt. Nik. K. (1736-1814) s. 27, opsl. 20 (2. hustrus dåb); AaB-Sch s. 57, 87-88; Wads sedler: Libroth; FWDP 297,14.

15. 17/5 1805 [Maibølle 25/5 04] Ole Frederik Sand, f. Kbh. 1/5 67; F. Børge S., Skibsfører, siden Kbmd. i Vordingbg.; M. Anna Sophie Ostenmeier; St. Vordingbg. 85; C. 18/4 91, l.; r. Cap. Rudkjøbing-S. 12/11 97, o. 24/11; ~ 8/5 01 Henriette Sophie Bradt, f. 28/8 81, † Førslev 31/1 66; F. Fred. Lud. B., Kobberstikker i Rudkjøb.; 1 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; [† 13/12 1808].

16. 29/4 1809 [Rødding-K. 7/7 97] Lorents Juhl af Klim-T.-V., f. Helsingør 61; St. Helsingør 79; C. 1/10 85, h.; r. Cap. Klim-T.-V. 5/6 89; Sp. Liørslev-Ø. 23/3 92; Cons.-Ass. 20/12 15; 1 ~ Kbh. 8/7 89 Charlotte Würtzen, d. Kbh. 5/3 58, b. 20/5 13; F. Christian Heinrich v. W., Overkrigscomm. og Proviantsforv. i Citadellet Frederikshavn; M. Anna Margrethe Juhl; 1 S., 3 D.; 2 ~ 21 F. E., † 31/1 56; 1 S.; see J. N. Vogt i Rerslev-Ve.; [† 8/6 1833; gode Gaver; cholerisk].

Nygaards sedler: Børn i Vust, i Ljørslev, Rødding 1801.

17. 6/9 1833 [Butterup-T. 16/5 27, o. 25/6] Otto Christopher Schousboe af Dalby-T., f. 3/11 81; St. Vordingbg. 98; C. 24/1 04, h.; Skllrr. i Aversi 08; Lærer v. St. Hedinge Borgersk. 18; ~ 06 Anna Marie Willerup, d. Chrhvn. 24/12 83, † 3/1 44; F. Fred. Christ. W., Billedhugger; M. Dorth. Kisbye; 6 S., 4 D.; [† 27/12 1851].

18. 21/3 1852 [Cat. Nestved 31/5 43] Peter Marius Barfod; [14/7 1863 Lille Lyngby-Ø.; see der].

19. 30/9 1863 [Vrou-R. 31/7 57] Michael Peter Eilert Lendrop; [13/1 1872 Tjæreby; see der].

20. 11/5 1872 [Miss. og Sem. Lærer v. Godthaab, Grld., 28/2 55, o. 25/4, – 69] Haldor Ferdinand Jørgensen af Saxild-N., f. Kbh. 4/12 31; St. Aarh. 51; C. 22/1 55, h2.; ~ 27/4 55 Ida Emilie Augusta Preisler, f. 9/11 27; F. Georg S. P., Ldmd.; M. Sarine Mar. Michaeline Dantzer; (73) 3 S., 2 D.; [6/7 1881 Haudrup-S.].

———————————

Noter:

(1) Lage Becks = Kirken ejedes af Lauge Beck, ca. 1530-14.5.1607, landsdommer i Sjælland. Begravet i Førslev kirke. Efter sine forældre arvede han Førslev og Beldringe. Se DBL.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø amt, udg. af Nationalmuseet 1938. Førslev, s. 995-1009.