Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1113. Sundby (Nørre-) og Hvorup,

Kjær Herred, Aalborg Amt og Stift.

A. H. N.; V. 8; M. S. III.; M. Nr. 497; E. M.; P. M. 42; Lkm. 4/61; Vahls M. 125; Kbg. 1687.
Anm. Sognene have fra 1/11 1558 været perpetuerede til Biskoppen i Aalborg.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

0. (1545). Søren Christensen; boede 12/2 45 i Lindholm, i 52 i Nørresundby.

DKR s. 276.

1. (1553. 68). Niels . . . ; [var her endnu 1571; hans Contract med Biskop Mag. Jørgen Mortensen, dat. 19/2 83, gjemmes i Bispearkivet; hans Indtægt af Sundby var 13 Pd., 2 Skpr. Rug og Byg og 7 Tdr. Havre; af Hvorup 8 Pd., 3 Skpr. Rug og Byg, samt 1 Pd. Havre.]

(Udgår her, var fmtl. p. Cap. 2. (1578). Peder Lauritsen Hjørring).

3. 5/12 1573. Christen Nielsen; ~ . . . ; [var her endnu 1583; hans Contract med Biskop Mag. Jørgen Mortensen, dat. 19/2 83, gjemmes i Bispearkivet].

4. 1587. Simon Lauritsen; St. i Kbh. (78); ~ Anne Lauritsdtr., † 38, E. e. 1) P. N. Guldsmed i Skagen, 2) J. T. Kældersvend i Harridslev-S.-R.; u. B.; [† 1627; Kong Chr. IV. laa i hans Huus 6/1 98].

F-P s. 87 (»Simon Laurentii Olburgius«).

5. c. 1599. Anders Pedersen Wraae af Aasted-S.; ~ Maren Andersdtr. Kjærulf, f. c. 00, † efter 53; F. A. Sørensen K., Herredsfoged i Knæpholt, Vadum S.; M. Bodil Nielsdtr.; 2 S., 3 D.; [† 1647].

6. 1647 [Hør. Aalbg. 30, altsaa 12 Aar før han blev Student] Hans Hansen Warde el. Ware, f. c. 02; maaskee St. i Rostock 32, i Kbh. 33 og/el. Aalbg. 42; ~ Sexagesima (17/2) 50 Maren Christensdtr., f. 21; F. C. Jacobsen paa Klosterjorden, Bgr. i Aalbg.; M. Anne Clausdtr.; 1 S.; 2 ~ Etm.; [† 4/4 1660; Eptph., Lgst.].

KUM I, s. 116 (»Iohannes Iohannis Wardensis«), s. 172 (»Iohannes Iohannis Vardensis, patriæ scholæ collega per 12 annos«); Helk I, s. 237; E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 396, 537.

7. 1660 [P. t. Aalbg. Hosp. c. 57] Laurits Jensen Lemvig, f. c. 13; fmtl. St. Kjøge 44; 1 ~ . . . . ; 2 ~ F. E.; u. B.; 3 ~ Etm.; [† 12/9 1663; Eptph.].

KUM I, s. 185 (»Laurentius Ioannis Cimber«).

8. 1663. Laurits Jacobsen Beeske (Bieske, Besch), f. c. 34; St. Aalbg. 54; ~ 64 F. E., † Aalbg. 6/2 88; u. B.; [† 28/2 1676].

KUM I, s. 249 (»Laurentius Iacobi Biesche«).

9. o. 20/4 1676. Kjeld Nielsen, f. Tved i Thy 28/5 43; F. N. Andresen, Fæstebde.; M. Anna Kjeldsdtr.; St. Thisted 62; C. 30/4 64, illum.; ~ Hammer 20/5 79 Abel Christensdtr. Mule, f. Attrup 26/8 55, † Bjergby Pg. 23/9 35; (Sstr. t. Anna C. M. ~ N. H. Gram i Bjergby-M.); F. C. Rasmussen M. til Attrup; M. Margrethe Jonasdtr.; 6 S., 7 D.; see 2 Etm.; J. P. Kjærulf i Skallerup-V.; C. M. Gassum og J. A. M. Vogelius i Bjergby-M.; (C. J. T. Vestrup her); [† 15/9 1723; Faderen fandt ham ikke engang skikket til, at kjøre Ploug, og saa blev han dog Præst; gav (21/3 15) 200 Rdlr. til de Fattige (Hfm. 4/280) og en Gave til en Skole i Lindholm; Eptph.].

KUM I, s. 308 (»Chilianus Nicolai«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 50; Gejstl. sk. i Ålborg amt, Kær hrd. nr. 6.

10. 3/10 1718** [p. Cap. 19/11 17, o. 24/11] F. S. Hans Michael Kjeldsen Mule, f. 29/9 91; St. pr. 12; C. 18/6 15, l.; O.; [† 27/6 1724].

KUM II, s. 365 (»Iohannes Michaël Mulenius Chiliani fil.«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 50; Gejstl. sk. i Ålborg amt, Kær hrd. nr. 6.

11. 29/7 1724 [p. Cap. Aalbg. Bud. K., k. 4/3 32, o. 18/3] Knud Christensen Schott* el. Skot, f. Bælum •/12 94; F. C. Knudsen S.; M. Anna Bjørnsdtr.; St. Aalbg. 15, Bacc. 16; C. 28/8 19, h.; Hør. og Cant. Aalbg. 15; 1 ~ 6/10 24 Anna Ida Mathiasdtr. Thestrup af Dalby-S., Biskoppens Broderdtr., f. 91, † 37; u. B.; 2 ~ her 13/5 38 Talke Kjeldsdtr. Mule, d. her 13/4 90, † 29/1 66; u. B.; [† 20/5 1770; væltede, da han var over 70 Aar, og blev siden halt; retsindig, baade i Lærdom og Levnet; stor Velgjører mod Fattige; gav 1000 Rdlr. til Sognenes Fattige; til Aalbg. Cath. Sk., til Hosp. ss., til Frue K. ss., til fattige og flittige Børn i Menigheden, 400 Rdlr. til hver Side; til Forbedring af Skolelærernes Løn i Sognene og til Stiftets Enkekasse, hver 500 Rdlr.; til Aalbg. Fattighuus 300 Rdlr.; ialt 4,600 Rdlr.; desuden til Trængende af hans Familie 8,400 Rdlr. (Hfm. 11/543)].

KUM II, s. 392, 397 (»Canutus Scotus«, 21 år gl.).

12. 8/11 1754** [r. Cap. Dronninglund 18/7 49, o. 12/9] Christian Jørgen Thomsen Vestrup, f. Fuglsig 19; F. Thomas Andersen Vestrup, Forp. p. Fuglsig, St. Olai S., Hjørring; M. Margrethe Kjeldsdtr. Mule, en Dtr. af nr. 9; St. Aalbg. 38; C. 25/11 41, n.; O.; [† 8/12 1756].

KUM II, s. 591 (»Christianus Georgius Vestrup«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 119, 50; Gejstl. sk. i Ålborg amt, Kær hrd. nr. 32.

13. 18/3 1768**, o. 15/4 [Hør. Aalbg. 55] Johannes Hauch Clausen; [8/10 1790 Klim-T.-V.; see Hjørring-H.-O.].

14. 4/3 1791, o. 1/6 [Hør. Kbh. 86] Peter Raaschou; [2/12 1803 Kold.; see der; Pg. br. . .].

15. 17/2 1804, o. 3/5 [Lærer ved Kbh. Trin. Friskole 02] Holger Jørgen Vilhelm Schoulund (Scheulund?), f. Kjøge 10/11 72; F. Jørg. S., Klokker; M. Anna Schwartz; St. Slag. 91; C. 12/7 96, l.; Lærer ved Waisenhuset 97 til dets Nedlæggelse 1800; ~ 04 Anna Magdalene Platou, vistnok af Ø. Egesborg, f. Slag. 10/10 76, † Tikjøb 12/6 33; [† 6/9 1809].

16. 30/12 1809, o. 28/3 10, Frederik Winding af Vesterbølle-Ø., f. 17/2 75; St. Vibg. 91; C. 19/1 04, l.; Capt. og Compagnichef ved Kongens Livcorps; R. m. Kbhs. Sp. 23/2 10; ~ Kbh. 18/1 10 Sara Galtrup, f. Kbh. 27/6 90, † ss. 29/7 68; F. Hans Diderik G., Søcpt.; M. Anna Helene Rosenkilde; u. B.; [† 8/10 1842; ganske umaadeligt før; hvilket gav Anledning til de forskjelligste Anecdoter; man vilde saaledes paastaae, at han maatte forrette Jordspaakastelser siddende i Vognen, fordi det vilde have kostet altfor uforholdsmæssig Besværlighed, at faae han ud af den; see B. D. G. 1/153].

Sixhøj nr. 1484.

17. 7/1 1843, o. 17/5 [Lærer ved Waisenhuset og ved Holmens Sogns Aftenskole . .] Holger Kongslev Tryde; [28/9 1854 Lynge-B.; see der].

18. 30/12 1854, o. 24/1 55 [Skllrr. i Skibby 14/1 41] Elieser Theophilus Gad; [8/12 1860 Darum-B.; see der].

19. 7/2 1861 [Skllrr. i Vig 49] Frederik Vilhelm Theodor Walter, f. Kbh. 30/10 20; F. Joh. Ernst C. W., Kobberstikker; M. Anna Christine Christensen; St. v. W. 38; C. 19/1 44, h.; p. Cap. Egebjerg 6/12 45, o. 9/1 46, – 28/11 47; ~ Holbæk 26/11 47 Johanne Christine Fischer, f. 25/2 20, † 24/4 67; F. Nic. Haberkil F., Kleinsmedemstr. og Isenkrmr. i Holbæk; M. Vilhelmine Marie Lund; 4 D.; 2 ~ Sundby 25/2 69 Dorthea Marie Christensen, f. Aalbg. 25/4 36; F. Clemen Kjærulf C., Kbmd.; M. Maren Cathrine Wedsted; [18/3 1880 K. Saaby-K.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 272-276.