Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1011. Skallerup og Vennebjerg,

Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 32; M. S. III.; L. P. B. 471; E. M.; M. Nr. 497; Lkm. 4/154;
P. M. 77; Vahls M. 169; Kbg. 1719.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. (1530). Mag. Ude Poulsen.

2. (1553). Niels Christensen; [† c. 1570].

3. (1568**). Niels Pedersen, blev kaldet til Medhjelper og Efterfølger.

4. (1571. 84). Niels Sørensen; [var her endnu 1595].

5. c. 1596. Hans Hansen Rosenberg, f. 67; F. Hans R., Bartskjær i Aalbg.; M. Barbara . . . ; ~ Birgitte Christensdtr., † 1/8 36; 2 D.; see C. Frandsen i Torslev-L.; [† 1640; gav 1600 Altertavlen til Kirken].

6. 1640. [maaskee Rtr. Thisted . .] Thøger Nielsen Rosenberg, f. c. 14; F. N. Hansen R., Bgr. og Bartskjær i Aalbg. (altsaa Broder til Biskop, Mag. Frants N. R. i Vibg.); M. Karen Thøgersdtr.; St. Lund 32; c. Pr. ½ Aar i 67; 1 ~ Aalbg. Bud. K. 12 Trin. (12/9) 41 Maren Thomasdtr. Mumme af Jerslev-B., f. c. 23; 1 S., 2 D.; 2 ~ Marie (Maren) Lauritsdtr., † før 83; F. L. Lauritsen, Rdmd. i Hjørring; M. Karen Lauritsdtr. Tversted af Tversted-U.-B.; 3 S., 2 D.; see Hans T. R. i Vadum; P. A. Thorning i Torning-K.; 2 Etm.; [† 21/2 1683; Pg. br. natten mel. 1–2/4 71].

KUM I, s. 111 (»Theocarus Nicolaj Rosenberg«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 33, 126.

7. 30/8 1670**. Ove Christensen Bjergbye (Montoppidanus) af Bjergby-M., f. 6/7 40; St. Roesk. 60, Bacc. 63; ~ F. D. Karen Thøgersdtr. Rosenberg (d.æ.), † 30/10 95; u. B.; [† 27/2 1696; boede som Cap. i Søndre Lophave, Vennebjerg S.].

KUM I, s. 291, 321 (»Ovenus Christierni Montoppidanus«).

8. 21/3 1696, o. 8/4, Jens Christensen Elling af Elling-T., f. 5/4 66; St. Aalbg. 86; C. 27/9 88, n.; Huslærer 2 Aar hos Bgmstr. Feder Hansen Høyer i Skagen og 4 Aar hos Otto Arenfeldt paa Knivholt; ~ her 27/7 97 F. Halvsstr. Karen Thøgersdtr. Rosenberg (d.y.), f. c. 65, † Tversted 12/3 50; boede 23 i Rubjerg; 6 S., 1 D.; see Christen J. E. her; M. M. Holm i Jelstrup-L.; (J. L. C. B. Pontoppidan t. Aalbg. Bud. K.); [† 1716; „gjorde en smuk Prædiken; Ungdommen grov og uvidende“ (Bkrd. Dgbg. 352)].

KUM II, s. 147 (»Ianus Ellingius«).

9. 16/7 1716, o. 11/9, Mag. Jacob Poulsen Kjærulf af Sønderholm-F., f. 10/8 88; St. pr. Vibg. 07; C. 18/6 15, n.; Mag. Kbh. 30/7 16; ~ 17 Gyde Kjeldsdtr. af N. Sundby-H., f. 96; 2 ~ 3/10 32 C. M. Gassum i Bjergby-M.; [† 5/1 1730; hans Forfædre vare adlede af Kong Erik af Pommern, men mistede Skjold og Vaaben, da de holdt med Kong Chr. II.].

KUM II, s. 323, 404 (»Iacobus Pauli Kierulfius«, 20 år gl.).

10. 3/3 1730 [p. Cap. Bruunlaugnæs i Grevskabet Laurvig, o. 22/4 25] Christian Jensen Elling, f. her 1/6 98; St. Hjørring 15; C. 1/6 20, h.; Pr. c. 52; ~ 25/6 33 Rebecca Ruth, f. c. 14, † 8/4 85; 12 B., hvoraf 8 S., 3 D.; see Etm.; [† 23/3 1766; to Børn druknede 20/8 50].

KUM II, s. 393 (»Christiernus Ellingius«, 17 år gl.); PT 12:6 (1951), s. 17.
(5/4 1749*. H. J. Holm).

11. 22/3 1760**, o. 18/7, Johan Frederik Hansen Kuur (Kopp) af Als, f. 19/12 29; St. pr. 48; C. 9/9 52, n.; ~ 60 F. D. Cathrine Marie Christiansdtr. Elling, f. 6/7 39; 3 S., 6 D.; [† 24/3 1777].

12. 5/6 1777, o. 4/7, Christian Frederik Wiinholt af Horslunde-N., f. 7/12 45; St. pr. Nakskov 63; C. 17/10 70, n.; ~ 25/6 78 Abelone Worm, f. 19/1 70, † 23/2 21; F. Christ. W., Bfgd. i Hjørring; M. Maren Sørensdtr.; u. B.; [b. 6/6 1810; skal have været Lieut. v. Rand. Dragoner].

13. 17/8 1810 [Ørum-B.-G. 30/5 00] Hans Christian Cramer; [19/6 1822 Jyllinge-G.; see der].

14. 1/11 1822 [Askø 5/7 15] Peter Daniel Gunst, f. Kbg. 16/3 82; F. Peter G., Dameskræder; M. Engel Gjertrud Wokken; St. Kbhs. Bgdsk. 99; C. 24/4 06, n.; p. Cap. Ude- og Oppe-Sundby 4/12 07; Ferslev-V. 12/1 10; ~ 12 Magdalene Sophie Mønnichen, f. 13/11 79, † Kbh. 11/4 47; F. Jacob M., Guldsmed; 4 S., 3 D.; [† 14/8 1858].

15. 12/11 1828 [Cat. Odense 1/12 24] Hans Nannestad af L. Lyngby-Ø., f. St. Hedinge 18/12 98; St. Fdbg. 16; C. 15/7 22, h.; p. Cap. L. Lyngby-Ø. 14/3 23, o. 16/4; ~ 12/4 26 Anna Kirstine Elisabeth Albrecht, f. 29/3 99; levede i Roesk. 68; 1 S., 4 D.; [† 7/8 1832].

16. 23/11 1832 [P. i Trankebar 24/10 26] Peter Manderup Due Wissing; [23/12 1850 Dronninglund; see der].

17. 25/3 1851 [Askø 4/6 43] Peter Ulrik Frederik Schjøtt, f. p. Kølholt v. Veile 31/8 02; F. Søren S., Propr.; M. Christiane Sophie Balduin; St. Kold. 21; C. 29/4 30, n.; Eier af Kølholt •/11 30; p. Cap. Vissenbjerg 15/4 35, o. 5/6; Folkethingsmd. (Maribo A. 2.) 4/12 49; ~ 30 Theodora Christiane v. Lichtenstein, f. Kbh. 31/1 02, † 25/11 53; F. Regjeringsrd., Major og Kmjkr. Frants Theodor v. L., Medlem af Gouvernementet for de dansk-ostindiske Besiddelser; M. Agathe Marg. Pingel; 3 S., 3 D.; see Frederik V. E. F. T. S. i Ringkjøb.-R.; Søren S. i Kollerup-S.-H.; [† 11/12 1873. „Den Afdøde, der inden han kom til Egnen, var valgt til Folkethingsmand, var en begavet og fædrelandssindet Mand og efterlader et kjært Minde saavel hos sine Menigheder som hos mange Andre, med hvem han kom i Berøring“. See Berl. Tid. 73/299. Ogsaa Digter; E. 3/56 og S. 3/62].

18. 28/1 1874. Niels Bo Vilhelm Schrader; see Kollerup-S.-H.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 261-267.