Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 753. Lyngby el. Lyndby (Lille-) og fra 19/9 1738 Ølsted,

Strø Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/193; K. M. 168; L. P. B. 517; Lkm. 1/233; M. 24; Kbg. L. Lyngby 1805, Ølsted 1814.
Anm. Ølsted var tidligere et Pastorat for sig.
———————————

1. 15 . . Laurits Olsen, f. her; [† ældgammel 1560].

2. 1560 [Prior i Kongelv] Hans Kjøge; [† 1578].

3. 1578 [Tybjerg . . .] Hans Mikkelsen; [† 1601; W. 3/502].

KS 2:4 (1867-68), s. 406.

4. 1602. Claus Hansen Rhumand (Rugmannus), f. c. 69; [† 26/8 1619; Lgst.].

KS 2:5 (1869-71), s. 151; DanKir bd. 2, s. 1523 (se nedenfor).

5. 16/9 1619 [r. Cap. Slangerup-U., o. 10/9 17] Thyge Andersen Kjøbenhavn, f. Kbh.; St. 14; Pr. 10/6 40; ~ (45) Dorthe . . . ; [† 1653].

KUM I, s. 16 (»Tycho Andreæ Hafniensis«); KS 4:3 (1893-95) s. 190, 193 (provst); PT 8:6 (1927), s. 184, 185; Kopskatten 1645, opsl. 46.

6. k. 7/7 1653 [p. Cap. Bloustrød-L., o. 14/2 49] Anders Knudsen Riving el. Riveng, f. c. 15; St. Slag. 37; ~ Johanne Olufsdtr., Skifte i Hillerød 81; [† 24/2 1676; Lgst.].

KUM I, s. 139 (»Andreas Canutius Neoburg«); DanKir bd. 2, s. 1523 (se nedenfor).

7. 30/12 1669**. Anders Hansen Siersløf; St. Holb. 64; ~ Anna Rasmusdtr., levede 90.

KUM I, s. 319 (»Andreas Iohannis Siersloviensis«).

8. 12/9 1684. Søren Sørensen Vegerslev, maaskee af Vegerslev-V.; St. Fdbg. 79; ~ Mette Danielsdtr. Leigh; 2 ~ Etm.

KUM II, s. 93 (»Severinus Severini Vegerslevius«).

9. 18/1 1701 [Hør. Fdbg. 94] Henrik Iversen Fürst; St. Fdbg. 90; ~ F. E., † 37?; see Etm.; [† 17/9 1727].

KUM II, s. 177 (»Henricus Ivari Forsterus/Først«).

10. 20/10 1727. F. S. Iver Henriksen Fürst (Først), f. 30/9 03; St. Fdbg. 20, Bacc. 21; C. 4/9 24, l.; ~ Helsing. 9/11 28 Abel Margrethe Pedersdtr. Angel, f. 97, † •/1 79, E. e. J. L. Brøndlund, r. Cap. t. Helsing. St. Olai K.; 3 S., 2 D.; [† 17/1 1740].

KUM II, s. 431, 435 (»Ivarus Henricides Først«, 17 år gl.); PT 3:1 (1892) s. 30, 12:1 (1946), s. 167; Jørn B. Skogø: Jacob Hornemans stamtavler over slektene Angell og Hammond, Trondheim 2000, s. 61 og 81.

11. 1/4 1740, o. 6/4 [Cat. Kbh. Holmens K. 36 ] Bagge Nielsen Ussing, f. Ussinggd. 4/7 14; (Bdr. t. Jens L. N. U. i Greis-S., t. Jens N. U. i Høist og t. Halvbdr. t. Clemens N. U. i Løsning-K.); F. N. Jensen, Stiftsskriver og Eier af Ussinggd. og Merringgd., Korning S.; M. Anne Jensdtr. Bagge; St. Ribe 32, Bacc. 33; Hør. Ribe 33; C. 13/6 35, l.; ~ 18/10 40 Maria Susanne Henriksdtr. Bøtcher, f. 11/9 16, † 10/6 72; (Sstr. t. Henrik B. i Sal-G. og t. Johan H. B. i Moltrup-B.); F. Henrik B., Rdmd. i Ribe; M. Abigael Johansdtr. Vandel; 10 B., hvoraf 6 S., 3 D.; see Henrik U. her; Frederik U. i Farup; J. Jensen i Hjørlunde; [† 29/6 1774; Mindetavle i K.].

KUM II, s. 536, 543 (»Baggo Ussingius«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 1093, 1276, 679, 671, 1526; Havreballegård og Stjernholm amter nr. 11; DanKir bd. 2, s. 1523 (se nedenfor).

12. 7/9 1774 [p. Cap. U. og O. Sundby 2/1 61] Laurits Eliesen Grüner af Od. St. Hans K. r. Cap., f. Vorning 4/3 21 (20?); St. Od. 42; C. 1/12 49, n.; p. Cap. Steenmagle-S. 24/3 52, o. 29/3; ~ 60 Cathrine Becher Pedersdtr. Winding af Kullerup-V. , f. 10/11 36, † 22/9 el. 25/7 20; i Sundby 2 S., 1 D.; see Elias L. G. t. Helsing. St. Mariæ K.-K.; J. Nyboe i Fodby; [† 1790].

13. 25/6 1790 [r. Cap. Ringsted-B. 10/3 79] Henrik Ussing, f. her 11/1 43; St. Fdbg. 60; C. 24/9 63, n.; r. Cap. Asminderød-G.-F. 5/9 76, o. 1/11; Pr. 25/6 97; 1 ~ Fredensbg. Slotsk. 15/1 78 Margrethe Staggemajer, E. e. Joh. Ernst Steinhausen, f. Skjelskør 25/11 48, † 26/7 81; F. Major Peter S.; M. Vilh. v. Aschenschok; 1 D.; 2 ~ Anna Algreen, f. Kallundbg. 14/5 66, † Hillerød 20/2 15; F. Tage A., Kbmd.; M. Anna Kirstine Bagge; 4 S., 1 D.; see A. S. Sabroe i S. og N. Bork; Hans Søn er ogsaa den bekjendte Cfrrd. Tage Algreen U.; [v. kgl. Resolution 27/12 1808 befalet, at nedlægge sine Embeder; hans Kone fik en liden Pension, da han blev afsat; † Hillerød 18/10 20; ualmindeligt begavet; N. 635; E. 3/440 og S. 3/513; Pg. br. 95 og 07].

Kbg. Fredensborg Slotssogn (1733-1814), s. 260, opsl. 87 (vielse).

14. 18/8 1809 [r. Cap. St. Hedinge og Sp. Høirup 27/3 89, o. s. D.] Frederik Engelhart Nannestad af Od. St. Knuds K. r. Cap., f. Hlh. 13/4 61; St. Od. 82; C. 27/4 85, h.; (5/4 – 20/5 08 Borre); Pr. . . ; ~ Kbh. 19/8 89 Anna Cathrine Mentz, f. 25/8 65, † 16/7 22; 2 S., 2 D.; see Nicolai C. N. i Vestenskov-K.; J. L. Hansen i Glostrup; Hans N. i Skallerup-V.; Conrad N. i Landet-R.; (J. C. V. Tolstrup, Andenpræst v. Roesk. Dk.); [† 22/8 1823; hæderlig; Monument p. Kgd.; E. 2/427 og S. 2/517].

DanKir bd. 2, s. 1524 (se nedenfor).

15. 31/12 1823 [Tjæreby-A. 18/6 02] Daniel Eiler, f. Skjævinge 13/12 59; F. Laurits E., Degn; M. Elisabeth Margrethe Rostock; St. Fdbg. 77; Cand. philol. 80, l.; Cand. th. 83, h.; Sp. Spandet 29/1 90, o. 19/4; Græse-S. 29/9 97; ~ 31/5 90 Dorothea Frederikke Lovise Gjemsøe, † 17/3 42; 2 S.; [vist † Hillerød 6/8 1829; skikkelig, men Hustruen slem og berygtet].

16. 6/11 1829 [Tæbring-O.-R. 23/5 21] Immanuel Nyboe af Tisted-B., f. Durup 28/12 80; St. Vibg. 98; C. 19/10 02, h.; Sp. Tømmerby-L. 9/4 17, o. 25/6; 1 ~ 08 Petrine Henriette Gylche; F. Johan Frederik G., Klokker t. Kbh. V. Frelsers K.; M. Sophie Amalie Glud; 1 D.; 2 ~ 20/8 32 Eleonore Caroline Kofoed af Tjæreby-A., f. Eising 17/2 06, † Kbh. 21/8 47; u. B.; see M. S. Randrup i Tingsted; [† 23/4 1840; begavet, ogsaa lidt Digter; E. 2/460 og S. 2/561].

Sixhøj nr. 1541; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 1074.

17. 17/7 1840 [Miss. i Ostindien 4/7 18, o. 9/7, – 38] David Rosen, f. Ebeltoft 21/1 91; F. Christian R., Toldinsp.; M. Elisabeth Kirstine Sletting; St. Nykjøb. 10; C. 11/1 15, h.; ~ 21/1 21 Anna Elisabeth Halse, f. Trankebar 26/10 03, † Helsing. 23/8 61; F. Gulow Nielsen H., kgl. Fuldmægtig i Trankebar; M. Anna Christine Meyer; 2 S., 4 D.; see C. H. Rosen i Rold-V.; [† 12/2 1857; en brav Mand; E. 2/680 og S. 2/820; Monument p. Kgd.; Pg. br. 46].

DanKir bd. 2, s. 1524 (se nedenfor).

18. 23/5 1857 [Tingsted 8/1 44, o. 8/3] Dr. phil. Jacob Christian Lindberg af Ribe Dk. r. Cap., f. 3/1 97; St. Ribe 15; C. 14/1 22, l. egr.; Adj. Kbh. 12/11 22 – 21/8 30; Mag. 7/11 28 (dvs. Dr. phil. 10/5 54); Folkethingsmd. for Maribo Amts 1. Kreds 26/2 53; Medlem af Rigsraadet 8/1 56; ~ 7/4 26 Anna Cathrine Elisabeth Hansen, f. Kbh. 1/1 05, † Fdberg 5/12 66; F. Jens Peter H. (Thoyring), Destillateur og Brbr.; M. Else Christiane Jørgensen; 5 S., 2 D.; see Niels L., r. Cap. i Kattrup-Ø.-T., siden Frimenighedsp. i Kjerteminde; Jørgen E. L. i Hodde-T.; [† 10/12 1857; berømt som Hebræer; E. 2/144 og S. 2/223].

19. 20/2 1858 [Aalbg. Frue K. og N. T. 19/4 45] Niels Peter Henneberg, f. Slag. 3/2 01; F. Andreas Peter H., Foged og Skriver i Løve H.; M. Erikka Maria Grønberg; St. Slag. 19; C. 16/10 26, l.; Cat. Aarh. 2/6 30, o. 22/9; Sp. Haurum-S. 17/5 33; Hvorslev-G. 19/1 39; ~ Aarh. Dk. 28/9 31 Martine Petrea Elisa Kabell, f. Aarh. 15/8 09; † Kbh. 18/4 91; F. Petrus K., Cand. th. og Cant. v. Aarh. Dk.; M. Anna Elisabeth Wulff; 1 S., 4 D.; [# 29/4 1863, † Kbh. 11/2 68; E. S. 1/769].

Kbg. Århus Domk. (1829-31) opsl. 15 (vielse); Kbg. Kbh. Skt. Johannes S. (1885-91) opsl. 212 (enkens død)

20. 14/7 1863 [Førslev 21/3 52] Peter Marius Barfod af Faxe, f. Lyngby 1/5 13; St. pr. 30; C. 30/11 36, l.; p. Cap. Faxe 12/5 38, o. 27/6; Cat. Nestved 31/5 43; ~ Hel. G. K. i Kbh. 11/7 40 Elisa Cathinka Petrea Ringsted, f. Kbh. 1/10 12; F. Jens Peter R., Forv. v. Kunstacad.; M. Inger Tofte Fischer; 3 S., 5 D.; see C. F. H. Sodemann i Clemensker; Gustav Oluf Vald. B, cd. th. 25/2; [E. S. 1/71].

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2 Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1970. Lille Lyngby Kirke, s. 1507-1526, Ølsted Kirke, s. 1527-1557.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1388. Ølsted,

Strø Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/193; M. 26; Kbg. 1814.
———————————

1. 15 . . Jens Mikkelsen Tand; [afsat 15. . for Troldom].

2. (1584). Jørgen Nielsen; Pr. (84); [† 20/4 1587].

KS 2:4 (1867-68), s. 406.

3. 1587. Jacob Christophersen Herloff; [† 1592].

4. 1592. Christen Pedersen Colding, f. c. 62; ~ 16/9 93 Dorthea Pedersdtr. Krag, † 28/5 29; F. P. Krag, Bgr. i Ribe; M. Karen Sørensdtr. Klyne; [† 3/2 1615; Eptph.; Lgst.].

KS 2:5 (1869-71), s. 151 (»Christianus Petrejus«); Hegelund I, s. 246, II, s. 158; Ribe tingbogsuddrag 185 (1570); Kinch II, s. 92; DanKir bd. 2, s. 1554-55 (se nedenfor).

5. 1615. Peder Christensen Arreboe; vist St. 12; [† 1629].

KUM I, s. 6 (»Petrus Christierni Arensis«).

6. o. 17/3 1630 [Rtr. Helsing. 25] Mag. Mikkel Pedersen Munch, f. Kbh.| St. Sorø 18; Mag. 30; [† 21/8 1638].

KUM I, s. 34 (»Michaël Petreus Munch Hafniensis«); PT 8:6 (1927) s. 190; SB s. 130.

7. 1638 [r. Cap. Tikjøb, o. 25/11 36] Christen Danielsen Hedding*, f. Store ell. Lille-Heddinge; St. Roesk. 30, Bacc. 32; Hør. Roesk. (32); Pr. 64; 1 ~ (45) Anne Jensdtr.; 2 ~ Ingeborg Sørensdtr.; (Halvsstr. t. Benneds Nielsdtr. ~ A. J. Lunne, r. Cap. i Kattrup-Ø.-T.); B.; 3 ~ 74 (Bev. 24/3) Karen Andersdtr., E. e. Chr. Simonsen, levede 1700; [levede endnu 1684].

KUM I, s. 98 (»Christiernus Danieli[s] f.«), s. 111 (»Christianus Danielis, collega scholæ Roëschildensis«); PT 8:6 (1927) s. 192; Kopskatten 1645, opsl. 50; E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 613.

8. 17/12 1669** [p. Cap.*, o. 29/3 67] Isak Enochsen Jyllinge; [21/7 71 Kregome-V.; see der].

9. 25/7 1671**. Peder Clausen; maaskee St. Nestved 64.

KUM II, s. 320 (»Petrus Clavdij Nestwed«).

10. 14/1 1676**. Herman Arentsen, f. Varbjerg, Götaland, 15/6 47; (Bdr. t. Arent A. i Storvorde-S. og t. Margrethe A. ~ J. L. Nygaard i Skjelskør); F. A. Berntsen, Rdmd. og Forf. af „Danmarks og Norges frugtbare Herlighed“; M. Karen Arentsdtr.; St. Sorø 66; ~ 26/9 82 (Bev.) Gunnild Sørensdtr. May af Holbæk-M., d. 18/9 49; [† 1698].

KUM I, s. 331 (»Hermannus Arneri Hafniensis«); SB s. 192-93; Kbg. Holbæk (1634-99 F) opsl. 122 (hustrus dåb); PT 7:1 (1917), s. 14; E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 39.

11. 8/10 1698 [p. Cap. Melby til 97] Bendix Nielsen Fox; F. Niels Svendsen; St. Slangerup 84; Pr. 29; ~ 99 Karen Lindberg, f. c. 76, † c. 41; F. Niels Jacobsen L., birkefoged i Ballerup; M. Karen Mikkelsdtr.; 2 D.; [† 1738].

KUM II, s. 134 (»Benedictus Nicolai Foxius«); Danske Kancelli: Kaldsbrev, ansøgning; E. Brejls skifteuddr.: Slangerup byfoged nr. 98; PT 14:1 (1959), s. 24-33 (Lindberg).

Derefter Annex til L. Lyngby.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2 Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1970. Ølsted Kirke, s. 1527-1557.